Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Program TanımlarıHistoloji ve Embriyoloji Tezli Yüksek Lisans


Kuruluş


Anabilim dalı kuruluş önerisi 06.07.1999 tarihinde Enstitü kurulunda görüşülmüş olup, 13.12.2000’de Senato tarafından onaylanmıştır. İlk öğrenci alınması 2001-2002 Bahar döneminde olmuştur.


Kazanılan Derece


Programı başarı ile tamamlayanlara Histoloji ve Embriyoloji alanında Yüksek Lisans diploması verilir.


Kabul ve Kayıt Koşulları


a)Lisans diploması b)ALES sınavından geçerli puan (en az 100 üzerinden 55 almak) c)İngilizce sınavını başarmış olmak d)Bilim sınavında başarılı olmak


Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Yok


Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Programda yer alan zorunlu ve seçmeli ve diğer anabilim dallarındaki derslerden en az 21 kredilik ders alan ve tümünü başarı ile tamamlayan, 100 üzerinden en az 70 (CC) not ortalaması elde eden ve konusuyla ilgili hazırladığı tezi seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunan öğrencilere Histoloji ve Embriyoloji alanında Yüksek lisans diploması verilir.


Program Profili


Programın amacı doku ve organların normal yapılarını, insanın embriyolojik gelişimi ve gelişim bozuklukları hakkında bilgiye sahip olan, çeşitli histokimyasal boyama tekniklerini bilen ve uygulayan, mikroskopta doku ve hücreleri ayırt edebilen, alanındaki bilimsel ve teknik gelişmeleri takip edebilen uzman histolog ve embriyologlar yetiştirmektir.


Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Mezunlar, sağlık meslek yüksek okullarında, tıp fakülteleri temel tıp bilimleri bölümlerinde ve sağlık kurumlarında iş bulma imkanına sahiptir.


Üst Derece Programlarına Geçiş


ALES sınavında geçerli not almaları, yeterli düzeyde İngilizce bilmeleri, bilim sınavında başarılı olmaları koşuluyla doktora programına başlayabilirler. Sağlık Bakanlığına bağlı kurumlarda yardımcı üreme teknikleri ile ilgili kurslara katılıp sertifika alabilirler.


Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Programlardaki dersler ile ilgili yazılı/sözlü/pratik sınavlar yapılmaktadır. Her dönemde alınan her ders için 1 ara sınav 1 final sınavı yapılmaktadır. Öğrenci her dönem 1 seminer hazırlamalı ve en az 1 makale sunmalıdır. Derslerden başarılı sayılmak için 100 üzerinden en az 70 almak gerekmektedir.


Mezuniyet Koşulları


Programda yer alan zorunlu ve seçmeli ve diğer anabilim dallarındaki derslerden en az 21 kredilik ders alan ve tümünü başarı ile tamamlayan, 100 üzerinden en az 70 (CC) not ortalaması elde eden ve konusuyla ilgili hazırladığı tezi seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunan öğrencilere Histoloji ve Embriyoloji alanında Yüksek lisans diploması verilir.


Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0


Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Prof. Dr. Aysel KÜKNER Abant İzzet Baysal Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı 14280 Gölköy BOLU


Bölüm Olanakları


Bölümde 1 profesör, 2 yardımcı doçentHistolog ve Embriyolog bulunmaktadır. Fiziki alt yapı: müstakil bir bölüme sahip olup, 2 adet araştırma laboratuarı, mikroskop odası (1 adet bilgisayar programlı fotomikroskop, 1 adet eğitim amaçlı çok başlıklı binoküler mikroskop, 2 adet binoküler mikroskop) seminer odası ve diğer odalar mevcuttur. Doku örneklerinin hazırlanması için gerekli olan donanım bulunmaktadır. İmmünohistokimyasal boyamalar yapılmaktadır. Elektron mikroskop incelemeler için doku blokları hazırlanmaktadır.

Program Çıktıları

Bilgi


Temel dokuların ve organların normal yapılarını, farklılıklarını, hücrelerin özelliklerini, işlevlerini bilir ve mikroskopta yapıları birbirinden ayırt eder.

Doku ve organların embriyolojik gelişimi, moleküler mekanizmaları ve oluşabilecek konjenital anomalileri bilir.

Organ ve hücrelerdeki bozuklukların klinik olarak hangi patolojilere yol açtığını konusunda bilgi sahibidir.

Çeşitli dokulardan preparat hazırlar, çeşitli boyamalar yapar.

Histoloji öğrenci pratik çalışmalarını planlar ve yürütür.

Elektron mikroskobik incelemeler için blok hazırlar.

Deneysel bir çalışma planlar, yapar.

Disiplin içi ve disiplinler arası çalışmalara katılır

Sürekli öğrenmenin önemini bilir, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip eder.

Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir.

Beceri


Yetkinlikler
1. Temel dokuların ve organların normal yapılarını, farklılıklarını, hücrelerin özelliklerini, işlevlerini bilir ve mikroskopta yapıları birbirinden ayırt eder.

2. Doku ve organların embriyolojik gelişimi, moleküler mekanizmaları ve oluşabilecek konjenital anomalileri bilir.

3. Organ ve hücrelerdeki bozuklukların klinik olarak hangi patolojilere yol açtığını konusunda bilgi sahibidir.

4. Çeşitli dokulardan preparat hazırlar, çeşitli boyamalar yapar.

5. Histoloji öğrenci pratik çalışmalarını planlar ve yürütür.

6. Elektron mikroskobik incelemeler için blok hazırlar.

7. Deneysel bir çalışma planlar, yapar.

8. Disiplin içi ve disiplinler arası çalışmalara katılır

9. Sürekli öğrenmenin önemini bilir, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip eder.

10. Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir.


BİLGİ BECERİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
Temel dokuların ve organların normal yapılarını, farklılıklarını, hücrelerin özelliklerini, işlevlerini bilir ve mikroskopta yapıları birbirinden ayırt eder.
Doku ve organların embriyolojik gelişimi, moleküler mekanizmaları ve oluşabilecek konjenital anomalileri bilir.11111 11 111 1111
Organ ve hücrelerdeki bozuklukların klinik olarak hangi patolojilere yol açtığını konusunda bilgi sahibidir.
Çeşitli dokulardan preparat hazırlar, çeşitli boyamalar yapar.11111 11 111 1111
Histoloji öğrenci pratik çalışmalarını planlar ve yürütür.
Elektron mikroskobik incelemeler için blok hazırlar.11111 11 111 1111
Deneysel bir çalışma planlar, yapar.
Disiplin içi ve disiplinler arası çalışmalara katılır11111 11 111 1111
Sürekli öğrenmenin önemini bilir, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip eder.
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir.11111 11 111 1111

Müfredat

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
620900015012015Işık Mikroskobu Labaratuar Teknikleri teorik ve Pratik UygulamaZorunlu2206.00
620900015032010Temel DokularZorunlu2208.00
620900015992015Seçmeli Dersler Havuzu ISeçmeli2204.00
620900015982015Seçmeli Dersler Havuzu II Seçmeli2204.00
Toplam:22
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
620900015072010Genel İnsan EmbriyolojisiZorunlu2006.00
620900015082015Elektron Mikroskobi Teknikleri Zorunlu2204.00
620900015112015Seminer Zorunlu0206.00
620900015162016Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın EtiğiZorunlu3006.00
620900015962015Seçmeli Dersler Havuzu IVSeçmeli2204.00
620900015972015Seçmeli Dersler Havuzu IIISeçmeli1002.00
Toplam:28
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
620900017012013Tez Çalışması IZorunlu01025.00
620900017032013Uzmanlık Alan Dersi IZorunlu5005.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
620900017022013Tez Çalışması IIZorunlu01025.00
620900017042013Uzmanlık Alan Dersi IIZorunlu5005.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
Toplam:0
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
Toplam:0
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem Seçmeli Grubu T U L AKTS
620900015042010Ürogenital Sistem Embriyolojisi ve Histolojisi Seçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I2204.00
620900015052010Kas İskelet Sistemi EmbriyolojisiSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I1002.00
620900015092010Solunum ve Dolaşım Sistemi Embriyolojisi ve Histolojisi Seçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I2204.00
620900015142015Üremeye Yardımcı TekniklerSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I2204.00
620900015152015İnfertilite Nedenleri, Klinik YaklaşımlarSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I1002.00
620900015102015Lenforetiküler Sistem HistolojisiSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I2202.00
620900015022015Sindirim Sistemi Embriyolojisi ve HistolojiSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I2204.00
620900015132015Göz, Kulak ve Derinin Embriyolojisi ve HistolojisiSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I2204.00
620900015062015Nöroendokrin Sistem Embriyolojisi ve Histoloji Seçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I2204.00
620900015042010Ürogenital Sistem Embriyolojisi ve Histolojisi Seçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu II 2204.00
620900015092010Solunum ve Dolaşım Sistemi Embriyolojisi ve Histolojisi Seçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu II 2204.00
620900015142015Üremeye Yardımcı TekniklerSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu II 2204.00
620900015022015Sindirim Sistemi Embriyolojisi ve HistolojiSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu II 2204.00
620900015132015Göz, Kulak ve Derinin Embriyolojisi ve HistolojisiSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu II 2204.00
620900015062015Nöroendokrin Sistem Embriyolojisi ve Histoloji Seçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu II 2204.00
620900015152015İnfertilite Nedenleri, Klinik YaklaşımlarSeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu III1002.00
620900015052010Kas İskelet Sistemi EmbriyolojisiSeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu III1002.00
620900015102015Lenforetiküler Sistem HistolojisiSeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu III2202.00
620900015102015Lenforetiküler Sistem HistolojisiSeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu IV2202.00
620900015062015Nöroendokrin Sistem Embriyolojisi ve Histoloji Seçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu IV2204.00
620900015042010Ürogenital Sistem Embriyolojisi ve Histolojisi Seçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu IV2204.00
620900015022015Sindirim Sistemi Embriyolojisi ve HistolojiSeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu IV2204.00
620900015142015Üremeye Yardımcı TekniklerSeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu IV2204.00
620900015132015Göz, Kulak ve Derinin Embriyolojisi ve HistolojisiSeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu IV2204.00
620900015092010Solunum ve Dolaşım Sistemi Embriyolojisi ve Histolojisi Seçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu IV2204.00

Erasmus Courses

Course Code Course Name Type Semester T A L ECTS