Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Program TanımlarıEğitim Programları ve Öğretimi Doktora


Kuruluş


Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalına bağlı Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalıdır.


Kazanılan Derece


Doktor


Kabul ve Kayıt Koşulları


Doktora programı için öğrenciler Eğitim Programları ve Öğretim Yüksek Lisans mezunu olmak ve Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yönetmeliğinin lisansüstü giriş sınav şartlarını yerine getirmek gerekmektedir.


Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Formal


Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı Doktora Programının amacı; Türk eğitim kurumlarında (resmi-özel, örgün-yaygın), eğitim birimlerinde, eğitim-öğretim programlarının geliştirilmesi ve öğretim sürecinin daha etkili hale getirilmesinde bilgi, beceri, değer ve tutumlarını yeterli düzeyde kazanmış, program hazırlama çalışmalarına rehberlik yapabilen, program geliştirme alanında bilimsel ve akademik özgün çalışmalar yaparak alanının gelişmesine katkıda bulunabilen eğitim/bilim doktorları yetiştirmektir.


Program Profili


Programın süresi 4 yıldır. Programda 7 zorunlu, 22 seçmeli ders ve seminer dersi yer almaktadır. Dersler kuramsal ve uygulamalı olarak yürütülmektedir. Öğrenciler Tez çalışması yapmaktadırlar. Programda 3 profesör, 1 doçent, 2 yardımcı doçent, 1 araştırma görevlisi doktor öğretim elemanı bulunmaktadır.


Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Doktor. Mezuniyet sonrasında yurt içinde ve dışında resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim programları ve öğretim alanında doktor ünvanı ile görev alabilirler.


Üst Derece Programlarına Geçiş


Eğitim Programları ve Öğretim Doktora programını bitiren öğrenciler doktora sonrası çalışmalara ve akademik kariyer programlarına devam edebilmektedir.


Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Ara sınav, Final, proje, sunum ile değerlendirme yapılmaktadır.


Mezuniyet Koşulları


Doktora programından mezun olabilmek için öğrenciler 7 zorunlu 2 seçmeli ve 1 seminer dersinden (27 krediyi tamamlanması gerekiyor) başarılı olmak zorundadır. Öğrenciler alanla ilgili, özgün araştırmaya dayalı bir tez hazırlamak ve başarılı olmak durumundadırlar.


Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0


Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Prof. Dr. Zeki ARSAL T.C. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı Gölköy / BOLU


Bölüm Olanakları


Programdaki kuramsal dersler teknoloji destekli ortamlarda verilmektedir. Sınıflarda teknolojik araç gereçler bulunmaktadır.

Program Çıktıları

Bilgi


Programla ilgili yeni gelişmelerin program geliştirme süreci ile ilişkisini kurabilme.

Türk eğitim sistemindeki program geliştirme ile ilgili sorunları tartışabilme.

Beceri


Öğrenme-öğretme kuramlarına bağlı olarak bir çalışma yapabilme.

Bir programı öğrenme-öğretme kuramları çerçevesinde değerlendirebilme.

Alanı ile ilgili bir program tasarısı hazırlayabilme.

Hazırladığı program tasarısını uygulayabilme.

Alanı ile ilgili başarı testi/ölçek geliştirebilme ve uygulayabilme.

Belirlediği bir öğretim programını değerlendirebilme.

Eğitim programları ve öğretimi alanında özgün bir araştırma önerisi hazırlayabilme.

Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini uygulayabilme.

Yetkinlikler


Eğitim programları ve öğretimi alanında ilgi duyduğu bir problemi çözebilme.

Program geliştirme ile ilgili problemlerin çözümünde kendi davranışlarını ortama uyarlayabilme.

Bireylerin ve grupların alanla ilgili profesyonel gelişimlerini yönetmede sorumluluk alabilme.

Kendisinin ve diğer eğitim uygulayıcılarının performanslarını değerlendirebilme.

Bilimsel ve teknolojik yeniliklerden alanında yararlanabilme.

Yaşam boyu öğrenme becerilerini kullanabilme.

Yabancı dil becerilerini mesleki gelişimi için kullanabilme.

Çeşitli program tasarısı hazırlama komisyonlarında görev alabilme.

Eğitim programları ve öğretim alanına akademik katkılarda bulunabilme.1. Programla ilgili yeni gelişmelerin program geliştirme süreci ile ilişkisini kurabilme.

2. Türk eğitim sistemindeki program geliştirme ile ilgili sorunları tartışabilme.

3. Öğrenme-öğretme kuramlarına bağlı olarak bir çalışma yapabilme.

4. Bir programı öğrenme-öğretme kuramları çerçevesinde değerlendirebilme.

5. Alanı ile ilgili bir program tasarısı hazırlayabilme.

6. Hazırladığı program tasarısını uygulayabilme.

7. Alanı ile ilgili başarı testi/ölçek geliştirebilme ve uygulayabilme.

8. Belirlediği bir öğretim programını değerlendirebilme.

9. Eğitim programları ve öğretimi alanında özgün bir araştırma önerisi hazırlayabilme.

10. Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini uygulayabilme.

11. Eğitim programları ve öğretimi alanında ilgi duyduğu bir problemi çözebilme.

12. Program geliştirme ile ilgili problemlerin çözümünde kendi davranışlarını ortama uyarlayabilme.

13. Bireylerin ve grupların alanla ilgili profesyonel gelişimlerini yönetmede sorumluluk alabilme.

14. Kendisinin ve diğer eğitim uygulayıcılarının performanslarını değerlendirebilme.

15. Bilimsel ve teknolojik yeniliklerden alanında yararlanabilme.

16. Yaşam boyu öğrenme becerilerini kullanabilme.

17. Yabancı dil becerilerini mesleki gelişimi için kullanabilme.

18. Çeşitli program tasarısı hazırlama komisyonlarında görev alabilme.

19. Eğitim programları ve öğretim alanına akademik katkılarda bulunabilme.


BİLGİ BECERİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
Programla ilgili yeni gelişmelerin program geliştirme süreci ile ilişkisini kurabilme.
Türk eğitim sistemindeki program geliştirme ile ilgili sorunları tartışabilme.
Öğrenme-öğretme kuramlarına bağlı olarak bir çalışma yapabilme.
Bir programı öğrenme-öğretme kuramları çerçevesinde değerlendirebilme.
Alanı ile ilgili bir program tasarısı hazırlayabilme.
Hazırladığı program tasarısını uygulayabilme.
Alanı ile ilgili başarı testi/ölçek geliştirebilme ve uygulayabilme.
Belirlediği bir öğretim programını değerlendirebilme.
Eğitim programları ve öğretimi alanında özgün bir araştırma önerisi hazırlayabilme.
Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini uygulayabilme.
Eğitim programları ve öğretimi alanında ilgi duyduğu bir problemi çözebilme. 1
Program geliştirme ile ilgili problemlerin çözümünde kendi davranışlarını ortama uyarlayabilme. 1
Bireylerin ve grupların alanla ilgili profesyonel gelişimlerini yönetmede sorumluluk alabilme. 1
Kendisinin ve diğer eğitim uygulayıcılarının performanslarını değerlendirebilme. 1
Bilimsel ve teknolojik yeniliklerden alanında yararlanabilme. 1
Yaşam boyu öğrenme becerilerini kullanabilme. 1
Yabancı dil becerilerini mesleki gelişimi için kullanabilme. 1
Çeşitli program tasarısı hazırlama komisyonlarında görev alabilme. 1
Eğitim programları ve öğretim alanına akademik katkılarda bulunabilme. 1

Müfredat

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
640202026012016Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın EtiğiZorunlu30010.00
640202026032011Program Geliştirme ve Değerlendirme Zorunlu30010.00
640202026912013Seçmeli ISeçmeli30010.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
640202026022011Başarı Testleri ve Ölçek GeliştirmeZorunlu30010.00
640202026042011Program Geliştirme Alan ÇalışmasıZorunlu30010.00
640202026922013Seçmeli IISeçmeli30010.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
640202026062011Program DeğerlendirmeZorunlu30015.00
640202026082015SeminerSeçmeli020
Toplam:15
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
640202026402011YeterlikSeçmeli000
640202026412011Uzmanlık Alan Dersi IZorunlu50015.00
640202026432011Tez Çalışması IZorunlu01015.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
640202026422014Uzmanlık Alan Dersi IIZorunlu50015.00
640202026442014Tez Çalışması IIZorunlu01015.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem Seçmeli Grubu T U L AKTS
640202026092011Türkçe Öğretiminin Teorik TemelleriSeçmeli1Seçmeli I300.00
640202026112011İlkokuma-Yazma Öğretiminin Teorik TemelleriSeçmeli1Seçmeli I300.00
640202026132011Sosyal Bilgiler Öğretiminin Teorik TemelleriSeçmeli1Seçmeli I300.00
640202026152011Fen Öğretiminin Teorik TemelleriSeçmeli1Seçmeli I300.00
640202026172011Matematik Öğretiminin Teorik TemelleriSeçmeli1Seçmeli I300.00
640202026192011İhtiyaç AnaliziSeçmeli1Seçmeli I300.00
640202026632011Eğitim FelsefesiSeçmeli1Seçmeli I300.00
640202026252011Eğitim İstatistiği ve Bilgisayar UygulamalarıSeçmeli1Seçmeli I300.00
640202026292013Yaşam Boyu ÖğrenmeSeçmeli1Seçmeli I300.00
640202026232014Ana-Baba EğitimiSeçmeli1Seçmeli I300.00
640202026212013Eğitim Sisteminin SorunlarıSeçmeli1Seçmeli I300.00
640202026272013Eğitim Teknolojisinde YeniliklerSeçmeli1Seçmeli I300.00
640202026122011Türkçe Öğrenimi Programları ve DeğerlendirmesiSeçmeli2Seçmeli II300.00
640202026102011Karşılaştırmalı EğitimSeçmeli2Seçmeli II300.00
640202026142011İlkokuma-Yazma Öğretimi Programları ve DeğerlendirilmesiSeçmeli2Seçmeli II300.00
640202026162011Sosyal Bilgiler Öğretimi Programları ve DeğerlendirilmesiSeçmeli2Seçmeli II300.00
640202026182011Fen Öğretimi Programları ve DeğerlendirilmesiSeçmeli2Seçmeli II300.00
640202026202011Matematik Öğretimi Programları DeğerlendirilmesiSeçmeli2Seçmeli II300.00
640202026222011Çağdaş Öğrenme ve Öğretme YaklaşımlarıSeçmeli2Seçmeli II300.00
640202026242013Dünyada ve Türkiyede Program Geliştirme UygulamalarıSeçmeli2Seçmeli II300.00
640202026262011Eğitim EkonomisiSeçmeli2Seçmeli II300.00
640202026282013Öğretmen Yetiştirme Sisteminde SorunlarSeçmeli2Seçmeli II300.00
640202026302013Eğitimde Veri MadenciliğiSeçmeli2Seçmeli II300.00

Erasmus Courses

Course Code Course Name Type Semester T A L ECTS