Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Program TanımlarıBeden Eğitimi Öğretmenliği Tezli Yüksek Lisans


Kuruluş


İlk öğrenci alımına 2003-2004 Eğitim Öğretim Yılı Güz Döneminde başlayan BAİBÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü "Beden Eğitimi Öğretmenliği" Anabilim Dalı "Tezli" Yüksek Lisans programı Türkçe olarak yürütülür.


Kazanılan Derece


Beden Eğitimi Öğretmenliği Yüksek Lisans Diploması (Bilim Uzmanlığı)


Kabul ve Kayıt Koşulları


Lisans mezunu olmak. ALES' den 55 ve üzerinde puan almak. Beden Eğitimi Öğretmenliği alanı dışından gelenler için Bilimsel Hazırlık Programı uygulanır.


Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


ALES, Yabancı Dil puanı, Lisans Mezuniyet ortalaması ve Bilim Sınavından alınan puanların ortalaması ile başarı puanı belirlenir.


Program Profili


Beden Eğitiminde motor becerileri etkili öğretebilmek için; planlama, uygulama ve değerlendirme becerilerine sahip, alanındaki teknoloji ve materyali tanıyan ve kullanabilen, mesleği ile ilgili yerli ve yabancı yayınları takip edebilen, alanı ile ilgili bilimsel araştırmalar yapabilen ve yapılan bilimsel araştırma sonuçlarına göre program ve uygulama düzenleyebilen, beden eğitimi ve öğretimini daha bilimsel ve etkin duruma getirebilecek akademisyen ve uygulamacı öğretmenler yetiştirmek.


Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Programı tamamlayanlar; * Milli Eğitim Bakanlığına bağlı devlet okullarında, özel okullarda, * Askeri Okullarda, * Polis Akademisi ve Kolejlerinde, *Üniversitelerin İlgili Bölümlerinde, * Türk Spor Teşkilatının çeşitli birimlerinde, * Belediyelerde ve çeşitli özel kuruluşlarda öğretmen, akademisyen, araştırmacı, yönetici ve uzman olarak görev alabilirler.


Üst Derece Programlarına Geçiş


Mezunlar, alanları ile ilgili doktora programlarına geçiş yapabilirler.


Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Progamda yer alan ders ve Öğretim Üyelerine bağlı olarak değişmekle beraber; her ders için en az 1 vize ve 1 final sınavı ile birlikte; Çeşitli Projeler, Alan Araştırmaları, Alan Uygulamaları yer almaktadır.


Mezuniyet Koşulları


Tezli Yüksek Lisans programı en az 24 kredilik (12 zorunlu, 12 seçimlik) ders, seminer ve tez çalışmasından oluşur. Programdaki dersler için 2 dönem, tez için 2 dönem olmak üzere 4 dönem süre tanınır. 2 dönem ek süre alınabilir.


Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0


Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


A.İ.B.Ü. Beden Eğitimi Öğretmenliği Anabilim Dalı, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölüm Başkanlığı Gölköy Kampüsü, 14280 Bolu Tel: 374 2534571 374 2541000 Dahili. 2005 Fax: 374 2534636


Bölüm Olanakları


Programın yürütülebilmesi için ayrılmış tam donanımlı ve internet erişimli 1 Lisans Üstü Eğitim dersliği, 1 seminer salonu, 1 bilgisayar laboratuarı ve uygulama çalışmalarının yürütüldüğü 3 ayrı spor salonu bulunmaktadır.

Program Çıktıları

Bilgi


Alanındaki çalışmaları bilimsel bakış açısı ile inceler.

Alanındaki sorunları tespit ederek çözüm önerileri geliştirir.

Olay ve durumlar karşısında çeşitli düşünme becerilerini kullanarak entellektüel yaklaşımlar sergiler.

Alanında bilimsel araştırma yaklaşımları ile araştırmalar planlar ve yürütür.

Diğer disiplinlerle inter disipliner çalışmalar planlar ve yürütür.

Teknolojik yenilikleri alanında kullanarak çağdaş çalışma ortamları yaratır.

Gerek özel, gerek sosyal, gerekse meslek hayatında özeleştiri yapmanın bir gereklilik olduğunu kabul eder.

Uzmanlık alanı ile ilgili projelerde çeşitli kurum ve kuruluşlarla işbirlikli çalışmanın önemine inanır.

Alanı ile ilgili etik değerlere sahip çıkar.

Beceri


Alanında bilimsel araştırma yaklaşımları ile araştırmalar planlar yapmayı sağlar

Yetkinlikler


Alanındaki sorunları tespit ederek çözüm önerileri sunar

Olay ve durumlar karşısında çeşitli düşünme becerilerini kullanarak çözüm önerileri sunar

Yeni Program Çıktısı

Diğer disiplinlerle inter disipliner çalışmalar planlar

Çalışmalarını bağımsız veya bir takım üyesi olarak yürütür.

Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak ilgili kişi ve kurumlarla işlevsel etkileşim kurar.

Uzmanlık alanı ile ilgili projelerde çeşitli kurum ve kuruluşlarla işbirlikli çalışma sağlar1. Alanındaki çalışmaları bilimsel bakış açısı ile inceler.

2. Alanındaki sorunları tespit ederek çözüm önerileri geliştirir.

3. Olay ve durumlar karşısında çeşitli düşünme becerilerini kullanarak entellektüel yaklaşımlar sergiler.

4. Alanında bilimsel araştırma yaklaşımları ile araştırmalar planlar ve yürütür.

5. Diğer disiplinlerle inter disipliner çalışmalar planlar ve yürütür.

6. Teknolojik yenilikleri alanında kullanarak çağdaş çalışma ortamları yaratır.

7. Gerek özel, gerek sosyal, gerekse meslek hayatında özeleştiri yapmanın bir gereklilik olduğunu kabul eder.

8. Uzmanlık alanı ile ilgili projelerde çeşitli kurum ve kuruluşlarla işbirlikli çalışmanın önemine inanır.

9. Alanı ile ilgili etik değerlere sahip çıkar.

10. Alanında bilimsel araştırma yaklaşımları ile araştırmalar planlar yapmayı sağlar

11. Alanındaki sorunları tespit ederek çözüm önerileri sunar

12. Olay ve durumlar karşısında çeşitli düşünme becerilerini kullanarak çözüm önerileri sunar

13. Yeni Program Çıktısı

14. Diğer disiplinlerle inter disipliner çalışmalar planlar

15. Çalışmalarını bağımsız veya bir takım üyesi olarak yürütür.

16. Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak ilgili kişi ve kurumlarla işlevsel etkileşim kurar.

17. Uzmanlık alanı ile ilgili projelerde çeşitli kurum ve kuruluşlarla işbirlikli çalışma sağlar


BİLGİ BECERİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
Alanındaki çalışmaları bilimsel bakış açısı ile inceler.
Alanındaki sorunları tespit ederek çözüm önerileri geliştirir.
Olay ve durumlar karşısında çeşitli düşünme becerilerini kullanarak entellektüel yaklaşımlar sergiler.
Alanında bilimsel araştırma yaklaşımları ile araştırmalar planlar ve yürütür.
Diğer disiplinlerle inter disipliner çalışmalar planlar ve yürütür.
Teknolojik yenilikleri alanında kullanarak çağdaş çalışma ortamları yaratır.
Gerek özel, gerek sosyal, gerekse meslek hayatında özeleştiri yapmanın bir gereklilik olduğunu kabul eder.
Uzmanlık alanı ile ilgili projelerde çeşitli kurum ve kuruluşlarla işbirlikli çalışmanın önemine inanır.
Alanı ile ilgili etik değerlere sahip çıkar.
Alanında bilimsel araştırma yaklaşımları ile araştırmalar planlar yapmayı sağlar
Alanındaki sorunları tespit ederek çözüm önerileri sunar
Olay ve durumlar karşısında çeşitli düşünme becerilerini kullanarak çözüm önerileri sunar
Yeni Program Çıktısı
Diğer disiplinlerle inter disipliner çalışmalar planlar
Çalışmalarını bağımsız veya bir takım üyesi olarak yürütür.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak ilgili kişi ve kurumlarla işlevsel etkileşim kurar.
Uzmanlık alanı ile ilgili projelerde çeşitli kurum ve kuruluşlarla işbirlikli çalışma sağlar

Müfredat

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
640101015012011Beden Eğitiminde Program GeliştirmeZorunlu3009.00
640101015032011Bilimsel Araştırma Yöntem ve TeknikleriZorunlu3009.00
640101015912011Seçmeli ISeçmeli3006.00
Toplam:24
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
640101015022011Motor Becerilerin ÖğrenimiZorunlu3006.00
640101015042011Eğitim İstatistiği Zorunlu3006.00
640101015062016SeminerZorunlu0206.00
640101015922011Seçmeli IISeçmeli3006.00
Toplam:24
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
640101015412011Uzmanlık Alan Dersi IZorunlu50015.00
640101015432011Tez Çalışması IZorunlu01015.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
640101015422014Uzmanlık Alan Dersi IIZorunlu50015.00
640101015442014 Tez Çalışması IIZorunlu01015.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
Toplam:0
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
Toplam:0
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem Seçmeli Grubu T U L AKTS
640101015052011Beden Eğitimde Öğrenme- Öğretme SüreçleriSeçmeli1Seçmeli I300.00
640101015072011Motor Gelişim ve İnsan HareketleriSeçmeli1Seçmeli I300.00
640101015082011Beden Eğitiminde Ölçme ve DeğerlendirmeSeçmeli1Seçmeli I300.00
640101015092011Karşılaştırmalı Beden Eğitimi ProgramlarıSeçmeli1Seçmeli I300.00
640101015112011Egzersiz ve Spor PsikolojisiSeçmeli1Seçmeli I300.00
640101015122011Spor SosyolojisiSeçmeli1Seçmeli I300.00
640101015132011Beden Eğitiminde Rekreasyon UygulamalarıSeçmeli1Seçmeli I300.00
640101015152011Okul Öncesi Dönemde Oyun Ve HareketSeçmeli1Seçmeli I300.00
640101015172011Spor Tarihi, Felsefesi Ve OlimpizmSeçmeli1Seçmeli I300.00
640101015202011Nitel Araştırma TeknikleriSeçmeli1Seçmeli I300.00
640101015212011Beden Eğitimi Ve Sporda EtikSeçmeli1Seçmeli I300.00
640101015102014Nitel Beceri AnaliziSeçmeli1Seçmeli I3006.00
640101015052011Beden Eğitimde Öğrenme- Öğretme SüreçleriSeçmeli2Seçmeli II300.00
640101015072011Motor Gelişim ve İnsan HareketleriSeçmeli2Seçmeli II300.00
640101015082011Beden Eğitiminde Ölçme ve DeğerlendirmeSeçmeli2Seçmeli II300.00
640101015092011Karşılaştırmalı Beden Eğitimi ProgramlarıSeçmeli2Seçmeli II300.00
640101015112011Egzersiz ve Spor PsikolojisiSeçmeli2Seçmeli II300.00
640101015122011Spor SosyolojisiSeçmeli2Seçmeli II300.00
640101015132011Beden Eğitiminde Rekreasyon UygulamalarıSeçmeli2Seçmeli II300.00
640101015152011Okul Öncesi Dönemde Oyun Ve HareketSeçmeli2Seçmeli II300.00
640101015172011Spor Tarihi, Felsefesi Ve OlimpizmSeçmeli2Seçmeli II300.00
640101015202011Nitel Araştırma TeknikleriSeçmeli2Seçmeli II300.00
640101015212011Beden Eğitimi Ve Sporda EtikSeçmeli2Seçmeli II300.00
640101015102014Nitel Beceri AnaliziSeçmeli2Seçmeli II3006.00

Erasmus Courses

Course Code Course Name Type Semester T A L ECTS