Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Program TanımlarıAİBÜ ve DÜ Fizyoloji Ortak Yüksek Lisans

Program Çıktıları

Bilgi


Program alanında çalışmakta olan ya da çalışmak isteyen bireylere ilgili ve gerekli yetkinliklerin (bilgi, beceri ve tutum) kazandırılmasını ve alanında eleştirel okuma, araştırma yapma, yayınlama yetkinliğini hedefler.

Anabilim dalının sahip olduğu olanaklar, laboratuvar ve üniversitemizin alt yapısı gerekli eğitim vermek için yeterli olup bu olanaklarını Tıp fakültesinin diğer Anabilim dalları ile paylaşmak, multidisipliner çalışmalar planlamak ve yapmak, kliniklere yönelik eğitim faaliyetlerini yürütmek önemli hedeflerindendir.

Yüksek Lisans Programının uygulanmasıyla genç ve dinamik insan gücü sağlanacak, araştırma projeleri yürütülerek elde edilen sonuçlar bilim dünyasına ve üniversitemize katkı sağlayacaktır.

Beceri


Sürekli öğrenmenin önemini bilir, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip etme.

Mesleki etik ve sorumluluk bilincine sahip olabilme.

Küresel ve toplumsal çerçevedeki egzersiz ve sağlık ilişkili çözümlere katkıda bulunabilme.

Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir deneyi, süreci tasarlayabilme ve çözümleyebilme.

Bir deneyi, araştırmayı tasarlama, yürütme, verileri çözümleme ve sonuçları yorumlama becerisi.

Alanlarındaki teknolojik-çağdaş teknikleri ve araç gereçleri kullanabilme.

Sözlü ve yazılı etkin iletişim kabiliyeti.

Deneysel bir çalışma istatistiksel analizi de dahil olmak üzere planlama ve yapma.

Ulusal ve uluslararası kongreler için sözlü, yazılı sunu hazırlama.

Yetkinlikler
1. Program alanında çalışmakta olan ya da çalışmak isteyen bireylere ilgili ve gerekli yetkinliklerin (bilgi, beceri ve tutum) kazandırılmasını ve alanında eleştirel okuma, araştırma yapma, yayınlama yetkinliğini hedefler.

2. Anabilim dalının sahip olduğu olanaklar, laboratuvar ve üniversitemizin alt yapısı gerekli eğitim vermek için yeterli olup bu olanaklarını Tıp fakültesinin diğer Anabilim dalları ile paylaşmak, multidisipliner çalışmalar planlamak ve yapmak, kliniklere yönelik eğitim faaliyetlerini yürütmek önemli hedeflerindendir.

3. Yüksek Lisans Programının uygulanmasıyla genç ve dinamik insan gücü sağlanacak, araştırma projeleri yürütülerek elde edilen sonuçlar bilim dünyasına ve üniversitemize katkı sağlayacaktır.

4. Sürekli öğrenmenin önemini bilir, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip etme.

5. Mesleki etik ve sorumluluk bilincine sahip olabilme.

6. Küresel ve toplumsal çerçevedeki egzersiz ve sağlık ilişkili çözümlere katkıda bulunabilme.

7. Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir deneyi, süreci tasarlayabilme ve çözümleyebilme.

8. Bir deneyi, araştırmayı tasarlama, yürütme, verileri çözümleme ve sonuçları yorumlama becerisi.

9. Alanlarındaki teknolojik-çağdaş teknikleri ve araç gereçleri kullanabilme.

10. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kabiliyeti.

11. Deneysel bir çalışma istatistiksel analizi de dahil olmak üzere planlama ve yapma.

12. Ulusal ve uluslararası kongreler için sözlü, yazılı sunu hazırlama.


BİLGİ BECERİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
Program alanında çalışmakta olan ya da çalışmak isteyen bireylere ilgili ve gerekli yetkinliklerin (bilgi, beceri ve tutum) kazandırılmasını ve alanında eleştirel okuma, araştırma yapma, yayınlama yetkinliğini hedefler.
Anabilim dalının sahip olduğu olanaklar, laboratuvar ve üniversitemizin alt yapısı gerekli eğitim vermek için yeterli olup bu olanaklarını Tıp fakültesinin diğer Anabilim dalları ile paylaşmak, multidisipliner çalışmalar planlamak ve yapmak, kliniklere yönelik eğitim faaliyetlerini yürütmek önemli hedeflerindendir.
Yüksek Lisans Programının uygulanmasıyla genç ve dinamik insan gücü sağlanacak, araştırma projeleri yürütülerek elde edilen sonuçlar bilim dünyasına ve üniversitemize katkı sağlayacaktır.
Sürekli öğrenmenin önemini bilir, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip etme. 1 1 11 1 1
Mesleki etik ve sorumluluk bilincine sahip olabilme. 1 1 11 1 1
Küresel ve toplumsal çerçevedeki egzersiz ve sağlık ilişkili çözümlere katkıda bulunabilme. 1 1 11 1 1
Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir deneyi, süreci tasarlayabilme ve çözümleyebilme. 1 1 11 1 1
Bir deneyi, araştırmayı tasarlama, yürütme, verileri çözümleme ve sonuçları yorumlama becerisi. 1 1 11 1 1
Alanlarındaki teknolojik-çağdaş teknikleri ve araç gereçleri kullanabilme. 1 1 11 1 1
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kabiliyeti. 1 1 11 1 1
Deneysel bir çalışma istatistiksel analizi de dahil olmak üzere planlama ve yapma. 1 1 11 1 1
Ulusal ve uluslararası kongreler için sözlü, yazılı sunu hazırlama. 1 1 11 1 1

Müfredat

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
620600115012012Hücre Fizyolojisi ve Sinyal İletimiZorunlu2004.00
620600115032012Vücut Sıvıları ve Boşaltım FizyolojisiZorunlu1002.00
620600115052012Fizyolojide Araştırma Yöntemleri Zorunlu1204.00
620600119120132013 OFİZ Seçmeli Dersler Havusu 1Seçmeli2004.00
620600119220132013 OFİZ Seçmeli Dersler Havusu 2Seçmeli3006.00
620600015142016Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın EtiğiZorunlu3006.00
Toplam:26
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
620600015132015Seminer Zorunlu0206.00
620600115022012Membran Fizyolojisi Zorunlu1002.00
620600115042020NörofizyolojiZorunlu2204.00
620600115062012Kardiyovasküler Sistem FizyolojisiZorunlu2004.00
620600119320132013 OFİZ Seçmeli Dersler Havusu 3Seçmeli2004.00
620600119420132013 OFİZ Seçmeli Dersler Havusu 4Seçmeli3006.00
Toplam:26
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
620600117012013Tez Çalışması IZorunlu01025.00
620600117032013Uzmanlık Alan Dersi IZorunlu5005.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
620600117022013Tez Çalışması IIZorunlu01025.00
620600117042013Uzmanlık Alan Dersi IIZorunlu5005.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
Toplam:0
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
Toplam:0
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem Seçmeli Grubu T U L AKTS
620600115072012Hematoloji I Seçmeli12013 OFİZ Seçmeli Dersler Havusu 12004.00
620600115082012EndokrinolojiSeçmeli12013 OFİZ Seçmeli Dersler Havusu 12004.00
620600115092012Solunum Fizyolojisi Seçmeli12013 OFİZ Seçmeli Dersler Havusu 12004.00
620600115112012Sindirim Sistemi Fizyolojisi Seçmeli12013 OFİZ Seçmeli Dersler Havusu 12004.00
620600115102012Hematoloji IISeçmeli12013 OFİZ Seçmeli Dersler Havusu 22206.00
620600115122012Kasılma MekanikleriSeçmeli12013 OFİZ Seçmeli Dersler Havusu 22206.00
620600115072012Hematoloji I Seçmeli22013 OFİZ Seçmeli Dersler Havusu 32004.00
620600115082012EndokrinolojiSeçmeli22013 OFİZ Seçmeli Dersler Havusu 32004.00
620600115092012Solunum Fizyolojisi Seçmeli22013 OFİZ Seçmeli Dersler Havusu 32004.00
620600115112012Sindirim Sistemi Fizyolojisi Seçmeli22013 OFİZ Seçmeli Dersler Havusu 32004.00
620600115102012Hematoloji IISeçmeli22013 OFİZ Seçmeli Dersler Havusu 42206.00
620600115122012Kasılma MekanikleriSeçmeli22013 OFİZ Seçmeli Dersler Havusu 42206.00

Erasmus Courses

Course Code Course Name Type Semester T A L ECTS