Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Program TanımlarıTurizm ve Otel İşletmeciliği


Kuruluş


Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı, 1981-1982 eğitim öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığı Erkek Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü’ne bağlı olarak açılmıştır. 1992-1993 yılında Abant İzzet Baysal Üniversitesine bağlanarak, Bolu Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer almıştır. Günümüzde Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölüm Başkanlığına bağlı olarak eğitim öğretim hizmetine devam etmektedir.


Kazanılan Derece


Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Turizm ve Otel İşletmeciliği önlisans derecesi –Alanında Meslek Elemanı- almaya hak kazanmaktadırlar.


Kabul ve Kayıt Koşulları


Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü Öğrenci Seçme ve Yerleştirme (ÖSYS) Merkezi tarafından yapılan sınav sistemiyle olmaktadır. Yabancı uyruklu öğrenciler, bu programa uluslararası geçerliliği olan SAT, ACT gibi sınav sonuçlarıyla ya da orta öğretim mezuniyet notlarına göre kabul edilmektedirler.


Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


AİBÜ’de öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumdan alınan dersin içeriği, AİBÜ’de verilen dersin içeriğine ve kredisine uygun olması ve yüksekokul yönetim kurulu tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu derslerden muaf tutulabilir.


Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Herhangi bir yeterlilik koşulu bulunmamaktadır.


Program Profili


Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı, iki yıllık eğitim vermekte olan bir önlisans programıdır. Programın amacı, turizm endüstrisi içerisinde yer alan konaklama, seyahat ve yiyecek içecek işletmelerinin orta düzeyde eleman ihtiyacını karşılamaktır. Öğrencilerini, alanı ile ilgili literatürü takip edebilecek bilgi, alanı ile ilgili programları kullanabilecek bilgisayar yeterliliği ve mesleki formasyon kazandırarak mezun etmektedir. Öğrencilerin mesleği ile ilgili alanlarda 30 iş gününü kapsayan bir stajı başarı ile tamamlaması da zorunludur.


Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Turizm ve otel işletmeciliği programından mezun olan öğrenciler, turizm ve otelcilik sektörünü oluşturan ulaştırma, konaklama, seyahat ve yiyecek içecek işletmelerinin bünyesinde çalışabilmektedirler. Yine mezun öğrenciler yoğunluklu olarak, ülkemizin farklı bölgelerindeki konaklama, yiyecek içecek hizmeti sunan işletmelerde, ulaştırma firmalarında operasyon, rekreasyon ve animasyon işletmelerinde çalıştıkları gibi devlet kurumlarında da Kamu Personeli Seçme Sınavına girerek ve yeterli puanı alarak, çalışma fırsatı yakalamaktadırlar.


Üst Derece Programlarına Geçiş


Bu programdan mezun olan öğrenciler, ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı sonuçlarına göre Turizm Fakültelerinde ilgili lisans programlarına devam edebilirler.


Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Bilgi Formu”nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır. Ayrıca, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Önlisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile gerekli çerçeve çizilmiştir.


Mezuniyet Koşulları


Turizm ve Otel İşletmeciliği Programından mezun olabilmek için verilen derslerin her birinden 100 tam puan üzerinden 55 puan alarak ve toplam 120 AKTS tamamlaması gerekmektedir. Ayrıca kredilendirilmemekle birlikte 30 iş günlük stajı da başarı ile tamamlamaları koşulu aranır.


Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0


Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Yrd.Doç.Dr. Hasan LÖK Lok_h@ibu.edu.tr Tel : 0 374 254 10 00 - 4402 Öğr.Gör. Uğur SEZGİN ugursezgin@ibu.edu.tr Tel: 0 374 254 10 00 – 4436


Bölüm Olanakları


Bölümümüz; 1bilgisayar laboratuarı, 2 adet tam donanımlı derslik, 1 adet uygulama mutfağı ile eğitim-öğretim hizmeti vermektedir. Bazı derslerin uygulamaları için Üniversitenin Sosyal Tesisinden de yararlanılmaktadır.

Program Çıktıları

Bilgi


Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak turizm alanında güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama, araç gereçler ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.

Beceri


Turizm alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanır.

Turizm alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanır, verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri oluşturur.

Turizm alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri topluma hizmet alanlarında kullanır, çözümler ve uygular.

Turizm alanında gereksinim duyulan temel düzeydeki nitelikli insan gücünün gerektirdiği dilsel, sanatsal ve kültürel birikime sahiptir.

Yetkinlikler


Turizm alanıyla ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.

Turizm alanıyla ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alır.

Turizm alanında yürütülen bir proje çerçevesinde sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütür.

Turizm alanında yaşam boyu öğrenme bilinci oluşturur.

Turizm alanındaki öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirir.

Turizm alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir, sorumluluğu altında çalışanların öğrenme gereksinimlerini belirler ve karşılar.

Turizm alanıyla ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceri düzeyindeki düşüncelerini eğitim, kültür ve sanat alanlarında en uygun iletişim araçlarıyla aktarır.

Turizm alanıyla ilgili konulardaki düşüncelerini ve eğitim, kültür ve sanat alanlarındaki sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle tartışır.

Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak turizm alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.

Turizm alanlarda kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.

Çevreyi koruma bilincine sahiptir.

Turizm alanında sosyal, kültürel ve sanatsal hakların evrenselliğine değer verir, sosyal adalet bilincine sahiptir, tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkar, sosyal ve kültürel değerlere önem verir.

Turizm alanıyla ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamasında bilimsel, kültürel, sanatsal ve etik değerleri gözetir1. Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak turizm alanında güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama, araç gereçler ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.

2. Turizm alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanır.

3. Turizm alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanır, verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri oluşturur.

4. Turizm alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri topluma hizmet alanlarında kullanır, çözümler ve uygular.

5. Turizm alanında gereksinim duyulan temel düzeydeki nitelikli insan gücünün gerektirdiği dilsel, sanatsal ve kültürel birikime sahiptir.

6. Turizm alanıyla ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.

7. Turizm alanıyla ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alır.

8. Turizm alanında yürütülen bir proje çerçevesinde sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütür.

9. Turizm alanında yaşam boyu öğrenme bilinci oluşturur.

10. Turizm alanındaki öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirir.

11. Turizm alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir, sorumluluğu altında çalışanların öğrenme gereksinimlerini belirler ve karşılar.

12. Turizm alanıyla ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceri düzeyindeki düşüncelerini eğitim, kültür ve sanat alanlarında en uygun iletişim araçlarıyla aktarır.

13. Turizm alanıyla ilgili konulardaki düşüncelerini ve eğitim, kültür ve sanat alanlarındaki sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle tartışır.

14. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak turizm alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.

15. Turizm alanlarda kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.

16. Çevreyi koruma bilincine sahiptir.

17. Turizm alanında sosyal, kültürel ve sanatsal hakların evrenselliğine değer verir, sosyal adalet bilincine sahiptir, tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkar, sosyal ve kültürel değerlere önem verir.

18. Turizm alanıyla ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamasında bilimsel, kültürel, sanatsal ve etik değerleri gözetir


BİLGİ BECERİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak turizm alanında güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama, araç gereçler ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
Turizm alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanır.
Turizm alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanır, verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri oluşturur.
Turizm alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri topluma hizmet alanlarında kullanır, çözümler ve uygular.
Turizm alanında gereksinim duyulan temel düzeydeki nitelikli insan gücünün gerektirdiği dilsel, sanatsal ve kültürel birikime sahiptir.
Turizm alanıyla ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
Turizm alanıyla ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
Turizm alanında yürütülen bir proje çerçevesinde sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütür.
Turizm alanında yaşam boyu öğrenme bilinci oluşturur.
Turizm alanındaki öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirir.
Turizm alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir, sorumluluğu altında çalışanların öğrenme gereksinimlerini belirler ve karşılar.
Turizm alanıyla ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceri düzeyindeki düşüncelerini eğitim, kültür ve sanat alanlarında en uygun iletişim araçlarıyla aktarır.
Turizm alanıyla ilgili konulardaki düşüncelerini ve eğitim, kültür ve sanat alanlarındaki sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle tartışır.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak turizm alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
Turizm alanlarda kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
Çevreyi koruma bilincine sahiptir.
Turizm alanında sosyal, kültürel ve sanatsal hakların evrenselliğine değer verir, sosyal adalet bilincine sahiptir, tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkar, sosyal ve kültürel değerlere önem verir.
Turizm alanıyla ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamasında bilimsel, kültürel, sanatsal ve etik değerleri gözetir

Müfredat

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
829001232002Atatürk İlk.ve İnk.Tarihi IZorunlu2002.00
829001212002Türk Dili IZorunlu2002.00
829001252013Yabancı Dil IZorunlu6006.00
829001512011Genel TurizmZorunlu3003.00
829001532011Konukla İletişimZorunlu2002.00
829001552011Önbüro HizmetleriZorunlu2002.00
829001572013Genel MuhasebeZorunlu2002.00
829001592011Kat HizmetleriZorunlu4004.00
829001632013Genel İşletmeZorunlu2002.00
Toplam:25
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
829002552013Turizm PazarlamasıZorunlu2002.00
829002512013Mesleki Yabancı Dil-I (İng)Zorunlu5005.00
829002532013Otelcilik Otomasyon SistemleriZorunlu2204.00
829002572011Turizm Coğrafyası IZorunlu2002.00
829002972013Staj IZorunlu0004.00
829002992013Seçmeli ISeçmeli20015.00
REKB004GirişimcilikZorunlu2104.00
Toplam:36
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
829002522013Mesleki Yabancı Dil-II (İng)Zorunlu5005.00
829002582011İnsan Kaynakları YönetimiZorunlu2002.00
829001052013Beslenme İlkeleri ve Menü PlanlamaZorunlu2002.00
829001582011Turizm Mevzuatı Zorunlu2002.00
829002922013Turizm Coğrafyası IIZorunlu2002.00
829002962013Staj IIZorunlu0004.00
829002982013Seçmeli IISeçmeli20015.00
Toplam:32
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem Seçmeli Grubu T U L AKTS
829002732011Yöresel MutfaklarSeçmeli3Seçmeli I4006.00
8290025920112. Yabancı Dil ISeçmeli3Seçmeli I2002.00
829002652011Çevre KorumaSeçmeli3Seçmeli I2003.00
829002952013Alternatif Turizm ÇeşitleriSeçmeli3Seçmeli I2003.00
829002932013Hijyen ve SanitasyonSeçmeli3Seçmeli I2002.00
829002612013Ziyafet ve Servis YönetimiSeçmeli3Seçmeli I2003.00
829002722011Araştırma Yöntem ve TeknikleriSeçmeli3Seçmeli I2002.00
829002762011İşçi Sağlığı ve İş GüvenliğiSeçmeli3Seçmeli I2002.00
829002662011Marka YönetimiSeçmeli3Seçmeli I2003.00
829002702013Satış YönetimiSeçmeli3Seçmeli I2003.00
829002692013İşletme YönetimiSeçmeli3Seçmeli I2003.00
829002902013Dünya MutfaklarıSeçmeli4Seçmeli II4006.00
829004622013Konaklama MuhasebesiSeçmeli4Seçmeli II2003.00
829002562011Kongre ve Seminer OrganizasyonuSeçmeli4Seçmeli II2003.00
8290028820132.Yabancı Dil IISeçmeli4Seçmeli II2002.00
829001132013Ticari MatematikSeçmeli4Seçmeli II2003.00
829002622011Dekorasyon HizmetleriSeçmeli4Seçmeli II2003.00
829002642011Meslek EtiğiSeçmeli4Seçmeli II2002.00
829002682011Kalite Yönetim SistemleriSeçmeli4Seçmeli II2002.00
829002672013İş OrganizasyonuSeçmeli4Seçmeli II2003.00
829022122013Yiyecek İçecek Maliyet KontrolüSeçmeli4Seçmeli II2003.00
829002602011Menü PlanlamaSeçmeli4Seçmeli II3003.00

Erasmus Courses

Course Code Course Name Type Semester T A L ECTS