Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Program TanımlarıAntrenörlük Eğitimi Tezli Yüksek Lisans


Kuruluş


Antrenörlük Eğitimi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı 1999-2000 Yılı Bahar döneminde öğrenci alımına, eğitim ve öğretime başlamıştır. Antrenölük Eğitimi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programının amacı: Antrenörlük alanını daha bilimsel ve daha verimli duruma getirmek için planlayıcı ve geliştirici özelliklere sahip, bilgi, beceri ve teknolojiyi etkin biçimde kullanarak, bilimsel araştırmalar yapabilen ve bu araştırma bulgularına dayalı eğitim planlayabilen, bilimsel gelişmeleri izleyerek mesleki ve akademik alanda kullanabilen akademisyen ve uygulayıcı özeliklere sahip, hayat boyu öğrenmenin önemini benimsemiş çağdaş spor ve bilim adamı yetiştirebilmektir.


Kazanılan Derece


Antrenörlük Eğitimi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programından mezun olan öğrenciler Spor Uzmanı derecesi kazanmaktadır.


Kabul ve Kayıt Koşulları


Antrenörlük Eğitimi Anabilim Dalı Yüksek Lisans programına öğrenci kabulünde uygulanacak kriterler aşağıdadır. Beden Eğitimi ve Spor alanı dışından gelen öğrenciler bilimsel hazırlık programına alınacaklardır. Yüksek Lisans programına başvuracak adayların Lisans derecesine ve en az 100 üzerinden 60, 4.00 üzerinden 2.00 not ortalamasına sahip olmaları gerekmektedir. 1. ALES Koşulu Antrenörlük Eğitimi Anabilim Dalı Yüksek Lisans programına başvuracak adayların Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) elde edecekleri Eşit Ağırlıklı veya Sayısal puanın en az 55 olması gerekmektedir. 2. Yabancı Dil Koşulu Antrenörlük Eğitimi Anabilim Dalı Yüksek Lisans programına başvuracak adayların Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) 50 puan, Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) 50 puan veya Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yabancı Dil Yeterlik Sınavından 50 puan almış olmaları gerekmektedir. 3. Değerlendirme ALES Puanı %50 Yazılı Bilim Sınavı %30 Mülakat %10 Lisans Mezuniyet Notu %10


Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Başka bir Yüksek Öğretim kurumunun Antrenörlük Eğitimi veya benzeri bir Yüksek Lisans Programından gelmesi halinde, öğrencinin transkript'i Anabilim Dalı Başkanlığınca incelenerek,aldığı benzer içerikli ve kredili derslerden muaf sayılır. Beden Eğitimi ve Spor alanı dışından gelen öğrenciler bilimsel hazırlık programına alınırlar.


Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Yüksek lisans programına kabul edilen bir öğrencinin, yüksek lisans derecesi alabilmesi için en az 21 kredilik ders; 9 kredi zorunlu 12 kredi seçimlik ders olmak üzere; 1 seminer dersi ve tez çalışmasından başarılı olmalıdır. Tezli yüksek lisans programı uygulanmaktadır. Beden Eğitimi ve Spor alanı dışından gelen öğrenciler bilimsel hazırlık programına alınacaklardır.


Program Profili


Antrenörlük Eğitimi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı, antrenör, spor bilimcisi, spor eğitim uzmanı yetiştirmek amacıyla bir eğitim planı yürütmektedir. Program, antrenman bilimi, spor fizyolojisi, bilimsel araştırma ve istatistik ile ilgili zorunlu dersler içermektedir. Programda zorunlu derslere ilave olarak öğrencilere kendi tercihlerine göre ders seçebilme imkânı, seçmeli dersler ile sunulmaktadır. Böylece, Antrenörlük Eğitimi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı, gerek bireysel gerekse de gruplar halinde disiplinler arası çalışmalarla antrenman bilimi, antrenörlük süreci, spor fizyolojisi, sporcu beslenmesi, spor psikololojisi vb. alanlardaki problemlerini tanımlayarak çözüm üretebilecek mezunlar yetiştirmektedir. Antrenörlük alanını daha bilimsel ve daha verimli duruma getirmek için planlayıcı ve geliştirici özelliklere sahip, bilgi, beceri ve teknolojiyi etkin biçimde kullanarak, bilimsel araştırmalar yapabilen ve bu araştırma bulgularına dayalı eğitim planlayabilen, bilimsel gelişmeleri izleyerek mesleki ve akademik alanda kullanabilen akademisyen ve uygulayıcı özeliklere sahip spor adamı yetiştirmek amacı ile eğitim vermektedir.


Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Yüksek Lisans Programımızdan mezun olan öğrencilerimizin büyük bir çoğunluğu doktora düzeyinde akademik çalışmalarını sürdürmektedirler. Bir kısmı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde,özel okullarda ve fitness merkezlerinde spor danışmanlığı, spor uzmanlığı ve antrenörlük yapmaktadır. Bir kısmı da beden eğitimi öğretmeni olarak ve Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde spor eğitimcisi olarak çalışmaktadır.


Üst Derece Programlarına Geçiş


Antrenörlük Eğitimi Anabilim Dalında Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü doktora programlarında öğrenim görebilirler.


Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Öğretim elemanlarının ders içeriklerine ve değerlendirme koşullarına göre, derslerin bitiminde 1 sınav, proje sunumu, araştırma planlaması ve uygulaması vb. yapılmaktadır


Mezuniyet Koşulları


Antrenörlük Eğitimi Anabilimdalı Yüksek Lisans Programından yüksek lisans derecesi alabilmesi için en az 21 kredilik ders; 9 kredi zorunlu 12 kredi seçimlik ders olmak üzere; 1 seminer dersi ve tez çalışmasından başarılı olunmalıdır.


Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0


Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Anabilim Dalı Başkanı: Doç.Dr. Bekir YÜKTAŞIR A.İ.B.Ü. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 14280 Gölköy BOLU/TURKİYE Tel: +90-374-253 45 71 (Sekreterlik) +90-374-254 10 00/2029 (Ofis) AKTS/DS Koordinatörü: Yrd.Doç.Dr. Önder ŞEMŞEK A.İ.B.Ü. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 14280 Gölköy BOLU/TÜRKİYE Tel: +90-374-253 45 71 (Sekreterlik) +90-374-254 10 00/2032 (Ofis)


Bölüm Olanakları


Antrenörlük Eğitimi Yüksek Lisans Programında 1 Doçent, 5 Yrd.Doçent alanında kadrolu olarak eğitim vermektedirler. Bunun yanında Tıp Fakültesinden seçmeli derslerin sürdürülmesinde destek alınmaktadır. Antrenörlük Eğitimi Yüksek Lisans Programı için yeterli laboratuar ortamı sağlanmaktadır. Yüksek okulumuz bünyesinde 90 metre karelik 1 adet Egzersiz Fizyoloji Laboratuarı bulunmakta olup mevcut önemli cihazlar aşağıda listelenmiştir. • Gaz analizörü • Koşu bandı • Ergo bisiklet • Kan laktat analizörü • Polar saat ve nabız ölçerler • Akciğer fonksiyonları ölçüm cihazı • Reaksiyon zamanı test bataryası • Hız ve Dikey sıçrama ölçümü test düzenekleri • Kavrama kuvveti ölçüm cihazı • Skinfold (deri kıvrım kalınlığı) ölçüm cihazı Bunların dışında Spor Bilimleri ve Antrenörlük Eğitimi alanıyla yakın bilimsel ilişkisinden dolayı gerektiğinde en modern cihazlar ile donanmış bulunan A.İ.B.Ü. İzzet Baysal Tıp Fakültesi Laboratuarları da kullanılabilecektir. Bilgisayar laboratuvarında bulunan internet erişimli 20 bilgisayar yüksek lisans öğrencilerinin kullanımına açık bulunmaktadır. Kablosuz internet erişimi mevcuttur.

Program Çıktıları

Bilgi


Mesleki etik ve sorumluluk bilincine sahip olabilme.

Küresel ve toplumsal çerçevedeki egzersiz ve sağlık ilişkili çözümlere katkıda bulunabilme.

Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, spor bilimleri alanındaki bilimsel ve teknolojik konulardaki gelişmeleri izleyerek kendini geliştirme.

Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir deneyi, süreci tasarlayabilme ve çözümleyebilme.

Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olarak fikirlerini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade ederek iletişim kurabilme.

Bir deneyi, araştırmayı tasarlama, yürütme, verileri çözümleme ve sonuçları yorumlama becerisi.

Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme.

Antrenman, spor ve egzersiz alanlarındaki teknolojik-çağdaş teknikleri ve araç gereçleri kullanabilme

Beceri


Yetkinlikler
1. Mesleki etik ve sorumluluk bilincine sahip olabilme.

2. Küresel ve toplumsal çerçevedeki egzersiz ve sağlık ilişkili çözümlere katkıda bulunabilme.

3. Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, spor bilimleri alanındaki bilimsel ve teknolojik konulardaki gelişmeleri izleyerek kendini geliştirme.

4. Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir deneyi, süreci tasarlayabilme ve çözümleyebilme.

5. Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olarak fikirlerini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade ederek iletişim kurabilme.

6. Bir deneyi, araştırmayı tasarlama, yürütme, verileri çözümleme ve sonuçları yorumlama becerisi.

7. Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme.

8. Antrenman, spor ve egzersiz alanlarındaki teknolojik-çağdaş teknikleri ve araç gereçleri kullanabilme


BİLGİ BECERİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
Mesleki etik ve sorumluluk bilincine sahip olabilme.
Küresel ve toplumsal çerçevedeki egzersiz ve sağlık ilişkili çözümlere katkıda bulunabilme.11111 11 111 1111
Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, spor bilimleri alanındaki bilimsel ve teknolojik konulardaki gelişmeleri izleyerek kendini geliştirme.11111 11 111 1111
Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir deneyi, süreci tasarlayabilme ve çözümleyebilme.11111 11 111 1111
Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olarak fikirlerini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade ederek iletişim kurabilme.11111 11 111 1111
Bir deneyi, araştırmayı tasarlama, yürütme, verileri çözümleme ve sonuçları yorumlama becerisi.11111 11 111 1111
Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme.11111 11 111 1111
Antrenman, spor ve egzersiz alanlarındaki teknolojik-çağdaş teknikleri ve araç gereçleri kullanabilme11111 11 111 1111

Müfredat

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
620200015172010İleri Antrenman TeorileriZorunlu3008.00
620200015182010İleri Spor FizyolojisiZorunlu3008.00
62020001912013Seçmeli Dersler Havuzu ISeçmeli3006.00
620200015012016Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın EtiğiZorunlu3008.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
62020002922013Seçmeli Dersler Havuzu IISeçmeli3006.00
620200015052015SeminerZorunlu0206.00
Toplam:12
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
620200017012013Tez Çalışması IZorunlu01025.00
620200017032013Uzmanlık Alan Dersi IZorunlu5005.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
620200017022013Tez Çalışması IIZorunlu01025.00
620200017042013Uzmanlık Alan Dersi IIZorunlu5005.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
Toplam:0
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
Toplam:0
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem Seçmeli Grubu T U L AKTS
620200015022010Antrenman Bilimindeki Yeni GelişmelerSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I3006.00
620200015042010Elit Sporcuların Performans Gelişim TestleriSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I3006.00
620200015062010Temel İstatistikSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I3006.00
620200015082010Efor Testleri ve Egzersiz Programları GeliştirmeSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I3006.00
620200015102010Elit Sporcu BeslenmesiSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I3006.00
620200015152010Çocuk ve AntrenmanSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I3006.00
620200015162010Spor Psikolojisinde Yeni GelişmelerSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I3006.00
620200015192010KinantropometriSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I3006.00
620200015212010Spor/Fitness Merkezlerinde Program ve Tesis GeliştirmeSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I3006.00
620200015222010Fitness, Diyet ve Kilo KontrolüSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I3006.00
620200015232010Kadın ve SporSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I3006.00
620200015242010Yaşlılarda SporSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I3006.00
620200015272010Ergojenik Yardımcılar ve DopingSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I3006.00
620200015142010Pediatrik Egzersiz FizyolojisiSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I3006.00
620200015032009Spor Fizyolojisindeki Yeni GelişmelerSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I3006.00
620200015122009Egzersiz BiyokimyasıSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I3006.00
620200015072013Spor Bilimlerinde Bilgisayar UygulamalarıSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I3006.00
620200015092013Sporda Analizi TeknikleriSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I3006.00
620200015202013Sporda BiyomekanikSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I3006.00
620200015132009Egzersiz ve Endokrin SistemiSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I3006.00
620200015022010Antrenman Bilimindeki Yeni GelişmelerSeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II3006.00
620200015042010Elit Sporcuların Performans Gelişim TestleriSeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II3006.00
620200015062010Temel İstatistikSeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II3006.00
620200015082010Efor Testleri ve Egzersiz Programları GeliştirmeSeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II3006.00
620200015102010Elit Sporcu BeslenmesiSeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II3006.00
620200015032010Spor Fizyolojisindeki Yeni GelişmelerSeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II3006.00
620200015152010Çocuk ve AntrenmanSeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II3006.00
620200015162010Spor Psikolojisinde Yeni GelişmelerSeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II3006.00
620200015192010KinantropometriSeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II3006.00
620200015212010Spor/Fitness Merkezlerinde Program ve Tesis GeliştirmeSeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II3006.00
620200015222010Fitness, Diyet ve Kilo KontrolüSeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II3006.00
620200015232010Kadın ve SporSeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II3006.00
620200015242010Yaşlılarda SporSeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II3006.00
620200015252010Fiziksel Aktivtenin Psikosoyal TemelleriSeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II3006.00
620200015262010Antrenörlüğün İlke ve TeorileriSeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II3006.00
620200015272010Ergojenik Yardımcılar ve DopingSeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II3006.00
620200015142010Pediatrik Egzersiz FizyolojisiSeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II3006.00
620200026012010Antrenman PeriyotlamasıSeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II300.00
620200026002010İnsan Hareketlerinin Mekanik AnaliziSeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II30010.00
620200026022010Nöromüsküler PerformansSeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II30010.00
620200026062010Değişik Ortamlarda Egzersiz AdaptasyonlarıSeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II30010.00
620200026072010Laktat Eşiği AntrenmanlarıSeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II30010.00
620200026092010Fiziksel Aktivite ve Fiziksel Uygunluk ve YaşlılıkSeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II30010.00
620200026102010Engelliler İçin Antrenman İlkeleriSeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II30010.00
620200026122010Vücut Kompozisyonu AnaliziSeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II30010.00
620200026152010Kas FizyolojisiSeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II30010.00
620200026212010İleri Araştırma YöntemleriSeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II300.00
620200015112009Psikomotor Gelişimindeki Yeni GelişmelerSeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II3006.00
620200015122009Egzersiz BiyokimyasıSeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II3006.00
620200026052009Liderlik ve SporSeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II30010.00
620200026242009Yönetimde Çağdaş Yaklaşımlar ve SporSeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II300.00
620200026042013Seminer ISeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II000.00
620200015072013Spor Bilimlerinde Bilgisayar UygulamalarıSeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II3006.00
620200015092013Sporda Analizi TeknikleriSeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II3006.00
620200015202013Sporda BiyomekanikSeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II3006.00
620200015132009Egzersiz ve Endokrin SistemiSeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II3006.00
620200015042009Elit Sporcuların Performans Gelişim TestleriSeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II300.00

Erasmus Courses

Course Code Course Name Type Semester T A L ECTS