Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Program TanımlarıAcil Tıp Anabilim Dalı

Program Çıktıları

Bilgi


Program alanında çalışmakta olan ya da çalışmak isteyen bireylere ilgili ve gerekli yetkinliklerin (bilgi, beceri ve tutum) kazandırılmasını ve alanında eleştirel okuma, araştırma yapma, yayınlama yetkinliğini hedefler.

Anabilim dalının sahip olduğu olanaklar, laboratuvar ve üniversitemizin alt yapısı gerekli eğitim vermek için yeterli olup bu olanaklarını Tıp fakültesinin diğer Anabilim dalları ile paylaşmak, multidisipliner çalışmalar planlamak ve yapmak, kliniklere yönelik eğitim faaliyetlerini yürütmek önemli hedeflerindendir.

Yüksek Lisans Programının uygulanmasıyla genç ve dinamik insan gücü sağlanacak, araştırma projeleri yürütülerek elde edilen sonuçlar bilim dünyasına ve üniversitemize katkı sağlayacaktır.

Yeni Program Çıktısı

Beceri


Sürekli öğrenmenin önemini bilir, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip etme.

Mesleki etik ve sorumluluk bilincine sahip olabilme.

Küresel ve toplumsal çerçevedeki egzersiz ve sağlık ilişkili çözümlere katkıda bulunabilme.

Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir deneyi, süreci tasarlayabilme ve çözümleyebilme.

Bir deneyi, araştırmayı tasarlama, yürütme, verileri çözümleme ve sonuçları yorumlama becerisi.

Alanlarındaki teknolojik-çağdaş teknikleri ve araç gereçleri kullanabilme.

Sözlü ve yazılı etkin iletişim kabiliyeti.

Deneysel bir çalışma istatistiksel analizi de dahil olmak üzere planlama ve yapma.

Ulusal ve uluslararası kongreler için sözlü, yazılı sunu hazırlama.

Yetkinlikler
1. Program alanında çalışmakta olan ya da çalışmak isteyen bireylere ilgili ve gerekli yetkinliklerin (bilgi, beceri ve tutum) kazandırılmasını ve alanında eleştirel okuma, araştırma yapma, yayınlama yetkinliğini hedefler.

2. Anabilim dalının sahip olduğu olanaklar, laboratuvar ve üniversitemizin alt yapısı gerekli eğitim vermek için yeterli olup bu olanaklarını Tıp fakültesinin diğer Anabilim dalları ile paylaşmak, multidisipliner çalışmalar planlamak ve yapmak, kliniklere yönelik eğitim faaliyetlerini yürütmek önemli hedeflerindendir.

3. Yüksek Lisans Programının uygulanmasıyla genç ve dinamik insan gücü sağlanacak, araştırma projeleri yürütülerek elde edilen sonuçlar bilim dünyasına ve üniversitemize katkı sağlayacaktır.

4. Yeni Program Çıktısı

5. Sürekli öğrenmenin önemini bilir, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip etme.

6. Mesleki etik ve sorumluluk bilincine sahip olabilme.

7. Küresel ve toplumsal çerçevedeki egzersiz ve sağlık ilişkili çözümlere katkıda bulunabilme.

8. Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir deneyi, süreci tasarlayabilme ve çözümleyebilme.

9. Bir deneyi, araştırmayı tasarlama, yürütme, verileri çözümleme ve sonuçları yorumlama becerisi.

10. Alanlarındaki teknolojik-çağdaş teknikleri ve araç gereçleri kullanabilme.

11. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kabiliyeti.

12. Deneysel bir çalışma istatistiksel analizi de dahil olmak üzere planlama ve yapma.

13. Ulusal ve uluslararası kongreler için sözlü, yazılı sunu hazırlama.


BİLGİ BECERİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
Program alanında çalışmakta olan ya da çalışmak isteyen bireylere ilgili ve gerekli yetkinliklerin (bilgi, beceri ve tutum) kazandırılmasını ve alanında eleştirel okuma, araştırma yapma, yayınlama yetkinliğini hedefler.
Anabilim dalının sahip olduğu olanaklar, laboratuvar ve üniversitemizin alt yapısı gerekli eğitim vermek için yeterli olup bu olanaklarını Tıp fakültesinin diğer Anabilim dalları ile paylaşmak, multidisipliner çalışmalar planlamak ve yapmak, kliniklere yönelik eğitim faaliyetlerini yürütmek önemli hedeflerindendir.
Yüksek Lisans Programının uygulanmasıyla genç ve dinamik insan gücü sağlanacak, araştırma projeleri yürütülerek elde edilen sonuçlar bilim dünyasına ve üniversitemize katkı sağlayacaktır.
Yeni Program Çıktısı
Sürekli öğrenmenin önemini bilir, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip etme. 1 1 11 1 1
Mesleki etik ve sorumluluk bilincine sahip olabilme. 1 1 11 1 1
Küresel ve toplumsal çerçevedeki egzersiz ve sağlık ilişkili çözümlere katkıda bulunabilme. 1 1 11 1 1
Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir deneyi, süreci tasarlayabilme ve çözümleyebilme. 1 1 11 1 1
Bir deneyi, araştırmayı tasarlama, yürütme, verileri çözümleme ve sonuçları yorumlama becerisi. 1 1 11 1 1
Alanlarındaki teknolojik-çağdaş teknikleri ve araç gereçleri kullanabilme. 1 1 11 1 1
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kabiliyeti. 1 1 11 1 1
Deneysel bir çalışma istatistiksel analizi de dahil olmak üzere planlama ve yapma. 1 1 11 1 1
Ulusal ve uluslararası kongreler için sözlü, yazılı sunu hazırlama. 1

Müfredat

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
621400015012017Acil Yardım ve Ekipmanlar IZorunlu2406.00
621400015032017Ekg ve Aritmi Yönetimi Zorunlu1206.00
621400015052017Resusitasyon Uygulamaları ve TeknikleriZorunlu1206.00
621400015072017Bakım Zorluklarının YönetimiZorunlu1206.00
621400015092017Acil Sağlık Hizmetlerinde Liderlik PrensipleriZorunlu1206.00
621400015982017Seçmeli Dersler Havuzu lSeçmeli2006.00
Toplam:36
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
621400015022017Hasta ve Yaralıların Acil Bakımı ve NakliZorunlu2406.00
621400015042017Travma Yönetimi Zorunlu2206.00
621400015062017Acil Yardım ve Ekipmanlar IIZorunlu1206.00
621400015082017Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın EtiğiZorunlu3006.00
621400015102017SeminerZorunlu0206.00
621400015992017Seçmeli Dersler Havuzu IISeçmeli2006.00
Toplam:36
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
621400017012017Tez Çalışması IZorunlu01025.00
621400017022017Uzmanlık Alan Dersi IZorunlu5005.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
621400017032017Tez Çalışması IIZorunlu01025.00
621400017042017Uzmanlık Alan Dersi IIZorunlu5005.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
Toplam:0
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
Toplam:0
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem Seçmeli Grubu T U L AKTS
621400015122017Acil Olgularda Aydınlatılmış Onam YükümlülüğüSeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II1206.00
621400015112017Afetlerde Acil Durum YönetimiSeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II1206.00
621400015132017Ambulans Hizmetlerinde Tıbbi EtikSeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II1206.00
621400015142017Sağlık Hizmetleri YönetimiSeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II2006.00
621400015152017Enfeksiyon Hastalıklarından KorunmaSeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II2006.00
621400015162017FizyolojiSeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II2006.00
621400015172017İletişim Yöntemleri ve Veri-KayıtSeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II2006.00
621400015152017Enfeksiyon Hastalıklarından KorunmaSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu l2006.00
621400015172017İletişim Yöntemleri ve Veri-KayıtSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu l2006.00
621400015162017FizyolojiSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu l2006.00
621400015142017Sağlık Hizmetleri YönetimiSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu l2006.00
621400015132017Ambulans Hizmetlerinde Tıbbi EtikSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu l1206.00
621400015122017Acil Olgularda Aydınlatılmış Onam YükümlülüğüSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu l1206.00
621400015112017Afetlerde Acil Durum YönetimiSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu l1206.00

Erasmus Courses

Course Code Course Name Type Semester T A L ECTS