Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Program TanımlarıFizyoloji Tezli Yüksek Lisans


Kuruluş


Anabilim dalı kuruluş önerisi 06.07.1999 tarihinde Enstitü kurulunda görüşülmüş olup, 27.08.1999’de Senato tarafından onaylanmıştır. İlk öğrenci alınması 2002-2003 Bahar döneminde olmuştur.


Kazanılan Derece


Programı başarı ile tamamlayanlara Fizyoloji alanında Yüksek Lisans diploması verilir.


Kabul ve Kayıt Koşulları


a) Lisans diploması b) ALES sınavından geçerli puan (en az 100 üzerinden 55 almak) c) İngilizce sınavını başarmış olmak d) Bilim sınavında başarılı olmak


Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


yok


Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Programda yer alan zorunlu ve seçmeli ve diğer anabilim dallarındaki derslerden en az 24 kredilik ders alan ve tümünü başarı ile tamamlayan, 100 üzerinden en az 70 (CC) not ortalaması elde eden ve konusuyla ilgili hazırladığı tezi seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunan öğrencilere Fizyoloji alanında Yüksek lisans diploması verilir.


Program Profili


İnsan fizyolojisini sistemler fizyolojisi disiplininde sunmak, Temel fizyoloji prensipleri ve homeostatik mekanizmalara ait örnekler vermek, uygun klinik durumları tartışmak.


Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Mezunlar, sağlık meslek yüksek okullarında, tıp fakülteleri temel tıp bilimleri bölümlerinde ve sağlık kurumlarında iş bulma imkanına sahiptir.


Üst Derece Programlarına Geçiş


ALES sınavında geçerli not almaları, yeterli düzeyde İngilizce bilmeleri, bilim sınavında başarılı olmaları koşuluyla doktora programına başlayabilirler.


Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Programlardaki dersler ile ilgili yazılı/sözlü/pratik sınavlar yapılmaktadır. Her dönemde alınan her ders için 1 ara sınav 1 final sınavı yapılmaktadır. Öğrenci her dönem 1 seminer hazırlamalı ve en az 1 makale sunmalıdır. Derslerden başarılı sayılmak için 100 üzerinden en az 70 almak gerekmektedir.


Mezuniyet Koşulları


Programda yer alan zorunlu ve seçmeli ve diğer anabilim dallarındaki derslerden en az 24 kredilik ders alan ve tümünü başarı ile tamamlayan, 100 üzerinden en az 70 (CC) not ortalaması elde eden ve konusuyla ilgili hazırladığı tezi seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunan öğrencilere Fizyoloji alanında Yüksek lisans diploması verilir.


Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0


Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Doç. Dr. Fatma Töre AİBÜ, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fizyoloji Anabilim Dalı BOLU


Bölüm Olanakları


Bölümde 1 profesör,1 Doçent, 1 uzman Fizyolog bulunmaktadır. Fiziki alt yapı: Müstakil bir bölüme sahip olup, 2 adet araştırma laboratuarı, 1 seminer odası ve diğer odalar mevcuttur. İn vivo ve in vitro (organ banyosu) çalışmalar yapılabilir.

Program Çıktıları

Bilgi


Homestasis kavramını uygun örneklerle açıklar

Vücut sıvı dağılımını ve içeriklerini tanımlar

Tüm vücut sistemlerinin (kardiovasküler, solunum, ürogenital, nörofizyoloji ve gastrointestinal,) işlevlerini bilir, patolojik durumlarla ilişkilendir.

Fizyoloji öğrenci pratik çalışmalarını planlar ve yürütür.

Deneysel bir çalışma planlar, yapar. İstatistik analiz yapar.

Ulusal ve uluslar arası kongrelerde sözlü, yazılı sunu yapar.

Disiplin içi ve disiplinler arası çalışmalara katılır

Sürekli öğrenmenin önemini bilir, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip eder.

Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir

Beceri


Yetkinlikler
1. Homestasis kavramını uygun örneklerle açıklar

2. Vücut sıvı dağılımını ve içeriklerini tanımlar

3. Tüm vücut sistemlerinin (kardiovasküler, solunum, ürogenital, nörofizyoloji ve gastrointestinal,) işlevlerini bilir, patolojik durumlarla ilişkilendir.

4. Fizyoloji öğrenci pratik çalışmalarını planlar ve yürütür.

5. Deneysel bir çalışma planlar, yapar. İstatistik analiz yapar.

6. Ulusal ve uluslar arası kongrelerde sözlü, yazılı sunu yapar.

7. Disiplin içi ve disiplinler arası çalışmalara katılır

8. Sürekli öğrenmenin önemini bilir, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip eder.

9. Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir


BİLGİ BECERİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
Homestasis kavramını uygun örneklerle açıklar
Vücut sıvı dağılımını ve içeriklerini tanımlar11111 11 111 1111
Tüm vücut sistemlerinin (kardiovasküler, solunum, ürogenital, nörofizyoloji ve gastrointestinal,) işlevlerini bilir, patolojik durumlarla ilişkilendir.
Fizyoloji öğrenci pratik çalışmalarını planlar ve yürütür.11111 11 111 1111
Deneysel bir çalışma planlar, yapar. İstatistik analiz yapar.
Ulusal ve uluslar arası kongrelerde sözlü, yazılı sunu yapar.11111 11 111 1111
Disiplin içi ve disiplinler arası çalışmalara katılır
Sürekli öğrenmenin önemini bilir, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip eder.11111 11 111 1111
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir

Müfredat

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
620600015012020Hücre Fizyolojisi ve Sinyal İletimiZorunlu3004.00
620600015032013Vücut Sıvıları ve Boşaltım Fizyolojisi Zorunlu3002.00
620600015052010Fizyolojide Araştırma Yöntemleri Zorunlu1204.00
620600019120132013 FİZ Seçmeli Dersler Havusu 1Seçmeli2004.00
620600019220132013 FİZ Seçmeli Dersler Havusu 2Seçmeli3006.00
620600015142016Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın EtiğiZorunlu3006.00
Toplam:26
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
620600015022010Membran Fizyolojisi Zorunlu1002.00
620600015042010NörofizyolojiZorunlu2204.00
620600015062010Kardiyovasküler Sistem FizyolojisiZorunlu2004.00
620600015132015Seminer Zorunlu0206.00
620600019320132013 FİZ Seçmeli Dersler Havusu 3Seçmeli2004.00
620600019420132013 FİZ Seçmeli Dersler Havuzu 4Seçmeli3006.00
Toplam:26
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
620600017012013Tez Çalışması IZorunlu01025.00
620600017032013Uzmanlık Alan Dersi IZorunlu5005.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
620600017022013Tez Çalışması IIZorunlu01025.00
620600017042013Uzmanlık Alan Dersi IIZorunlu5005.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
Toplam:0
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
Toplam:0
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem Seçmeli Grubu T U L AKTS
620600015072010Hematoloji I Seçmeli12013 FİZ Seçmeli Dersler Havusu 12004.00
620600015082010EndokrinolojiSeçmeli12013 FİZ Seçmeli Dersler Havusu 12004.00
620600015092010Solunum Fizyolojisi Seçmeli12013 FİZ Seçmeli Dersler Havusu 12004.00
620600015112010Sindirim Sistemi Fizyolojisi Seçmeli12013 FİZ Seçmeli Dersler Havusu 12004.00
620600015102010Hematoloji IISeçmeli12013 FİZ Seçmeli Dersler Havusu 22206.00
620600015122013Kasılma Mekanikleri Seçmeli12013 FİZ Seçmeli Dersler Havusu 22206.00
620600015072010Hematoloji I Seçmeli22013 FİZ Seçmeli Dersler Havusu 32004.00
620600015082010EndokrinolojiSeçmeli22013 FİZ Seçmeli Dersler Havusu 32004.00
620600015092010Solunum Fizyolojisi Seçmeli22013 FİZ Seçmeli Dersler Havusu 32004.00
620600015112010Sindirim Sistemi Fizyolojisi Seçmeli22013 FİZ Seçmeli Dersler Havusu 32004.00
620600015102010Hematoloji IISeçmeli22013 FİZ Seçmeli Dersler Havuzu 42206.00
620600015122013Kasılma Mekanikleri Seçmeli22013 FİZ Seçmeli Dersler Havuzu 42206.00

Erasmus Courses

Course Code Course Name Type Semester T A L ECTS