( ! ) Notice: Undefined index: lang in C:\wamp\www\bologna3\akts\indexakts.php on line 39
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0156794144{main}( )..\indexakts.php:0

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Program Tanımları


( ! ) Notice: Undefined index: lang in C:\wamp\www\bologna3\akts\indexakts.php on line 254
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0156794144{main}( )..\indexakts.php:0


Grafik Tasarımı


Kuruluş


Grafik Tasarım Programı, 2002 yılında Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu Meslek Yüksekokulu bünyesinde açılmış ve öğrenci alımına başlamıştır.


Kazanılan Derece


Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Grafik Tasarım alanında önlisans derecesi almaya hak kazanmaktadırlar.


Kabul ve Kayıt Koşulları


Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınav sistemiyle olmaktadır.Yabancı uyruklu öğrenciler, bu programa uluslararası geçerliliği olan SAT, ACT gibi sınav sonuçlarıyla ya da orta öğretim mezuniyet notlarına göre kabul edilmektedirler.


Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Başka bir kurumda alınan dersin içeriği ve AKTS kredisi AİBÜ’nde verilen dersin içeriği ve AKTS kredisine uygun olması ve yüksekokul yönetim kurulu tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu derslerden muaf tutulabilir.AİBÜ’nde öğrenim gören öğrenciler, Yabancı Dil ile Bilgi ve İletişim Teknolojisi derslerinden ilgili yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler.


Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Herhangi bir yeterlilik koşulu bulunmamaktadır.


Program Profili


Grafik tasarım programı tasarım bilgisi ve uygulamalarıyla teorik ve uygulamalı olarak eğitim vermektedir. Bilgisayar olanak ve tekniklerine dayalı, tasarım problemlerine yaratıcı, eleştirel çözümler üreten, sunum ve anlatım yeteneklerini geliştirme, stratejik düşünme, problem çözme, yaratıcı kavramsal çözümler üretme gibi becerileri kazandırmayı amaçlar.


Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Grafik Tasarım Bölüm mezunları grafik, basım, yayım, web ve multimedya uygulamalarıyla, görsel iletişim medyasında, reklamcılık, fotoğrafçılık alanlarında, matbaa ve yayınevlerinde çalışan, uygulama becerisi yüksek, yaratıcı ekip içinde de yer alabilen elemanlar oldukları gibi, serbest çalışma imkanına da sahiptirler.


Üst Derece Programlarına Geçiş


Bu programdan mezun olan öğrenciler, ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı sonuçlarına göre Güzel Sanatlar Fakültesi veya Sanat ve Tasarım Fakültelerinde ilgili lisans programlarına devam edebilirler.


Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Bilgi Formu”nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır. Ayrıca, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Önlisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile gerekli çerçeve çizilmiştir.


Mezuniyet Koşulları


Grafik Tasarım Programından mezun olabilmek için verilen derslerin tümünden (toplam 120 AKTS) 100 üzerinden en az 55 puan alarak başarıyla tamamlaması gerekmektedir. Ayrıca, 30 iş günü endüstri stajını da başarılı bir şekilde yapmış olmalıdır.


Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0


Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Program Başkanı:Yrd. Doç. Dr. Filiz YILDIZ akin_f@ibu.edu.tr 0374 254 10 00-4450 AKTS/ DS Koordinatörü: Öğr. Gör. Pınar AYRANCI ayranci_p@ibu.edu.tr 0374 254 10 00-4442 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu Meslek Yüksekokulu Tasarım Bölümü Şehir Kampüsü BOLU 0374 254 10 00


Bölüm Olanakları


Bölümümüzde, 2 Grafik Tasarım Atölyesi bulunmaktadır. Ayrıca Yüksekokulumuzun teknik çizim sınıfı ve bilgisayar laboratuvarlarından yararlanılmaktadır.

Program Çıktıları

Bilgi


Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alana özgü, kültür, estetik, yöntem, teknik ve malzemeler konusunda temel bilgilere sahiptir.

Beceri


Alanında edindiği temel sanat ve temel tasarım, kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanır.

Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlar, sorunları tanımlar, analiz eder, uygulamaya yönelik çözüm önerileri oluşturur.

Yetkinlikler


Tek başına, bağımsız olarak ve/veya grup içinde uyumlu olarak çalışır.

Sanat ve tasarım alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alır.

Proje süreçleri içinde yer alır.

Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirir.

Yaşamboyu öğrenme bilincini kazanır.

Sanat ve tasarım alanındaki kendi çalışmalarını değerlendirir, öğrenme gereksinimlerini belirler.

Hedef kitlesini tanımlar ve ilişki kurar.

Alanı ile ilgili konuları uzman ya da uzman olmayan kişilere doğru olarak aktarır.

Grafik Tasarım alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

Çevre duyarlılığına ve iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.

Sanatsal, kültürel ve etik değerlere sahiptir.

Alanında başarıyla uygulama yürütür.

İş yeri açma ve yönetme konusunda gerekli bilgiye sahip olma.

Girişimcilik kavramı ve girişimciliğin önemini yorumlayabilme.1. Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alana özgü, kültür, estetik, yöntem, teknik ve malzemeler konusunda temel bilgilere sahiptir.

2. Alanında edindiği temel sanat ve temel tasarım, kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanır.

3. Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlar, sorunları tanımlar, analiz eder, uygulamaya yönelik çözüm önerileri oluşturur.

4. Tek başına, bağımsız olarak ve/veya grup içinde uyumlu olarak çalışır.

5. Sanat ve tasarım alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alır.

6. Proje süreçleri içinde yer alır.

7. Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirir.

8. Yaşamboyu öğrenme bilincini kazanır.

9. Sanat ve tasarım alanındaki kendi çalışmalarını değerlendirir, öğrenme gereksinimlerini belirler.

10. Hedef kitlesini tanımlar ve ilişki kurar.

11. Alanı ile ilgili konuları uzman ya da uzman olmayan kişilere doğru olarak aktarır.

12. Grafik Tasarım alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

13. Çevre duyarlılığına ve iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.

14. Sanatsal, kültürel ve etik değerlere sahiptir.

15. Alanında başarıyla uygulama yürütür.

16. İş yeri açma ve yönetme konusunda gerekli bilgiye sahip olma.

17. Girişimcilik kavramı ve girişimciliğin önemini yorumlayabilme.


BİLGİ BECERİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alana özgü, kültür, estetik, yöntem, teknik ve malzemeler konusunda temel bilgilere sahiptir.
Alanında edindiği temel sanat ve temel tasarım, kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanır.
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlar, sorunları tanımlar, analiz eder, uygulamaya yönelik çözüm önerileri oluşturur.
Tek başına, bağımsız olarak ve/veya grup içinde uyumlu olarak çalışır.
Sanat ve tasarım alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
Proje süreçleri içinde yer alır.
Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirir.
Yaşamboyu öğrenme bilincini kazanır.
Sanat ve tasarım alanındaki kendi çalışmalarını değerlendirir, öğrenme gereksinimlerini belirler.
Hedef kitlesini tanımlar ve ilişki kurar.
Alanı ile ilgili konuları uzman ya da uzman olmayan kişilere doğru olarak aktarır.
Grafik Tasarım alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
Çevre duyarlılığına ve iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
Sanatsal, kültürel ve etik değerlere sahiptir.
Alanında başarıyla uygulama yürütür.
İş yeri açma ve yönetme konusunda gerekli bilgiye sahip olma.
Girişimcilik kavramı ve girişimciliğin önemini yorumlayabilme.

Müfredat

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
856002012017Özgün Baskı IZorunlu2204.00
856002032017TipografiZorunlu2104.00
856002052017Kalite Güvencesi ve StandartlarZorunlu3003.00
856002072017Masaüstü Yayıncılık Grafikleri-IIZorunlu2204.00
856002092017İllüstrasyon IZorunlu2003.00
856002992017Seçmeli Dersler ISeçmeli20010.00
856002292017Staj IZorunlu0004.00
Toplam:32
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
856002022017Özgün Baskı IIZorunlu2204.00
856002042017İllüstrasyon IIZorunlu2003.00
856002062017Yayın Grafik TasarımıZorunlu2104.00
856002082017Ambalaj TasarımıZorunlu2204.00
856002102017Bitirme ProjesiZorunlu1204.00
856002982017Seçmeli Dersler IISeçmeli20010.00
856002382017Staj IIZorunlu0004.00
Toplam:33
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem Seçmeli Grubu T U L AKTS
856002112017Canlandırma Teknikleri ISeçmeli3Seçmeli Dersler I1203.00
856002152017Web TasarımıSeçmeli3Seçmeli Dersler I1203.00
856002172017Grafik Tasarımında AlgıSeçmeli3Seçmeli Dersler I2002.00
856002192017Tanıtım FotoğrafçılığıSeçmeli3Seçmeli Dersler I1102.00
856002212017Dijital Yayınlar GrafiğiSeçmeli3Seçmeli Dersler I1102.00
856002232017Marka YönetimiSeçmeli3Seçmeli Dersler I2002.00
856002252017Gösterge Bilim İşaret ve SembollerSeçmeli3Seçmeli Dersler I2002.00
856002272017PerspektifSeçmeli3Seçmeli Dersler I2003.00
REKB004GirişimcilikSeçmeli3Seçmeli Dersler I2104.00
856002122017Canlandırma Teknikleri IISeçmeli4Seçmeli Dersler II1203.00
856002142017Reklam ve Pazarlama BilgisiSeçmeli4Seçmeli Dersler II2002.00
856002162017Bilgi ve İletişim TeknolojisiSeçmeli4Seçmeli Dersler II2104.00
856002182017Görsel İletişimSeçmeli4Seçmeli Dersler II2002.00
856002202017Matbaa TeknolojisiSeçmeli4Seçmeli Dersler II2002.00
856002222017Sayısal TipografiSeçmeli4Seçmeli Dersler II1102.00
856002242017Reklam Analiz YöntemleriSeçmeli4Seçmeli Dersler II2002.00
856002262017PortfolyoSeçmeli4Seçmeli Dersler II2002.00
856002282017Renk TeorisiSeçmeli4Seçmeli Dersler II2002.00
856002302017Dijital SanatlarSeçmeli4Seçmeli Dersler II1204.00
856002322017Sanat SosyolojisiSeçmeli4Seçmeli Dersler II2002.00
856002342017Uygarlık TarihiSeçmeli4Seçmeli Dersler II2002.00
856002362017RethorikSeçmeli4Seçmeli Dersler II2002.00

Erasmus Courses

Course Code Course Name Type Semester T A L ECTS