( ! ) Notice: Undefined index: lang in C:\wamp\www\bologna3\akts\indexakts.php on line 39
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0156794144{main}( )..\indexakts.php:0

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Program Tanımları


( ! ) Notice: Undefined index: lang in C:\wamp\www\bologna3\akts\indexakts.php on line 254
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0156794144{main}( )..\indexakts.php:0


Elektronik Teknolojisi


Kuruluş


Elektronik Teknolojisi Programı, 2002 yılında Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu Meslek Yüksekokulu bünyesinde açılmış ve öğrenci alımına başlamıştır.


Kazanılan Derece


Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Elektronik Teknolojisi alanında ön lisans derecesi almaya hak kazanmakta ve Elektronik Teknikeri ünvanı almaktadır.


Kabul ve Kayıt Koşulları


Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınav sistemiyle olmaktadır. Yabancı uyruklu öğrenciler, bu programa uluslararası geçerliliği olan SAT, ACT gibi sınav sonuçlarıyla ya da orta öğretim mezuniyet notlarına göre kabul edilmektedirler.


Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Başka bir kurumda alınan dersin içeriği ve AKTS kredisi Abant İzzet Baysal Üniversitesinde verilen dersin içeriği ve AKTS kredisine uygun olması ve yüksekokul yönetim kurulu tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu derslerden muaf tutulabilir. Abant İzzet Baysal Üniversitesinde öğrenim gören öğrenciler, Yabancı Dil ile Bilgi ve İletişim Teknolojisi derslerinden ilgili yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler.


Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Herhangi bir yeterlilik koşulu bulunmamaktadır.


Program Profili


Elektronik Teknolojisi programı, sektörde ihtiyaç duyulan üstün nitelikli, analitik ve akılcı düşünebilen, gelişim ve yeniliklere açık, yaşam boyu öğrenmeyi özümsemiş, ulusal değerleri önemsen ve toplumsal beklentileri karşılayabilecek yeterlilikte ara eleman yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Çağdaş teknolojinin oluşmasındaki önemli sektörlerden biri olan Elektronik Teknolojisi sayısal sistemler, bilgisayar ve elektronik gibi alanları kapsamaktadır. Dünya sürekli olarak gelişmesi ve elektronik teknolojisi de sürekli kendini yenilemektedir. Elektronik ürünlerin günlük hayatta kullanılması artık kaçınılmaz bir hal almış olup bu doğrultuda elektronik ürün çeşitleri ve marka sayısı gün geçtikçe artmıştır. Elektronik ürünlerin gün geçtikçe artan önemine paralel olarak, elektroniğin günlük hayattan, sanayide kullanılmasına kadar çeşitli alanlardaki uygulamalarının olması nedeniyle, endüstriyel ve hizmet alanlarında cihazları tanıyan ve yeni gelişen teknolojileri takip edebilecek beceri ve bilgi birikimine sahip ara eleman ihtiyacını doğurmuştur. Bu nedenle ülkemizde elektronik cihazların üretimi, üretilen cihazların tamiri ve bakımı alanlarında hizmet verecek iyi yetişmiş ara eleman gücüne olan ihtiyacı giderek artırmıştır. Bunun yanında, elektronik ürün üreten fabrikaların, bakım, imalat, ar-ge ve hizmet alanlarında, elektronik teçhizatların kullanılmasında, sanayinin birçok önemli bölümünde imalattan kontrol aşamasına kadar teknik ara elemana duyulan ihtiyacın durumu açıktır. Teknolojinin gelişmesiyle artan elektronik ürün artışı, elektronik teknolojisi konusunda eğitimli insan gücü açığını ortaya çıkarmıştır. Elektronik Teknolojisi Programı da gelişen teknolojiyi ve piyasayı takip eden sektörün teknik eleman gereksinimini konusunda yeterli bilgiye sahip, imalat teknikleri, tasarım teknikleri, malzeme seçimi gibi konuları bilen, sanayide kullanılan elektronik sistem ve donanımlarını tanıyan, özelliklerini bilen, bilgisini endüstriyel sistem ve ekipmanlara uygulayabilen, sanayide kullanılan elektronik araç ve cihazların montaj, bakım ve onarımı konularında çalışacak ara insan gücü olarak, ülkemizin ihtiyaç duyduğu kalite ve standartta nitelikli elektronik teknikerleri yetiştirerek bu açığı kapayacağı düşünülmektedir.


Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Bu programdan mezun olan öğrenciler; Kamuda, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu, PTT, Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş., Devlet Su İşleri, Makine Kimya Enstitüsü, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü gibi kuruluşlar ve çeşitli bakanlıkların elektronik kontrol sistemleri ve bilgi işlem bölümlerinde çalışabilirler. Yine özel sektör şirketlerinin teknik servis ve bilgi-işlem bölümleri, yazılım firmaları, bilgisayar satış ve teknik destek firmaları, internet servis sağlayıcıları, internet yayıncılık şirketleri, radyo-televizyon şirketleri, araştırma geliştirme şirketleri, hizmet sektöründe yer alan kamu ve özel sektör firmaları gibi iş kolları, çeşitli elektronik ürün üreten fabrikalarda bakım imalat ve üretim bölümlerinde çalışabilirler. Ayrıca enerji dağıtım-enerji üretim-iletim şirketlerinin elektronik kontrol bölümlerinde, Telekom, GSM firmalarının istasyon kurum ve bakım bölümünde, serbest çalışan mühendislerin yanında, sanayide, tüm bu iş kollarında değişik pozisyonlarda çalışabilirler. Ayrıca meslekleri ile ilgili kendileri isterlerse özel işyeri açabilmektedirler.


Üst Derece Programlarına Geçiş


Bu programdan mezun olan öğrenciler, ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı sonuçlarına göre Teknoloji Fakültesi ve Mühendislik fakültelerinin ilgili lisans programlarına devam edebilirler.


Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli "Ders Bilgi Formu"nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır. Ayrıca, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Önlisans Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliği ile gerekli çerçeve çizilmiştir.


Mezuniyet Koşulları


Elektronik Teknolojisi Programında önlisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlaması ve 30 iş günü staj tamamlaması gerekir. Elektronik Teknolojisi Programı eğitim süresi 2 yıldır.


Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0


Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Bolu Meslek Yüksekokulu Kültür Mahallesi Şehir Yerleşkesi B Blok Bolu Türkiye Web Adresi : http://bmyo.ibu.edu.tr/ Tel : 0-374- 254 10 00 Faks : 0-374- 253 45 06 Bölüm Başkanı : Yrd. Doç. Dr. Hasan LÖK Tel : 0-374-254 10 00/4401 e-mail : lok_h@ibu.edu.tr Program AKTS/DS Koordinatörü : Yrd. Doç. Dr. Ayşe ÇİÇEK GÖZÜTOK Tel : 0-374-254 10 00/4437 e-mail : aysegozutok@ibu.edu.tr


Bölüm Olanakları


Bölümümüzde dersler 1 bilgisayar laboratuarı, 2 tam donanımlı derslik, 1 adet Elektronik laboratuvarı, 1 adet Mikrodenetleyiciler laboratuarında dersler yürütülmektedir. Bölümümüz öğrencileri gün boyunca açık olan kütüphaneden ve laboratuarda bulunan internet hizmetinden ücretsiz olarak faydalanabilmektedirler. Ayrıca öğrencilerimiz için 1 adet konferans salonu ve 1 adet kapalı spor salonumuz mevcuttur. Gerekli durumlarda Bolu Meslek Yüksekokulu bünyesindeki diğer alt yapı imkanları kullanılmaktadır.

Program Çıktıları

Bilgi


Matematik, fen bilimleri ve bu alanların temel mühendislik bilimlerine uygulanması konularında yeterli bilgi birikimine sahiptir.

Elektronik Teknolojisi Programı ile ilgili temel kavramlara sahiptir.

Beceri


Teknik resim yapar.

Algoritmik düşünür.

Yetkinlikler


Elektronik Teknolojisi alanında takım olarak veya bireysel çalışır.

Elektronik Teknolojisi alanında bir uygulama için gerekli olan modern teknik gereç ve araçları ek teknik eğitim alarak kullanır.

Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

Elektronik Teknolojisi alanındaki uygulamalarda meslek etiğinin gözetilmesi konusunda farkındalığa sahiptir.

İşyeri açma ve yönetme konusunda gerekli bilgiye sahip olma

Girişimcilik kavramı ve girişimciliğin önemini yorumlayabilme1. Matematik, fen bilimleri ve bu alanların temel mühendislik bilimlerine uygulanması konularında yeterli bilgi birikimine sahiptir.

2. Elektronik Teknolojisi Programı ile ilgili temel kavramlara sahiptir.

3. Teknik resim yapar.

4. Algoritmik düşünür.

5. Elektronik Teknolojisi alanında takım olarak veya bireysel çalışır.

6. Elektronik Teknolojisi alanında bir uygulama için gerekli olan modern teknik gereç ve araçları ek teknik eğitim alarak kullanır.

7. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

8. Elektronik Teknolojisi alanındaki uygulamalarda meslek etiğinin gözetilmesi konusunda farkındalığa sahiptir.

9. İşyeri açma ve yönetme konusunda gerekli bilgiye sahip olma

10. Girişimcilik kavramı ve girişimciliğin önemini yorumlayabilme


BİLGİ BECERİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
Matematik, fen bilimleri ve bu alanların temel mühendislik bilimlerine uygulanması konularında yeterli bilgi birikimine sahiptir.
Elektronik Teknolojisi Programı ile ilgili temel kavramlara sahiptir.
Teknik resim yapar.
Algoritmik düşünür.
Elektronik Teknolojisi alanında takım olarak veya bireysel çalışır.
Elektronik Teknolojisi alanında bir uygulama için gerekli olan modern teknik gereç ve araçları ek teknik eğitim alarak kullanır.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
Elektronik Teknolojisi alanındaki uygulamalarda meslek etiğinin gözetilmesi konusunda farkındalığa sahiptir.
İşyeri açma ve yönetme konusunda gerekli bilgiye sahip olma
Girişimcilik kavramı ve girişimciliğin önemini yorumlayabilme

Müfredat

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
853001212016Türk Dili IZorunlu2002.00
853001232016Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi IZorunlu2002.00
853001252016İngilizce IZorunlu2002.00
853001572016Ölçme TekniğiZorunlu3104.00
853001592016Sayısal ElektronikZorunlu3104.00
853001612016Matematik IZorunlu4004.00
853001632016Doğru Akım Devre AnaliziZorunlu4004.00
853001952016Seçmeli ISeçmeli2008.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
853001222016Türk Dili IIZorunlu2002.00
853001242016Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi IIZorunlu2002.00
853001262016İngilizce IIZorunlu2002.00
853001362016Matematik IIZorunlu4004.00
853001382016Bilgisayar Destekli Devre TasarımıZorunlu1103.00
853001402016Alternatif Akım Devre AnaliziZorunlu4005.00
853001562016Elektronik IZorunlu3105.00
853001602016Sayısal TasarımZorunlu3105.00
853001922016Seçmeli IISeçmeli2002.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
853002512016Bilgisayar Destekli ÇizimZorunlu2103.00
853002532016Elektronik IIZorunlu3104.00
853002552016Elektrik Motorları ve SürücüleriZorunlu3104.00
853002592016Mikro DenetleyicilerZorunlu3104.00
853002612016Sistem Analizi ve Tasarımı IZorunlu1103.00
853002652016Elektronik Meslek Bilgisi ve GüvenlikZorunlu2103.00
853002672016Staj IZorunlu0004.00
853002992016Seçmeli IIISeçmeli3005.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
853002542016İleri MikrodenetleyicilerZorunlu2103.00
853002562016Programlanabilir DenetleyicilerZorunlu3104.00
853002602016Sistem Analizi ve Tasarımı IIZorunlu1102.00
853002622016Güç ElektroniğiZorunlu3104.00
853002642016Kontrol SistemleriZorunlu2103.00
853002722016Staj II Zorunlu0004.00
853002982016Seçmeli IVSeçmeli30010.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem Seçmeli Grubu T U L AKTS
853001652016Bilgi ve İletişim TeknolojisiSeçmeli1Seçmeli I2104.00
853001672016Araştırma Yöntem ve TeknikleriSeçmeli1Seçmeli I2004.00
853001692016Ev CihazlarıSeçmeli1Seçmeli I2104.00
853001712016Proje YönetimiSeçmeli1Seçmeli I2004.00
853001422016Algoritma ve ProgramlamaSeçmeli2Seçmeli II2002.00
853001442016Endüstriyel RobotlarSeçmeli2Seçmeli II2002.00
853001462016Web Tasarımının TemelleriSeçmeli2Seçmeli II2002.00
853001482016İş GüvenliğiSeçmeli2Seçmeli II2002.00
853002572016Mesleki Yabancı Dil ISeçmeli3Seçmeli III2103.00
853002632016Kalite Güvencesi ve StandartlarıSeçmeli3Seçmeli III3003.00
853002752016Elektronik Güvenlik SistemleriSeçmeli3Seçmeli III2103.00
853002692016Analog HaberleşmeSeçmeli3Seçmeli III2103.00
853002712016Elekromanyetik Dalgaların Biyolojik EtkileriSeçmeli3Seçmeli III2002.00
853002732016Opto ElektronikSeçmeli3Seçmeli III1102.00
REKB003GirişimcilikSeçmeli4Seçmeli IV4004.00
853002582016Sensörler ve TransdüserlerSeçmeli4Seçmeli IV3003.00
853002662016Mesleki Yabancı Dil IISeçmeli4Seçmeli IV3003.00
853002682016Tıbbi CihazlarSeçmeli4Seçmeli IV3003.00
853002702016Kumanda DevreleriSeçmeli4Seçmeli IV2103.00
853002742016Özel Tasarımlı MotorlarSeçmeli4Seçmeli IV2103.00
853002762016Sayısal HaberleşmeSeçmeli4Seçmeli IV2002.00
853002782016Radyo Tv TeknolojisiSeçmeli4Seçmeli IV2002.00
853002802016Endüstriyel AğlarSeçmeli4Seçmeli IV2002.00
853002822016Arıza AnaliziSeçmeli4Seçmeli IV1103.00
REKB004GirişimcilikSeçmeli4Seçmeli IV2104.00

Erasmus Courses

Course Code Course Name Type Semester T A L ECTS