( ! ) Notice: Undefined index: lang in C:\wamp\www\bologna3\akts\indexakts.php on line 39
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0156795056{main}( )..\indexakts.php:0

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Program Tanımları


( ! ) Notice: Undefined index: lang in C:\wamp\www\bologna3\akts\indexakts.php on line 254
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0156795056{main}( )..\indexakts.php:0


Elektrik


Kuruluş


Elektrik Programı, 2002 yılında Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu Meslek Yüksekokulu bünyesinde açılmış ve öğrenci alımına başlamıştır.


Kazanılan Derece


Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Elektrik alanında önlisans derecesi almaya hak kazanmaktadırlar. Elektrik Teknikeri ünvanı almaktadır.


Kabul ve Kayıt Koşulları


Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınav sistemiyle olmaktadır Yabancı uyruklu öğrenciler, bu programa uluslararası geçerliliği olan SAT, ACT gibi sınav sonuçlarıyla ya da orta öğretim mezuniyet notlarına göre kabul edilmektedirler.


Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Başka bir kurumda alınan dersin içeriği ve AKTS kredisi AİBÜ’nde verilen dersin içeriği ve AKTS kredisine uygun olması ve yüksekokul yönetim kurulu tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu derslerden muaf tutulabilir. AİBÜ’nde öğrenim gören öğrenciler, Yabancı Dil ile Bilgi ve İletişim Teknolojisi derslerinden ilgili yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler.


Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Herhangi bir yeterlilik koşulu bulunmamaktadır.


Program Profili


Elektrik ve Enerji Bölümünden mezun olan öğrencilerimiz Elektrik Mühendisi ve Teknisyeni arasındaki ara insan gücü olarak tanımlanan Elektrik Teknikeri olarak mezun olmaktadırlar. Mezunlarımız endüstriyel alanda ve hizmet sektöründe projelendirilmiş sistemlerin uygulaması ve proje tasarımı yapabilecek yeterliliktedirler. Ülkemiz ve bölgemiz ihtiyaçlarına uygun düzeyde ve dünya ile entegre alabilen Teknik elemanların yetiştirilmesi hedefimizdir. Bölümümüzden öğrencilerine verilen eğitim süresince analiz ve sentez yapabilme, problem çözebilme yeteneklerinin geliştirilmesi başlıca hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Bu amaçla öğrencilerimize kendi alanlarında en üst düzeyde bilgi ve beceri kazandırmak amacındayız.


Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Elektrik ve Enerji bölümü mezunlarının özel sektör ve kamu da birçok alanda istihtamları söz konusu olmaktadır. Bunların başlıcaları enerji, imalat, bakım onarım, telekominikasyon, projei, elektrik makinaları bakım ve onarımı, otomasyon gibi alanlardır. Ayrıca mezunlarımız kendi işyerlerini açarak serbest olarak da çalışabilmektedirler.


Üst Derece Programlarına Geçiş


Bu programdan mezun olan öğrenciler, ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı sonuçlarına göre Teknoloji Fakültesi veya Mühendislik Fakültelerinde ilgili lisans programlarına devam edebilirler.


Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Bilgi Formu”nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır. Ayrıca, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Önlisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile gerekli çerçeve çizilmiştir.


Mezuniyet Koşulları


Elektrik Programından mezun olabilmek için verilen derslerin tümünden (toplam 120 AKTS) 100 üzerinden en az 55 puan alarak başarıyla tamamlaması gerekmektedir. Ayrıca, 30 iş günü endüstri stajını da başarılı bir şekilde yapmış olmalıdır. Elektrik Teknolojisi süresi 2 yıldır.


Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0


Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Yrd.Doç Dr. İlker YILDIZ ilkeryildiz@ibu.edu.tr 0374 254 10 00-4445 Öğr. Gör.Uğur ÖZERÇİN ozercin_u@ibu.edu.tr 0374 254 10 00-4447


Bölüm Olanakları


Bölümümüzde dersler 1 bilgisayar laboratuarı, 2 tam donanımlı derslik, 1 adet Elektrik laboratuvarı, 1 adet Ölçme laboratuarında dersler yürütülmektedir. Bölümümüz öğrencileri gün boyunca açık olan kütüphaneden ve laboratuarda bulunan internet hizmetinden ücretsiz olarak faydalanabilmektedirler. Gerekli durumlarda Bolu Meslek Yüksekokulu bünyesindeki diğer alt yapı imkanları kullanılmaktadır.

Program Çıktıları

Bilgi


Matematik, fen bilimleri ve bu alanların temel mühendislik bilimlerine uygulanması konularında yeterli bilgi birikimine sahiptir.

Beceri


Elektrik Teknolojisi alanında tanımlanan problemleri kavrar ve çözümlerini yapar.

Yetkinlikler


Elektrik Teknolojisi alanında takım olarak veya bireysel çalışır.

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olduğunu alanındaki mesleki ve akademik gelişmeleri izleyerek gösterir, kendini sürekli yeniler.

Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

Elektrik Teknolojisi alanındaki uygulamalarda meslek etiğinin gözetilmesi konusunda farkındalığa sahiptir.

İşyeri açma ve yönetme konusunda gerekli bilgiye sahip olma

Girişimcilik kavramı ve girişimciliğin önemini yorumlayabilme1. Matematik, fen bilimleri ve bu alanların temel mühendislik bilimlerine uygulanması konularında yeterli bilgi birikimine sahiptir.

2. Elektrik Teknolojisi alanında tanımlanan problemleri kavrar ve çözümlerini yapar.

3. Elektrik Teknolojisi alanında takım olarak veya bireysel çalışır.

4. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olduğunu alanındaki mesleki ve akademik gelişmeleri izleyerek gösterir, kendini sürekli yeniler.

5. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

6. Elektrik Teknolojisi alanındaki uygulamalarda meslek etiğinin gözetilmesi konusunda farkındalığa sahiptir.

7. İşyeri açma ve yönetme konusunda gerekli bilgiye sahip olma

8. Girişimcilik kavramı ve girişimciliğin önemini yorumlayabilme


BİLGİ BECERİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
Matematik, fen bilimleri ve bu alanların temel mühendislik bilimlerine uygulanması konularında yeterli bilgi birikimine sahiptir.
Elektrik Teknolojisi alanında tanımlanan problemleri kavrar ve çözümlerini yapar.
Elektrik Teknolojisi alanında takım olarak veya bireysel çalışır.
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olduğunu alanındaki mesleki ve akademik gelişmeleri izleyerek gösterir, kendini sürekli yeniler.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
Elektrik Teknolojisi alanındaki uygulamalarda meslek etiğinin gözetilmesi konusunda farkındalığa sahiptir.
İşyeri açma ve yönetme konusunda gerekli bilgiye sahip olma
Girişimcilik kavramı ve girişimciliğin önemini yorumlayabilme

Müfredat

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
852001252016İngilizce IZorunlu2002.00
852001512016Matematik IZorunlu4004.00
852001532016Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi IZorunlu2002.00
852001552016Türk Dili IZorunlu2002.00
852001572016Arıza AnaliziZorunlu1103.00
852001592016Ölçme TekniğiZorunlu3104.00
852001612016Doğru Akım Devre AnaliziZorunlu4004.00
852001992016Seçmeli ISeçmeli3008.00
Toplam:29
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
852002512016Asenkron ve Senkron Makinaları Zorunlu3104.00
852002532016Sayısal ElektronikZorunlu2104.00
852002552016Elektrik Enerji SantralleriZorunlu2002.00
852002572016Elektromekanik Kumanda SistemleriZorunlu2204.00
852002592016Sistem Analizi ve TasarımıZorunlu1103.00
852002612016Sözleşme Keşif ve PlanlamaZorunlu2103.00
852002632016Güç Elektroniği IZorunlu2103.00
852002652016Staj IZorunlu0004.00
852002992016Seçmeli IISeçmeli3008.00
Toplam:35
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
852002522016Özel Tasarımlı MotorlarZorunlu2103.00
852002542016Elektrik Enerjisi İletim ve DağıtımıZorunlu1102.00
852002562016Bilgisayar Destekli ProjeZorunlu2204.00
852002582016Özel TesisatZorunlu2103.00
852002622016Sarım TekniğiZorunlu3104.00
852002702016Staj II Zorunlu0004.00
852002482016Programlanabilir DenetleyicilerZorunlu3104.00
852002982016Seçmeli IIISeçmeli3004.00
Toplam:28
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem Seçmeli Grubu T U L AKTS
852001652016Bilgi ve İletişim TeknolojisiSeçmeli1Seçmeli I2104.00
852001632016Ev CihazlarıSeçmeli1Seçmeli I2104.00
852001672016Araştırma Yöntem ve TeknikleriSeçmeli1Seçmeli I2002.00
852001692016Ofis YazılımlarıSeçmeli1Seçmeli I3106.00
REKB003GirişimcilikSeçmeli3Seçmeli II4004.00
852002692016Yenilenebilir Enerji KaynaklarıSeçmeli3Seçmeli II1104.00
852002672016Mesleki Teknik YöntemlerSeçmeli3Seçmeli II2104.00
852002492016İşletme YönetimiSeçmeli3Seçmeli II3004.00
852003412016Hidrolik Pnömatik SistemlerSeçmeli3Seçmeli II3104.00
REKB004GirişimcilikSeçmeli3Seçmeli II2104.00
852002642016Pano Tasarım ve MontajSeçmeli4Seçmeli III2104.00
852002662016Sensörler ve TransdüserlerSeçmeli4Seçmeli III2104.00
852002682016Kalite Güvencesi ve StandartlarSeçmeli4Seçmeli III3004.00

Erasmus Courses

2018
Course Code Course Name Type Semester T A L ECTS