Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Program TanımlarıSpor Bilimleri ve Antrenörlük Eğitimi Yüksek Lisans Dereceli Doktora


Kuruluş


Antrenörlük Eğitimi Anabilim Dalı Doktora Programı 2003-2004 Yılı Güz döneminde öğrenci alımına, eğitim ve öğretime başlamıştır. Spor Bilimleri ve Antrenörlük Eğitimi Doktora Programının amacı: Antrenörlük alanını daha bilimsel ve daha verimli duruma getirmek için planlayıcı ve geliştirici özelliklere sahip, bilgi, beceri ve teknolojiyi etkin biçimde kullanarak, bilimsel araştırmalar yapabilen ve bu araştırma bulgularına dayalı eğitim planlayabilen, bilimsel gelişmeleri izleyerek mesleki ve akademik alanda kullanabilen akademisyen ve uygulayıcı özeliklere sahip, hayat boyu öğrenmenin önemini benimsemiş çağdaş spor ve bilim adamı yetiştirebilmektir.


Kabul ve Kayıt Koşulları


Spor bilimleri ve Antrenörlük Eğitimi Doktora programına öğrenci kabulünde uygulanacak kriterler aşağıdadır. Doktora programına başvuracak adayların yüksek lisans derecesine ve en az 100 üzerinden 75, 4.00 üzerinden 3.00 not ortalamasına sahip olmaları gerekmektedir.ortalamasına sahip olmaları gerekmektedir. 1. ALES Koşulu Antrenörlük Eğitimi Anabilim Dalı Spor Bilimleri ve Antrenörlük Eğitimi Doktora programına başvuracak adayların Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) elde edecekleri Eşit Ağırlıklı veya Sayısal puanın en az 55 olması gerekmektedir. 2. Yabancı Dil Koşulu Antrenörlük Eğitimi Anabilim Dalı, Spor Bilimleri ve Antrenörlük Eğitimi Doktora programına başvuracak adayların Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmaları gerekmektedir.


Program Profili


A.İ.B.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Antrenörlük Eğitimi Anabilim Dalı Spor bilimleri ve Antrenörlük Eğitimi Doktora programı Türkçe olarak yürütülür. Program en az 27 kredilik ders; 3 kredi zorunlu, 24 kredi seçmeli ders olmak üzere bir seminer dersi ve bir doktora tezi çalışmasından oluşur. Seçmeli dersler anabilim dalının “seçmeli dersler” listesinden alınabileceği gibi diğer doktora programlarında açılan dersler listesinden de alınabilir. Seçmeli dersler adayın danışmanı ve seçilecek dersin öğretim üyesinin görüşleri alınarak belirlenecektir.


Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0


Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Anabilim Dalı Başkanı: Doç.Dr. Bekir YÜKTAŞIR A.İ.B.Ü. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 14280 Gölköy BOLU/TURKİYE Tel: +90-374-253 45 71 (Sekreterlik) +90-374-254 10 00/2029 (Ofis) AKTS/DS Koordinatörü: Yrd.Doç.Dr. Önder ŞEMŞEK A.İ.B.Ü. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 14280 Gölköy BOLU/TÜRKİYE Tel: +90-374-253 45 71 (Sekreterlik) +90-374-254 10 00/2032 (Ofis)


Bölüm Olanakları


Spor Bilimleri ve Antrenörlük Eğitimi Doktora Programı için yeterli laboratuar ortamı sağlanmaktadır. Yüksek okulumuz bünyesinde 90 metre karelik 1 adet Egzersiz Fizyoloji Laboratuarı bulunmakta olup mevcut önemli cihazlar aşağıda listelenmiştir. • Gaz analizörü • Koşu bandı • Ergo bisiklet • Kan laktat analizörü • Polar saat ve nabız ölçerler • Akciğer fonksiyonları ölçüm cihazı • Reaksiyon zamanı test bataryası • Hız ve Dikey sıçrama ölçümü test düzenekleri • Kavrama kuvveti ölçüm cihazı • Skinfold (deri kıvrım kalınlığı) ölçüm cihazı Bunların dışında Spor Bilimleri ve Antrenörlük Eğitimi alanıyla yakın bilimsel ilişkisinden dolayı gerektiğinde en modern cihazlar ile donanmış bulunan A.İ.B.Ü. İzzet Baysal Tıp Fakültesi Laboratuarları da kullanılabilecektir. Bilgisayar laboratuarında bulunan internet erişimli 20 bilgisayar doktora öğrencilerinin kullanımına açık bulunmaktadır. Kablosuz internet erişimi mevcuttur.

Program Çıktıları

Bilgi


Alandaki ulusal ve uluslar arası çağdaş sorunları takip edebilme.

Küresel ve toplumsal çerçevedeki egzersiz ve sağlık ilişkili çözümlere katkıda bulunabilme.

Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, spor bilimleri alanındaki bilimsel ve teknolojik konulardaki gelişmeleri izleyerek kendini geliştirme.

Mesleki etik ve sorumluluk bilincine sahip olabilme.

Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olarak fikirlerini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade ederek iletişim kurabilme.

Bir deneyi, araştırmayı tasarlama, yürütme, verileri çözümleme ve sonuçları yorumlama becerisi.

Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme.

Antrenman, spor ve egzersiz alanlarındaki teknolojik-çağdaş teknikleri ve araç gereçleri kullanabilme

Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir deneyi, süreci tasarlayabilme ve çözümleyebilme.

Akademik bir çalışmayı sürdürebilme, sonuçlarını yorumlama ve akademik bir dil kullanarak yazabilme becerisi.

Beceri


Yetkinlikler
1. Alandaki ulusal ve uluslar arası çağdaş sorunları takip edebilme.

2. Küresel ve toplumsal çerçevedeki egzersiz ve sağlık ilişkili çözümlere katkıda bulunabilme.

3. Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, spor bilimleri alanındaki bilimsel ve teknolojik konulardaki gelişmeleri izleyerek kendini geliştirme.

4. Mesleki etik ve sorumluluk bilincine sahip olabilme.

5. Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olarak fikirlerini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade ederek iletişim kurabilme.

6. Bir deneyi, araştırmayı tasarlama, yürütme, verileri çözümleme ve sonuçları yorumlama becerisi.

7. Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme.

8. Antrenman, spor ve egzersiz alanlarındaki teknolojik-çağdaş teknikleri ve araç gereçleri kullanabilme

9. Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir deneyi, süreci tasarlayabilme ve çözümleyebilme.

10. Akademik bir çalışmayı sürdürebilme, sonuçlarını yorumlama ve akademik bir dil kullanarak yazabilme becerisi.


BİLGİ BECERİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
Alandaki ulusal ve uluslar arası çağdaş sorunları takip edebilme.
Küresel ve toplumsal çerçevedeki egzersiz ve sağlık ilişkili çözümlere katkıda bulunabilme. 111111 11111 111
Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, spor bilimleri alanındaki bilimsel ve teknolojik konulardaki gelişmeleri izleyerek kendini geliştirme.
Mesleki etik ve sorumluluk bilincine sahip olabilme. 111111 11111 111
Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olarak fikirlerini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade ederek iletişim kurabilme.
Bir deneyi, araştırmayı tasarlama, yürütme, verileri çözümleme ve sonuçları yorumlama becerisi. 111111 11111 111
Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme.
Antrenman, spor ve egzersiz alanlarındaki teknolojik-çağdaş teknikleri ve araç gereçleri kullanabilme 111111 11111 111
Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir deneyi, süreci tasarlayabilme ve çözümleyebilme.
Akademik bir çalışmayı sürdürebilme, sonuçlarını yorumlama ve akademik bir dil kullanarak yazabilme becerisi. 111111 11111 111

Müfredat

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
620200026202010İleri İstatistikZorunlu30012.00
620200026212010İleri Araştırma YöntemleriZorunlu30012.00
62020002912013 Seçmeli Dersler Havuzu ISeçmeli30010.00
Toplam:34
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
620200026012010Antrenman PeriyotlamasıZorunlu30014.00
62020002922013Seçmeli Dersler Havuzu IISeçmeli30010.00
620200026042015SeminerZorunlu0206.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
62020002932013 Seçmeli Dersler Havuzu IIISeçmeli30010.00
Toplam:10
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
62020002942013-Seçmeli Dersler Havuzu IVSeçmeli30010.00
Toplam:10
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
620200028012013Tez Çalışması IZorunlu01025.00
620200028032013Uzmanlık Alan Dersi IZorunlu5005.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
620200028022013Tez Çalışması IIZorunlu01025.00
620200028042013Uzmanlık Alan Dersi IIZorunlu5005.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem Seçmeli Grubu T U L AKTS
620200026002010İnsan Hareketlerinin Mekanik AnaliziSeçmeli1 Seçmeli Dersler Havuzu I30010.00
620200026022010Nöromüsküler PerformansSeçmeli1 Seçmeli Dersler Havuzu I30010.00
620200026032010Egzersizde Asit-baz ve Elektrolit Dengesi ve Isı DüzenlemesiSeçmeli1 Seçmeli Dersler Havuzu I30010.00
620200026062010Değişik Ortamlarda Egzersiz AdaptasyonlarıSeçmeli1 Seçmeli Dersler Havuzu I30010.00
620200026072010Laktat Eşiği AntrenmanlarıSeçmeli1 Seçmeli Dersler Havuzu I30010.00
620200026092010Fiziksel Aktivite ve Fiziksel Uygunluk ve YaşlılıkSeçmeli1 Seçmeli Dersler Havuzu I30010.00
620200026102010Engelliler İçin Antrenman İlkeleriSeçmeli1 Seçmeli Dersler Havuzu I30010.00
620200026122010Vücut Kompozisyonu AnaliziSeçmeli1 Seçmeli Dersler Havuzu I30010.00
620200026132010Kardiyovasküler FizyolojiSeçmeli1 Seçmeli Dersler Havuzu I30010.00
620200026152010Kas FizyolojisiSeçmeli1 Seçmeli Dersler Havuzu I30010.00
620200026162010Sinir Sistemi FizyolojisiSeçmeli1 Seçmeli Dersler Havuzu I30010.00
620200026172010Hareket Analizi ve Beceri ÖğrenimiSeçmeli1 Seçmeli Dersler Havuzu I30010.00
620200026192010Deneysel AntrenmanSeçmeli1 Seçmeli Dersler Havuzu I30010.00
620200026202010İleri İstatistikSeçmeli1 Seçmeli Dersler Havuzu I30010.00
620200026052009Liderlik ve SporSeçmeli1 Seçmeli Dersler Havuzu I30010.00
620200026222017Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın EtiğiSeçmeli1 Seçmeli Dersler Havuzu I30010.00
620200026002010İnsan Hareketlerinin Mekanik AnaliziSeçmeli3 Seçmeli Dersler Havuzu III30010.00
620200026022010Nöromüsküler PerformansSeçmeli3 Seçmeli Dersler Havuzu III30010.00
620200026032010Egzersizde Asit-baz ve Elektrolit Dengesi ve Isı DüzenlemesiSeçmeli3 Seçmeli Dersler Havuzu III30010.00
620200026062010Değişik Ortamlarda Egzersiz AdaptasyonlarıSeçmeli3 Seçmeli Dersler Havuzu III30010.00
620200026072010Laktat Eşiği AntrenmanlarıSeçmeli3 Seçmeli Dersler Havuzu III30010.00
620200026092010Fiziksel Aktivite ve Fiziksel Uygunluk ve YaşlılıkSeçmeli3 Seçmeli Dersler Havuzu III30010.00
620200026102010Engelliler İçin Antrenman İlkeleriSeçmeli3 Seçmeli Dersler Havuzu III30010.00
620200026112010Kardiak RehabilitasyonSeçmeli3 Seçmeli Dersler Havuzu III30010.00
620200026122010Vücut Kompozisyonu AnaliziSeçmeli3 Seçmeli Dersler Havuzu III30010.00
620200026132010Kardiyovasküler FizyolojiSeçmeli3 Seçmeli Dersler Havuzu III30010.00
620200026142010Pulmoner FizyolojiSeçmeli3 Seçmeli Dersler Havuzu III30010.00
620200026152010Kas FizyolojisiSeçmeli3 Seçmeli Dersler Havuzu III30010.00
620200026162010Sinir Sistemi FizyolojisiSeçmeli3 Seçmeli Dersler Havuzu III30010.00
620200026172010Hareket Analizi ve Beceri ÖğrenimiSeçmeli3 Seçmeli Dersler Havuzu III30010.00
620200026182010Spor HekimliğiSeçmeli3 Seçmeli Dersler Havuzu III30010.00
620200026192010Deneysel AntrenmanSeçmeli3 Seçmeli Dersler Havuzu III30010.00
620200026202010İleri İstatistikSeçmeli3 Seçmeli Dersler Havuzu III30010.00
620200026052009Liderlik ve SporSeçmeli3 Seçmeli Dersler Havuzu III30010.00
620200026222017Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın EtiğiSeçmeli3 Seçmeli Dersler Havuzu III30010.00
620200026002010İnsan Hareketlerinin Mekanik AnaliziSeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II30010.00
620200026022010Nöromüsküler PerformansSeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II30010.00
620200026032010Egzersizde Asit-baz ve Elektrolit Dengesi ve Isı DüzenlemesiSeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II30010.00
620200026062010Değişik Ortamlarda Egzersiz AdaptasyonlarıSeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II30010.00
620200026072010Laktat Eşiği AntrenmanlarıSeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II30010.00
620200026092010Fiziksel Aktivite ve Fiziksel Uygunluk ve YaşlılıkSeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II30010.00
620200026102010Engelliler İçin Antrenman İlkeleriSeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II30010.00
620200026112010Kardiak RehabilitasyonSeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II30010.00
620200026122010Vücut Kompozisyonu AnaliziSeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II30010.00
620200026132010Kardiyovasküler FizyolojiSeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II30010.00
620200026142010Pulmoner FizyolojiSeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II30010.00
620200026152010Kas FizyolojisiSeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II30010.00
620200026162010Sinir Sistemi FizyolojisiSeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II30010.00
620200026172010Hareket Analizi ve Beceri ÖğrenimiSeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II30010.00
620200026182010Spor HekimliğiSeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II30010.00
620200026192010Deneysel AntrenmanSeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II30010.00
620200026202010İleri İstatistikSeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II30010.00
620200026052009Liderlik ve SporSeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II30010.00
620200026222017Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın EtiğiSeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II30010.00
620200026002010İnsan Hareketlerinin Mekanik AnaliziSeçmeli4Seçmeli Dersler Havuzu IV30010.00
620200026022010Nöromüsküler PerformansSeçmeli4Seçmeli Dersler Havuzu IV30010.00
620200026032010Egzersizde Asit-baz ve Elektrolit Dengesi ve Isı DüzenlemesiSeçmeli4Seçmeli Dersler Havuzu IV30010.00
620200026062010Değişik Ortamlarda Egzersiz AdaptasyonlarıSeçmeli4Seçmeli Dersler Havuzu IV30010.00
620200026072010Laktat Eşiği AntrenmanlarıSeçmeli4Seçmeli Dersler Havuzu IV30010.00
620200026092010Fiziksel Aktivite ve Fiziksel Uygunluk ve YaşlılıkSeçmeli4Seçmeli Dersler Havuzu IV30010.00
620200026102010Engelliler İçin Antrenman İlkeleriSeçmeli4Seçmeli Dersler Havuzu IV30010.00
620200026112010Kardiak RehabilitasyonSeçmeli4Seçmeli Dersler Havuzu IV30010.00
620200026122010Vücut Kompozisyonu AnaliziSeçmeli4Seçmeli Dersler Havuzu IV30010.00
620200026132010Kardiyovasküler FizyolojiSeçmeli4Seçmeli Dersler Havuzu IV30010.00
620200026142010Pulmoner FizyolojiSeçmeli4Seçmeli Dersler Havuzu IV30010.00
620200026152010Kas FizyolojisiSeçmeli4Seçmeli Dersler Havuzu IV30010.00
620200026162010Sinir Sistemi FizyolojisiSeçmeli4Seçmeli Dersler Havuzu IV30010.00
620200026172010Hareket Analizi ve Beceri ÖğrenimiSeçmeli4Seçmeli Dersler Havuzu IV30010.00
620200026182010Spor HekimliğiSeçmeli4Seçmeli Dersler Havuzu IV30010.00
620200026192010Deneysel AntrenmanSeçmeli4Seçmeli Dersler Havuzu IV30010.00
620200026202010İleri İstatistikSeçmeli4Seçmeli Dersler Havuzu IV30010.00
620200026052009Liderlik ve SporSeçmeli4Seçmeli Dersler Havuzu IV30010.00
620200026222017Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın EtiğiSeçmeli4Seçmeli Dersler Havuzu IV30010.00

Erasmus Courses

Course Code Course Name Type Semester T A L ECTS