Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Program TanımlarıFarmakoloji Tezli Yüksek Lisans


Kuruluş


Anabilim dalı kuruluş önerisi 03.12.2001 tarihinde Enstitü Kurulunda görüşülmüş olup, 02.07.2002'de Senato tarafından onaylanmıştır. İlk öğrenci alınması 2002 -2003 güz döneminde olmuştur.


Kazanılan Derece


M. Sc. Programı başarı ile tamamlayanlara Farmakoloji alanında Yüksek Lisans diplaması verilir.


Kabul ve Kayıt Koşulları


En az 4 yıllık lisans eğitimi mezunu Eczacılık, Tıp, Diş Hekimliği, Hemşirelik ve Ebelik, Fizik Tedavi Yüksek okulları ile ilgili fakültelerin Kimya ve Biyoloji mezunu adaylar başvurabilir. a) Lisans diplaması b) ALES'den geçerli puan c) İngilizce sınavını başarmış olmak d) Bilim sınavında başarılı olmak


Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Yok


Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Programda yer alan zorunlu, seçmeli ve diğer anabilim dallarındaki derslerden en az 21 kredilik ders alma, tümünü başarıyla tamamlama ve 100 üzerinden en az 70 not ortalaması elde etme zorunluluğu vardır.


Program Profili


Bu programın amacı, yeni geliştirilen ilaç moleküllerinin farmakolojik etkilerinin ve yan etkilerinin saptanmasında hem in vitro hem de in vivo bilimsel araştırmalar yapabilen, bu araştırmaları yürütebilen, alanındaki bilimsel ve teknik gelişmeleri takip edebilen ve hızla gelişen ilaç sektörümüzde çalışabilecek yeterlilikte uzman elaman yetiştirmektir.


Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


1.Üniversite 2.Sağlık kuruluşları 3.Özel sektör


Üst Derece Programlarına Geçiş


Doktora programına başlayabilirler.


Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Programdaki dersler ile ilgili yazılı/sözlü/uygulamalı sınavlar yapılmaktadır. %70 başarı gerekmektedir.


Mezuniyet Koşulları


Dersleri başarı ile tamamlayanlar tez danışmanı yönetiminde birbirini izleyen iki yarıyıl içinde bir tez çalışması yapmak, elde ettiği sonuçları AİBÜ Lisansüstü eğitim yönetmeliğine uygun olarak yazmak ve Yönetim Kurulu'nun belirlediği jüri önünde savunmak zorundadır.


Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0


Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Prof. Dr. Akçahan GEPDİREMEN Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji Anabilimdalı, Dekanlık Binası, Gölköy, BOLU, Tel: +90 374 253 4656 - 3088, e-mail:akcahang@gmail.com


Bölüm Olanakları


Bölümde 1 profesör, 1 doçent 1 uzman Farmakolog bulunmaktadır. Fiziki alt yapısı : Müstakil bir bölüme sahip olup, 1 adet hücre kültürü laboratuarı, 1 adet moleküler farmakoloji laboratuarı, 1 adet izole organ banyosu laboratuarı, seminer odası ve diğer odalar mevcuttur. Hücre kültürü yapılabilmesi için gerekli donanım bulunmaktadır. Birçok farmakolojik deney yapılabilmektedir. Başlıca gereçler: invert ve düz mikroskop, steril laminer kabin, CO2'li inkübatör, seyyar uv lambası, soğutmalı santrifüj, ısıtıcılı-sallayıcılı su banyosu, kurutma inkübatörü, yatay-dikey elektroforez, mikroplate elisa okuyucu, spektrofotmetre, ph metre, hassas terazi, ısıtıcılı manyetik karıştırıcı, orbital karıştırıcı, vortex, doku homojenizatörleri, -80 soğutucu, 80 lt azot tankı, ultra purifiye saf su cihazı, buz makinesi, cam ve metal laboratuvar malzemeleri, kimyasal malzemeler, deney sarfları ve kitleri.

Program Çıktıları

Bilgi


Program alanında çalışmakta olan ya da çalışmak isteyen bireylere ilgili ve gerekli yetkinliklerin (bilgi, beceri ve tutum) kazandırılmasını ve alanında eleştirel okuma, araştırma yapma, yayınlama yetkinliğini hedefler.

Anabilim dalının sahip olduğu olanaklar, laboratuvar ve üniversitemizin alt yapısı gerekli eğitim vermek için yeterli olup bu olanaklarını Tıp fakültesinin diğer Anabilim dalları ile paylaşmak, multidisipliner çalışmalar planlamak ve yapmak, kliniklere yönelik eğitim faaliyetlerini yürütmek önemli hedeflerindendir.

Yüksek Lisans Programının uygulanmasıyla genç ve dinamik insan gücü sağlanacak, araştırma projeleri yürütülerek elde edilen sonuçlar bilim dünyasına ve üniversitemize katkı sağlayacaktır.

İlaçların farmakokinetiği ve farmakodinamiği hakkında bilgi sahibidir.

İlaçlar arası etkileşimleri bilir.

İlaçların hangi hastalıklarda kullanılacağı konusunda bilgi sahibidir.

İlaçların hangi yolaklar üzerinden etki ettiği konusunda bilgi sahibidir.

İlaçların yan etkileri konusunda bilgi sahibidir.

Farklı hücre soylarını eker, çoğaltır ve pasajlar.

Hücreler üzerinde testler yapar.

Deneysel bir çalışma planlar ve yapar.

Disiplin içi ve disiplinler arası çalışmalara katılır.

Sürekli öğrenmenin önemini bilir, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip eder.

Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir.

Beceri


Sürekli öğrenmenin önemini bilir, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip etme.

Mesleki etik ve sorumluluk bilincine sahip olabilme.

Küresel ve toplumsal çerçevedeki egzersiz ve sağlık ilişkili çözümlere katkıda bulunabilme.

Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir deneyi, süreci tasarlayabilme ve çözümleyebilme.

Bir deneyi, araştırmayı tasarlama, yürütme, verileri çözümleme ve sonuçları yorumlama becerisi.

Alanlarındaki teknolojik-çağdaş teknikleri ve araç gereçleri kullanabilme.

Sözlü ve yazılı etkin iletişim kabiliyeti.

Deneysel bir çalışma istatistiksel analizi de dahil olmak üzere planlama ve yapma.

Ulusal ve uluslararası kongreler için sözlü, yazılı sunu hazırlama.

Yetkinlikler


Yeni Program Çıktısı1. Program alanında çalışmakta olan ya da çalışmak isteyen bireylere ilgili ve gerekli yetkinliklerin (bilgi, beceri ve tutum) kazandırılmasını ve alanında eleştirel okuma, araştırma yapma, yayınlama yetkinliğini hedefler.

2. Anabilim dalının sahip olduğu olanaklar, laboratuvar ve üniversitemizin alt yapısı gerekli eğitim vermek için yeterli olup bu olanaklarını Tıp fakültesinin diğer Anabilim dalları ile paylaşmak, multidisipliner çalışmalar planlamak ve yapmak, kliniklere yönelik eğitim faaliyetlerini yürütmek önemli hedeflerindendir.

3. Yüksek Lisans Programının uygulanmasıyla genç ve dinamik insan gücü sağlanacak, araştırma projeleri yürütülerek elde edilen sonuçlar bilim dünyasına ve üniversitemize katkı sağlayacaktır.

4. Sürekli öğrenmenin önemini bilir, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip etme.

5. Mesleki etik ve sorumluluk bilincine sahip olabilme.

6. Küresel ve toplumsal çerçevedeki egzersiz ve sağlık ilişkili çözümlere katkıda bulunabilme.

7. Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir deneyi, süreci tasarlayabilme ve çözümleyebilme.

8. Bir deneyi, araştırmayı tasarlama, yürütme, verileri çözümleme ve sonuçları yorumlama becerisi.

9. Alanlarındaki teknolojik-çağdaş teknikleri ve araç gereçleri kullanabilme.

10. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kabiliyeti.

11. Deneysel bir çalışma istatistiksel analizi de dahil olmak üzere planlama ve yapma.

12. Ulusal ve uluslararası kongreler için sözlü, yazılı sunu hazırlama.

13. Yeni Program Çıktısı

14. İlaçların farmakokinetiği ve farmakodinamiği hakkında bilgi sahibidir.

15. İlaçlar arası etkileşimleri bilir.

16. İlaçların hangi hastalıklarda kullanılacağı konusunda bilgi sahibidir.

17. İlaçların hangi yolaklar üzerinden etki ettiği konusunda bilgi sahibidir.

18. İlaçların yan etkileri konusunda bilgi sahibidir.

19. Farklı hücre soylarını eker, çoğaltır ve pasajlar.

20. Hücreler üzerinde testler yapar.

21. Deneysel bir çalışma planlar ve yapar.

22. Disiplin içi ve disiplinler arası çalışmalara katılır.

23. Sürekli öğrenmenin önemini bilir, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip eder.

24. Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir.


BİLGİ BECERİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
Program alanında çalışmakta olan ya da çalışmak isteyen bireylere ilgili ve gerekli yetkinliklerin (bilgi, beceri ve tutum) kazandırılmasını ve alanında eleştirel okuma, araştırma yapma, yayınlama yetkinliğini hedefler.
Anabilim dalının sahip olduğu olanaklar, laboratuvar ve üniversitemizin alt yapısı gerekli eğitim vermek için yeterli olup bu olanaklarını Tıp fakültesinin diğer Anabilim dalları ile paylaşmak, multidisipliner çalışmalar planlamak ve yapmak, kliniklere yönelik eğitim faaliyetlerini yürütmek önemli hedeflerindendir.
Yüksek Lisans Programının uygulanmasıyla genç ve dinamik insan gücü sağlanacak, araştırma projeleri yürütülerek elde edilen sonuçlar bilim dünyasına ve üniversitemize katkı sağlayacaktır.
İlaçların farmakokinetiği ve farmakodinamiği hakkında bilgi sahibidir.
İlaçlar arası etkileşimleri bilir.
İlaçların hangi hastalıklarda kullanılacağı konusunda bilgi sahibidir.
İlaçların hangi yolaklar üzerinden etki ettiği konusunda bilgi sahibidir.
İlaçların yan etkileri konusunda bilgi sahibidir.
Farklı hücre soylarını eker, çoğaltır ve pasajlar.
Hücreler üzerinde testler yapar.
Deneysel bir çalışma planlar ve yapar.
Disiplin içi ve disiplinler arası çalışmalara katılır.
Sürekli öğrenmenin önemini bilir, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip eder.
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir.
Sürekli öğrenmenin önemini bilir, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip etme. 1 1 11 1 1
Mesleki etik ve sorumluluk bilincine sahip olabilme. 1 1 11 1 1
Küresel ve toplumsal çerçevedeki egzersiz ve sağlık ilişkili çözümlere katkıda bulunabilme. 1 1 11 1 1
Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir deneyi, süreci tasarlayabilme ve çözümleyebilme. 1 1 11 1 1
Bir deneyi, araştırmayı tasarlama, yürütme, verileri çözümleme ve sonuçları yorumlama becerisi. 1 1 11 1 1
Alanlarındaki teknolojik-çağdaş teknikleri ve araç gereçleri kullanabilme. 1 1 11 1 1
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kabiliyeti. 1 1 11 1 1
Deneysel bir çalışma istatistiksel analizi de dahil olmak üzere planlama ve yapma. 1 1 11 1 1
Ulusal ve uluslararası kongreler için sözlü, yazılı sunu hazırlama. 1 1 11 1 1
Yeni Program Çıktısı

Müfredat

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
620400015032010Deneysel Farmakoloji IZorunlu0403.00
620400019120132013 FAR Seçmeli Dersler Havusu 1Seçmeli2004.00
620400015052015SeminerZorunlu0206.00
620400015012020Farmakoloji IZorunlu3005.00
Toplam:18
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
620400015042010Deneysel Farmakoloji IIZorunlu0405.00
620400019220132013 FAR Seçmeli Dersler Havusu 2Seçmeli2004.00
620400015182016Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın EtiğiZorunlu3006.00
620400015022020Farmakoloji IIZorunlu3007.00
Toplam:22
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
620400017012013Tez Çalışması IZorunlu01025.00
620400017032013Uzmanlık Alan Dersi IZorunlu5005.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
620400017022013Tez Çalışması IIZorunlu01025.00
620400017042013Uzmanlık Alan Dersi IIZorunlu5005.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
Toplam:0
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
Toplam:0
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem Seçmeli Grubu T U L AKTS
620400015072010Sinyal İleti Mekanizmaları Seçmeli12013 FAR Seçmeli Dersler Havusu 12004.00
620400015082010Otonom Sinir Sistemi FarmakolojisiSeçmeli12013 FAR Seçmeli Dersler Havusu 12004.00
620400015092010Kardiyovasküler Sistem Farmakolojisi Seçmeli12013 FAR Seçmeli Dersler Havusu 12004.00
620400015102010OtakoidlerSeçmeli12013 FAR Seçmeli Dersler Havusu 12004.00
620400015112010Santral Sinir Sistemi Farmakolojisi Seçmeli12013 FAR Seçmeli Dersler Havusu 12204.00
620400015122010Solunum Sistemi Farmakolojisi Seçmeli12013 FAR Seçmeli Dersler Havusu 12004.00
620400015132010KemoterapotiklerSeçmeli12013 FAR Seçmeli Dersler Havusu 12004.00
620400015142010Advers İlaç Reaksiyonları Seçmeli12013 FAR Seçmeli Dersler Havusu 12004.00
620400015152010Endokrin Sistem FarmakolojisiSeçmeli12013 FAR Seçmeli Dersler Havusu 12004.00
620400015162010Bilimsel Sunu ve Yazım TeknikleriSeçmeli12013 FAR Seçmeli Dersler Havusu 12004.00
620400015172010Proje Hazırlama Teknikleri Seçmeli12013 FAR Seçmeli Dersler Havusu 12004.00
620400015072010Sinyal İleti Mekanizmaları Seçmeli22013 FAR Seçmeli Dersler Havusu 22004.00
620400015082010Otonom Sinir Sistemi FarmakolojisiSeçmeli22013 FAR Seçmeli Dersler Havusu 22004.00
620400015092010Kardiyovasküler Sistem Farmakolojisi Seçmeli22013 FAR Seçmeli Dersler Havusu 22004.00
620400015102010OtakoidlerSeçmeli22013 FAR Seçmeli Dersler Havusu 22004.00
620400015112010Santral Sinir Sistemi Farmakolojisi Seçmeli22013 FAR Seçmeli Dersler Havusu 22204.00
620400015122010Solunum Sistemi Farmakolojisi Seçmeli22013 FAR Seçmeli Dersler Havusu 22004.00
620400015132010KemoterapotiklerSeçmeli22013 FAR Seçmeli Dersler Havusu 22004.00
620400015142010Advers İlaç Reaksiyonları Seçmeli22013 FAR Seçmeli Dersler Havusu 22004.00
620400015152010Endokrin Sistem FarmakolojisiSeçmeli22013 FAR Seçmeli Dersler Havusu 22004.00
620400015162010Bilimsel Sunu ve Yazım TeknikleriSeçmeli22013 FAR Seçmeli Dersler Havusu 22004.00
620400015172010Proje Hazırlama Teknikleri Seçmeli22013 FAR Seçmeli Dersler Havusu 22004.00

Erasmus Courses

Course Code Course Name Type Semester T A L ECTS