Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Program TanımlarıDisiplinlerarası Sinir Bilimleri Doktora Programı


Kuruluş


Abant İzzet Baysal Üniversitesi- Sağlık Bilimleri Enstitüsü Disiplinlerarası Sinirbilimleri Anabilim Dalı


Kabul ve Kayıt Koşulları


Ön koşullar: Programa Fen Edebiyat Fakültesi, Fen Fakültesi, Veterinerlik Fakültesi, Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Fizik tedavi ve Rehabilitasyon Yüksek Okulu, Sağlık yüksekokulu ve Mühendislik Fakültesi mezunları müracaat edebilir. Programa giriş şartları: Doktora programına lisans mezuniyeti ile doğrudan kabul için adayların tıp, eczacılık (5 yıllık), diş hekimliği, ya da veterinerlik lisans mezunu olmaları; veya sinirbilim, fizyoloji, biyofizik, histoloji ve embriyoloji, farmakoloji, anatomi, biyokimya, moleküler biyoloji ve genetik, moleküler tıp veya sinir bilimin kapsamında yer alan diğer bir alanda yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Fizik, biyoloji, kimya, biyomedikal mühendisliği, elektronik mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, biyomedikal mühendisliği, biyoinformatik, psikoloji, dil ve konuşma terapistliği yüksek lisans programlarının herhangi birinden mezun adaylar bilimsel hazırlık programı koşuluyla kabul edilir. Yukarıda belirtilen diplomalara sahip adayların Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavının (ALES) sayısal ağırlık puan türünden en az 60 puan alınması, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS)’ ndan en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan alınması zorunludur. Adayların ALES puanı, yabancı dil puanı, bilim sınavı, mülakat değerlendirmesi veya yazılı sınav ve diploma genel ortalaması dikkate alınarak toplam puanı hesaplanır. Puan hesaplamada lisans mezuniyet notuna %20, ALES puanına %50, yabancı dil puanına %10, yazılı bilim sınav sonucuna mülakat yapılırsa mülakata %10 ve yazılı bilim sınavına %10, mülakat yapılmazsa yazılı bilim sınavına %20 ağırlık verilir. Doktora sınavlarında ALES puanı, yabancı dil puanı, yüksek lisans mezuniyet puanı ve bilim sınavı toplam başarı puanı, 100 üzerinden 70 ve üzeri olan adaylar başarılı, 70’in altında olan adaylar başarısız sayılır. Kontenjanlar, toplam başarı puanı en yüksek öğrencilerden başlamak suretiyle doldurulur. Başarı puanlarının eşit olması halinde; sırasıyla ALES, yüksek lisans mezuniyet notu ve bilim notu yüksek olan adaya öncelik tanınır.


Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Formal

Program Çıktıları

Bilgi


Program alanında çalışmakta olan ya da çalışmak isteyen bireylere ilgili ve gerekli yetkinliklerin (bilgi, beceri ve tutum) kazandırılmasını ve alanında eleştirel okuma, araştırma yapma, yayınlama yetkinliğini hedefler.

Anabilim dalının sahip olduğu olanaklar, laboratuvar ve üniversitemizin alt yapısı gerekli eğitim vermek için yeterli olup bu olanaklarını Tıp fakültesinin diğer Anabilim dalları ile paylaşmak, multidisipliner çalışmalar planlamak ve yapmak, kliniklere yönelik eğitim faaliyetlerini yürütmek önemli hedeflerindendir.

Yüksek Lisans Programının uygulanmasıyla genç ve dinamik insan gücü sağlanacak, araştırma projeleri yürütülerek elde edilen sonuçlar bilim dünyasına ve üniversitemize katkı sağlayacaktır.

Beceri


Sürekli öğrenmenin önemini bilir, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip etme.

Mesleki etik ve sorumluluk bilincine sahip olabilme.

Küresel ve toplumsal çerçevedeki egzersiz ve sağlık ilişkili çözümlere katkıda bulunabilme.

Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir deneyi, süreci tasarlayabilme ve çözümleyebilme.

Bir deneyi, araştırmayı tasarlama, yürütme, verileri çözümleme ve sonuçları yorumlama becerisi.

Alanlarındaki teknolojik-çağdaş teknikleri ve araç gereçleri kullanabilme.

Sözlü ve yazılı etkin iletişim kabiliyeti.

Deneysel bir çalışma istatistiksel analizi de dahil olmak üzere planlama ve yapma.

Ulusal ve uluslararası kongreler için sözlü, yazılı sunu hazırlama.

Yetkinlikler
1. Program alanında çalışmakta olan ya da çalışmak isteyen bireylere ilgili ve gerekli yetkinliklerin (bilgi, beceri ve tutum) kazandırılmasını ve alanında eleştirel okuma, araştırma yapma, yayınlama yetkinliğini hedefler.

2. Anabilim dalının sahip olduğu olanaklar, laboratuvar ve üniversitemizin alt yapısı gerekli eğitim vermek için yeterli olup bu olanaklarını Tıp fakültesinin diğer Anabilim dalları ile paylaşmak, multidisipliner çalışmalar planlamak ve yapmak, kliniklere yönelik eğitim faaliyetlerini yürütmek önemli hedeflerindendir.

3. Yüksek Lisans Programının uygulanmasıyla genç ve dinamik insan gücü sağlanacak, araştırma projeleri yürütülerek elde edilen sonuçlar bilim dünyasına ve üniversitemize katkı sağlayacaktır.

4. Sürekli öğrenmenin önemini bilir, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip etme.

5. Mesleki etik ve sorumluluk bilincine sahip olabilme.

6. Küresel ve toplumsal çerçevedeki egzersiz ve sağlık ilişkili çözümlere katkıda bulunabilme.

7. Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir deneyi, süreci tasarlayabilme ve çözümleyebilme.

8. Bir deneyi, araştırmayı tasarlama, yürütme, verileri çözümleme ve sonuçları yorumlama becerisi.

9. Alanlarındaki teknolojik-çağdaş teknikleri ve araç gereçleri kullanabilme.

10. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kabiliyeti.

11. Deneysel bir çalışma istatistiksel analizi de dahil olmak üzere planlama ve yapma.

12. Ulusal ve uluslararası kongreler için sözlü, yazılı sunu hazırlama.


BİLGİ BECERİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
Program alanında çalışmakta olan ya da çalışmak isteyen bireylere ilgili ve gerekli yetkinliklerin (bilgi, beceri ve tutum) kazandırılmasını ve alanında eleştirel okuma, araştırma yapma, yayınlama yetkinliğini hedefler.
Anabilim dalının sahip olduğu olanaklar, laboratuvar ve üniversitemizin alt yapısı gerekli eğitim vermek için yeterli olup bu olanaklarını Tıp fakültesinin diğer Anabilim dalları ile paylaşmak, multidisipliner çalışmalar planlamak ve yapmak, kliniklere yönelik eğitim faaliyetlerini yürütmek önemli hedeflerindendir.
Yüksek Lisans Programının uygulanmasıyla genç ve dinamik insan gücü sağlanacak, araştırma projeleri yürütülerek elde edilen sonuçlar bilim dünyasına ve üniversitemize katkı sağlayacaktır.
Sürekli öğrenmenin önemini bilir, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip etme. 1 1 1 1 1 1
Mesleki etik ve sorumluluk bilincine sahip olabilme. 1 1 1 1 1 1
Küresel ve toplumsal çerçevedeki egzersiz ve sağlık ilişkili çözümlere katkıda bulunabilme. 1 1 1 1 1 1
Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir deneyi, süreci tasarlayabilme ve çözümleyebilme. 1 1 1 1 1 1
Bir deneyi, araştırmayı tasarlama, yürütme, verileri çözümleme ve sonuçları yorumlama becerisi. 1 1 1 1 1 1
Alanlarındaki teknolojik-çağdaş teknikleri ve araç gereçleri kullanabilme. 1 1 1 1 1 1
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kabiliyeti. 1 1 1 1 1 1
Deneysel bir çalışma istatistiksel analizi de dahil olmak üzere planlama ve yapma. 1 1 1 1 1 1
Ulusal ve uluslararası kongreler için sözlü, yazılı sunu hazırlama. 1 1 1 1 1 1

Müfredat

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
621300026032017NöroanatomiZorunlu2008.00
621300026052017Sinir sistemi biyokimyasıZorunlu2008.00
621300026992017Seçmeli Dersler Havuzu ISeçmeli2008.00
Toplam:24
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
621300026022017Nörofizyolojinin Temelleri-IZorunlu2008.00
621300026042017Nörohistoloji ve nöroembriyoloji Zorunlu2008.00
621300026982017Seçmeli Dersler Havuzu II Seçmeli2008.00
Toplam:24
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
621300026062017Nörofizyolojinin Temelleri-IIZorunlu2008.00
621300026072017Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın EtiğiZorunlu2008.00
621300026972017Seçmeli Dersler Havuzu IIISeçmeli2008.00
Toplam:24
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
621300026012017SeminerZorunlu0208.00
621300026962017Seçmeli Dersler Havuzu IVSeçmeli20010.00
621300026952017Seçmeli Dersler Havuzu VSeçmeli2006.00
Toplam:24
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
621300028012017Tez Çalışması IZorunlu01025.00
621300028032017Uzmanlık Alan Dersi IZorunlu5005.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
621300028022017Tez Çalışması IIZorunlu01025.00
621300028042017Uzmanlık Alan Dersi IIZorunlu5005.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem Seçmeli Grubu T U L AKTS
621300026082017İleri Hücre Fizyoloji Seçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I2008.00
621300026092017Beynin Duysal ve Motor SistemleriSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I2008.00
621300026102017NörotransmitterlerSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I2008.00
621300026112017NörofarmakolojiSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I2008.00
621300026122017Nöropsikoloji Seçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I2008.00
621300026132017Beynin parazitik hastalıkları Seçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I2008.00
621300026142017ElektrofizyolojiSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I22010.00
621300026152017Deney Hayvanları BilimiSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I22010.00
621300026162017Özel duyuların nörofizyolojisiSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I2008.00
621300026172017Sinir Bilimlerinde Kullanılan hücre kültürü teknikleriSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I22010.00
621300026182017Klinik SinirbilimSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I2008.00
621300026192017NöroendokrinolojiSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I2008.00
621300026202017Ağrı fizyolojisi Seçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I2008.00
621300026212017NöroimmünolojiSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I2008.00
621300026222017Nörodejeneratif hastalıklar ve moleküler mekanizmalarıSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I2008.00
621300026232017Moleküler nörogenetikSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I2008.00
621300026242017Öğrenme ve Bellek NörofizyolojisiSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I2008.00
621300026252017İleri BiyoistatistikSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I2008.00
621300026262017Serebrovasküler hastalıkların patofizyolojisiSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I2008.00
621300026272017NörogörüntülemeSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I2008.00
621300026282017Sinir Bilimde labaratuvar teknikleri Seçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I2008.00
621300016292017Sinir Bilimi ve Eğitim Seçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I2006.00
621300016302019Makine Öğrenmesi Yöntemleri ile EEG Sinyal İşleme ve Matla UygulamalarıSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I2008.00
621300016312019Yenidoğanda Santral Sinir Sistemi PatolojileriSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I2008.00
621300016322019BiyoelektromekanikSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I22010.00
621300016292017Sinir Bilimi ve Eğitim Seçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II 2006.00
621300026082017İleri Hücre Fizyoloji Seçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II 2008.00
621300026092017Beynin Duysal ve Motor SistemleriSeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II 2008.00
621300026102017NörotransmitterlerSeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II 2008.00
621300026112017NörofarmakolojiSeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II 2008.00
621300026122017Nöropsikoloji Seçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II 2008.00
621300026132017Beynin parazitik hastalıkları Seçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II 2008.00
621300026142017ElektrofizyolojiSeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II 22010.00
621300026152017Deney Hayvanları BilimiSeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II 22010.00
621300026162017Özel duyuların nörofizyolojisiSeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II 2008.00
621300026172017Sinir Bilimlerinde Kullanılan hücre kültürü teknikleriSeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II 22010.00
621300026182017Klinik SinirbilimSeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II 2008.00
621300026192017NöroendokrinolojiSeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II 2008.00
621300026202017Ağrı fizyolojisi Seçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II 2008.00
621300026212017NöroimmünolojiSeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II 2008.00
621300026222017Nörodejeneratif hastalıklar ve moleküler mekanizmalarıSeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II 2008.00
621300026232017Moleküler nörogenetikSeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II 2008.00
621300026242017Öğrenme ve Bellek NörofizyolojisiSeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II 2008.00
621300026252017İleri BiyoistatistikSeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II 2008.00
621300026262017Serebrovasküler hastalıkların patofizyolojisiSeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II 2008.00
621300026272017NörogörüntülemeSeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II 2008.00
621300026282017Sinir Bilimde labaratuvar teknikleri Seçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II 2008.00
621300016302019Makine Öğrenmesi Yöntemleri ile EEG Sinyal İşleme ve Matla UygulamalarıSeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II 2008.00
621300016312019Yenidoğanda Santral Sinir Sistemi PatolojileriSeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II 2008.00
621300016322019BiyoelektromekanikSeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II 22010.00
621300026082017İleri Hücre Fizyoloji Seçmeli3Seçmeli Dersler Havuzu III2008.00
621300026092017Beynin Duysal ve Motor SistemleriSeçmeli3Seçmeli Dersler Havuzu III2008.00
621300026102017NörotransmitterlerSeçmeli3Seçmeli Dersler Havuzu III2008.00
621300026112017NörofarmakolojiSeçmeli3Seçmeli Dersler Havuzu III2008.00
621300026122017Nöropsikoloji Seçmeli3Seçmeli Dersler Havuzu III2008.00
621300026132017Beynin parazitik hastalıkları Seçmeli3Seçmeli Dersler Havuzu III2008.00
621300026142017ElektrofizyolojiSeçmeli3Seçmeli Dersler Havuzu III22010.00
621300026152017Deney Hayvanları BilimiSeçmeli3Seçmeli Dersler Havuzu III22010.00
621300026162017Özel duyuların nörofizyolojisiSeçmeli3Seçmeli Dersler Havuzu III2008.00
621300026172017Sinir Bilimlerinde Kullanılan hücre kültürü teknikleriSeçmeli3Seçmeli Dersler Havuzu III22010.00
621300026182017Klinik SinirbilimSeçmeli3Seçmeli Dersler Havuzu III2008.00
621300026192017NöroendokrinolojiSeçmeli3Seçmeli Dersler Havuzu III2008.00
621300026202017Ağrı fizyolojisi Seçmeli3Seçmeli Dersler Havuzu III2008.00
621300026212017NöroimmünolojiSeçmeli3Seçmeli Dersler Havuzu III2008.00
621300026222017Nörodejeneratif hastalıklar ve moleküler mekanizmalarıSeçmeli3Seçmeli Dersler Havuzu III2008.00
621300026232017Moleküler nörogenetikSeçmeli3Seçmeli Dersler Havuzu III2008.00
621300026242017Öğrenme ve Bellek NörofizyolojisiSeçmeli3Seçmeli Dersler Havuzu III2008.00
621300026252017İleri BiyoistatistikSeçmeli3Seçmeli Dersler Havuzu III2008.00
621300026262017Serebrovasküler hastalıkların patofizyolojisiSeçmeli3Seçmeli Dersler Havuzu III2008.00
621300026272017NörogörüntülemeSeçmeli3Seçmeli Dersler Havuzu III2008.00
621300026282017Sinir Bilimde labaratuvar teknikleri Seçmeli3Seçmeli Dersler Havuzu III2008.00
621300016292017Sinir Bilimi ve Eğitim Seçmeli3Seçmeli Dersler Havuzu III2006.00
621300016302019Makine Öğrenmesi Yöntemleri ile EEG Sinyal İşleme ve Matla UygulamalarıSeçmeli3Seçmeli Dersler Havuzu III2008.00
621300016312019Yenidoğanda Santral Sinir Sistemi PatolojileriSeçmeli3Seçmeli Dersler Havuzu III2008.00
621300016322019BiyoelektromekanikSeçmeli3Seçmeli Dersler Havuzu III22010.00
621300026142017ElektrofizyolojiSeçmeli4Seçmeli Dersler Havuzu IV22010.00
621300026152017Deney Hayvanları BilimiSeçmeli4Seçmeli Dersler Havuzu IV22010.00
621300016322019BiyoelektromekanikSeçmeli4Seçmeli Dersler Havuzu IV22010.00
621300026172017Sinir Bilimlerinde Kullanılan hücre kültürü teknikleriSeçmeli4Seçmeli Dersler Havuzu IV22010.00
621300016292017Sinir Bilimi ve Eğitim Seçmeli4Seçmeli Dersler Havuzu IV2006.00
621300026142017ElektrofizyolojiSeçmeli4Seçmeli Dersler Havuzu V22010.00
621300026152017Deney Hayvanları BilimiSeçmeli4Seçmeli Dersler Havuzu V22010.00
621300016322019BiyoelektromekanikSeçmeli4Seçmeli Dersler Havuzu V22010.00
621300026172017Sinir Bilimlerinde Kullanılan hücre kültürü teknikleriSeçmeli4Seçmeli Dersler Havuzu V22010.00
621300016292017Sinir Bilimi ve Eğitim Seçmeli4Seçmeli Dersler Havuzu V2006.00

Erasmus Courses

Course Code Course Name Type Semester T A L ECTS