Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Program TanımlarıAİBÜ ve DÜ Fizyoloji Ortak Yüksek Lisans Dereceli Doktora

Program Çıktıları

Bilgi


Program alanında çalışmakta olan ya da çalışmak isteyen bireylere ilgili ve gerekli yetkinliklerin (bilgi, beceri ve tutum) kazandırılmasını ve alanında eleştirel okuma, araştırma yapma, yayınlama yetkinliğini hedefler.

Anabilim dalının sahip olduğu olanaklar, laboratuvar ve üniversitemizin alt yapısı gerekli eğitim vermek için yeterli olup bu olanaklarını Tıp fakültesinin diğer Anabilim dalları ile paylaşmak, multidisipliner çalışmalar planlamak ve yapmak, kliniklere yönelik eğitim faaliyetlerini yürütmek önemli hedeflerindendir.

Yüksek Lisans Programının uygulanmasıyla genç ve dinamik insan gücü sağlanacak, araştırma projeleri yürütülerek elde edilen sonuçlar bilim dünyasına ve üniversitemize katkı sağlayacaktır.

Yeni Program Çıktısı

Beceri


Sürekli öğrenmenin önemini bilir, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip etme.

Mesleki etik ve sorumluluk bilincine sahip olabilme.

Küresel ve toplumsal çerçevedeki egzersiz ve sağlık ilişkili çözümlere katkıda bulunabilme.

Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir deneyi, süreci tasarlayabilme ve çözümleyebilme.

Bir deneyi, araştırmayı tasarlama, yürütme, verileri çözümleme ve sonuçları yorumlama becerisi.

Alanlarındaki teknolojik-çağdaş teknikleri ve araç gereçleri kullanabilme.

Yetkinlikler
1. Program alanında çalışmakta olan ya da çalışmak isteyen bireylere ilgili ve gerekli yetkinliklerin (bilgi, beceri ve tutum) kazandırılmasını ve alanında eleştirel okuma, araştırma yapma, yayınlama yetkinliğini hedefler.

2. Anabilim dalının sahip olduğu olanaklar, laboratuvar ve üniversitemizin alt yapısı gerekli eğitim vermek için yeterli olup bu olanaklarını Tıp fakültesinin diğer Anabilim dalları ile paylaşmak, multidisipliner çalışmalar planlamak ve yapmak, kliniklere yönelik eğitim faaliyetlerini yürütmek önemli hedeflerindendir.

3. Yüksek Lisans Programının uygulanmasıyla genç ve dinamik insan gücü sağlanacak, araştırma projeleri yürütülerek elde edilen sonuçlar bilim dünyasına ve üniversitemize katkı sağlayacaktır.

4. Yeni Program Çıktısı

5. Sürekli öğrenmenin önemini bilir, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip etme.

6. Mesleki etik ve sorumluluk bilincine sahip olabilme.

7. Küresel ve toplumsal çerçevedeki egzersiz ve sağlık ilişkili çözümlere katkıda bulunabilme.

8. Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir deneyi, süreci tasarlayabilme ve çözümleyebilme.

9. Bir deneyi, araştırmayı tasarlama, yürütme, verileri çözümleme ve sonuçları yorumlama becerisi.

10. Alanlarındaki teknolojik-çağdaş teknikleri ve araç gereçleri kullanabilme.


BİLGİ BECERİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
Program alanında çalışmakta olan ya da çalışmak isteyen bireylere ilgili ve gerekli yetkinliklerin (bilgi, beceri ve tutum) kazandırılmasını ve alanında eleştirel okuma, araştırma yapma, yayınlama yetkinliğini hedefler.
Anabilim dalının sahip olduğu olanaklar, laboratuvar ve üniversitemizin alt yapısı gerekli eğitim vermek için yeterli olup bu olanaklarını Tıp fakültesinin diğer Anabilim dalları ile paylaşmak, multidisipliner çalışmalar planlamak ve yapmak, kliniklere yönelik eğitim faaliyetlerini yürütmek önemli hedeflerindendir.
Yüksek Lisans Programının uygulanmasıyla genç ve dinamik insan gücü sağlanacak, araştırma projeleri yürütülerek elde edilen sonuçlar bilim dünyasına ve üniversitemize katkı sağlayacaktır.
Yeni Program Çıktısı
Sürekli öğrenmenin önemini bilir, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip etme. 1 1 1 1 1 1
Mesleki etik ve sorumluluk bilincine sahip olabilme. 1 1 1 1 1 1
Küresel ve toplumsal çerçevedeki egzersiz ve sağlık ilişkili çözümlere katkıda bulunabilme. 1 1 1 1 1 1
Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir deneyi, süreci tasarlayabilme ve çözümleyebilme. 1 1 1 1 1 1
Bir deneyi, araştırmayı tasarlama, yürütme, verileri çözümleme ve sonuçları yorumlama becerisi. 1 1 1 1 1 1
Alanlarındaki teknolojik-çağdaş teknikleri ve araç gereçleri kullanabilme. 1 1 1 1 1 1

Müfredat

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
620600126012012Bilimsel Araştırma YöntemleriZorunlu2009.00
620600126022012Moleküler NörobiyolojiZorunlu2009.00
620600129120122013 OFİZ Doktora Seçmeli Ders Havuzu 1Seçmeli2006.00
Toplam:24
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
620600126032012Fizyolojide Deney TeknikleriZorunlu1209.00
620600126042012Egzersiz FizyolojisiZorunlu2009.00
620600129220132013 OFİZ Doktora Seçmeli Ders Havuzu 2Seçmeli2006.00
620600126102015SeminerZorunlu0206.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
620600126052012İleri Hücre FizyolojisiZorunlu2009.00
620600126062012Oksidan ve Antiaoksidan SistemlerZorunlu2009.00
620600129320132013 OFİZ Doktora Seçmeli Ders Havuzu 3Seçmeli2006.00
Toplam:24
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
620600126072012Fizyolojik Düzenleme MekanizmalarıZorunlu2009.00
620600126082012Damar Düz Kası FizyolojisiZorunlu2009.00
620600129420132013 OFİZ Doktora Seçmeli Ders Havuzu 4Seçmeli2006.00
Toplam:24
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
620600128012013Tez Çalışması IZorunlu01025.00
620600128032013Uzmanlık Alan Dersi IZorunlu5005.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
620600128022013Tez Çalışması IIZorunlu01025.00
620600128042013Uzmanlık Alan Dersi IIZorunlu5005.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem Seçmeli Grubu T U L AKTS
620600126152012Nöroimmünoloji ve İmmünogenetikSeçmeli12013 OFİZ Doktora Seçmeli Ders Havuzu 12006.00
620600126092012Sistemlerin Kontrol MekanizmalarıSeçmeli12013 OFİZ Doktora Seçmeli Ders Havuzu 12006.00
620600126132012Endokrin Sistem Fizyolojisi ve FizyopatolojiSeçmeli12013 OFİZ Doktora Seçmeli Ders Havuzu 12006.00
620600126112012 Kardiyopulmoner Sistem Fizyolojisi ve FizyopatolojiSeçmeli12013 OFİZ Doktora Seçmeli Ders Havuzu 12006.00
620600126122012 Gastrointestinal Sistem Fizyolojisi ve FizyopatolojiSeçmeli12013 OFİZ Doktora Seçmeli Ders Havuzu 12006.00
620600126142012Hematopoez ve SitokinlerSeçmeli12013 OFİZ Doktora Seçmeli Ders Havuzu 12006.00
620600126162012Fizyolojide Güncel KonularSeçmeli12013 OFİZ Doktora Seçmeli Ders Havuzu 12006.00
620600126172012Fizyolojide Güncel UygulamalarSeçmeli12013 OFİZ Doktora Seçmeli Ders Havuzu 12006.00
620600126192012Temel Deney TasarımlarıSeçmeli12013 OFİZ Doktora Seçmeli Ders Havuzu 12206.00
620600126182012BiyoistatistikSeçmeli12013 OFİZ Doktora Seçmeli Ders Havuzu 12206.00
620600126202017Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın EtiğiSeçmeli12013 OFİZ Doktora Seçmeli Ders Havuzu 12206.00
620600126212019Nörobiyofiziğin TemelleriSeçmeli12013 OFİZ Doktora Seçmeli Ders Havuzu 13208.00
620600126152012Nöroimmünoloji ve İmmünogenetikSeçmeli22013 OFİZ Doktora Seçmeli Ders Havuzu 22006.00
620600126092012Sistemlerin Kontrol MekanizmalarıSeçmeli22013 OFİZ Doktora Seçmeli Ders Havuzu 22006.00
620600126132012Endokrin Sistem Fizyolojisi ve FizyopatolojiSeçmeli22013 OFİZ Doktora Seçmeli Ders Havuzu 22006.00
620600126112012 Kardiyopulmoner Sistem Fizyolojisi ve FizyopatolojiSeçmeli22013 OFİZ Doktora Seçmeli Ders Havuzu 22006.00
620600126122012 Gastrointestinal Sistem Fizyolojisi ve FizyopatolojiSeçmeli22013 OFİZ Doktora Seçmeli Ders Havuzu 22006.00
620600126142012Hematopoez ve SitokinlerSeçmeli22013 OFİZ Doktora Seçmeli Ders Havuzu 22006.00
620600126162012Fizyolojide Güncel KonularSeçmeli22013 OFİZ Doktora Seçmeli Ders Havuzu 22006.00
620600126172012Fizyolojide Güncel UygulamalarSeçmeli22013 OFİZ Doktora Seçmeli Ders Havuzu 22006.00
620600126192012Temel Deney TasarımlarıSeçmeli22013 OFİZ Doktora Seçmeli Ders Havuzu 22206.00
620600126182012BiyoistatistikSeçmeli22013 OFİZ Doktora Seçmeli Ders Havuzu 22206.00
620600126202017Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın EtiğiSeçmeli22013 OFİZ Doktora Seçmeli Ders Havuzu 22206.00
620600126212019Nörobiyofiziğin TemelleriSeçmeli22013 OFİZ Doktora Seçmeli Ders Havuzu 23208.00
620600126152012Nöroimmünoloji ve İmmünogenetikSeçmeli32013 OFİZ Doktora Seçmeli Ders Havuzu 32006.00
620600126092012Sistemlerin Kontrol MekanizmalarıSeçmeli32013 OFİZ Doktora Seçmeli Ders Havuzu 32006.00
620600126132012Endokrin Sistem Fizyolojisi ve FizyopatolojiSeçmeli32013 OFİZ Doktora Seçmeli Ders Havuzu 32006.00
620600126112012 Kardiyopulmoner Sistem Fizyolojisi ve FizyopatolojiSeçmeli32013 OFİZ Doktora Seçmeli Ders Havuzu 32006.00
620600126122012 Gastrointestinal Sistem Fizyolojisi ve FizyopatolojiSeçmeli32013 OFİZ Doktora Seçmeli Ders Havuzu 32006.00
620600126142012Hematopoez ve SitokinlerSeçmeli32013 OFİZ Doktora Seçmeli Ders Havuzu 32006.00
620600126162012Fizyolojide Güncel KonularSeçmeli32013 OFİZ Doktora Seçmeli Ders Havuzu 32006.00
620600126172012Fizyolojide Güncel UygulamalarSeçmeli32013 OFİZ Doktora Seçmeli Ders Havuzu 32006.00
620600126192012Temel Deney TasarımlarıSeçmeli32013 OFİZ Doktora Seçmeli Ders Havuzu 32206.00
620600126182012BiyoistatistikSeçmeli32013 OFİZ Doktora Seçmeli Ders Havuzu 32206.00
620600126202017Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın EtiğiSeçmeli32013 OFİZ Doktora Seçmeli Ders Havuzu 32206.00
620600126212019Nörobiyofiziğin TemelleriSeçmeli32013 OFİZ Doktora Seçmeli Ders Havuzu 33208.00
620600126152012Nöroimmünoloji ve İmmünogenetikSeçmeli42013 OFİZ Doktora Seçmeli Ders Havuzu 42006.00
620600126092012Sistemlerin Kontrol MekanizmalarıSeçmeli42013 OFİZ Doktora Seçmeli Ders Havuzu 42006.00
620600126132012Endokrin Sistem Fizyolojisi ve FizyopatolojiSeçmeli42013 OFİZ Doktora Seçmeli Ders Havuzu 42006.00
620600126112012 Kardiyopulmoner Sistem Fizyolojisi ve FizyopatolojiSeçmeli42013 OFİZ Doktora Seçmeli Ders Havuzu 42006.00
620600126122012 Gastrointestinal Sistem Fizyolojisi ve FizyopatolojiSeçmeli42013 OFİZ Doktora Seçmeli Ders Havuzu 42006.00
620600126142012Hematopoez ve SitokinlerSeçmeli42013 OFİZ Doktora Seçmeli Ders Havuzu 42006.00
620600126162012Fizyolojide Güncel KonularSeçmeli42013 OFİZ Doktora Seçmeli Ders Havuzu 42006.00
620600126172012Fizyolojide Güncel UygulamalarSeçmeli42013 OFİZ Doktora Seçmeli Ders Havuzu 42006.00
620600126192012Temel Deney TasarımlarıSeçmeli42013 OFİZ Doktora Seçmeli Ders Havuzu 42206.00
620600126182012BiyoistatistikSeçmeli42013 OFİZ Doktora Seçmeli Ders Havuzu 42206.00
620600126202017Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın EtiğiSeçmeli42013 OFİZ Doktora Seçmeli Ders Havuzu 42206.00
620600126212019Nörobiyofiziğin TemelleriSeçmeli42013 OFİZ Doktora Seçmeli Ders Havuzu 43208.00

Erasmus Courses

Course Code Course Name Type Semester T A L ECTS