Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Program TanımlarıHastane Enfeksiyonları Tezli Yüksek Lisans Program

Program Çıktıları

Bilgi


Program alanında çalışmakta olan ya da çalışmak isteyen bireylere ilgili ve gerekli yetkinliklerin (bilgi, beceri ve tutum) kazandırılmasını ve alanında eleştirel okuma, araştırma yapma, yayınlama yetkinliğini hedefler.

Anabilim dalının sahip olduğu olanaklar, laboratuvar ve üniversitemizin alt yapısı gerekli eğitim vermek için yeterli olup bu olanaklarını Tıp fakültesinin diğer Anabilim dalları ile paylaşmak, multidisipliner çalışmalar planlamak ve yapmak, kliniklere yönelik eğitim faaliyetlerini yürütmek önemli hedeflerindendir.

Yüksek Lisans Programının uygulanmasıyla genç ve dinamik insan gücü sağlanacak, araştırma projeleri yürütülerek elde edilen sonuçlar bilim dünyasına ve üniversitemize katkı sağlayacaktır.

Beceri


Yeni Program Çıktısı

Yetkinlikler
1. Program alanında çalışmakta olan ya da çalışmak isteyen bireylere ilgili ve gerekli yetkinliklerin (bilgi, beceri ve tutum) kazandırılmasını ve alanında eleştirel okuma, araştırma yapma, yayınlama yetkinliğini hedefler.

2. Anabilim dalının sahip olduğu olanaklar, laboratuvar ve üniversitemizin alt yapısı gerekli eğitim vermek için yeterli olup bu olanaklarını Tıp fakültesinin diğer Anabilim dalları ile paylaşmak, multidisipliner çalışmalar planlamak ve yapmak, kliniklere yönelik eğitim faaliyetlerini yürütmek önemli hedeflerindendir.

3. Yüksek Lisans Programının uygulanmasıyla genç ve dinamik insan gücü sağlanacak, araştırma projeleri yürütülerek elde edilen sonuçlar bilim dünyasına ve üniversitemize katkı sağlayacaktır.

4. Yeni Program Çıktısı


BİLGİ BECERİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
Program alanında çalışmakta olan ya da çalışmak isteyen bireylere ilgili ve gerekli yetkinliklerin (bilgi, beceri ve tutum) kazandırılmasını ve alanında eleştirel okuma, araştırma yapma, yayınlama yetkinliğini hedefler.
Anabilim dalının sahip olduğu olanaklar, laboratuvar ve üniversitemizin alt yapısı gerekli eğitim vermek için yeterli olup bu olanaklarını Tıp fakültesinin diğer Anabilim dalları ile paylaşmak, multidisipliner çalışmalar planlamak ve yapmak, kliniklere yönelik eğitim faaliyetlerini yürütmek önemli hedeflerindendir.
Yüksek Lisans Programının uygulanmasıyla genç ve dinamik insan gücü sağlanacak, araştırma projeleri yürütülerek elde edilen sonuçlar bilim dünyasına ve üniversitemize katkı sağlayacaktır.
Yeni Program Çıktısı 1 1 11 1 1

Müfredat

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
621200015012015Enfeksiyon HastalıklarıZorunlu2406.00
621200015032015Yoğun Bakım Enfeksiyonları Zorunlu1206.00
621200015052015BiyoistatistikZorunlu1206.00
621200015992015Seçmeli Dersler Havuzu ISeçmeli1206.00
621200015142016Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın EtiğiZorunlu3006.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
621200015022015Hastane Enfeksiyonları ve Kontrol YöntemleriZorunlu2406.00
621200015042015Sağlık Personeli İçin Mesleki Sağlık Riskleri ve Korunma Yöntemleri Zorunlu2206.00
621200015062015Hastane Atıkları ve Atık YönetimiZorunlu1206.00
621200015082015SeminerZorunlu0206.00
621200015982015Seçmeli Dersler Havuzu II Seçmeli2006.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
621200017012015Tez Çalışması IZorunlu01025.00
621200017032015Uzmanlık Alan Dersi IZorunlu5005.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
621200017022015Tez Çalışması IIZorunlu01025.00
621200017042015Uzmanlık Alan Dersi IIZorunlu5005.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
Toplam:0
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
Toplam:0
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem Seçmeli Grubu T U L AKTS
621200015072015Klinik MikolojiSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I1206.00
621200015092015Klinik ParazitolojiSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I1206.00
621200015102015Klinik BakteriyolojiSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I1206.00
621200015112015Klinik VirolojiSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I1206.00
621200015122015Sağlık Bilimlerinde İstatiksel ve Araştırma TeknikleriSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I2006.00
621200015132015İmmun Süpressif HastalıklarSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I2006.00
621200015152017Dünya' da ve Türkiye' de Nozokomyal Enfeksiyonlar Seçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I2006.00
621200015072015Klinik MikolojiSeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II 1206.00
621200015092015Klinik ParazitolojiSeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II 1206.00
621200015102015Klinik BakteriyolojiSeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II 1206.00
621200015112015Klinik VirolojiSeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II 1206.00
621200015122015Sağlık Bilimlerinde İstatiksel ve Araştırma TeknikleriSeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II 2006.00
621200015132015İmmun Süpressif HastalıklarSeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II 2006.00
621200015152017Dünya' da ve Türkiye' de Nozokomyal Enfeksiyonlar Seçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II 2006.00

Erasmus Courses

Course Code Course Name Type Semester T A L ECTS