Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Program TanımlarıAnatomi Tezli Yüksek Lisans


Kuruluş


Anatomi; 06.07.1999 da enstitü kararı 28.07.1999 tarihinde senato onayı ile programlar açıldı ve 2001-2002 de ilk öğrenci alındı


Kazanılan Derece


Bilim Uzmanı


Kabul ve Kayıt Koşulları


Lisansüstü eğitimi olarak Yüksek Lisans Programı yürütülür. Yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilim dalı ile ilgili belirli bir bilgi ve beceri birikimi edinmesine ek olarak, bilimsel araştırma yapmasını, bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneği kazanmasını sağlamaktır. Yüksek Lisans Programı’na en az 4 yıllık lisans eğitimi görmüş adaylar başvurabilir. Eğitim dili Türkçedir. Öğrencilerin bu programın birbirini izleyen iki yarıyıllık ders döneminde kazanmaları gereken en az kredi miktarı 26’dır. Sınav koşulları ve değerlendirmeleri ALES Puanı %50 Yazılı Bilim Sınavı %30 Mülakat %10 Lisans Mezuniyet Notu %10


Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Başka bir Yüksek Öğretim kurumunun Anatomi Yüksek Lisans Programından gelmesi halinde, öğrencinin transkript'i Anabilim Dalı Başkanlığınca incelenerek,aldığı benzer içerikli ve kredili derslerden muaf sayılır.


Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Yüksek lisans programına kabul edilen bir öğrencinin, yüksek lisans derecesi alabilmesi için en az 26 kredilik ders( zorunlu +seçmeli) 2 seminer dersi ve tez çalışmasından başarılı olmalıdır. Tezli yüksek lisans programı uygulanmaktadır. Bunun sonucunda Yüksek lisans seviyesinde genel anatomiye hakim olmak kadavra çalışmalarını yapabilmek ve bir araştırma yapabilme beceri kazanmış olmak genel kuraldır


Program Profili


Anatomi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı, Anatomi bilim uzmanı yetiştirmek amacıyla bir eğitim planı yürütmektedir. Program, zorunlu ve seçmeli dersler içermektedir. Böylece, Anatomi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı, gerek bireysel gerekse de gruplar halinde disiplinler arası çalışmalarla insan vücudu ve morfolojisi ile ilgili alanlarda çözüm üretebilecek mezunlar yetiştirmektedir. Anatomide daha verimli duruma getirmek için planlayıcı ve geliştirici özelliklere sahip, bilgi, beceri ve teknolojiyi etkin biçimde kullanarak, bilimsel araştırmalar yapabilen ve bu araştırma bulgularına dayalı eğitim planlayabilen, bilimsel gelişmeleri izleyerek mesleki ve akademik alanda kullanabilen akademisyen ve uygulayıcı özeliklere sahip bilim uzmanı yetiştirmek amacı ile eğitim vermektedir. ANATOMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERSLER ZORUNLU DERSLER ANA 501 Kemik ve eklemler 223 ANA 502 Kaslar 223 ANA 503 Dolaşım Sistemi 221 ANA 504 Solunum Sistemi 221 ANA 505 Sindirim Sistemi 221 ANA 506 Üro-genital ve Endokrin sistem 212 ANA 507 Sinir Sistemi 313 ANA 508 Duyu Organları 111 ANA 509 Anatomi’de Seminer - I 000 ANA 510 Anatomi’de Seminer - II 000 SEÇMELİ DERSLER ANA 521 Genel Anatomi 223 ANA 522 Anatomi Terminolojisi 101 ANA 523 Baş- boyun anatomisi 111 ANA 524 Medulla spinalis anatomisi 111 ANA 525 Beyin sapı ve cranial sinirler 111 ANA 526 Otonom sinir sistemi 111 ANA 527 Radyolojik Anatomi 111 ANA 528 Fonsiyonel Anatomi 101 *Ayrıca Enstitüye bağlı diğer anabilim dalları programlarında açık olan seçmeli derslerden seçilebilecektir. ? TEZ AŞAMASI ANA 700 Tez Danışmanlığı 010 ANA 7xx Uzmanlık Alan Dersi 500


Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Mezunlarımız genellikle bir kurumda çalıştıkları için istihdam problemi olmamaktadır. Ancak çalışmayanların da mezuniyetten sonra atanması kolaylaşmaktadır. Ayrıca mezunlarımız bulundukları kurumlarda daha üst görevler alabilmektedir. Anatomi alanında çalışmak isteyenler Sağlık meslek lisesi anatomi öğretmenliği eğer fakültelerde görev alırlarsa öğrt. görevlisi olarak ta görev alabilmektedirler.


Üst Derece Programlarına Geçiş


Doktora eğitimine sınavları başarmak koşulu ile devam edebilmektedirler.


Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Sınavlar: çok sayıda yıl içinde kontrol sınavları yapıldıktan sonra enstitü tarafından belirlenen tarihlerde sözlü,pratik,teorik klasik ve test olmak üzere değişik ölçme ve değerlendirme sınavları yapılmaktadır


Mezuniyet Koşulları


26 krediyi (zorunlu ve seçmeli derslerden) tamamladıktan sonra bir tez hazırlaması ve savunma sınavında başarılı olması


Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0


Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Program Yürütücüsü : Prof. Dr. Yasin ARİFOĞLU (Bolu) İletişim Telefon : 0 374 253 45 68 / 3045 Fax : 0 374 253 45 59 Adres : Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Anatomi Anabilim Dalı Gölköy-BOLU Öğretim Kadrosu : Anabilim Dalı Bşk Prof.Dr. Yasin ARİFOĞLU (Abant İzzet Baysal Üniv.Anatomi A.D) Prof.Dr. Hamdi ÇELİK ( Hacettepe Üniv. Anatomi A.D) Yrd.Doç.Dr. Rengin KOSİF (Abant İzzet Baysal Üniv.Anatomi A.D)


Bölüm Olanakları


Anabilim Dalımızda 2 kadavra ve çok sayıda iskelete ait kemik ile yeterli sayıda maket bulunmaktadır. Ayrıca 2 laboratuvar,1 eğitim odası,diseksiyon salonu ve üniteleri,morfometri lab,idari odalar ve seminer odası mevcuttur. Bölüme ait yeterince bilgisayar ve barkovizyon cihazı mevcuttur. Ayrıca yeterince diseksiyon malzemeleride mevcuttur. Teknisyen ve hizmetli Dekanlıkca görevlendirilmektedir.

Program Çıktıları

Bilgi


Yüksek Lisans Programı’nın uygulanmasıyla genç ve dinamik insan gücü sağlanacak, araştırma projeleri yürütülerek elde edilen sonuçlar bilim dünyasına ve üniversitemize katkı sağlayacaktır.

Anatomi Anabilim Dalı’nın sahip olduğu olanaklar, kadavra ve maket laboratuarı, ayrıca üniversitemizin alt yapısı gerekli eğitim vermek için yeterlidir.

Bu olanaklarını Tıp fakültesinin diğer Anabilim dalları ile paylaşmak, multidisipliner çalışmalar planlamak ve yapmak, kliniklere yönelik eğitim faaliyetlerini yürütmek önemli hedeflerindendir.

Beceri


Sürekli öğrenmenin önemini bilir, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip etme.

Mesleki etik ve sorumluluk bilincine sahip olabilme.

Küresel ve toplumsal çerçevedeki egzersiz ve sağlık ilişkili çözümlere katkıda bulunabilme.

Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir deneyi, süreci tasarlayabilme ve çözümleyebilme.

Bir deneyi, araştırmayı tasarlama, yürütme, verileri çözümleme ve sonuçları yorumlama becerisi.

Alanlarındaki teknolojik-çağdaş teknikleri ve araç gereçleri kullanabilme.

Sözlü ve yazılı etkin iletişim kabiliyeti.

Deneysel bir çalışma istatistiksel analizi de dahil olmak üzere planlama ve yapma.

Ulusal ve uluslararası kongreler için sözlü, yazılı sunu hazırlama.

Yetkinlikler
1. Sürekli öğrenmenin önemini bilir, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip etme.

2. Mesleki etik ve sorumluluk bilincine sahip olabilme.

3. Küresel ve toplumsal çerçevedeki egzersiz ve sağlık ilişkili çözümlere katkıda bulunabilme.

4. Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir deneyi, süreci tasarlayabilme ve çözümleyebilme.

5. Bir deneyi, araştırmayı tasarlama, yürütme, verileri çözümleme ve sonuçları yorumlama becerisi.

6. Alanlarındaki teknolojik-çağdaş teknikleri ve araç gereçleri kullanabilme.

7. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kabiliyeti.

8. Deneysel bir çalışma istatistiksel analizi de dahil olmak üzere planlama ve yapma.

9. Ulusal ve uluslararası kongreler için sözlü, yazılı sunu hazırlama.

10. Yüksek Lisans Programı’nın uygulanmasıyla genç ve dinamik insan gücü sağlanacak, araştırma projeleri yürütülerek elde edilen sonuçlar bilim dünyasına ve üniversitemize katkı sağlayacaktır.

11. Anatomi Anabilim Dalı’nın sahip olduğu olanaklar, kadavra ve maket laboratuarı, ayrıca üniversitemizin alt yapısı gerekli eğitim vermek için yeterlidir.

12. Bu olanaklarını Tıp fakültesinin diğer Anabilim dalları ile paylaşmak, multidisipliner çalışmalar planlamak ve yapmak, kliniklere yönelik eğitim faaliyetlerini yürütmek önemli hedeflerindendir.


BİLGİ BECERİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
Yüksek Lisans Programı’nın uygulanmasıyla genç ve dinamik insan gücü sağlanacak, araştırma projeleri yürütülerek elde edilen sonuçlar bilim dünyasına ve üniversitemize katkı sağlayacaktır.
Anatomi Anabilim Dalı’nın sahip olduğu olanaklar, kadavra ve maket laboratuarı, ayrıca üniversitemizin alt yapısı gerekli eğitim vermek için yeterlidir.
Bu olanaklarını Tıp fakültesinin diğer Anabilim dalları ile paylaşmak, multidisipliner çalışmalar planlamak ve yapmak, kliniklere yönelik eğitim faaliyetlerini yürütmek önemli hedeflerindendir.
Sürekli öğrenmenin önemini bilir, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip etme.
Mesleki etik ve sorumluluk bilincine sahip olabilme.
Küresel ve toplumsal çerçevedeki egzersiz ve sağlık ilişkili çözümlere katkıda bulunabilme.
Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir deneyi, süreci tasarlayabilme ve çözümleyebilme.
Bir deneyi, araştırmayı tasarlama, yürütme, verileri çözümleme ve sonuçları yorumlama becerisi.
Alanlarındaki teknolojik-çağdaş teknikleri ve araç gereçleri kullanabilme.
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kabiliyeti.
Deneysel bir çalışma istatistiksel analizi de dahil olmak üzere planlama ve yapma.
Ulusal ve uluslararası kongreler için sözlü, yazılı sunu hazırlama.

Müfredat

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
620100015012017Kemik ve EklemlerZorunlu2206.00
620100015022017KaslarZorunlu2206.00
620100015042017Solunum SistemiZorunlu2206.00
620100015292016Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın EtiğiZorunlu3006.00
62010001982013Seçmeli Dersler Havuzu I Seçmeli2004.00
620100015032017Dolaşım SistemiZorunlu2206.00
Toplam:34
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
620100015052017Sindirim SistemiZorunlu2206.00
620100015072017Sinir SistemiZorunlu2206.00
620100015082017Duyu OrganlarıZorunlu2206.00
620100015092015Seminer Zorunlu0206.00
62010001962013Seçmeli Dersler Havuzu II Seçmeli2204.00
620100015062017Üro-Genital ve Endokrin SistemZorunlu2206.00
Toplam:34
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
620100017012013Tez Çalışması IZorunlu01025.00
620100017032010Uzmanlık Alan Dersi IZorunlu5005.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
620100017022013Tez Çalışması IIZorunlu01025.00
620100017042013Uzmanlık Alan Dersi IIZorunlu5005.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
Toplam:0
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
Toplam:0
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem Seçmeli Grubu T U L AKTS
620100015222017Anatomi Terminolojisi ve Temel KavramlarSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I 2004.00
620100015232017Baş-Boyun AnatomisiSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I 2004.00
620100015242017Medulla Spinalis AnatomisiSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I 2004.00
620100015252017Beyin Sapı ve Cranial SinirlerSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I 2004.00
620100015262017Otonom Sinir SistemiSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I 2004.00
620100015272017Baş-Boyun Radyolojik AnatomisiSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I 2004.00
620100015282017Hareket Sistemi Fonksiyonel AnatomisiSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I 2206.00
620100015302017Abdominal Organların Fonksiyonel AnatomisiSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I 2004.00
620100015312017Thorax Radyolojik AnatomisiSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I 2004.00
620100015322017Klinik AnatomiSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I 2004.00
620100015332017Üst Ekstremite Radyolojik AnatomisiSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I 2206.00
620100015342017Alt Ekstremite Radyolojik AnatomisiSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I 2206.00
620100015222017Anatomi Terminolojisi ve Temel KavramlarSeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II 2004.00
620100015232017Baş-Boyun AnatomisiSeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II 2004.00
620100015242017Medulla Spinalis AnatomisiSeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II 2004.00
620100015252017Beyin Sapı ve Cranial SinirlerSeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II 2004.00
620100015262017Otonom Sinir SistemiSeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II 2004.00
620100015272017Baş-Boyun Radyolojik AnatomisiSeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II 2004.00
620100015282017Hareket Sistemi Fonksiyonel AnatomisiSeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II 2206.00
620100015302017Abdominal Organların Fonksiyonel AnatomisiSeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II 2004.00
620100015312017Thorax Radyolojik AnatomisiSeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II 2004.00
620100015322017Klinik AnatomiSeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II 2004.00
620100015332017Üst Ekstremite Radyolojik AnatomisiSeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II 2206.00
620100015342017Alt Ekstremite Radyolojik AnatomisiSeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II 2206.00

Erasmus Courses

Course Code Course Name Type Semester T A L ECTS