Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Program TanımlarıFizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tezli Yüksek Lisans


Kuruluş


Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kemal Demir Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu (AİBÜ FTRYO) 12 nolu senato kararı ile 19 Ocak 1995 yılında kurulmuş, 1996-97 öğretim yılında eğitim ve öğretim faaliyetlerine başlamıştır. Yüksek okulda 4 yıllık lisans eğitiminin yanı sıra, 1998-99 (bahar dönemi) öğretim yılından beri “yüksek lisans” ve 2008-09 (bahar dönemi) öğretim yılından itibaren de “doktora” programları yürütülmektedir.


Kazanılan Derece


Yüksek lisans derecesi


Kabul ve Kayıt Koşulları


AİBÜ Kemal Demir FTRYO yalnızca, sağlık bilimleri fakültelerine bağlı fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümlerinden ya da fizik tedavi ve rehabilitasyon yüksek okullarından lisans programını “fizyoterapist” unvanı alarak mezun olan aday öğrenci başvurularını kabul etmektedir.


Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Öğrencilerin bu programı tamamlayabilmesi için birbirini izleyen 2 yarıyıllık ders döneminde kazanmaları gereken en az kredi miktarı 24’tür. Dersleri başarı ile tamamlayanlar tez danışmanı yönetiminde birbirini izleyen 2 yarıyıl içinde bir tez çalışması yapmak, elde ettiği sonuçları enstitü tez yazma esaslarına uygun olarak yazmak ve AİBÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu’nun belirlediği jüri önünde savunmak zorundadır. Tez savunmalarında başarılı olan öğrencilere “yüksek lisans” derecesi verilir.


Program Profili


Abant İzzet Baysal üniversitesi, Sağlık Bilimler Enstitüsü Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Yüksek Lisans Eğitim Programının amacı hızla gelişme gösteren ve çeşitli uzmanlık alanları oluşan fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında çeşitli alanlarda uzmanlaşmış, bilimsel gelişme ve yenilikleri takip ederek bunları mesleki ve bilimsel gelişiminde kullanabilen öğrenci ve araştırıcılar yetiştirilmesini sağlamaktadır.


Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


AİBÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı’ndan yüksek lisans programı mezunları fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamalarının uygulandığı her türlü kamu kurum ve kuruluşunda ve özel sağlık kuruluşlarında istihdam edilmektedirler.


Üst Derece Programlarına Geçiş


Yüksek Lisans Programını başarı ile tamamlayanlar AİBÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nün belirlediği “doktora” mülakatına başvuru için gereken minimum koşulları sağlamaları ve mülakatta başarılı olmaları halinde doktora programına devam edebilirler.


Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Bu parametreler ders öğretim planında ayrıntılı olarak açıklanmıştır.


Mezuniyet Koşulları


Yeterlik koşullarında açıklanmıştır.


Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0


Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Adres: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kemal Demir Fizik Tedavi ve rehabilitasyon Yüksek Okulu, Tel: 90 374 253 41 04, Fax: 90 374 253 46 63. Program Başkanı: Prof . Dr. Yeşim BAKAR AKTS Koordinatörü: Yrd. Doç. Dr. Şebnem AVCI


Bölüm Olanakları


İlişkili materyallerle donatılmış 1 adet yüksek lisans dersliği, 1 adet interaktif eğitim dersliği, 1 adet seminer salonu, 1 adet pratik eğitim ünitesi bulunmaktadır.

Program Çıktıları

Bilgi


Fizyoterapi ve rehabilitasyona özgü temel ölçme, değerlendirme ve uygulama yöntemlerine yönelik kavramsal ve klinik bilimsel gelişmeleri izler.

Öğrenciler, ilgili değerlendirme yöntemlerini kullanarak fizyoterapide hasta analizi yetkinliğini kazanırlar

Fizyoterapi ve rehabilitasyonun değişik alanlarına özgü sahip olduğu kapsamlı ve sistematik bilgiyi mesleki ve akademik çalışmalarında kullanır.

Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanındaki kuramsal ve uygulamalı kavram ve prensipleri kullanarak farklı disiplin alanlarından gelen bilgileri eleştirel yaklaşımla değerlendirir ve bütünleştirir, yeni bilgiler oluşturur, problem çözme ve klinik karar verme becerisine ulaşır.

Öğrenciler klinik problem sentezi ve çözümlerinde yetkinlik kazanırlar

Öğrenciler araştırma alanındaki becerilerini geliştirirler

Öğrenciler ileri temel tıbbi bilimlerde ve klinik rehabilitasyon alanlarında bilgi seviyelerini arttırırlar

Öğrenciler klinik ortamlarda ve araştırma amaçlı çalışma gruplarında insiyatif kullanma yetkinliğini kazanırlar

Beceri


Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanı ile özel uygulama ve araştırmaları etik değerleri gözeterek bağımsız olarak yürütür, mesleki bilgi ve becerileriyle sorumluluklarını grup çalışmasına aktarır.

Yetkinlikler


Araştırma planlar, projelerde görev alır, uygun istatistik yöntemlerini seçerek yaptığı çalışmaların sonuçlarını yorumlar, raporunu yazar ve bilimsel toplantılarda sunar veya yayınlar.

Öğrenim ihtiyaçlarını ve hedeflerini tanımlar, yaşam boyu öğrenmeye devam eder ve kalite geliştirme, mesleki eğitim ve tanıtım programlarına katkı verir.

Toplum sağlığına ve sağlık politikalarına katkıda bulunur, eğitim, koruyucu ve rehabilitasyon yaklaşımları hakkında birey, aile ve toplumu bilinçlendirir.

En az bir yabancı dili kullanarak sözlü ve yazılı uluslararası düzeyde mesleki ve akademik çalışmalarda alanıyla ilgili etkin iletişim kurar.1. Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanı ile özel uygulama ve araştırmaları etik değerleri gözeterek bağımsız olarak yürütür, mesleki bilgi ve becerileriyle sorumluluklarını grup çalışmasına aktarır.

2. Araştırma planlar, projelerde görev alır, uygun istatistik yöntemlerini seçerek yaptığı çalışmaların sonuçlarını yorumlar, raporunu yazar ve bilimsel toplantılarda sunar veya yayınlar.

3. Öğrenim ihtiyaçlarını ve hedeflerini tanımlar, yaşam boyu öğrenmeye devam eder ve kalite geliştirme, mesleki eğitim ve tanıtım programlarına katkı verir.

4. Toplum sağlığına ve sağlık politikalarına katkıda bulunur, eğitim, koruyucu ve rehabilitasyon yaklaşımları hakkında birey, aile ve toplumu bilinçlendirir.

5. En az bir yabancı dili kullanarak sözlü ve yazılı uluslararası düzeyde mesleki ve akademik çalışmalarda alanıyla ilgili etkin iletişim kurar.

6. Fizyoterapi ve rehabilitasyona özgü temel ölçme, değerlendirme ve uygulama yöntemlerine yönelik kavramsal ve klinik bilimsel gelişmeleri izler.

7. Öğrenciler, ilgili değerlendirme yöntemlerini kullanarak fizyoterapide hasta analizi yetkinliğini kazanırlar

8. Fizyoterapi ve rehabilitasyonun değişik alanlarına özgü sahip olduğu kapsamlı ve sistematik bilgiyi mesleki ve akademik çalışmalarında kullanır.

9. Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanındaki kuramsal ve uygulamalı kavram ve prensipleri kullanarak farklı disiplin alanlarından gelen bilgileri eleştirel yaklaşımla değerlendirir ve bütünleştirir, yeni bilgiler oluşturur, problem çözme ve klinik karar verme becerisine ulaşır.

10. Öğrenciler klinik problem sentezi ve çözümlerinde yetkinlik kazanırlar

11. Öğrenciler araştırma alanındaki becerilerini geliştirirler

12. Öğrenciler ileri temel tıbbi bilimlerde ve klinik rehabilitasyon alanlarında bilgi seviyelerini arttırırlar

13. Öğrenciler klinik ortamlarda ve araştırma amaçlı çalışma gruplarında insiyatif kullanma yetkinliğini kazanırlar


BİLGİ BECERİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
Fizyoterapi ve rehabilitasyona özgü temel ölçme, değerlendirme ve uygulama yöntemlerine yönelik kavramsal ve klinik bilimsel gelişmeleri izler.
Öğrenciler, ilgili değerlendirme yöntemlerini kullanarak fizyoterapide hasta analizi yetkinliğini kazanırlar
Fizyoterapi ve rehabilitasyonun değişik alanlarına özgü sahip olduğu kapsamlı ve sistematik bilgiyi mesleki ve akademik çalışmalarında kullanır. 1 1 11 1 1
Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanındaki kuramsal ve uygulamalı kavram ve prensipleri kullanarak farklı disiplin alanlarından gelen bilgileri eleştirel yaklaşımla değerlendirir ve bütünleştirir, yeni bilgiler oluşturur, problem çözme ve klinik karar verme becerisine ulaşır. 1 1 11 1 1
Öğrenciler klinik problem sentezi ve çözümlerinde yetkinlik kazanırlar
Öğrenciler araştırma alanındaki becerilerini geliştirirler
Öğrenciler ileri temel tıbbi bilimlerde ve klinik rehabilitasyon alanlarında bilgi seviyelerini arttırırlar
Öğrenciler klinik ortamlarda ve araştırma amaçlı çalışma gruplarında insiyatif kullanma yetkinliğini kazanırlar
Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanı ile özel uygulama ve araştırmaları etik değerleri gözeterek bağımsız olarak yürütür, mesleki bilgi ve becerileriyle sorumluluklarını grup çalışmasına aktarır.
Araştırma planlar, projelerde görev alır, uygun istatistik yöntemlerini seçerek yaptığı çalışmaların sonuçlarını yorumlar, raporunu yazar ve bilimsel toplantılarda sunar veya yayınlar. 1 1 11 1 1
Öğrenim ihtiyaçlarını ve hedeflerini tanımlar, yaşam boyu öğrenmeye devam eder ve kalite geliştirme, mesleki eğitim ve tanıtım programlarına katkı verir. 1 1 11 1 1
Toplum sağlığına ve sağlık politikalarına katkıda bulunur, eğitim, koruyucu ve rehabilitasyon yaklaşımları hakkında birey, aile ve toplumu bilinçlendirir. 1 1 11 1 1
En az bir yabancı dili kullanarak sözlü ve yazılı uluslararası düzeyde mesleki ve akademik çalışmalarda alanıyla ilgili etkin iletişim kurar. 1 1 11 1 1

Müfredat

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
620500015012015Fizyoterapi Rehabilitasyon Değerlendirme ve Tedavi Yöntemleri IZorunlu3006.00
620500015992015Seçmeli Dersler Havuzu I Seçmeli3006.00
Toplam:12
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
620500015032015Seminer Zorunlu0206.00
620500015042015Fizyoterapi Rehabilitasyon Değerlendirme ve Tedavi Yöntemleri IIZorunlu3006.00
620500015982015Seçmeli Dersler Havuzu II Seçmeli3006.00
620500015592016Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın EtiğiZorunlu3006.00
Toplam:24
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
620500017012015Tez Çalışması IZorunlu01025.00
620500017032015Uzmanlık Alan Dersi IZorunlu5005.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
620500017022015Tez Çalışması IIZorunlu01025.00
620500017042015Uzmanlık Alan Dersi IIZorunlu5005.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
Toplam:0
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
Toplam:0
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem Seçmeli Grubu T U L AKTS
620500015022015Biomekani ve KinezyolojiSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I 3006.00
620500015052015Rehabilitasyonda Klinik UygulamaSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I 2206.00
620500015072015İnsan FizyolojisiSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I 3006.00
620500015092015Kanıta Dayalı Isı ve Elektro Terapi Uyg.Seçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I 2006.00
620500015082015Fonksiyonel AnatomiSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I 2006.00
620500015102015ErgoterapiSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I 2206.00
620500015112015Mesleki RehabilitasyonSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I 2206.00
620500015122015Nörolojik RehabilitasyonSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I 2206.00
620500015132015Ortopedik RehabilitasyonSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I 2206.00
620500015142015Çocuk Hastalıklarında RehabiltasyonSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I 2206.00
620500015152015Romatolojik Hastalıklarda RehabilitasyonSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I 2206.00
620500015162015Kardiak RehabilitasyonSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I 2206.00
620500015172015Pulmoner Rehabilitasyon Seçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I 2206.00
620500015182015Uygulamalı OrtezSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I 2206.00
620500015192015Uygulamalı ProtezSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I 2206.00
620500015202015Spor Yaralanmalarında RehabilitasyonSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I 2206.00
620500015212015Engellilerde Fiziksel AktiviteSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I 2206.00
620500015222015Geriatrik RehabilitasyonSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I 2206.00
620500015232015İleri Egzersiz FizyolojisiSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I 2206.00
620500015242015Cerrahi ve RehabilitasyonSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I 2206.00
620500015252015Kronik Hastalıklarda RehabilitasyonSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I 2206.00
620500015262015İleri Terapatik EgzersizlerSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I 2206.00
620500015272015Sağlık ve Fiziksel AktiviteSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I 3006.00
620500015282015İleri Fonksiyonel AnatomiSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I 3006.00
620500015292015Toplum Sağlığı ve Fiziksel AktiviteSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I 3006.00
620500015302015Mobil Uygulamalar ve EgzersizSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I 3006.00
620500015312015Obezite FizyoterapisiSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I 3006.00
620500015322015Ayak SağlığıSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I 3006.00
620500015332015Tamamlayıcı TerapilerSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I 3006.00
620500015342015Özel Rehabilitasyon YaklaşımlarıSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I 3006.00
620500015352015Koruyucu Fizyoterapi YöntemleriSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I 3006.00
620500015362015Fizyoterapide Egzersiz YöntemleriSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I 3006.00
620500015372015Düşme ve Denge Bozukluklarında RehabilitasyonSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I 3006.00
620500015382015Yaşlanma ve Fiziksel AktiviteSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I 3006.00
620500015392015Sağlığın Geliştirilmesi ve EgzersizSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I 3006.00
620500015402015Yara İyileşmesi ve FizyoterapiSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I 3006.00
620500015412015Kadın ve EgzersizSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I 3006.00
620500015422015İleri İstatistikSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I 3006.00
620500015432015Ağrı ve RehabilitasyonuSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I 3006.00
620500015442015Bilimsel Araştırma YöntemleriSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I 3006.00
620500015452015Yutma Bozuklukları ve RehabilitasyonuSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I 3006.00
620500015462015Obstetrik Fizyoterapi ve RehabilitasyonSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I 3006.00
620500015472015Jinekolojik Hastalıklarda Fizyoterapi ve RehabilitasyonSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I 3006.00
620500015482015Pelvik Taban Disfonksiyonlarında Fizyoterapi ve RehabilitasyonSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I 3006.00
620500015502015Kanıta Dayalı Egzersiz TedavisiSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I 3006.00
620500015492015Romatizmal Hastalıklarda Fizyoterapi ve RehabilitasyonSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I 3006.00
620500015512015Fizyoterapide Değerlendirme YöntemleriSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I 3006.00
620500015522015Lenfatik Hastalıklarda Fizyoterapi ve RehabilitasyonSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I 3006.00
620500015532015Kanser ve Fiziksel AktiviteSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I 3006.00
620500015542015Toraks Cerrahisinde RehabilitasyonSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I 3006.00
620500015552015Yumuşak Doku Yaralanmalarında Fizyoterapi ve RehabilitasyonSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I 3006.00
620500015562015Elde Fizyoterapi ve Rehabilitasyon YaklaşımlarıSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I 3006.00
620500015572015Fizyoterapi ve Rehabilitasyonda bandajlama TeknikleriSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I 3006.00
620500015582015Venöz Hastalıklarda Fizyoterapi ve RehabilitasyonSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I 3006.00
E620500015102015ErgotherapySeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I 2206.00
E620500015222015Geriatric RehabilitationSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I 2206.00
E620500015272015Health and Physical ActivitySeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I 3006.00
E620500015382015Ageing and Physical ActivitySeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I 3006.00
E620500015372015Rehabilitation in Fall and Balance DisordersSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I 3006.00
E620500015102015ErgotherapySeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II 2206.00
E620500015222015Geriatric RehabilitationSeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II 2206.00
E620500015272015Health and Physical ActivitySeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II 3006.00
E620500015382015Ageing and Physical ActivitySeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II 3006.00
E620500015372015Rehabilitation in Fall and Balance DisordersSeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II 3006.00

Erasmus Courses

Course Code Course Name Type Semester T A L ECTS