Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Program TanımlarıHemşirelik Tezli Yüksek Lisans


Kuruluş


Hemşirelik Anabilim dalında yüksek lisans programı 1999 yılında kurulmuş ve halen eğitim öğretimine devam etmektedir.


Kazanılan Derece


Programı başarıyla tamamlayan mezunlara alanında yüksek lisans diploması verilir.


Kabul ve Kayıt Koşulları


Hemşirelik Anabilim Dalı Yüksek Lisans giriş sınavına kabul edilmek için öğrencinin lisans derecesine sahip olması gerekir. Ayrıca Sağlık Bilimleri Enstitüsü tarafından belirlenen ALES, lisans not ortalaması ve mülakat sınavlarına yönelik kayıt koşulları geçerlidir.


Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Lisans mezunu olduğu alanın dışında yüksek lisans programına kayıt olması durumunda kayıtlı olduğu yüksek lisans programının gerektirdiği tamamlama derslerini alması gerekir.


Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


AİBÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre yürütülen program, bu yönetmeliğin içerdiği yeterlilik koşul ve kurallarını kapsar.


Program Profili


Hemşirelik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı’nın amacı; hemşirelik hizmetlerini daha etkin ve verimli duruma getirmek için planlayıcı, örgütleyici, denetleyici ve geliştirici özelliklere sahip; kaliteli hizmet anlayışı içinde bilgi, beceri ve ileri teknolojiyi etkin biçimde kullanabilen; araştırma bulgularına dayalı eğitim planlayabilen; toplumun değişik kesimleri ile etkin iletişim kurabilen; bilimsel gelişmeleri izleyerek mesleki ve akademik alanda kullanabilen sorgulayıcı ve araştırıcı uzman hemşire yetiştirmektir. Hemşirelik lisans programında temel hemşirelik eğitimini aldıktan sonra alana yönelik bilgi ve becerisini uygulamalı alan hemşirelik dersleri ile bilim uzmanlığı ünvanını kazandıktan sonra hastane, toplum sağlığı ve bazı kamu ve kuruluşlarında bilim uzmanlığını sergiler. Programın İlk bir yılı ders aşaması olup, hemşireliğe yönelik uygulamalı derslerin yanında hemşirelikte kavramlar, bir araştırma planlama ve yürütme becerisi ve biyoistatik bilgisi gibi dersler yer almaktadır. Programın ikinci yılı ise tez hazırlama sürecini içermektedir.


Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Program mezunları sağlık hizmetlerinin sunulduğu özel ve kamu kuruluşlarında uzman hemşire olarak çalışmaktadır. Uzman mezunlar hemşire olarak birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetlerinde yer almaktadırlar. Ayrıca üniversitelerde ilgili bölümlerde öğretim elemanı olarak akademik kariyer yapmaktadır.


Üst Derece Programlarına Geçiş


Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü programı olan doktora öğrenimini görebilirler.


Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli, “Ders Öğretim Planı’nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.


Mezuniyet Koşulları


Yeterlilik koşulları ve kurallar bölümündeki koşullar yeterlidir.


Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0


Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Hemşirelik Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr.Feray GÖKDOĞAN AİBÜ Bolu Sağlık Yüksekokulu Tel: 0374 253 45 20/2563 gokdogan_f@ibu.edu.tr


Bölüm Olanakları


Hemşirelik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı Bolu Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümünde yürütülmektedir. Yüksekokul binasında iki yüksek lisans dersliği, bir teknik laboratuvarı, eğitim amaçlı kullanılan bir seminer salonu, bir ilk yardım dersliği, 109 kişilik amfi, öğrencilerin derslerde kaynak kitap ve not olarak yararlanabilecekleri küçük bir kitaplık ve okuma salonu, öğrenciler stajları için iki giyinme odası, bir öğrenci hobi/ aktivite salonu ve yaklaşık 130 kişilik öğrenci kantini bulunmaktadır.

Program Çıktıları

Bilgi


İnsanın yapı, işlevleri ve patolojisi ile ilgili bilgileri mesleki uygulamalarda kullanır

Birey, aile ve toplumun sağlığı ile ilgilidir

Sağlığı koruyucu ve geliştirici bakımı bilir ve uygular

Tedavi edici bakımı bilir ve uygular

Rehabilite edici bakımı bilir ve uygular

Ekip çalışmasına katılır,

Birey, aile ve toplumun gereksinimlerini saptar,

Sağlık eğitimi yapar,

Sağlıklı ve hasta bireylere danışmanlık yapar,

Toplum yararına hizmet götürür,

Hemşirelik sürecini kullanır,

Eleştirel düşünme becerilerine sahiptir,

İnsan hakları, hasta hakları ve hemşirelik haklarını bilir ve savunur,

Etik karar verme sürecini etkili olarak kullanır,

Bilimsel ve profesyonel değerlere sahiptir,

Mesleki otonomiye sahiptir,

Meslektaş eğitimini yapar,

Ulusal ve uluslar arası düzeyde mesleki örgütlenmeye katılır ve faaliyetlerde bulunur,

Liderlik ve yöneticilik özelliklerine sahiptir,

Hemşirelik politikalarının oluşturulması ve uygulamalarına katılır,

Hemşirelik mesleğini ilgilendiren mevzuatı bilir ve takip eder,

Hemşirelik araştırmalarını planlar, uygular ve sonuçlarını kullanır,

Bilimsel faaliyetlere katılır ve gelişimini sağlar,

Bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır,

Hemşirelik bakımına yönelik güncel yaklaşımı izler ve kullanır,

Etkili iletişim tekniklerini bilir ve kullanır,

Yaşam boyu öğrenme felsefesini benimser.

Beceri


Yetkinlikler
1. İnsanın yapı, işlevleri ve patolojisi ile ilgili bilgileri mesleki uygulamalarda kullanır

2. Birey, aile ve toplumun sağlığı ile ilgilidir

3. Sağlığı koruyucu ve geliştirici bakımı bilir ve uygular

4. Tedavi edici bakımı bilir ve uygular

5. Rehabilite edici bakımı bilir ve uygular

6. Ekip çalışmasına katılır,

7. Birey, aile ve toplumun gereksinimlerini saptar,

8. Sağlık eğitimi yapar,

9. Sağlıklı ve hasta bireylere danışmanlık yapar,

10. Toplum yararına hizmet götürür,

11. Hemşirelik sürecini kullanır,

12. Eleştirel düşünme becerilerine sahiptir,

13. İnsan hakları, hasta hakları ve hemşirelik haklarını bilir ve savunur,

14. Etik karar verme sürecini etkili olarak kullanır,

15. Bilimsel ve profesyonel değerlere sahiptir,

16. Mesleki otonomiye sahiptir,

17. Meslektaş eğitimini yapar,

18. Ulusal ve uluslar arası düzeyde mesleki örgütlenmeye katılır ve faaliyetlerde bulunur,

19. Liderlik ve yöneticilik özelliklerine sahiptir,

20. Hemşirelik politikalarının oluşturulması ve uygulamalarına katılır,

21. Hemşirelik mesleğini ilgilendiren mevzuatı bilir ve takip eder,

22. Hemşirelik araştırmalarını planlar, uygular ve sonuçlarını kullanır,

23. Bilimsel faaliyetlere katılır ve gelişimini sağlar,

24. Bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır,

25. Hemşirelik bakımına yönelik güncel yaklaşımı izler ve kullanır,

26. Etkili iletişim tekniklerini bilir ve kullanır,

27. Yaşam boyu öğrenme felsefesini benimser.


BİLGİ BECERİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
İnsanın yapı, işlevleri ve patolojisi ile ilgili bilgileri mesleki uygulamalarda kullanır
Birey, aile ve toplumun sağlığı ile ilgilidir
Sağlığı koruyucu ve geliştirici bakımı bilir ve uygular
Tedavi edici bakımı bilir ve uygular
Rehabilite edici bakımı bilir ve uygular
Ekip çalışmasına katılır,
Birey, aile ve toplumun gereksinimlerini saptar,
Sağlık eğitimi yapar,
Sağlıklı ve hasta bireylere danışmanlık yapar,
Toplum yararına hizmet götürür,
Hemşirelik sürecini kullanır,
Eleştirel düşünme becerilerine sahiptir,
İnsan hakları, hasta hakları ve hemşirelik haklarını bilir ve savunur,
Etik karar verme sürecini etkili olarak kullanır,
Bilimsel ve profesyonel değerlere sahiptir,
Mesleki otonomiye sahiptir,
Meslektaş eğitimini yapar,
Ulusal ve uluslar arası düzeyde mesleki örgütlenmeye katılır ve faaliyetlerde bulunur,
Liderlik ve yöneticilik özelliklerine sahiptir,
Hemşirelik politikalarının oluşturulması ve uygulamalarına katılır,
Hemşirelik mesleğini ilgilendiren mevzuatı bilir ve takip eder,
Hemşirelik araştırmalarını planlar, uygular ve sonuçlarını kullanır,
Bilimsel faaliyetlere katılır ve gelişimini sağlar,
Bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır,
Hemşirelik bakımına yönelik güncel yaklaşımı izler ve kullanır,
Etkili iletişim tekniklerini bilir ve kullanır,
Yaşam boyu öğrenme felsefesini benimser.

Müfredat

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
620800011912013Seçmeli Dersler Havuzu ISeçmeli3006.00
620800015562016Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın EtiğiZorunlu3006.00
Toplam:12
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
620800011922013Seçmeli Dersler Havuzu IISeçmeli3006.00
620800015202015Seminer Zorunlu0206.00
Toplam:12
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
620800017012013Tez Çalışması IZorunlu01025.00
620800017032013Uzmanlık Alan Dersi IZorunlu5005.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
620800017022013Tez Çalışması IIZorunlu01025.00
620800017042013Uzmanlık Alan Dersi IIZorunlu5005.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
Toplam:0
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
Toplam:0
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem Seçmeli Grubu T U L AKTS
620800015022010Onkoloji HemşireliğiSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I300.00
620800015012010Sıvı Elektrolit Dengesi ve UygulamalarıSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I300.00
620800015032010Fiziksel Değerlendirme  Seçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I300.00
620800015042010Hemşirelik TanılarıSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I300.00
620800015052010Sağlığı Geliştirme ModelleriSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I300.00
620800015062010Hemşirelikte EtikSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I300.00
620800015072010Beslenme-Hastalık İlişkileriSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I300.00
620800015082010Ailenin Değerlendirilmesi  Seçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I300.00
620800015092010Sağlık Hizmetlerinde İletişimSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I300.00
620800015112010Fizyopatoloji ISeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I300.00
620800015122010Fizyopatoloji II    Seçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I300.00
620800015132010Hemşireliğin  Kavramsal Çerçevesi ISeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I300.00
620800015142010Hemşireliğin Kavramsal Çerçevesi IISeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I300.00
620800015212010Dahiliye HemşireliğiSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I300.00
620800015222010Dahiliye Hemşireliğinin ÖğretimiSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I300.00
620800015312010Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları HemşireliğiSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I300.00
620800015322010Çocuk Sağlığı ve Hast. Hemş. ÖğretimiSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I300.00
620800015412010Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği ISeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I300.00
620800015422010Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği IISeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I300.00
620800015442010NörofizyopatolojiSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I300.00
620800015512010Halk Sağlığı Hemşireliği ISeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I3006.00
620800015522010Halk Sağlığı Hemşireliği IISeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I3006.00
620800015532010Genel EpidemiyolojiSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I3006.00
620800015542010Halk Sağlığı Hemşireliği UygulamasıSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I040.00
620800015552010Sağlık EkonomisiSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I3006.00
620800015562010Araştırma Planlama ve YürütmeSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I300.00
620800015572010BiyoistatistikSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I3006.00
620800015582010Çevre Sağlığı    Seçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I3006.00
620800015592010Sağlık Çalışanlarının SağlığıSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I3006.00
620800015152014Hemşirelik Esasları Öğretimi IISeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I300.00
620800015162014Hemşirelik Esasları  Öğretimi ISeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I300.00
620800015702014Hemşirelik Esasları Öğretimi UygulamasıSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I0606.00
620800015612014İlk Yardım ve Afetlerde BakımSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I2206.00
620800015622014Hastane EnfeksiyonlarıSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I3006.00
620800015632014Cerrahi Hastalıklar HemşireliğiSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I3006.00
620800015642014Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği ÖğretimiSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I3006.00
620800015652014Ameliyathane HemşireliğiSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I3006.00
620800015662014Cerrahi Yoğun Bakım HemşireliğiSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I3006.00
620800015672014Cerrahi Onkoloji HemşireliğiSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I3006.00
620800015682014Sağlık PolitikalarıSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I3006.00
620800015692014Acil Cerrahi HemşireliğiSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I3006.00
620800015712015Doğum,Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği-ISeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I3006.00
620800015722015Doğum,Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği-IISeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I3006.00
620800015732015Perinatoloji HemşireliğiSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I3006.00
620800015742015Doğum,Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği UygulamasıSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I0606.00
620800015752015Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği UygulamasıSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I0606.00
620800015762015Çocuk Hemşireliğinde Güncel KonularSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I0606.00
620800015312015Çocuk Sağlığı Hastalıkları Hemşireliği-ISeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I3006.00
620800015322015Çocuk Sağlığı Hastalıkları Hemşireliği-IISeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I3006.00
620800015622015Sağlık Bakımı İlişkili EnfeksiyonlarSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I3006.00
620800015772016Diyabet Hemşireliğinde GelişmelerSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I3006.00
620800015562010Araştırma Planlama ve YürütmeSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I3006.00
620800015542017Halk Sağlığı Hemşireliği UygulamasıSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I0606.00
620800015782017Bilimsel Yazım TeknikleriSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I3006.00
620800015792017Hemşirelikte Klinik FarmakolojiSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I3006.00
620800015802017Nörobiyolojiden Kliniğe Ağrı Doğası ve KontrolüSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I3006.00
620800015022010Onkoloji HemşireliğiSeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II300.00
620800015012010Sıvı Elektrolit Dengesi ve UygulamalarıSeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II300.00
620800015032010Fiziksel Değerlendirme  Seçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II300.00
620800015042010Hemşirelik TanılarıSeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II300.00
620800015052010Sağlığı Geliştirme ModelleriSeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II300.00
620800015062010Hemşirelikte EtikSeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II300.00
620800015072010Beslenme-Hastalık İlişkileriSeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II300.00
620800015082010Ailenin Değerlendirilmesi  Seçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II300.00
620800015092010Sağlık Hizmetlerinde İletişimSeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II300.00
620800015112010Fizyopatoloji ISeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II300.00
620800015122010Fizyopatoloji II    Seçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II300.00
620800015132010Hemşireliğin  Kavramsal Çerçevesi ISeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II300.00
620800015142010Hemşireliğin Kavramsal Çerçevesi IISeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II300.00
620800015212010Dahiliye HemşireliğiSeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II300.00
620800015222010Dahiliye Hemşireliğinin ÖğretimiSeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II300.00
620800015312010Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları HemşireliğiSeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II300.00
620800015322010Çocuk Sağlığı ve Hast. Hemş. ÖğretimiSeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II300.00
620800015412010Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği ISeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II300.00
620800015422010Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği IISeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II300.00
620800015442010NörofizyopatolojiSeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II300.00
620800015512010Halk Sağlığı Hemşireliği ISeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II3006.00
620800015522010Halk Sağlığı Hemşireliği IISeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II3006.00
620800015532010Genel EpidemiyolojiSeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II3006.00
620800015552010Sağlık EkonomisiSeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II3006.00
620800015562010Araştırma Planlama ve YürütmeSeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II300.00
620800015572010BiyoistatistikSeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II3006.00
620800015582010Çevre Sağlığı    Seçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II3006.00
620800015592010Sağlık Çalışanlarının SağlığıSeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II3006.00
620800015152014Hemşirelik Esasları Öğretimi IISeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II300.00
620800015162014Hemşirelik Esasları  Öğretimi ISeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II300.00
620800015702014Hemşirelik Esasları Öğretimi UygulamasıSeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II0606.00
620800015612014İlk Yardım ve Afetlerde BakımSeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II2206.00
620800015622014Hastane EnfeksiyonlarıSeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II3006.00
620800015632014Cerrahi Hastalıklar HemşireliğiSeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II3006.00
620800015642014Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği ÖğretimiSeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II3006.00
620800015652014Ameliyathane HemşireliğiSeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II3006.00
620800015662014Cerrahi Yoğun Bakım HemşireliğiSeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II3006.00
620800015672014Cerrahi Onkoloji HemşireliğiSeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II3006.00
620800015682014Sağlık PolitikalarıSeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II3006.00
620800015692014Acil Cerrahi HemşireliğiSeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II3006.00
620800015712015Doğum,Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği-ISeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II3006.00
620800015722015Doğum,Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği-IISeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II3006.00
620800015732015Perinatoloji HemşireliğiSeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II3006.00
620800015742015Doğum,Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği UygulamasıSeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II0606.00
620800015752015Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği UygulamasıSeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II0606.00
620800015762015Çocuk Hemşireliğinde Güncel KonularSeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II0606.00
620800015312015Çocuk Sağlığı Hastalıkları Hemşireliği-ISeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II3006.00
620800015322015Çocuk Sağlığı Hastalıkları Hemşireliği-IISeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II3006.00
620800015622015Sağlık Bakımı İlişkili EnfeksiyonlarSeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II3006.00
620800015772016Diyabet Hemşireliğinde GelişmelerSeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II3006.00
620800015542017Halk Sağlığı Hemşireliği UygulamasıSeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II0606.00
620800015782017Bilimsel Yazım TeknikleriSeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II3006.00
620800015792017Hemşirelikte Klinik FarmakolojiSeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II3006.00
620800015802017Nörobiyolojiden Kliniğe Ağrı Doğası ve KontrolüSeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II3006.00

Erasmus Courses

Course Code Course Name Type Semester T A L ECTS