Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Program TanımlarıBiyokimya Tezli Yüksek Lisans


Kuruluş


Anabilim dalı kuruluş önerisi 06.07.1999 tarihinde Enstitü kurulunda görüşülmüş olup, 13.12.2000’de Senato tarafından onaylanmıştır. İlk öğrenci alınması 2001-2002 güz döneminde olmuştur.


Kazanılan Derece


Programı başarı ile tamamlayanlara Biyokimya alanında yüksek lisans diploması verilir.


Kabul ve Kayıt Koşulları


a) Lisans diploması b) ALES sınavından geçerli puan (en az 100 üzerinden 55 almak) c) İngilizce sınavını başarmış olmak d) Bilim sınavında başarılı olmak


Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Yok


Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Programda yer alan zorunlu ve seçmeli ve diğer anabilim dallarındaki derslerden en az 24 kredilik ders alan ve tümünü başarı ile tamamlayan, 100 üzerinden en az 70 (CC) not ortalaması elde eden ve konusuyla ilgili hazırladığı tezi seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunan öğrencilere Biyokimya alanında yüksek lisans diploması verilir.


Program Profili


Programın amacı insandaki normal metabolik ve biyokimyasal süreçleri anlayıp yorumlayabilen, bu alanlarda meydana gelebilecek normal dışı durumlara analitik yorumlar getirebilen, çeşitli biyokimyasal deney prosedürlerini uygulayabilen, laboratuarda çalıştığı konu ile ilişkili tıbbi cihazların yöntemlerini anlayabilen, alanındaki bilimsel ve teknik gelişmeleri takip edebilen biyokimya alanında yüksek lisans sahip kişiler yetiştirmektir.


Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Mezunlar, sağlık meslek yüksek okullarında, sağlık yüksekokullarında, tıp fakülteleri temel tıp bilimleri bölümlerinde, biyomedikal endüstride ve çeşitli sağlık kurumlarının biyokimya laboratuvarlarında iş bulma imkanına sahiptir.


Üst Derece Programlarına Geçiş


ALES sınavında geçerli not almaları, yeterli düzeyde İngilizce bilmeleri, bilim sınavında başarılı olmaları koşuluyla doktora programına başlayabilirler. Sağlık Bakanlığı ve çeşitli yüksek öğretim kurumlarında düzenlenecek alanı ile ilgili kurslara katılıp sertifika alabilirler.


Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Programlardaki dersler ile ilgili yazılı/sözlü/pratik sınavlar yapılmaktadır. Her dönemde alınan her ders için 1 ara sınav 1 final sınavı yapılmaktadır. Öğrenci her dönem 1 seminer hazırlamalı ve en az 1 makale sunmalıdır. Derslerden başarılı sayılmak için 100 üzerinden en az 70 almak gerekmektedir.


Mezuniyet Koşulları


Programda yer alan zorunlu ve seçmeli ve diğer anabilim dallarındaki derslerden en az 24 kredilik ders alan ve tümünü başarı ile tamamlayan, 100 üzerinden en az 70 (CC) not ortalaması elde eden ve konusuyla ilgili hazırladığı tezi seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunanmuş olmak.


Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0


Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Güler BUĞDAYCI Abant İzzet Baysal Üniversitesi; Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı 14280 Gölköy/Bolu/TÜRKİYE Tel: +90-374-2534568-3064


Bölüm Olanakları


Bölümde 1 profesör, 1 doçent ve 1 doktor öğretim üyesi bulunmaktadır. Fiziki alt yapı: Tıp Fakültesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Laboratuvarı bünyesinde rutin biyokimya laboratuarı mevcuttur. Bu laboratuarda; çeşitli preanalitik sistemler, tam kan sayımı, biyokimya otoanalizör, immünoassay sistem, nefalometre, koagülasyon sistemi ve yüksek basınçlı sıvı kromatogri bulunmaktadır. Ayrıca müstakil bir bölüme sahip olan Anabilim Dalında, araştırma laboratuarı, spektrofotometre, ELISA sistemi, ultrasantrifüj ile analiz öncesi numunelerin hazırlanabilmesi için çeşitli preanalitik numune hazırlama cihazları mevcuttur.

Program Çıktıları

Bilgi


1. Temel metabolik ve biyokimyasal süreçleri öğrenir. Normal dışı biyokimyasal süreçlerle ilgili yorumlar yapar. Bu çerçevede ilgilenmiş olduğu konularla ilgili araştırma yöntemlerini uygular.

Learn basic metabolic and biochemical processes. Make comments on abnormal biochemical processes. It applies research methods related to topics of interest in the framework.

Learn pathophysiological processes of abnormal biochemical processes

2. Normal dışı biyokimyasal süreçlerin patofizyolojik süreçlerini öğrenir

3. Çalışmış olduğu alanla ilişki kullanacağı tıbbi cihazların, yöntemlerini öğrenir.

To be able to use contemporary technological techniques and tools in their fields.

Learn new emerging areas in biochemistry.

4. Biyokimyada yeni gelişmekte olan alanları öğrenir.

5. Biyokimya öğrenci pratik çalışmalarını planlar ve yürütür.

Plans and conducts student practical work.

Plans an experimental work.

6. Deneysel bir çalışma planlar, yapar.

7. Disiplin içi ve disiplinler arası çalışmalara katılır.

Participates in intradisciplinary and interdisciplinary studies.

Knows the importance of continuous learning, to follow scientific and technological developments.

8. Sürekli öğrenmenin önemini bilir, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip eder.

9. Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir.

To be able to have professional ethics and responsibility consciousness.

Beceri


Yetkinlikler
1. 1. Temel metabolik ve biyokimyasal süreçleri öğrenir. Normal dışı biyokimyasal süreçlerle ilgili yorumlar yapar. Bu çerçevede ilgilenmiş olduğu konularla ilgili araştırma yöntemlerini uygular.

2. Learn basic metabolic and biochemical processes. Make comments on abnormal biochemical processes. It applies research methods related to topics of interest in the framework.

3. Learn pathophysiological processes of abnormal biochemical processes

4. 2. Normal dışı biyokimyasal süreçlerin patofizyolojik süreçlerini öğrenir

5. 3. Çalışmış olduğu alanla ilişki kullanacağı tıbbi cihazların, yöntemlerini öğrenir.

6. To be able to use contemporary technological techniques and tools in their fields.

7. Learn new emerging areas in biochemistry.

8. 4. Biyokimyada yeni gelişmekte olan alanları öğrenir.

9. 5. Biyokimya öğrenci pratik çalışmalarını planlar ve yürütür.

10. Plans and conducts student practical work.

11. Plans an experimental work.

12. 6. Deneysel bir çalışma planlar, yapar.

13. 7. Disiplin içi ve disiplinler arası çalışmalara katılır.

14. Participates in intradisciplinary and interdisciplinary studies.

15. Knows the importance of continuous learning, to follow scientific and technological developments.

16. 8. Sürekli öğrenmenin önemini bilir, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip eder.

17. 9. Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir.

18. To be able to have professional ethics and responsibility consciousness.


BİLGİ BECERİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
1. Temel metabolik ve biyokimyasal süreçleri öğrenir. Normal dışı biyokimyasal süreçlerle ilgili yorumlar yapar. Bu çerçevede ilgilenmiş olduğu konularla ilgili araştırma yöntemlerini uygular.
Learn basic metabolic and biochemical processes. Make comments on abnormal biochemical processes. It applies research methods related to topics of interest in the framework.
Learn pathophysiological processes of abnormal biochemical processes11111 11 111 1111
2. Normal dışı biyokimyasal süreçlerin patofizyolojik süreçlerini öğrenir
3. Çalışmış olduğu alanla ilişki kullanacağı tıbbi cihazların, yöntemlerini öğrenir.
To be able to use contemporary technological techniques and tools in their fields.
Learn new emerging areas in biochemistry.11111 11 111 1111
4. Biyokimyada yeni gelişmekte olan alanları öğrenir.
5. Biyokimya öğrenci pratik çalışmalarını planlar ve yürütür.
Plans and conducts student practical work.
Plans an experimental work.11111 11 111 1111
6. Deneysel bir çalışma planlar, yapar.
7. Disiplin içi ve disiplinler arası çalışmalara katılır.
Participates in intradisciplinary and interdisciplinary studies.
Knows the importance of continuous learning, to follow scientific and technological developments.11111 11 111 1111
8. Sürekli öğrenmenin önemini bilir, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip eder.
9. Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir.
To be able to have professional ethics and responsibility consciousness.

Müfredat

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
620300015012010Temel BiyokimyaZorunlu3006.00
620300015022010Metabolik Yollar ve RegülasyonuZorunlu3006.00
620300191020132013 BİO Seçmeli Dersler Havuzu 1Seçmeli2004.00
620300015172016Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın EtiğiZorunlu3006.00
Toplam:22
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
620300015032013Vitaminler ve Biyolojik FonksiyonlarZorunlu3006.00
620300015042010Biyokimyasal PrensiplerZorunlu2206.00
620300015052015Seminer Zorunlu0206.00
620300192020132013 BİO Seçmeli Dersler Havuzu 2Seçmeli2004.00
62030019320132013 BİO Seçmeli Dersler Havuzu 3Seçmeli2206.00
Toplam:28
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
620300017012013Tez Çalışması IZorunlu01025.00
620300017032013Uzmanlık Alan Dersi IZorunlu5005.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
620300017022013Tez Çalışması IIZorunlu01025.00
620300017042013Uzmanlık Alan Dersi IIZorunlu5005.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
Toplam:0
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
Toplam:0
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem Seçmeli Grubu T U L AKTS
620300015082010Biyolojide Serbest Radikaller Seçmeli12013 BİO Seçmeli Dersler Havuzu 12004.00
620300015092010Beslenme Biyokimyası Seçmeli12013 BİO Seçmeli Dersler Havuzu 12004.00
620300015102010Nükleik Asit ve ProteinlerSeçmeli12013 BİO Seçmeli Dersler Havuzu 12004.00
620300015112010Klinik Biyokimya Seçmeli12013 BİO Seçmeli Dersler Havuzu 12004.00
620300015132010Eser Elementlerin Biyofonksiyonları ve Metabolizmaları Seçmeli12013 BİO Seçmeli Dersler Havuzu 12004.00
620300015142010Hormonlara Ğiriş ve Sinyal İletim Mekanizmaları Seçmeli12013 BİO Seçmeli Dersler Havuzu 12004.00
620300015152010Serbest Radikallere Karşı Savunma Mekanizmaları Seçmeli12013 BİO Seçmeli Dersler Havuzu 12004.00
620300015162010Kolesterol Biyokimyası Seçmeli12013 BİO Seçmeli Dersler Havuzu 12004.00
620300015082010Biyolojide Serbest Radikaller Seçmeli22013 BİO Seçmeli Dersler Havuzu 22004.00
620300015092010Beslenme Biyokimyası Seçmeli22013 BİO Seçmeli Dersler Havuzu 22004.00
620300015102010Nükleik Asit ve ProteinlerSeçmeli22013 BİO Seçmeli Dersler Havuzu 22004.00
620300015112010Klinik Biyokimya Seçmeli22013 BİO Seçmeli Dersler Havuzu 22004.00
620300015132010Eser Elementlerin Biyofonksiyonları ve Metabolizmaları Seçmeli22013 BİO Seçmeli Dersler Havuzu 22004.00
620300015142010Hormonlara Ğiriş ve Sinyal İletim Mekanizmaları Seçmeli22013 BİO Seçmeli Dersler Havuzu 22004.00
620300015152010Serbest Radikallere Karşı Savunma Mekanizmaları Seçmeli22013 BİO Seçmeli Dersler Havuzu 22004.00
620300015162010Kolesterol Biyokimyası Seçmeli22013 BİO Seçmeli Dersler Havuzu 22004.00
620300015102010Nükleik Asit ve ProteinlerSeçmeli22013 BİO Seçmeli Dersler Havuzu 32004.00
620300015132010Eser Elementlerin Biyofonksiyonları ve Metabolizmaları Seçmeli22013 BİO Seçmeli Dersler Havuzu 32004.00
620300015162010Kolesterol Biyokimyası Seçmeli22013 BİO Seçmeli Dersler Havuzu 32004.00
620300015122010Klinik Biyokimya UygulamalarıSeçmeli22013 BİO Seçmeli Dersler Havuzu 32206.00
620300015072010 Biyokimyasal Analiz Teknikleri Seçmeli22013 BİO Seçmeli Dersler Havuzu 32206.00

Erasmus Courses

Course Code Course Name Type Semester T A L ECTS