Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Program TanımlarıFizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksek Lisans Dereceli Doktora


Kuruluş


Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kemal Demir Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu (AİBÜ FTRYO) 12 nolu senato kararı ile 19 Ocak 1995 yılında kurulmuş, 1996-97 öğretim yılında eğitim ve öğretim faaliyetlerine başlamıştır. Yüksek okulda 4 yıllık lisans eğitiminin yanı sıra, 1998-99 (bahar dönemi) öğretim yılından beri “yüksek lisans” ve 2008-09 (bahar dönemi) öğretim yılından itibaren de “doktora” programları yürütülmektedir.


Kazanılan Derece


Doktora


Kabul ve Kayıt Koşulları


AİBÜ Kemal Demir FTRYO yalnızca, sağlık bilimleri fakültelerine bağlı fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümlerinden ya da fizik tedavi ve rehabilitasyon yüksek okullarından yüksek lisans programını “ uzman fizyoterapist” unvanı alarak mezun olan aday öğrenci başvurularını kabul etmektedir.


Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Öğrencilerin bu programı tamamlayabilmesi için birbirini izleyen 4 yarıyıllık ders döneminde kazanmaları gereken en az kredi miktarı 30’dur. Dersleri başarı ile tamamlayanlar tez danışmanı yönetiminde birbirini izleyen 4 yarıyıl içinde bir tez çalışması yapmak, elde ettiği sonuçları enstitü tez yazma esaslarına uygun olarak yazmak ve AİBÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu’nun belirlediği jüri önünde savunmak zorundadır. Tez savunmalarında başarılı olan öğrencilere “doktora” derecesi verilir.


Program Profili


Abant İzzet Baysal üniversitesi, Sağlık Bilimler Enstitüsü Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Yüksek Lisans Eğitim Programının amacı hızla gelişme gösteren ve çeşitli uzmanlık alanları oluşan fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında çeşitli alanlarda uzmanlaşmış, bilimsel gelişme ve yenilikleri takip ederek bunları mesleki ve bilimsel gelişiminde kullanabilen öğrenci ve araştırıcılar yetiştirilmesini sağlamaktadır.


Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


AİBÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı’ndan yüksek lisans programı mezunları fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamalarının uygulandığı her türlü kamu kurum ve kuruluşunda ve özel sağlık kuruluşlarında istihdam edilmektedirler.


Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Bu parametreler ders öğretim planında ayrıntılı olarak açıklanmıştır.


Mezuniyet Koşulları


Yeterlik koşullarında açıklanmıştır.


Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0


Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Adres: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kemal Demir Fizik Tedavi ve rehabilitasyon Yüksek Okulu, Tel: 90 374 253 41 04, Fax: 90 374 253 46 63. Program Başkanı: Prof. Dr. Yeşim BAKAR AKTS Koordinatörü: Yrd. Doç. Dr. Şebnem AVCI


Bölüm Olanakları


İlişkili materyallerle donatılmış 1 adet yüksek lisans dersliği, 1 adet interaktif eğitim dersliği, 1 adet seminer salonu, 1 adet pratik eğitim ünitesi bulunmaktadır.

Program Çıktıları

Bilgi


Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında klinik uygulamalara ve akademik çalışmalara yönelik yöntemleri yeni bir alana uygular, özgün araştırma planlar, yapar, yürütür, uygun yöntemlerle analiz ve rapor eder.

Öğrenciler, ilgili değerlendirme yöntemlerini kullanarak fizyoterapide hasta analizi yetkinliğini kazanırlar

Öğrenciler klinik problem sentezi ve çözümlerinde yetkinlik kazanırlar

Öğrenciler araştırma alanındaki becerilerini geliştirirler

Öğrenciler ileri temel tıbbi bilimlerde ve klinik rehabilitasyon alanlarında bilgi seviyelerini arttırırlar

Öğrenciler klinik ortamlarda ve araştırma amaçlı çalışma gruplarında insiyatif kullanma yetkinliğini kazanırlar

Beceri


Eğitim-öğretim ve danışmanlık alanında program ve yaratıcı çözümler geliştirebilen nitelikli bilgi ve beceri birikimine sahiptir.

Yetkinlikler


Uzmanlaştığı alanın gerektirdiği yöntem ve teknolojik araç ve gereçleri kullanır. Bilimsel araştırmaların sonucunda elde ettiği kanıt düzeyindeki bilgiyi uygulamalarına aktarır. Sonuçlarını ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayınlar, bilimsel toplantılarda sunumlar yapar.

Araştırmalarını yapma ve yayınlanma sürecinde etik kurallara bağlılık gösterir, yaşam boyu öğrenme ilkelerini benimser.

Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanındaki bilgiyi toplum yararına kullanır, toplum sağlığını geliştirici ulusal ve uluslararası düzeyde üretilen politikalara katkı sağlar.

En az bir yabancı dili kullanarak yazılı, sözlü ve görsel olarak akademik, iç ve dış paydaşlarla iletişim kurar.

Akademik ve bilimsel ortamlarda disiplinler arası lider ve yönetici konumunda planlama, uygulama ve görev dağılımı yapabilir; problem çözme becerisine sahiptir.1. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında klinik uygulamalara ve akademik çalışmalara yönelik yöntemleri yeni bir alana uygular, özgün araştırma planlar, yapar, yürütür, uygun yöntemlerle analiz ve rapor eder.

2. Eğitim-öğretim ve danışmanlık alanında program ve yaratıcı çözümler geliştirebilen nitelikli bilgi ve beceri birikimine sahiptir.

3. Uzmanlaştığı alanın gerektirdiği yöntem ve teknolojik araç ve gereçleri kullanır. Bilimsel araştırmaların sonucunda elde ettiği kanıt düzeyindeki bilgiyi uygulamalarına aktarır. Sonuçlarını ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayınlar, bilimsel toplantılarda sunumlar yapar.

4. Araştırmalarını yapma ve yayınlanma sürecinde etik kurallara bağlılık gösterir, yaşam boyu öğrenme ilkelerini benimser.

5. Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanındaki bilgiyi toplum yararına kullanır, toplum sağlığını geliştirici ulusal ve uluslararası düzeyde üretilen politikalara katkı sağlar.

6. En az bir yabancı dili kullanarak yazılı, sözlü ve görsel olarak akademik, iç ve dış paydaşlarla iletişim kurar.

7. Akademik ve bilimsel ortamlarda disiplinler arası lider ve yönetici konumunda planlama, uygulama ve görev dağılımı yapabilir; problem çözme becerisine sahiptir.

8. Öğrenciler, ilgili değerlendirme yöntemlerini kullanarak fizyoterapide hasta analizi yetkinliğini kazanırlar

9. Öğrenciler klinik problem sentezi ve çözümlerinde yetkinlik kazanırlar

10. Öğrenciler araştırma alanındaki becerilerini geliştirirler

11. Öğrenciler ileri temel tıbbi bilimlerde ve klinik rehabilitasyon alanlarında bilgi seviyelerini arttırırlar

12. Öğrenciler klinik ortamlarda ve araştırma amaçlı çalışma gruplarında insiyatif kullanma yetkinliğini kazanırlar


BİLGİ BECERİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında klinik uygulamalara ve akademik çalışmalara yönelik yöntemleri yeni bir alana uygular, özgün araştırma planlar, yapar, yürütür, uygun yöntemlerle analiz ve rapor eder.
Öğrenciler, ilgili değerlendirme yöntemlerini kullanarak fizyoterapide hasta analizi yetkinliğini kazanırlar
Öğrenciler klinik problem sentezi ve çözümlerinde yetkinlik kazanırlar
Öğrenciler araştırma alanındaki becerilerini geliştirirler
Öğrenciler ileri temel tıbbi bilimlerde ve klinik rehabilitasyon alanlarında bilgi seviyelerini arttırırlar
Öğrenciler klinik ortamlarda ve araştırma amaçlı çalışma gruplarında insiyatif kullanma yetkinliğini kazanırlar
Eğitim-öğretim ve danışmanlık alanında program ve yaratıcı çözümler geliştirebilen nitelikli bilgi ve beceri birikimine sahiptir.
Uzmanlaştığı alanın gerektirdiği yöntem ve teknolojik araç ve gereçleri kullanır. Bilimsel araştırmaların sonucunda elde ettiği kanıt düzeyindeki bilgiyi uygulamalarına aktarır. Sonuçlarını ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayınlar, bilimsel toplantılarda sunumlar yapar. 1 1 1 1 1 1
Araştırmalarını yapma ve yayınlanma sürecinde etik kurallara bağlılık gösterir, yaşam boyu öğrenme ilkelerini benimser. 1 1 1 1 1 1
Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanındaki bilgiyi toplum yararına kullanır, toplum sağlığını geliştirici ulusal ve uluslararası düzeyde üretilen politikalara katkı sağlar. 1 1 1 1 1 1
En az bir yabancı dili kullanarak yazılı, sözlü ve görsel olarak akademik, iç ve dış paydaşlarla iletişim kurar. 1 1 1 1 1 1
Akademik ve bilimsel ortamlarda disiplinler arası lider ve yönetici konumunda planlama, uygulama ve görev dağılımı yapabilir; problem çözme becerisine sahiptir. 1 1 1 1 1 1

Müfredat

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
620500026992015-Seçmeli Dersler Havuzu ISeçmeli3008.00
Toplam:8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
620500026982015Seçmeli Dersler Havuzu II Seçmeli3008.00
620500026042015Seminer Zorunlu0206.00
Toplam:14
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
620500026012015Fizyoterapi ve Rehabilitasyonda Klinik Karar Verme IZorunlu2007.00
620500026032015Bilimsel Makale YazımıZorunlu1007.00
620500026972015Seçmeli Dersler Havuzu IIISeçmeli3008.00
Toplam:22
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
620500026022015Fizyoterapi ve Rehabilitasyonda Klinik Karar Verme IIZorunlu2007.00
620500026372015Doktora Yeterlilik Sınavına HazırlıkZorunlu1007.00
620500026962015Seçmeli Dersler Havuzu IVSeçmeli3008.00
Toplam:22
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
620500028012015Tez Çalışması IZorunlu01025.00
620500028032015Uzmanlık Alan Dersi IZorunlu5005.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
620500028022015Tez Çalışması IIZorunlu01025.00
620500028042015Uzmanlık Alan Dersi IIZorunlu5005.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem Seçmeli Grubu T U L AKTS
620500026372015Doktora Yeterlilik Sınavına HazırlıkSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I1007.00
620500026062015Kas Tonusu BozukluklarıSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I3008.00
620500026072015Kadın SağlığıSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I3008.00
620500026082015Kanser RehabilitasyonuSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I3008.00
620500026092015Obstetri ve Jinekolojide FizyoterapiSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I3008.00
620500026102015Ağrıda FizyoterapiSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I3008.00
620500026112015Ortez Protezde Araştırma Projeleri GeliştirmeSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I2208.00
620500026122015Ortez Protez DeğerlendirilmesiSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I2208.00
620500026132015Spor Yaralanmalarında Araştırma Projeleri GeliştirmeSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I3008.00
620500026142015Fiziksel Uygunluk Testleri ve EğitimiSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I3008.00
620500026152015Spor Yaralanmalarında Değerlendirme YöntemleriSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I3008.00
620500026162015Hemipleji Rehabilitasyonunda Nörofizyolojik YaklaşımlarSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I2208.00
620500026172015Ergoterapide Araştırma Projeleri GeliştirmeSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I3008.00
620500026182015Görme Engellilerde RehabilitasyonSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I3008.00
620500026192015İşitme Engellilerde RehabilitasyonSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I3008.00
620500026202015İş Sağlığı ve Mesleki RehabilitasyonSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I3008.00
620500026212015Yaşlanma ve Toplumsal KatılımSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I2208.00
620500026222015Fizyoterapi Uygulamasında Klinik Karara Varme ve Program PlanlamaSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I3008.00
620500026232015Fizyoterapide Motor KontrolSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I3008.00
620500026242015Pediatrik Rehabilitasyon Alanında Araştırma Yöntemleri I Seçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I3008.00
620500026252015Pediatrik Rehabilitasyon Alanında Araştırma Yöntemleri IISeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I3008.00
620500026262015Obezite Cerrahisi ve EgzersizSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I3008.00
620500026282015Fizyoterapide Radyoanatomik DeğerlendirmeSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I3008.00
620500026292015Manuel Terapi YaklaşımlarıSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I3008.00
620500026302015Pediatrik Pulmoner RehabilitasyonSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I3008.00
620500026312015Sanatta RehabilitasyonSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I3008.00
620500026322015Kanıta Dayalı ElektroterapiSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I3008.00
620500026352015Kadın sağlığı ve BiomekaniSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I3008.00
620500026332015Lenfatik ve Venöz Hastalıklarda Araştırma Yöntemleri ISeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I3008.00
620500026342015Lenfatik ve Venöz Hastalıklarda Araştırma Yöntemleri IISeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I3008.00
620500026362015Fizyoterapi ve Rehabilitasyonda İleri Bandajlama TeknikleriSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I3008.00
620500026042015Seminer Seçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I0206.00
620500016382017Lenfödem Ve EgzersizSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I3008.00
620500016392017Baş Ve Boyun Lenfödeminde Fizyoterapi Yaklaşımları Seçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I3008.00
620500016402017Lenfödemde Vücut Algısı Ve İmajı Seçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I3008.00
620500016412017Genetik LenfödemSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I3008.00
620500016422017Lenfödemde Kompresyon Materyali İncelenme Ve Tasarlama Seçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I3008.00
620500016432017Deney Hayvanlarında Lenfatik Ve Venöz Sistem Araştırmaları Seçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I3008.00
620500016442017Lenfödem Ve Sanal Gerçeklik YaklaşımlarıSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I3008.00
620500016452017Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın EtiğiSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I3008.00

Erasmus Courses

Course Code Course Name Type Semester T A L ECTS