Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Program TanımlarıYaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Tezli Yüksek Lisans


Kuruluş


Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Yüksek Lisans programının açılması ile Doğal kaynaklar bakımından ülkemizin en zengin alanlarından biri olan Bolu İlinde Yaban hayatı elemanlarının biyolojileri, ekolojileri ve yönetimleri ile bunların yaşama alanı olan çeşitli habitatlarla ilişkileri konusunda gerekli ve yeterli bilgilerle donanmış, yaban hayatıyla ilgili koruma, üretme, geliştirme, iyileştirme, hastalıklarla mücadele, hayvanların rehabilitasyonu, müze materyali hazırlama, avlak planlama, avcılık, av turizmi konusunda eğitimli, yaban hayatı fotoğrafçılığı ve kuş-doğa gözlem turları gibi değişik ekoturizm etkinliklerini içeren konularda sürdürülebilir planlamalar ve uygulamalar yapabilen nitelikte lisansüstü düzeyde eğitimli elemanlar yetiştirmek amaçlanmıştır. programın açılması sonucunda, Yaban hayatı ve habitatlarla ilgili çalışan kamu ve özel sektördeki teknik personelin alanlarında uzmanlaşmalarına katkı sağlamak, ülkemizin kalkınmasında katma değer sağlayacak faaliyetler yapılması için bilimsel çalışmaların artmasında katkı sağlayacak faaliyetlerin yapılması öngörülmektedir.


Kabul ve Kayıt Koşulları


Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü lisansüstü eğitim ve öğretim yönetmeliğinde belirtilen asgari kabul koşullarını sağlayan öğrenciler yüksek lisans eğitimine alınacaklardır. Ziraat Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü veya Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü lisans mezunu olma şartı aranacaktır.


Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0


Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Anabilimdalı Başkanı : Doç. Dr. Meriç Kumbaşlı ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ/ZİRAAT VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ/YABAN HAYATI EKOLOJİSİ VE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ/YABAN HAYATI VE EKOLOJİSİ YÖNETİMİ ANABİLİM DALI GÖLKÖY YERLEŞKESİ BOLU e-posta: merickumbasli@ibu.edu.tr Tel: 0 374 253 45 06 -2689 AKTS/DS Koordinatörü Yard. Doç. Dr. Serdar Gözütok ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ/ZİRAAT VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ/YABAN HAYATI EKOLOJİSİ VE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ/YABAN HAYATI VE EKOLOJİSİ YÖNETİMİ ANABİLİM DALI GÖLKÖY YERLEŞKESİ BOLU e-posta: serdargozutok@ibu.edu.tr Tel: 0 374 253 45 06 -2676


Bölüm Olanakları


Abant İzzet Baysal Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi yeni kurulmuş olup, Fakülteye ait Bitki Koruma Bölüm laboratuvarı, Tarla Bitkileri Bölümü Biyoteknoloji laboratuvarı çalışır durumda, Bahçe Bitkileri Bölüm Laboratuvarı, Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği Bölümü laboratuvarı ve Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümüne ait laboratuvarlar ise gelişme aşamasındadır. Üniversiteye ait Merkezi Laboratuvar fakültenin hemen yanındadır ve tamamen bitmiş durumdadır. Hizmet vermeye başlamıştır. Bu laboratuvarların yanı sıra Mühendislik Mimarlık Fakültesi bünyesinde Fiziksel Analiz Laboratuvarı, Enstrumental Analiz Laboratuvarı, Kimyasal Analiz Laboratuvarı ve Mikrobiyoloji Analiz laboratuvarı bulunmaktadır ve hizmet vermektedir. İhtiyaç duyulması durumunda bölümümüz bu laboratuvarları kullanacaktır. Ayrıca arazi çalışmalarında kullanılmak üzere bölümümüze ait 1 adet Swarovski marka ATS 65 Teleskop (açılı gövde)+SOC Koruma kılıfı+20-60x Zoomlu oküler, 1 adet aluminyum tripod+tripod kafası, 1 adet Swarovski marka SLC 10X42 Dürbün, 1 adet TRUPULSE 360R Laser Mesafe Ölçer, 1 adet Garmin marka GPSMAP 64S Model El tipi GPS, 1 adet Canon EOS 7d Mark II Fotoğraf Makine Gövdesi ve 1 adet Tamron 150-600MM Objektif bulunmaktadır. Bununla beraber Doğa Koruma ve Milli Parklar IX. Bölge Müdürlüğü ile Üniversitemiz arasında bölümümüzün sorumluluğunda yapılan protokol gereği Doğa Koruma ve Milli Parklar Bolu Şube Müdürlüğüne ait fotokapan gibi pek çok araç-gereç ile ulaşım ve konaklama ihtiyaçları eğitim ve araştırmalarımız için bölge ve şube müdürlüğü tarafından karşılanabilecektir.

Program Çıktıları

Bilgi


Yaban Hayatı, Ekolojik ilişkilerle ilgili temel kavramları öğrenebilme

Yaban Hayatı elemanları ve insan etkileşiminin ekonomik önemi ve kontrolünün nasıl olması gerektiği ile ilgili bilgi sahibi olmalı

Yaban Hayatı elemanı türlerin tanımlanması ve ihtiyaçlarının neler olduğunun bilinmesi

Beceri


Yaban hayatı populasyonlarının habitat tercihlerinin farkında olunması ve olası yeni habitatların belirlenebilmesi

Yetkinlikler


Yaban hayatı elemanlarını çalışma alanında tespit edebilmeli ve ilgili verilerin toplanabilmesi, değerlendirilmesi

Yaban hayatı elemanlarının tercih ettikleri habitatları ve habitatların maruz kalabilecekleri tehditleri öngörebilmeli

Yaban hayatı elemanlarının ekosistem düzeni içinde kontrolünün nasıl olması gerektiği ile ilgili uygulamaları yapabilmeli

Tarım, Orman, Yaban Hayatı çalışma alanlarında yapılan güncel araştırmaların sonuçlarını yerel halk ve diğer paydaşların düzeylerine göre aktarılarak ekonomik kalkınmaya yardımcı olabilmeli

Çevre, Yaban hayatı sorunları ve çözüm önerileri hakkında iletişim araçlarını kullanarak toplumsal bilinçlendirme yapabilmeli

Ülkemiz ve Dünya’daki Yaban hayatı, çevre sorunlarının tespiti ve olası çözüm önerilerinin belirlenmesi

Yaban Hayatı ile insan arasındaki etkileşimin ekonomik önemini anlamalı ve kontrolünün nasıl olması gerektiği ile ilgili yeni yaklaşımları uygulayabilmeli

Populasyonlarının büyüklüğü ile ilgili veri toplama yöntemlerini bilerek ilgili uygulamaları yapabilmeli1. Yaban Hayatı, Ekolojik ilişkilerle ilgili temel kavramları öğrenebilme

2. Yaban Hayatı elemanları ve insan etkileşiminin ekonomik önemi ve kontrolünün nasıl olması gerektiği ile ilgili bilgi sahibi olmalı

3. Yaban Hayatı elemanı türlerin tanımlanması ve ihtiyaçlarının neler olduğunun bilinmesi

4. Yaban hayatı populasyonlarının habitat tercihlerinin farkında olunması ve olası yeni habitatların belirlenebilmesi

5. Yaban hayatı elemanlarını çalışma alanında tespit edebilmeli ve ilgili verilerin toplanabilmesi, değerlendirilmesi

6. Yaban hayatı elemanlarının tercih ettikleri habitatları ve habitatların maruz kalabilecekleri tehditleri öngörebilmeli

7. Yaban hayatı elemanlarının ekosistem düzeni içinde kontrolünün nasıl olması gerektiği ile ilgili uygulamaları yapabilmeli

8. Tarım, Orman, Yaban Hayatı çalışma alanlarında yapılan güncel araştırmaların sonuçlarını yerel halk ve diğer paydaşların düzeylerine göre aktarılarak ekonomik kalkınmaya yardımcı olabilmeli

9. Çevre, Yaban hayatı sorunları ve çözüm önerileri hakkında iletişim araçlarını kullanarak toplumsal bilinçlendirme yapabilmeli

10. Ülkemiz ve Dünya’daki Yaban hayatı, çevre sorunlarının tespiti ve olası çözüm önerilerinin belirlenmesi

11. Yaban Hayatı ile insan arasındaki etkileşimin ekonomik önemini anlamalı ve kontrolünün nasıl olması gerektiği ile ilgili yeni yaklaşımları uygulayabilmeli

12. Populasyonlarının büyüklüğü ile ilgili veri toplama yöntemlerini bilerek ilgili uygulamaları yapabilmeli


BİLGİ BECERİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
Yaban Hayatı, Ekolojik ilişkilerle ilgili temel kavramları öğrenebilme
Yaban Hayatı elemanları ve insan etkileşiminin ekonomik önemi ve kontrolünün nasıl olması gerektiği ile ilgili bilgi sahibi olmalı
Yaban Hayatı elemanı türlerin tanımlanması ve ihtiyaçlarının neler olduğunun bilinmesi
Yaban hayatı populasyonlarının habitat tercihlerinin farkında olunması ve olası yeni habitatların belirlenebilmesi
Yaban hayatı elemanlarını çalışma alanında tespit edebilmeli ve ilgili verilerin toplanabilmesi, değerlendirilmesi
Yaban hayatı elemanlarının tercih ettikleri habitatları ve habitatların maruz kalabilecekleri tehditleri öngörebilmeli
Yaban hayatı elemanlarının ekosistem düzeni içinde kontrolünün nasıl olması gerektiği ile ilgili uygulamaları yapabilmeli
Tarım, Orman, Yaban Hayatı çalışma alanlarında yapılan güncel araştırmaların sonuçlarını yerel halk ve diğer paydaşların düzeylerine göre aktarılarak ekonomik kalkınmaya yardımcı olabilmeli
Çevre, Yaban hayatı sorunları ve çözüm önerileri hakkında iletişim araçlarını kullanarak toplumsal bilinçlendirme yapabilmeli
Ülkemiz ve Dünya’daki Yaban hayatı, çevre sorunlarının tespiti ve olası çözüm önerilerinin belirlenmesi
Yaban Hayatı ile insan arasındaki etkileşimin ekonomik önemini anlamalı ve kontrolünün nasıl olması gerektiği ile ilgili yeni yaklaşımları uygulayabilmeli
Populasyonlarının büyüklüğü ile ilgili veri toplama yöntemlerini bilerek ilgili uygulamaları yapabilmeli

Müfredat

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
61130005992016YL Seçmeli Dersler Havuzu ISeçmeli30030.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
6113007052016SeminerZorunlu0207.50
6113007102016Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın EtiğiZorunlu3007.50
61130005982016YL Seçmeli Dersler Havuzu IISeçmeli30015.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
6113007002016Tez ÇalışmasıZorunlu01024.00
6113007902016Uzmanlık Alan DersiZorunlu5006.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
6113007002016Tez ÇalışmasıZorunlu01024.00
6113007902016Uzmanlık Alan DersiZorunlu5006.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
Toplam:0
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
Toplam:0
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem Seçmeli Grubu T U L AKTS
6113005012016Yaban Hayatı Habitatlarında NematodlarSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6113005022016Yaban Hayatı ve Tarımsal Faaliyetler İlişkisiSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6113005032016Yaban Hayatında OmurgasızlarSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6113005042016EkotoksikolojiSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6113005052016Yaban Hayatı Habitatlarının KorunmasıSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6113005062016Yaban Hayatı ve EkoturizmSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6113005072016Yaban Hayvanlarının Preparasyonu ve SaklanmasıSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6113005082016Yaban Hayvanlarının Arazide Tespiti ve TakibiSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6113005092016Türkiye Memeli FaunasıSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I2207.50
6113005112016Yaban Hayvanları SistematiğiSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6113005122016Biyoçeşitlilik ve BiyokaçakçılıkSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6113005132016Çevre Koruma İlkeleriSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6113005142016Ormancılık ve Yaban HayatıSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6113005152016İnsan Faaliyetlerinin Yaban Hayatına EtkileriSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6113005162016Yaban Hayatı Bitkisel Besin KaynaklarıSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6113005172016Park-bahçe Yaban Hayatı Geliştirme TeknikleriSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6113005182016Yaban Hayatı Araştırma TekknikleriSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6113005202016Habitat Kullanımı ve YönetimiSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I2207.50
6113005212016Yaban Hayatı Yönetim PrensipleriSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6113005192016Yaban Hayatı EkolojisiSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I2207.50
6113005222016Türkiye OrnitofaunasıSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6113005232016Yaban Hayatı HastalıklarıSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I2207.50
6113005242016Sürdürülebilir Sulak EkosistemlerSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6113005252016ZoocoğrafyaSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6113005262016Kanatlı Av Hayvanlarının Üretimi ve SalınmasıSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6113005272016Kuş Araştırma, Gözlem ve Sayım TeknikleriSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6113005292016Hayvan Davranışlarında Vaka ÖrnekleriSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6113005302016Türkiye’nin Önemli Doğa AlanlarıSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6113005312016Koruma BiyolojisiSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6113005012016Yaban Hayatı Habitatlarında NematodlarSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6113005022016Yaban Hayatı ve Tarımsal Faaliyetler İlişkisiSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6113005032016Yaban Hayatında OmurgasızlarSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6113005042016EkotoksikolojiSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6113005052016Yaban Hayatı Habitatlarının KorunmasıSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6113005062016Yaban Hayatı ve EkoturizmSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6113005072016Yaban Hayvanlarının Preparasyonu ve SaklanmasıSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6113005082016Yaban Hayvanlarının Arazide Tespiti ve TakibiSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6113005092016Türkiye Memeli FaunasıSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II2207.50
6113005112016Yaban Hayvanları SistematiğiSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6113005122016Biyoçeşitlilik ve BiyokaçakçılıkSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6113005132016Çevre Koruma İlkeleriSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6113005142016Ormancılık ve Yaban HayatıSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6113005152016İnsan Faaliyetlerinin Yaban Hayatına EtkileriSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6113005162016Yaban Hayatı Bitkisel Besin KaynaklarıSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6113005172016Park-bahçe Yaban Hayatı Geliştirme TeknikleriSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6113005182016Yaban Hayatı Araştırma TekknikleriSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6113005202016Habitat Kullanımı ve YönetimiSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II2207.50
6113005212016Yaban Hayatı Yönetim PrensipleriSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6113005192016Yaban Hayatı EkolojisiSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II2207.50
6113005222016Türkiye OrnitofaunasıSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6113005232016Yaban Hayatı HastalıklarıSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II2207.50
6113005242016Sürdürülebilir Sulak EkosistemlerSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6113005252016ZoocoğrafyaSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6113005262016Kanatlı Av Hayvanlarının Üretimi ve SalınmasıSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6113005272016Kuş Araştırma, Gözlem ve Sayım TeknikleriSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6113005292016Hayvan Davranışlarında Vaka ÖrnekleriSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6113005302016Türkiye’nin Önemli Doğa AlanlarıSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6113005312016Koruma BiyolojisiSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50

Erasmus Courses

Course Code Course Name Type Semester T A L ECTS