Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Program TanımlarıEğitimde Ölçme ve Değerlendirme Tezli Yüksek Lisans


Kuruluş


Anabilim Dalımızın amacı, Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra örgütlerinde, her derecedeki okullarda, kamu ve özel kuruluşların eğitim birimlerinde, ölçme ve değerlendirme konusunda düzenlemeler yapacak ve yürütecek, ölçme araçları geliştirip uygulayacak ve sonuçları yorumlayacak uzmanları yetiştirmektir.


Kazanılan Derece


Yüksek Lisans Derecesi


Kabul ve Kayıt Koşulları


Abant İzzet Baysal Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin öngördüğü başvuru koşullarını taşımak. Giriş sınavlarında başarılı olmak.


Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Bu konuda Abant İzzet Baysal Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nce belirlenen ölçütler esas alınacaktır.


Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


60 AKTS ders kredisi, 60 AKTS tez kredisi olmak üzere toplam 120 AKTS'yi tamamlamak, dört yarıyıl sonunda en az 2.50 ağırlıklı not elde etmek, belirtilen sürelerde tez raporunu tamamlamak ve sunmak.


Program Profili


Programımız 9 zorunlu dersten oluşmaktadır. Bu derseler aşağıda verilmektedir: 1.Dönem EBB531 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme EBB533 Program Geliştirme Uygulamaları EBB535 Araştırma Teknikleri EBB537 Bilgisayar Uygulamalı Eğitim İstatistiği 2. Dönem EBB532 Test Geliştirme Teknikleri EBB536 Psikolojik Ölçme Araçları Geliştirme EBB540 Tez Semineri EBB534 Varyans Analizi ve Deneysel Desenler EBB538 Bireysel Farklılıklar ve Alternatif Ölçme Teknikleri


Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Programdan mezun olan bireyler, okulların ölçme ve değerlendirme birimlerinde, Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri bölümünde, üniversitelerin ölçme ve değerlendirme birimlerinde çalışabilirler. Programdan mezun olan bireyler ilgili birim veya bölümlerde istatistik programları kullanarak analiz yapma, analiz sonuçlarını yorumlama, ölçme araçları geliştirme uygulama ve ölçme sonuçlarını yorumlama, değerlendirme sistemlerini oluşturma ve uygulama, bilimsel araştırmaları tasarlama, yönetme ve raporlaştırma, büyük ölçekli bilimsel araştırma projelerinde proje yöneticiliği, yardımcı araştırmacı veya danışmanlık yapma, ders kitaplarını değerlendirme, üniversitelerde Ölçme ve Değerlendirme bilim dalları kapsamında verilecek derslerin sorumluluğunu üstlenme ve benzeri gibi işleri yapabilirler.


Üst Derece Programlarına Geçiş


Bu programdan mezun olan öğrenciler bir üst programa geçiş için başvuru hakkı kazanırlar. Bir Üst Derece: Doktora


Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Bu konuda Abant İzzet Baysal Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nce belirlenen ölçütler esas alınacaktır.


Mezuniyet Koşulları


Programdan mezun olmak için 60 AKTS'yi karşılayan ders almak, yüksek lisans tezi yazmak ve tez savunmasında başarılı olmak gerekmektedir.


Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0


Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Anabilim dalı Başkanı: Doç. Dr. Zekeriya NARTGÜN AİBÜ Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı Tel: 0 374 254100-1654


Bölüm Olanakları


Programdaki kuramsal dersler teknoloji destekli ortamlarda verilmektedir. Sınıflarda teknolojik araç gereçler bulunmaktadır.

Program Çıktıları

Bilgi


Eğitimde ölçme ve değerlendirme ile ilgili temel kavramları bilmek.

Eğitimde ölçme ve değerlendirme alanlarında bilgisayar teknolojisini etkin bir şekilde kullanabilmek.

Yeni Program Eğitimde ölçme ve değerlendirme alanındaki temel istatistiki ve test-madde analizi paket programlarını kullanabilmek

Test geliştirme aşamalarını izleyerek bir başarı testi geliştirebilmek

Bir başarı testinin madde ve test istatistiklerini yapabilmek.

Psikometrik testler hakkında temel bilgiye sahip olmak.

Farklı test formatları ile ölçülen bireysel farklılıkların potansiyel önemini kavramak

Ölçme ve değerlendirme temel teorisi ve uygulaması çerçevesinde eğitim bilimleri bilgilerini derinleştirmek

Diğer ilgili disiplinlerde eğitimde ölçme ve değerlendirme arasındaki ilişkiyi kavrayabilmek

Alanındaki bilgileri kullanarak eğitimde ölçme ve değerlendirme ile ilgili sorunları tanımlayabilme

Eğitimde ölçme ve değerlendirme alanında bağımsız çalışmalar yürütebilmek için araştırma teknikleri ve yazım alanına ilişkin yeterli bilgiye sahip olmak

Alanla ilgili uygulamalarda karşılaşılan problemleri öngörebilme

Klasik test teorisi ile eğitimde ölçme ve değerlendirme uygulamaları arasındaki ilişkileri değerlendirebilme

Temel düzeyde, sık kullanılan ve alternatif (durum tespit / tamamlayıcı) madde ve test formatlarını kullanabilmek.

Alanı ile ilgili uluslararası çalışmaları takip edebilmek

Eğitimde ölçme ve değerlendirme alanındaki gelişmeler çerçevesinde sorunlarla ilgili çözümleri tartışabilmek.

Beceri


Edinilen alan becerileri ve bilgilerini kullanarak disiplinlerarası çalışmalarda yeni perspektifler geliştirebilme.

Farklı derecelerdeki eğitim kurumlarının sorunlarını çözmek için eğitimde ölçme ve değerlendirme ile ilgili edinmiş oldukları bilgileri kullanabilmek

Alanı ile ilgili araştırmaları sosyal, bilimsel ve etik değerlerin farkında olarak yürütebilme

Yetkinlikler


Yeni Program Etkili çözümlere ulaşmak için disiplinlerarası çalışmalarda ekip olarak çalışabilmek.

Yeni Program Çıktısı

Eğitimde ölçme ve değerlendirme alanlarında bilgisayar teknolojisini etkin bir şekilde kullanabilmek

Yaşam boyu öğrenme becerilerine sahip olabilmek.

Eğitimde ölçme ve değerlendirme alanında farklı yabancı dilleri kullanabilmek

Eğitimde ölçme ve değerlendirme alanında yapmış olduğu çalışmaların farklı kişilere Türkçe veya farklı dillerde aktaramını yapabilmek

Farklı organizasyonlar çerçevesinde yapılan ölçme ve değerlendirme çalıştaylarına katılım sağlayabilmek

Farklı kurumlar bünyesinde oluşturulan ölçme ve değerlendirme komisyonlarında görev alabilmek.1. Eğitimde ölçme ve değerlendirme ile ilgili temel kavramları bilmek.

2. Eğitimde ölçme ve değerlendirme alanlarında bilgisayar teknolojisini etkin bir şekilde kullanabilmek.

3. Yeni Program Eğitimde ölçme ve değerlendirme alanındaki temel istatistiki ve test-madde analizi paket programlarını kullanabilmek

4. Test geliştirme aşamalarını izleyerek bir başarı testi geliştirebilmek

5. Bir başarı testinin madde ve test istatistiklerini yapabilmek.

6. Psikometrik testler hakkında temel bilgiye sahip olmak.

7. Farklı test formatları ile ölçülen bireysel farklılıkların potansiyel önemini kavramak

8. Ölçme ve değerlendirme temel teorisi ve uygulaması çerçevesinde eğitim bilimleri bilgilerini derinleştirmek

9. Diğer ilgili disiplinlerde eğitimde ölçme ve değerlendirme arasındaki ilişkiyi kavrayabilmek

10. Alanındaki bilgileri kullanarak eğitimde ölçme ve değerlendirme ile ilgili sorunları tanımlayabilme

11. Eğitimde ölçme ve değerlendirme alanında bağımsız çalışmalar yürütebilmek için araştırma teknikleri ve yazım alanına ilişkin yeterli bilgiye sahip olmak

12. Alanla ilgili uygulamalarda karşılaşılan problemleri öngörebilme

13. Klasik test teorisi ile eğitimde ölçme ve değerlendirme uygulamaları arasındaki ilişkileri değerlendirebilme

14. Temel düzeyde, sık kullanılan ve alternatif (durum tespit / tamamlayıcı) madde ve test formatlarını kullanabilmek.

15. Alanı ile ilgili uluslararası çalışmaları takip edebilmek

16. Eğitimde ölçme ve değerlendirme alanındaki gelişmeler çerçevesinde sorunlarla ilgili çözümleri tartışabilmek.

17. Edinilen alan becerileri ve bilgilerini kullanarak disiplinlerarası çalışmalarda yeni perspektifler geliştirebilme.

18. Farklı derecelerdeki eğitim kurumlarının sorunlarını çözmek için eğitimde ölçme ve değerlendirme ile ilgili edinmiş oldukları bilgileri kullanabilmek

19. Alanı ile ilgili araştırmaları sosyal, bilimsel ve etik değerlerin farkında olarak yürütebilme

20. Yeni Program Etkili çözümlere ulaşmak için disiplinlerarası çalışmalarda ekip olarak çalışabilmek.

21. Yeni Program Çıktısı

22. Eğitimde ölçme ve değerlendirme alanlarında bilgisayar teknolojisini etkin bir şekilde kullanabilmek

23. Yaşam boyu öğrenme becerilerine sahip olabilmek.

24. Eğitimde ölçme ve değerlendirme alanında farklı yabancı dilleri kullanabilmek

25. Eğitimde ölçme ve değerlendirme alanında yapmış olduğu çalışmaların farklı kişilere Türkçe veya farklı dillerde aktaramını yapabilmek

26. Farklı organizasyonlar çerçevesinde yapılan ölçme ve değerlendirme çalıştaylarına katılım sağlayabilmek

27. Farklı kurumlar bünyesinde oluşturulan ölçme ve değerlendirme komisyonlarında görev alabilmek.


BİLGİ BECERİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
Eğitimde ölçme ve değerlendirme ile ilgili temel kavramları bilmek.
Eğitimde ölçme ve değerlendirme alanlarında bilgisayar teknolojisini etkin bir şekilde kullanabilmek.
Yeni Program Eğitimde ölçme ve değerlendirme alanındaki temel istatistiki ve test-madde analizi paket programlarını kullanabilmek
Test geliştirme aşamalarını izleyerek bir başarı testi geliştirebilmek
Bir başarı testinin madde ve test istatistiklerini yapabilmek.
Psikometrik testler hakkında temel bilgiye sahip olmak.
Farklı test formatları ile ölçülen bireysel farklılıkların potansiyel önemini kavramak
Ölçme ve değerlendirme temel teorisi ve uygulaması çerçevesinde eğitim bilimleri bilgilerini derinleştirmek
Diğer ilgili disiplinlerde eğitimde ölçme ve değerlendirme arasındaki ilişkiyi kavrayabilmek
Alanındaki bilgileri kullanarak eğitimde ölçme ve değerlendirme ile ilgili sorunları tanımlayabilme
Eğitimde ölçme ve değerlendirme alanında bağımsız çalışmalar yürütebilmek için araştırma teknikleri ve yazım alanına ilişkin yeterli bilgiye sahip olmak
Alanla ilgili uygulamalarda karşılaşılan problemleri öngörebilme
Klasik test teorisi ile eğitimde ölçme ve değerlendirme uygulamaları arasındaki ilişkileri değerlendirebilme
Temel düzeyde, sık kullanılan ve alternatif (durum tespit / tamamlayıcı) madde ve test formatlarını kullanabilmek.
Alanı ile ilgili uluslararası çalışmaları takip edebilmek
Eğitimde ölçme ve değerlendirme alanındaki gelişmeler çerçevesinde sorunlarla ilgili çözümleri tartışabilmek.
Edinilen alan becerileri ve bilgilerini kullanarak disiplinlerarası çalışmalarda yeni perspektifler geliştirebilme.
Farklı derecelerdeki eğitim kurumlarının sorunlarını çözmek için eğitimde ölçme ve değerlendirme ile ilgili edinmiş oldukları bilgileri kullanabilmek
Alanı ile ilgili araştırmaları sosyal, bilimsel ve etik değerlerin farkında olarak yürütebilme
Yeni Program Etkili çözümlere ulaşmak için disiplinlerarası çalışmalarda ekip olarak çalışabilmek.
Yeni Program Çıktısı
Eğitimde ölçme ve değerlendirme alanlarında bilgisayar teknolojisini etkin bir şekilde kullanabilmek
Yaşam boyu öğrenme becerilerine sahip olabilmek.
Eğitimde ölçme ve değerlendirme alanında farklı yabancı dilleri kullanabilmek
Eğitimde ölçme ve değerlendirme alanında yapmış olduğu çalışmaların farklı kişilere Türkçe veya farklı dillerde aktaramını yapabilmek
Farklı organizasyonlar çerçevesinde yapılan ölçme ve değerlendirme çalıştaylarına katılım sağlayabilmek
Farklı kurumlar bünyesinde oluşturulan ölçme ve değerlendirme komisyonlarında görev alabilmek.

Müfredat

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
640201015012016Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın EtiğiZorunlu3007.00
640201015032011Eğitimde Ölçme ve DeğerlendirmeZorunlu3008.00
640201015052015Eğitim İstatistiği IZorunlu3008.00
640201015912015Seçmeli ISeçmeli3006.00
Toplam:29
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
640201015022015Bilişsel Özelliklerin ÖlçülmesiZorunlu3006.00
640201015042015SeminerZorunlu0206.00
640201015062015Duyuşsal ve Psikomotor Özelliklerin ÖlçülmesiZorunlu3006.00
640201015102015Eğitim İstatistiği IIZorunlu3006.00
640201015922015Seçmeli IISeçmeli3006.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
640201015412011Uzmanlık Alan Dersi IZorunlu50015.00
640201015432011Tez Çalışması IZorunlu01015.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
640201015422014 Uzmanlık Alan Dersi IIZorunlu50015.00
640201015442014Tez Çalışması IIZorunlu01015.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
Toplam:0
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
Toplam:0
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem Seçmeli Grubu T U L AKTS
640201015092015Program DeğerlendirmeSeçmeli1Seçmeli I3006.00
640201015082015Ölçme ve Değerlendirmede Kuram ve UygulamalarSeçmeli1Seçmeli I3006.00
640201015112015Geniş Ölçekli TestlerSeçmeli1Seçmeli I3006.00
640201015122015Akademik Yazma UygulamalarıSeçmeli1Seçmeli I3006.00
640201015092015Program DeğerlendirmeSeçmeli2Seçmeli II3006.00
640201015082015Ölçme ve Değerlendirmede Kuram ve UygulamalarSeçmeli2Seçmeli II3006.00
640201015112015Geniş Ölçekli TestlerSeçmeli2Seçmeli II3006.00
640201015122015Akademik Yazma UygulamalarıSeçmeli2Seçmeli II3006.00

Erasmus Courses

Course Code Course Name Type Semester T A L ECTS