Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Program TanımlarıHastane Enfeksiyonlarını Önleme Doktora Programı

Program Çıktıları

Bilgi


Program alanında çalışmakta olan ya da çalışmak isteyen bireylere ilgili ve gerekli yetkinliklerin (bilgi, beceri ve tutum) kazandırılmasını ve alanında eleştirel okuma, araştırma yapma, yayınlama yetkinliğini hedefler.

Anabilim dalının sahip olduğu olanaklar, laboratuvar ve üniversitemizin alt yapısı gerekli eğitim vermek için yeterli olup bu olanaklarını Tıp fakültesinin diğer Anabilim dalları ile paylaşmak, multidisipliner çalışmalar planlamak ve yapmak, kliniklere yönelik eğitim faaliyetlerini yürütmek önemli hedeflerindendir.

Yüksek Lisans Programının uygulanmasıyla genç ve dinamik insan gücü sağlanacak, araştırma projeleri yürütülerek elde edilen sonuçlar bilim dünyasına ve üniversitemize katkı sağlayacaktır.

Beceri


Sürekli öğrenmenin önemini bilir, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip etme.

Mesleki etik ve sorumluluk bilincine sahip olabilme.

Küresel ve toplumsal çerçevedeki egzersiz ve sağlık ilişkili çözümlere katkıda bulunabilme.

Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir deneyi, süreci tasarlayabilme ve çözümleyebilme.

Bir deneyi, araştırmayı tasarlama, yürütme, verileri çözümleme ve sonuçları yorumlama becerisi.

Alanlarındaki teknolojik-çağdaş teknikleri ve araç gereçleri kullanabilme.

Sözlü ve yazılı etkin iletişim kabiliyeti.

Deneysel bir çalışma istatistiksel analizi de dahil olmak üzere planlama ve yapma.

Ulusal ve uluslararası kongreler için sözlü, yazılı sunu hazırlama.

Yetkinlikler
1. Program alanında çalışmakta olan ya da çalışmak isteyen bireylere ilgili ve gerekli yetkinliklerin (bilgi, beceri ve tutum) kazandırılmasını ve alanında eleştirel okuma, araştırma yapma, yayınlama yetkinliğini hedefler.

2. Anabilim dalının sahip olduğu olanaklar, laboratuvar ve üniversitemizin alt yapısı gerekli eğitim vermek için yeterli olup bu olanaklarını Tıp fakültesinin diğer Anabilim dalları ile paylaşmak, multidisipliner çalışmalar planlamak ve yapmak, kliniklere yönelik eğitim faaliyetlerini yürütmek önemli hedeflerindendir.

3. Yüksek Lisans Programının uygulanmasıyla genç ve dinamik insan gücü sağlanacak, araştırma projeleri yürütülerek elde edilen sonuçlar bilim dünyasına ve üniversitemize katkı sağlayacaktır.

4. Sürekli öğrenmenin önemini bilir, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip etme.

5. Mesleki etik ve sorumluluk bilincine sahip olabilme.

6. Küresel ve toplumsal çerçevedeki egzersiz ve sağlık ilişkili çözümlere katkıda bulunabilme.

7. Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir deneyi, süreci tasarlayabilme ve çözümleyebilme.

8. Bir deneyi, araştırmayı tasarlama, yürütme, verileri çözümleme ve sonuçları yorumlama becerisi.

9. Alanlarındaki teknolojik-çağdaş teknikleri ve araç gereçleri kullanabilme.

10. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kabiliyeti.

11. Deneysel bir çalışma istatistiksel analizi de dahil olmak üzere planlama ve yapma.

12. Ulusal ve uluslararası kongreler için sözlü, yazılı sunu hazırlama.


BİLGİ BECERİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
Program alanında çalışmakta olan ya da çalışmak isteyen bireylere ilgili ve gerekli yetkinliklerin (bilgi, beceri ve tutum) kazandırılmasını ve alanında eleştirel okuma, araştırma yapma, yayınlama yetkinliğini hedefler.
Anabilim dalının sahip olduğu olanaklar, laboratuvar ve üniversitemizin alt yapısı gerekli eğitim vermek için yeterli olup bu olanaklarını Tıp fakültesinin diğer Anabilim dalları ile paylaşmak, multidisipliner çalışmalar planlamak ve yapmak, kliniklere yönelik eğitim faaliyetlerini yürütmek önemli hedeflerindendir.
Yüksek Lisans Programının uygulanmasıyla genç ve dinamik insan gücü sağlanacak, araştırma projeleri yürütülerek elde edilen sonuçlar bilim dünyasına ve üniversitemize katkı sağlayacaktır.
Sürekli öğrenmenin önemini bilir, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip etme. 1 1 1 1 1 1
Mesleki etik ve sorumluluk bilincine sahip olabilme. 1 1 1 1 1 1
Küresel ve toplumsal çerçevedeki egzersiz ve sağlık ilişkili çözümlere katkıda bulunabilme. 1 1 1 1 1 1
Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir deneyi, süreci tasarlayabilme ve çözümleyebilme. 1 1 1 1 1 1
Bir deneyi, araştırmayı tasarlama, yürütme, verileri çözümleme ve sonuçları yorumlama becerisi. 1 1 1 1 1 1
Alanlarındaki teknolojik-çağdaş teknikleri ve araç gereçleri kullanabilme. 1 1 1 1 1 1
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kabiliyeti. 1 1 1 1 1 1
Deneysel bir çalışma istatistiksel analizi de dahil olmak üzere planlama ve yapma. 1 1 1 1 1
Ulusal ve uluslararası kongreler için sözlü, yazılı sunu hazırlama. 1 1 1 1 1 1

Müfredat

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
621200026052017Hastane Enfeksiyonları ve Kontrol YöntemleriZorunlu2008.00
621200026032017Yoğun Bakım EnfeksiyonlarıZorunlu2008.00
621200026992017Seçmeli Dersler Havuzu ISeçmeli2008.00
Toplam:24
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
621200026022017Enfeksiyon Hastalıkları Zorunlu2008.00
621200026042017BiyoistatistikZorunlu2008.00
621200026982017Seçmeli Dersler Havuzu II Seçmeli2008.00
Toplam:24
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
621200026062017Hastane Atıkları ve Atık YönetimiZorunlu2008.00
621200026972017Seçmeli Dersler Havuzu IIISeçmeli2008.00
Toplam:16
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
621200026012017Seminer Zorunlu0204.00
621200026962017Seçmeli Dersler Havuzu IVSeçmeli22010.00
Toplam:14
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
621200028012017Tez Çalışması IZorunlu01025.00
621200028032017Uzmanlık Alan Dersi IZorunlu5005.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
621200028022017Tez Çalışması IIZorunlu01025.00
621200028042017Uzmanlık Alan Dersi IIZorunlu5005.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem Seçmeli Grubu T U L AKTS
621200026072017Enfeksiyon Patogenezi ve BağışıklıkSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I2008.00
621200026092017Mikroplar ve hastalık oluşturma stratejileriSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I2008.00
621200026122017Aşılar ve SerumlarSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I2008.00
621200026132017Klinik MikolojiSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I22010.00
621200026142017Klinik ParazitolojiSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I22010.00
621200026152017Klinik BakteriyolojiSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I2008.00
621200026162017Klinik VirolojiSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I22010.00
621200026182017İmmun Süpressif HastalıklarSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I2008.00
621200026232017Patogenez çalışmalarında deneysel yaklaşımlar (Enfeksiyon modeli oluşturma vs.)Seçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I2008.00
621200026252017Bilimsel Arastirma Teknikleri ve Yayın Etiği Seçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I2008.00
621200026082017Yoğun Bakım Enfeksiyonlarını ÖnlemeSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I2008.00
621200026102017İş Sağlığı ve güvenliğiSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I2008.00
621200026112017Mikroplara karşı konak yanıtıSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I2008.00
621200026172017Sağlık Bilimlerinde sağlık araştırmaları için temel istatistikSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I2008.00
621200026192017Mantar enfeksiyonlarında patogenezSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I2008.00
621200026202017Bakteri enfeksiyonlarında patogenezSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I2008.00
621200026212017Viral enfeksiyonlarda genetikSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I2008.00
621200026222017Hastane enfeksiyonlarında deneysel metodlarSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I2008.00
621200026242017Sağlık Personeli İçin Mesleki Sağlık Riskleri ve Korunma YöntemleriSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I2008.00
621200026262017Bulaşıcı Hastalıklar Epidemiyolojisi Seçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I2008.00
621200026072017Enfeksiyon Patogenezi ve BağışıklıkSeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II 2008.00
621200026092017Mikroplar ve hastalık oluşturma stratejileriSeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II 2008.00
621200026122017Aşılar ve SerumlarSeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II 2008.00
621200026132017Klinik MikolojiSeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II 22010.00
621200026142017Klinik ParazitolojiSeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II 22010.00
621200026152017Klinik BakteriyolojiSeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II 2008.00
621200026162017Klinik VirolojiSeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II 22010.00
621200026182017İmmun Süpressif HastalıklarSeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II 2008.00
621200026232017Patogenez çalışmalarında deneysel yaklaşımlar (Enfeksiyon modeli oluşturma vs.)Seçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II 2008.00
621200026252017Bilimsel Arastirma Teknikleri ve Yayın Etiği Seçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II 2008.00
621200026082017Yoğun Bakım Enfeksiyonlarını ÖnlemeSeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II 2008.00
621200026102017İş Sağlığı ve güvenliğiSeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II 2008.00
621200026112017Mikroplara karşı konak yanıtıSeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II 2008.00
621200026172017Sağlık Bilimlerinde sağlık araştırmaları için temel istatistikSeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II 2008.00
621200026192017Mantar enfeksiyonlarında patogenezSeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II 2008.00
621200026202017Bakteri enfeksiyonlarında patogenezSeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II 2008.00
621200026212017Viral enfeksiyonlarda genetikSeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II 2008.00
621200026222017Hastane enfeksiyonlarında deneysel metodlarSeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II 2008.00
621200026242017Sağlık Personeli İçin Mesleki Sağlık Riskleri ve Korunma YöntemleriSeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II 2008.00
621200026262017Bulaşıcı Hastalıklar Epidemiyolojisi Seçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II 2008.00
621200026072017Enfeksiyon Patogenezi ve BağışıklıkSeçmeli3Seçmeli Dersler Havuzu III2008.00
621200026092017Mikroplar ve hastalık oluşturma stratejileriSeçmeli3Seçmeli Dersler Havuzu III2008.00
621200026122017Aşılar ve SerumlarSeçmeli3Seçmeli Dersler Havuzu III2008.00
621200026132017Klinik MikolojiSeçmeli3Seçmeli Dersler Havuzu III22010.00
621200026142017Klinik ParazitolojiSeçmeli3Seçmeli Dersler Havuzu III22010.00
621200026152017Klinik BakteriyolojiSeçmeli3Seçmeli Dersler Havuzu III2008.00
621200026162017Klinik VirolojiSeçmeli3Seçmeli Dersler Havuzu III22010.00
621200026182017İmmun Süpressif HastalıklarSeçmeli3Seçmeli Dersler Havuzu III2008.00
621200026232017Patogenez çalışmalarında deneysel yaklaşımlar (Enfeksiyon modeli oluşturma vs.)Seçmeli3Seçmeli Dersler Havuzu III2008.00
621200026252017Bilimsel Arastirma Teknikleri ve Yayın Etiği Seçmeli3Seçmeli Dersler Havuzu III2008.00
621200026082017Yoğun Bakım Enfeksiyonlarını ÖnlemeSeçmeli3Seçmeli Dersler Havuzu III2008.00
621200026102017İş Sağlığı ve güvenliğiSeçmeli3Seçmeli Dersler Havuzu III2008.00
621200026112017Mikroplara karşı konak yanıtıSeçmeli3Seçmeli Dersler Havuzu III2008.00
621200026172017Sağlık Bilimlerinde sağlık araştırmaları için temel istatistikSeçmeli3Seçmeli Dersler Havuzu III2008.00
621200026192017Mantar enfeksiyonlarında patogenezSeçmeli3Seçmeli Dersler Havuzu III2008.00
621200026202017Bakteri enfeksiyonlarında patogenezSeçmeli3Seçmeli Dersler Havuzu III2008.00
621200026212017Viral enfeksiyonlarda genetikSeçmeli3Seçmeli Dersler Havuzu III2008.00
621200026222017Hastane enfeksiyonlarında deneysel metodlarSeçmeli3Seçmeli Dersler Havuzu III2008.00
621200026242017Sağlık Personeli İçin Mesleki Sağlık Riskleri ve Korunma YöntemleriSeçmeli3Seçmeli Dersler Havuzu III2008.00
621200026262017Bulaşıcı Hastalıklar Epidemiyolojisi Seçmeli3Seçmeli Dersler Havuzu III2008.00
621200026072017Enfeksiyon Patogenezi ve BağışıklıkSeçmeli4Seçmeli Dersler Havuzu IV2008.00
621200026092017Mikroplar ve hastalık oluşturma stratejileriSeçmeli4Seçmeli Dersler Havuzu IV2008.00
621200026122017Aşılar ve SerumlarSeçmeli4Seçmeli Dersler Havuzu IV2008.00
621200026132017Klinik MikolojiSeçmeli4Seçmeli Dersler Havuzu IV22010.00
621200026142017Klinik ParazitolojiSeçmeli4Seçmeli Dersler Havuzu IV22010.00
621200026152017Klinik BakteriyolojiSeçmeli4Seçmeli Dersler Havuzu IV2008.00
621200026162017Klinik VirolojiSeçmeli4Seçmeli Dersler Havuzu IV22010.00
621200026182017İmmun Süpressif HastalıklarSeçmeli4Seçmeli Dersler Havuzu IV2008.00
621200026232017Patogenez çalışmalarında deneysel yaklaşımlar (Enfeksiyon modeli oluşturma vs.)Seçmeli4Seçmeli Dersler Havuzu IV2008.00
621200026252017Bilimsel Arastirma Teknikleri ve Yayın Etiği Seçmeli4Seçmeli Dersler Havuzu IV2008.00
621200026082017Yoğun Bakım Enfeksiyonlarını ÖnlemeSeçmeli4Seçmeli Dersler Havuzu IV2008.00
621200026102017İş Sağlığı ve güvenliğiSeçmeli4Seçmeli Dersler Havuzu IV2008.00
621200026112017Mikroplara karşı konak yanıtıSeçmeli4Seçmeli Dersler Havuzu IV2008.00
621200026172017Sağlık Bilimlerinde sağlık araştırmaları için temel istatistikSeçmeli4Seçmeli Dersler Havuzu IV2008.00
621200026192017Mantar enfeksiyonlarında patogenezSeçmeli4Seçmeli Dersler Havuzu IV2008.00
621200026202017Bakteri enfeksiyonlarında patogenezSeçmeli4Seçmeli Dersler Havuzu IV2008.00
621200026212017Viral enfeksiyonlarda genetikSeçmeli4Seçmeli Dersler Havuzu IV2008.00
621200026222017Hastane enfeksiyonlarında deneysel metodlarSeçmeli4Seçmeli Dersler Havuzu IV2008.00
621200026242017Sağlık Personeli İçin Mesleki Sağlık Riskleri ve Korunma YöntemleriSeçmeli4Seçmeli Dersler Havuzu IV2008.00
621200026262017Bulaşıcı Hastalıklar Epidemiyolojisi Seçmeli4Seçmeli Dersler Havuzu IV2008.00

Erasmus Courses

Course Code Course Name Type Semester T A L ECTS