Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Program Tanımlarıİşletme Yönetimi


Kuruluş


İşletme Yönetimi Programı, 2002 yılında Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu Meslek Yüksekokulu bünyesinde açılmış ve öğrenci alımına başlamıştır.


Kazanılan Derece


Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, İşletme yönetimi meslek elemanı ünvanı almaktadır.


Kabul ve Kayıt Koşulları


Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınav sistemiyle olmaktadır. Yabancı uyruklu öğrenciler, bu programa uluslararası geçerliliği olan SAT, ACT gibi sınav sonuçlarıyla ya da orta öğretim mezuniyet notlarına göre kabul edilmektedirler.


Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Başka bir kurumda alınan dersin içeriği ve AKTS kredisi AİBÜ’nde verilen dersin içeriği ve AKTS kredisine uygun olması ve yüksekokul yönetim kurulu tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu derslerden muaf tutulabilir. AİBÜ’nde öğrenim gören öğrenciler, Yabancı Dil ile Bilgi ve İletişim Teknolojisi derslerinden ilgili yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler.


Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Herhangi bir yeterlilik koşulu bulunmamaktadır.


Program Profili


Ülkelerine ve dünyaya daha iyi hizmet edebilmeleri için kaliteli eğitim sağlamak, sürekli değişen, gelişen ve küreselleşen rekabet ortamında ulusal/uluslararası alanda kamu/özel sektörün ihtiyaç duyduğu, özgür düşünebilen, iletişim becerilerine ve iş ahlakına sahip, araştırmacı ve çağdaş işletmecilik bilgileriyle donatılmış girişimci, yönetici ve çözüm ortağı olarak çalışabilecek bireyler yetiştirmektir.


Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


İşletme Yönetimi Programı mezunları, iş dünyasında özel sektör ve kamu sektörü işletmelerinde pazarlama, finans, muhasebe, halkla ilişkiler, insan kaynakları ve üretim planlama departmanlarında çalışma imkânına sahiptirler.


Üst Derece Programlarına Geçiş


“İşletme” ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde; - Bankacılık, - Bankacılık ve Finans, - Bankacılık ve Finansman, - Çalışma ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, - İşletme, - İşletme Bilgi Yönetimi, - İşletme-İktisat, - Sağlık Kurumları İşletmeciliği, - Sermaye Piyasası, - Sigortacılık, - Sigortacılık ve Risk Yönetimi, - Uluslararası Finans, - Uluslararası İşletmecilik, - Uluslararası Ticaret, - Uluslar arası Ticaret ve İşletmecilik, - Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümlerine geçiş yapabilmektedirler.


Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Bilgi Formu”nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır. Ayrıca, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Önlisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile gerekli çerçeve çizilmiştir.


Mezuniyet Koşulları


İşletme Yönetimi Programından mezun olabilmek için verilen derslerin tümünden (toplam 120 AKTS) 100 üzerinden en az 55 puan alarak başarıyla tamamlaması gerekmektedir. Ayrıca, 30 iş günü endüstri stajını da başarılı bir şekilde yapmış olmalıdır.


Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0


Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Bölüm Başkanı: Prof.Dr. Mustafa KARA e-mail: kara_m@ibu.edu.tr tel: +90 374 254 10 00 Dahili: 4411 AKTS Koordinatörü: Öğr.Gör.Sıdıka KİLİTCİ e-mail: kilitci_s@ibu.edu.tr tel: +90 374 254 10 00 Dahili: 4428


Bölüm Olanakları


İşletme Yönetimi Programı, 1 bilgisayar laboratuvarı, 4 sınıf ile hizmet vermektedir. Gerekli durumlarda Bolu Meslek Yüksekokulu bünyesindeki diğer altyapı imkânları kullanılmaktadır.


Bölüm Olanakları


Program Çıktıları

Bilgi


Alanında temel düzeyde bilgilere sahiptir.

Beceri


Karar, uygulama ve davranışlarında işletmecilik ve yönetim alanına ilişkin edindiği bilgileri kullanma becerisine sahiptir.

Alana ilişkin bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir.

Yetkinlikler


Kendisine verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir.

Uygulamada karşılaşılan ya da öngörülemeyen sorunlar için ekip üyesi olarak sorumluluk alır.

Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir.

Öğrenme gereksinimlerine yönelik programlara katılıma açık olur.

Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.

Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.

Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde (en az alanındaki bilgileri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek kadar) yabancı dil bilgisine sahiptir.

Çalışma arkadaşlarına yardıma yatkındır.

Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.

Değişime ve yeniliğe açıktır.

Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.

İşyeri açma ve yönetme konusunda gerekli bilgiye sahip olma.

İŞ fikirlerine göre iş planı hazırlama becerisini geliştirebilme.

Girişimcilik kavramı ve girişimciliğin önemini yorumlayabilme.1. Alanında temel düzeyde bilgilere sahiptir.

2. Karar, uygulama ve davranışlarında işletmecilik ve yönetim alanına ilişkin edindiği bilgileri kullanma becerisine sahiptir.

3. Alana ilişkin bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir.

4. Kendisine verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir.

5. Uygulamada karşılaşılan ya da öngörülemeyen sorunlar için ekip üyesi olarak sorumluluk alır.

6. Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir.

7. Öğrenme gereksinimlerine yönelik programlara katılıma açık olur.

8. Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.

9. Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.

10. Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde (en az alanındaki bilgileri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek kadar) yabancı dil bilgisine sahiptir.

11. Çalışma arkadaşlarına yardıma yatkındır.

12. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

13. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.

14. Değişime ve yeniliğe açıktır.

15. Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.

16. İşyeri açma ve yönetme konusunda gerekli bilgiye sahip olma.

17. İŞ fikirlerine göre iş planı hazırlama becerisini geliştirebilme.

18. Girişimcilik kavramı ve girişimciliğin önemini yorumlayabilme.


BİLGİ BECERİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
Alanında temel düzeyde bilgilere sahiptir.
Karar, uygulama ve davranışlarında işletmecilik ve yönetim alanına ilişkin edindiği bilgileri kullanma becerisine sahiptir.
Alana ilişkin bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir.
Kendisine verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir.
Uygulamada karşılaşılan ya da öngörülemeyen sorunlar için ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir.
Öğrenme gereksinimlerine yönelik programlara katılıma açık olur.
Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.
Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde (en az alanındaki bilgileri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek kadar) yabancı dil bilgisine sahiptir.
Çalışma arkadaşlarına yardıma yatkındır.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
Değişime ve yeniliğe açıktır.
Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.
İşyeri açma ve yönetme konusunda gerekli bilgiye sahip olma.
İŞ fikirlerine göre iş planı hazırlama becerisini geliştirebilme.
Girişimcilik kavramı ve girişimciliğin önemini yorumlayabilme.

Müfredat

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
821012012002Pazarlama İlkeleriZorunlu2103.00
821012032002Yönetim ve OrganizasyonZorunlu2003.00
821002512011Finansal YönetimZorunlu4004.00
821002532011Dış Ticaret İşlemleriZorunlu2002.00
821022212002Yönlendirilmiş Çalışma IZorunlu2104.00
821002972013Staj IZorunlu0004.00
821002992013Seçmeli ISeçmeli20012.00
Toplam:32
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
821012022002İnsan Kaynakları YönetimiZorunlu2104.00
821012042002Üretim YönetimiZorunlu3104.00
821002942013İş ve Sosyal Güvenlik HukukuZorunlu3003.00
821002962013Staj IIZorunlu0004.00
821002982013Seçmeli IISeçmeli30012.00
REKB004GirişimcilikZorunlu2104.00
Toplam:31
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem Seçmeli Grubu T U L AKTS
821002952013Halkla İlişkilerSeçmeli3Seçmeli I3003.00
821013152004Kamu MaliyesiSeçmeli3Seçmeli I2002.00
821013112002Kongre ve Fuar OrganizasyonuSeçmeli3Seçmeli I1102.00
821002572011SigortacılıkSeçmeli3Seçmeli I2002.00
821002592011EmlakçılıkSeçmeli3Seçmeli I2002.00
821002932013Bilgisayarlı Muhasebe Uygulaması ISeçmeli3Seçmeli I3104.00
821002632011Elektronik TicaretSeçmeli3Seçmeli I2103.00
821002912013Kalite Yönetim SistemleriSeçmeli3Seçmeli I3003.00
821013032002Maliyet MuhasebesiSeçmeli3Seçmeli I3104.00
821002672011Marka YönetimiSeçmeli3Seçmeli I2002.00
821002692011Örgütsel DavranışSeçmeli3Seçmeli I3003.00
821002712011Vergi HukukuSeçmeli3Seçmeli I3004.00
821002892013Paket Programları ISeçmeli3Seçmeli I3104.00
821002922013Türk Vergi SistemiSeçmeli4Seçmeli II4004.00
821014042002Yönetim MuhasebesiSeçmeli4Seçmeli II3104.00
821002902013Satış YönetimiSeçmeli4Seçmeli II3003.00
821012102002Yönlendirilmiş Çalışma IISeçmeli4Seçmeli II2103.00
821002882013Tüketici DavranışlarıSeçmeli4Seçmeli II3003.00
821002862013Uluslararası PazarlamaSeçmeli4Seçmeli II3003.00
821002842013Müşteri İlişkileri YönetimiSeçmeli4Seçmeli II3003.00
821002622011Şirketler MuhasebesiSeçmeli4Seçmeli II2003.00
821002822013Bilgisayarlı Muhasebe Uygulaması IISeçmeli4Seçmeli II3104.00
821002802013Paket Programları IISeçmeli4Seçmeli II3104.00
821002542011Dış Ticaret İşlemleri MuhasebesiSeçmeli4Seçmeli II2002.00

Erasmus Courses

Course Code Course Name Type Semester T A L ECTS