Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Program TanımlarıMuhasebe ve Vergi Uygulamaları


Kuruluş


1984-1985 öğretim yılında Gazi Üniversitesiner bağlı olarak Bolu Meslek Yüksek Okulu bünyesinde Muhasebe programı açılmıştır. 1992-1993 eğitim öğretim yılında Abant İzzet Baysal Üniversitesine bağlanmıştır. YÖK'ün 27 Nisan 2009 tarih ve 1916 sayılı yazısıyla İktisadi ve İdari Programlar Bölümü bünyesinde yer alan program, bölüme dönüştürülmüştür. Bu çerçevede Muhasebe ve Vergi bölümü bünyesinde Muhasebe ve Vergi Uygulamaları programı olarak öğretime devam etmektedir.


Kazanılan Derece


Bu bölümü bitirenler alanında muhasebe meslek elemanı ünvanı almaktadır.


Kabul ve Kayıt Koşulları


Yükseköğretim kurumu ( YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınav sistemiyle olmaktadır.


Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Başka bir kurumda alınan dersin içeriği ve AKTS kredisi AİBÜ'nde verilen dersin içeriği ve AKTS kredisine uygun olması ve yüksekokul yönetim kurulu tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu derslerden muaf tutulabılır. AİBBÜ'nde öğrenim gören öğrenciler, Yabancı Dil ile Bilgi ve İletişim Teknoloji derslerinden ilgili yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler.


Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Başka bir kurumda alınan dersin içeriği ve AKTS kredisi AİBÜ'nde verilen dersin içeriği ve AKTS kredisine uygun olması ve yüksekokul yönetim kurulu tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu derslerden muaf tutulabilir. AİBÜ'nde öğrenim gören öğrenciler, Yabancı Dil ile Bilgi ve İletişim Teknolojisi derslerinden ilgili yönetmelikler çerçevesinde muaf olabılır.


Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Herhangi bir yeterlilik koşulu bulunmamaktadır.


Program Profili


Bu programda, mesleki alanda ara eleman ihtiyacını karşılamak üzere bireyler yetiştirilmektedir. Program 2 yıl olup 4 yarıyıldan oluşmaktadır. Programın temel amacı, 2 yıllık eğitim süresi sonunda okulu bitirilen öğrencilerin tüm sektörlerde etkin olabilecek, düşünen, problem çözen, çabuk karar verebilen girişimci ve analatik düşünme yeteneğine sahip birey olarak yetişmelerini sağlamaktır.


Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Bu bölümden mezun olan öğrenciler aldıkları eğitim göz önünde bulundurulduğunda girişimci hemde çalışan olarak iş hayatında kendilerine yer bulmaktadırlar. Mezun olan öğrenciler kendi ilgi alnları çerçevesinde işletmelerde çalışmaktadır. Son yıllarda en çok bankalar ile eğitim ve araştırma kurumlarında istihdam edilmektedirler. Kamu kuruluşlarında; alabilecekleri kpss puanı ile 4 yıllık bir yüksek öğrenim programını bitirdiklerinde serbest muhasebeci mali müşavir adayı olabildikleri gibi meslekleri ile ilgili bütün uzmanlık sınavlarına girebilmektedirler.


Üst Derece Programlarına Geçiş


Bu programdan mezun olan öğrenciler, Dikey Geçiş sınavını kazanmaları halinde bankacılık, bankacılık ve finas, bankacılık ve finansman çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, işletme, işletme bilgi yönetimi, işletme enformatiği, işletme öğretmenliği, işletme - ekonomi, lojistik yönetimi, sağlık kurumları işletmeciliği, sermaya piyasası,, sigortacılık, sigortacılık ve risk yönetimi, uluslararası finas, uluslararası işletme, uluslararası işletmecilik, uluslararası ticaret, uluslararası ticaret ve finasman, uluslaraarası ticaret ve işletmecilik, yönetim bilişim sistemleri lisans programlarına yerleştirebilirler. Ancak öğrenciler mezun olduktann sonra istemeleri halinde, Açık Öğretim yoluyla eğitim veren fakültelerin bünyesindeki ilgili bölümlere DGS'ye girerek dikey geçiş yapabilir ve böylece 3. sınıftan devam ederek öğrenimlerini 4 yıllık lisans diploması ile sonuçlandırabılırler.


Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli "ders bilgi formu"nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır. Ayrıca Abant İzzet Baysal Üniversitesi Ön Lisans Eğitim - Öğretim ve sınav yönetmeliği ile gerekli çerçeve çizilmiştir.


Mezuniyet Koşulları


Muhasebe ve Vergi Uygulamaları programından mezun olabılmek için verilen derslerin tümünden (toplam 120 AKTS) 100 üzerinden en az 55 puan alarak başarıyla tamamlaması gerekmektir. Ayrıca 30 iş günü sıtajınıda başarılı bir şekilde yapmış olmalıdır.


Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Bölüm Başkanı: Yrd Doç.Dr. Mehmet Ali ÇAKIR Tel: (90) 374 270 14 52 Fax: (90) 374 270 14 59 e-mail: cakir_m@ibu.edu.tr Bölüm Başkan Yardımcısı: Öğr.Gör. Adem Bayındır Tel: (90) 374 270 14 52 Fax: (90) 374 270 14 59 e-mail: bayıindir_a@ibu.edu.tr


Bölüm Olanakları


Bir adet Bilgisayarlı Muhasebe laborutuvarı İki adet sınıf

Program Çıktıları

Bilgi


Alanında temel düzeyde bilgilere sahiptir

Beceri


Karar, uygulama ve davranışların işletmecilik ve yönetim alanına ilişkin edindiği bilgileri kullanma becerisine sahiptir.

Alana ilişkin bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir.

Yetkinlikler


Kendisine verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir.

Uygulamada karşılaşılan ya da öngörülemeyen sorunlar için ekip üyesi olarak sorumluluk alır.

Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir.

Öğrenme gereksinimlerine yönelik programlara katılıma açık olur.

Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olara değerlendirir.

Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.

Çalışma arkadaşlarına yardıma yatkındır.

Avrupa dil portföyü A2 Genel Düzeyinde (en az alanındaki bilgileri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabılecek kadar) yabancı dil bilgisine sahiptir.

Alanının gerektirdiği en az avrupa bilgisayar kullanma lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.

Değişime ve yeniliğe açıktır.

Örgüt/kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.

İşyeri açma ve yönetme konusunda gerekli bilgiye sahip olma.1. Alanında temel düzeyde bilgilere sahiptir

2. Karar, uygulama ve davranışların işletmecilik ve yönetim alanına ilişkin edindiği bilgileri kullanma becerisine sahiptir.

3. Alana ilişkin bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir.

4. Kendisine verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir.

5. Uygulamada karşılaşılan ya da öngörülemeyen sorunlar için ekip üyesi olarak sorumluluk alır.

6. Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir.

7. Öğrenme gereksinimlerine yönelik programlara katılıma açık olur.

8. Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olara değerlendirir.

9. Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.

10. Çalışma arkadaşlarına yardıma yatkındır.

11. Avrupa dil portföyü A2 Genel Düzeyinde (en az alanındaki bilgileri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabılecek kadar) yabancı dil bilgisine sahiptir.

12. Alanının gerektirdiği en az avrupa bilgisayar kullanma lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

13. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.

14. Değişime ve yeniliğe açıktır.

15. Örgüt/kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.

16. İşyeri açma ve yönetme konusunda gerekli bilgiye sahip olma.


BİLGİ BECERİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
Alanında temel düzeyde bilgilere sahiptir
Karar, uygulama ve davranışların işletmecilik ve yönetim alanına ilişkin edindiği bilgileri kullanma becerisine sahiptir.
Alana ilişkin bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir.
Kendisine verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir.
Uygulamada karşılaşılan ya da öngörülemeyen sorunlar için ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir.
Öğrenme gereksinimlerine yönelik programlara katılıma açık olur.
Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olara değerlendirir.
Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.
Çalışma arkadaşlarına yardıma yatkındır.
Avrupa dil portföyü A2 Genel Düzeyinde (en az alanındaki bilgileri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabılecek kadar) yabancı dil bilgisine sahiptir.
Alanının gerektirdiği en az avrupa bilgisayar kullanma lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
Değişime ve yeniliğe açıktır.
Örgüt/kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.
İşyeri açma ve yönetme konusunda gerekli bilgiye sahip olma.

Müfredat

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
826001232002Atatürk İlk.ve İnk.Tarihi IZorunlu2002.00
826001212002Türk Dili IZorunlu2002.00
826001252011İngilizce IZorunlu2002.00
826001512011Bilgi Ve İletişim TeknolojisiZorunlu2104.00
826001532011Genel İşletmeZorunlu2002.00
826001552011Genel Muhasebe IZorunlu3104.00
826001652013MatematikZorunlu3003.00
826001612011Mikro EkonomiZorunlu2002.00
826001632011Temel HukukZorunlu2003.00
826001572011Kamu MaliyesiZorunlu2002.00
Toplam:26
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
826002532011Finansal YönetimZorunlu4004.00
826002512011Dış Ticaret İşlemleriZorunlu2002.00
826002552011Maliyet MuhasebesiZorunlu3104.00
826002572011Meslek EtiğiZorunlu2002.00
826002592011Paket Programları IZorunlu3104.00
826002612011Şirketler MuhasebesiZorunlu3003.00
826002632011Vergi HukukuZorunlu3003.00
826002972013Staj IZorunlu0004.00
826002992013Seçmeli ISeçmeli20010.00
Toplam:36
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
826002542011Mali Tablolar ve AnalizZorunlu3104.00
826002562011Muhasebe DenetimiZorunlu3003.00
826002582011Paket Programlar IIZorunlu3104.00
826002602011Türk Vergi SistemiZorunlu4004.00
826002522011Araştırma Yöntem ve TeknikleriZorunlu2103.00
826002962013Staj IIZorunlu0004.00
826002982013Seçmeli IISeçmeli20014.00
Toplam:36
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem Seçmeli Grubu T U L AKTS
826002652011Banka MuhasebesiSeçmeli3Seçmeli I3004.00
826002672011E- TicaretSeçmeli3Seçmeli I2002.00
826002692011İletişimSeçmeli3Seçmeli I2002.00
826002732011Kalite Yönetim Sistemleri (Hizmet)Seçmeli3Seçmeli I2002.00
826002752011Mesleki Yabancı Dil ISeçmeli3Seçmeli I2002.00
826002772011Ofis Programları IISeçmeli3Seçmeli I2104.00
REKB001Girişimcilik ISeçmeli3Seçmeli I2002.00
826002792013İşletme YönetimiSeçmeli3Seçmeli I2004.00
REKB004GirişimcilikSeçmeli3Seçmeli I2104.00
826002622011Bireysel Emeklilik Sistemi ve SigortacılıkSeçmeli4Seçmeli II2002.00
826002642011Dış Ticaret İşlemleri MuhasebesiSeçmeli4Seçmeli II2002.00
826002662011Finansal Yatırım AraçlarıSeçmeli4Seçmeli II2003.00
826002682011İnşaat MuhasebesiSeçmeli4Seçmeli II2002.00
826002702011Mesleki Yabancı Dil IISeçmeli4Seçmeli II2003.00
826002722011Vergi UygulamalarıSeçmeli4Seçmeli II3004.00
REKB002Girişimcilik IISeçmeli4Seçmeli II2002.00
826002742013Masaüstü YayıncılıkSeçmeli4Seçmeli II2002.00
826002662017Finansal Yatırım AraçlarıSeçmeli4Seçmeli II2002.00

Erasmus Courses

Course Code Course Name Type Semester T A L ECTS