( ! ) Notice: Undefined index: lang in C:\wamp\www\bologna3\akts\indexakts.php on line 39
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0156794144{main}( )..\indexakts.php:0

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Program Tanımları


( ! ) Notice: Undefined index: lang in C:\wamp\www\bologna3\akts\indexakts.php on line 254
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0156794144{main}( )..\indexakts.php:0


Otomotiv Teknolojisi


Kuruluş


1984-1985 öğretim yılında Gazi Üniversitesine bağlı olarak açılan Otomotiv Programı, 1998-1999 öğretim yılında ikinci öğretime de başlamıştır. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu Meslek Yüksekokulu bünyesinde 1992 yılından itibaren Otomotiv Programı adı altında öğretime devam etmektedir.


Kazanılan Derece


Otomotiv Programından mezun olan öğrenciler Otomotiv alanında ön lisans derecesi ile Otomotiv Teknikeri unvanı kazanmaktadır.


Kabul ve Kayıt Koşulları


Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınav sistemiyle olmaktadır. Yabancı uyruklu öğrenciler, bu programa uluslararası geçerliliği olan SAT, ACT gibi sınav sonuçlarıyla ya da orta öğretim mezuniyet notlarına göre kabul edilmektedirler.


Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Başka bir kurumda alınan dersin içeriği ve AKTS kredisi AİBÜ’nde verilen dersin içeriği ve AKTS kredisine uygun olması ve yüksekokul yönetim kurulu tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu derslerden muaf olabilir. Programa kayıtlanan öğrenciler, Yabancı Dil ile Bilgi ve İletişim Teknolojisi derslerinden ilgili yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler.


Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Otomotiv Programına kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerin lise mezunu olması yeterlidir. Herhangi bir yeterlilik koşulu bulunmamaktadır.


Program Profili


Otomotiv ön lisans programı 2 yıllık bir programdır. Program öğretimi örgün ve ikinci öğretim şeklinde gerçekleşmektedir.


Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Mezun olarak Tekniker unvanı kazanan öğrenci otomotiv fabrikaları ve otomotiv yan sanayinde, otomotiv firmalarının yetkili ve özel servislerinde, araç muayene istasyonlarında, sigorta şirketlerinde, uçak motoru ve gövdesi üretim, bakım ve teknik hizmetlerini sunan firmalarda, lokomotif motoru ve ekipmanları üretim, bakım ve teknik hizmetlerini sunan firmalarda, iş makineleri bakım ve teknik hizmetlerini sunan firmalarda, Ar-Gekurumlarında ve kamu sektöründe istihdam edilmektedir.


Üst Derece Programlarına Geçiş


“Otomotiv Programı” ön lisansını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde aşağıdaki lisans programlarına geçiş yapabilmektedir. • Endüstri Mühendisliği • Enerji Sistemleri Mühendisliği • Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği • Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği • Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği • Enerji Yönetimi • Endüstri ve Sistem Mühendisliği • Makine Mühendisliği • Otomotiv Mühendisliği • Uçak Gövde – Motor • Uçak Gövde - Motor Bakım


Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Bilgi Formunda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır. Ayrıca, Abant İzzet Baysal Üniversitesi "Ön Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" uygulanmaktadır.


Mezuniyet Koşulları


Dört yarıyılda toplam 120 AKTS kredisini tamamlamış olmak ve stajını(30 iş günü) başarılı bir şekilde tamamlamış olmak.


Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0


Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Bölüm Başkanı ve AKTS Koordinatörü: Yrd.Doç.Dr. Ahmet KESKİN e-mail: keskin_a@ibu.edu.trtel: +90 374 254 10 00 Dahili: 4403-4453


Bölüm Olanakları


AİBÜ Bolu Meslek Yüksekokulu Bünyesindeki derslikler, bilgisayar laboratuarları, teknik resim salonu, 2 adet otomotiv laboratuarı.

Program Çıktıları

Bilgi


Matematik, fen bilimleri ve temel mühendislik konularında alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanmak.

Otomotiv sektörünü oluşturan unsurları, ilgi alanlarını, meslek alanlarının temel çalışma ilkelerini bilmek.

Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak.

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme bilincini kazanmak.

Beceri


Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak.

Teknik resim, bilgisayar destekli çizim, simülasyon programları kullanarak tasarım yapma ve çeşitli yazılımları kullanarak alanı ile ilgili sistemleri ve bileşenlerini seçebilme, temel boyutlandırma hesaplarını yapabilme, mesleki plan ve projeleri çizebilme becerisini kazanmak.

Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilmek, takımlarda sorumluluk alabilmek veya bireysel çalışma yapabilme becerisini kazanmak.

Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisi kazanmak.

Sanayi ve hizmet sektöründeki ilgili süreçleri yerinde inceleyerek uygulama becerisi kazanmak.

Yetkinlikler


Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak.

İş güvenliği, işçi sağlığı, çevre koruma bilgisi ve kalite bilincine sahip olmak.

İş yeri/İşletmeyi kurabilme, temel ekonomik göstergeleri analiz edebilme, iş yeri kurma fikrini oluşturabilme, iş yeri kuruluş işlemlerini yürütebilme, iş yerini faaliyete açabilme, mesleki etik ve ahlak kavramlarını bilme ve uyabilme1. Matematik, fen bilimleri ve temel mühendislik konularında alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanmak.

2. Otomotiv sektörünü oluşturan unsurları, ilgi alanlarını, meslek alanlarının temel çalışma ilkelerini bilmek.

3. Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak.

4. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme bilincini kazanmak.

5. Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak.

6. Teknik resim, bilgisayar destekli çizim, simülasyon programları kullanarak tasarım yapma ve çeşitli yazılımları kullanarak alanı ile ilgili sistemleri ve bileşenlerini seçebilme, temel boyutlandırma hesaplarını yapabilme, mesleki plan ve projeleri çizebilme becerisini kazanmak.

7. Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilmek, takımlarda sorumluluk alabilmek veya bireysel çalışma yapabilme becerisini kazanmak.

8. Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisi kazanmak.

9. Sanayi ve hizmet sektöründeki ilgili süreçleri yerinde inceleyerek uygulama becerisi kazanmak.

10. Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak.

11. İş güvenliği, işçi sağlığı, çevre koruma bilgisi ve kalite bilincine sahip olmak.

12. İş yeri/İşletmeyi kurabilme, temel ekonomik göstergeleri analiz edebilme, iş yeri kurma fikrini oluşturabilme, iş yeri kuruluş işlemlerini yürütebilme, iş yerini faaliyete açabilme, mesleki etik ve ahlak kavramlarını bilme ve uyabilme


BİLGİ BECERİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
Matematik, fen bilimleri ve temel mühendislik konularında alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanmak.
Otomotiv sektörünü oluşturan unsurları, ilgi alanlarını, meslek alanlarının temel çalışma ilkelerini bilmek.
Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak.
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme bilincini kazanmak.
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak.
Teknik resim, bilgisayar destekli çizim, simülasyon programları kullanarak tasarım yapma ve çeşitli yazılımları kullanarak alanı ile ilgili sistemleri ve bileşenlerini seçebilme, temel boyutlandırma hesaplarını yapabilme, mesleki plan ve projeleri çizebilme becerisini kazanmak.
Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilmek, takımlarda sorumluluk alabilmek veya bireysel çalışma yapabilme becerisini kazanmak.
Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisi kazanmak.
Sanayi ve hizmet sektöründeki ilgili süreçleri yerinde inceleyerek uygulama becerisi kazanmak.
Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak.
İş güvenliği, işçi sağlığı, çevre koruma bilgisi ve kalite bilincine sahip olmak.
İş yeri/İşletmeyi kurabilme, temel ekonomik göstergeleri analiz edebilme, iş yeri kurma fikrini oluşturabilme, iş yeri kuruluş işlemlerini yürütebilme, iş yerini faaliyete açabilme, mesleki etik ve ahlak kavramlarını bilme ve uyabilme

Müfredat

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
824001232002Atatürk İlk.ve İnk.Tarihi IZorunlu2002.00
824001212002Türk Dili IZorunlu2002.00
824001252011İngilizce IZorunlu2002.00
824001512011FizikZorunlu4004.00
824001532011Motor TeknolojisiZorunlu3105.00
824001612013Matematik IZorunlu4004.00
824001572011Otomotiv ElektriğiZorunlu3105.00
824001592011Meslek ResimZorunlu2104.00
Toplam:28
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
824001242002Atatürk İlk.ve İnk.Tarihi IIZorunlu2002.00
824001222002Türk Dili IIZorunlu2002.00
824001262011İngilizce IIZorunlu2002.00
824002602011Ölçme TekniğiZorunlu2002.00
824001562011Malzeme TeknolojisiZorunlu2002.00
824001582011Dizel Motorlar ve Yakıt Enjeksiyon SistemleriZorunlu3104.00
824001602011Otomotiv ElektroniğiZorunlu3105.00
824001982013Seçmeli ISeçmeli2104.00
824001662013Matematik IIZorunlu4004.00
Toplam:27
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
824002512011Hareket Kontrol SistemleriZorunlu3104.00
824002532011Motor Test ve AyarlarıZorunlu3104.00
824002552011Makine ElemanlarıZorunlu3003.00
824002572011Buji Ateşlemeli Motorların Yakıt ve Ateşleme SistemleriZorunlu3104.00
824002592011TermodinamikZorunlu3004.00
824002972013Staj IZorunlu0004.00
824002992013Seçmeli IISeçmeli2009.00
Toplam:32
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
824002542011Alternatif Motorlar ve Yakıt SistemleriZorunlu3104.00
824002562011Sistem Analizi ve TasarımıZorunlu3105.00
824002582011Güç Aktarma OrganlarıZorunlu3104.00
824001542011Emisyon Kontrol SistemleriZorunlu2003.00
824002962013Staj IIZorunlu0004.00
824002982013Seçmeli IIISeçmeli2008.00
824002522013Taşıtlar MekaniğiZorunlu3105.00
Toplam:33
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem Seçmeli Grubu T U L AKTS
824001622011Bilgi ve İletişim TeknolojisiSeçmeli2Seçmeli I2104.00
824002612011Hidrolik ve PnomatikSeçmeli3Seçmeli II3104.00
824002632011Kalite Güvencesi ve StandartlarSeçmeli3Seçmeli II3003.00
824002692011Servis Yönetimi ve OrganizasyonSeçmeli3Seçmeli II2002.00
824002662011İş Güvenliği ve İşçi SağlığıSeçmeli4Seçmeli III2002.00
824002742011Araştırma Yöntem ve Tek.Seçmeli4Seçmeli III2002.00
REKB003GirişimcilikSeçmeli4Seçmeli III4004.00
824002942013Üretim TeknikleriSeçmeli4Seçmeli III3104.00
REKB004GirişimcilikSeçmeli4Seçmeli III2104.00

Erasmus Courses

Course Code Course Name Type Semester T A L ECTS