Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Program TanımlarıEğitim Programları ve Öğretimi Tezli Yüksek Lisans


Kuruluş


Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalına bağlı Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalıdır.


Kazanılan Derece


Bilim Uzmanı


Kabul ve Kayıt Koşulları


Eğitim Programları ve Öğretim Tezli Yüksek Lisans programı için öğrenciler Eğitim Fakültesi lisans programlarından mezun olmak ve Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yönetmeliğinin lisansüstü giriş sınav şartlarını yerine getirmek gerekmektedir.


Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Formal


Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programının amacı; Türk eğitim kurumlarında (resmi-özel, örgün-yaygın), eğitim birimlerinde, eğitim-öğretim programlarının geliştirilmesi ve öğretim sürecinin daha etkili hale getirilmesinde bilgi, beceri, değer ve tutumlarını yeterli düzeyde kazanmış eğitim/bilim uzmanı yetiştirmektir.


Program Profili


Programın süresi 2 yıldır. Programda 7 zorunlu, 9 seçmeli ders ve seminer dersi yer almaktadır. Dersler kuramsal ve uygulamalı olarak yürütülmektedir. Öğrenciler Tez çalışması yapmaktadırlar. Programda 3 profesör, 1 doçent, 2 yardımcı doçent, 1 araştırma görevlisi doktor öğretim elemanı bulunmaktadır.


Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Bilim Uzmanı. Mezuniyet sonrasında yurt içinde ve dışında resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim programları ve öğretim uzmanı olarak görev alabilirler.


Üst Derece Programlarına Geçiş


Eğitim Programları ve Öğretim Yüksek lisans programını bitiren öğrenciler doktora programlarına devam edebilmektedir.


Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Ara sınav, Final, proje, sunum ile değerlendirme yapılmaktadır.


Mezuniyet Koşulları


Yüksek lisans mezuniyeti için 7 zorunlu, 1 seçmeli ve seminer dersinden (24 krediyi tamamlanması gerekiyor) başarılı olmak zorundadır. Öğrenciler alanla ilgili, özgün araştırmaya dayalı bir tez hazırlamak ve başarılı olmak durumundadırlar.


Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0


Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Prof. Dr. Zeki ARSAL T.C. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı Gölköy / BOLU


Bölüm Olanakları


Programdaki kuramsal dersler teknoloji destekli ortamlarda verilmektedir. Sınıflarda teknolojik araç gereçler bulunmaktadır.

Program Çıktıları

Bilgi


Program geliştirme sürecini açıklayabilme.

Programın öğeleri arasında ilişki kurabilme.

Program geliştirme ile ilgili yeni yaklaşımları kavrayabilme.

Öğrenme-öğretme kuram ve yaklaşımlarının program geliştirme süreci ile ilişkisini açıklayabilme.

Programın felsefi, tarihi ve sosyal temellerini belirleyebilme.

Eğitimin tarihi, felsefi ve sosyal temellerinin program sürecindeki önemini kestirebilme.

Geleneksel ve alternatif ölçme-değerlendirme teknikleri arasındaki ilişkileri açıklayabilme.

Beceri


Alanı ile ilgili bir başarı testi hazırlayabilme.

Program geliştirme ilkelerine uygun olarak bir ders ve/veya öğretim programını analiz edebilme.

Alanı ile ilgili bir ders ve/veya öğretim programı tasarısı hazırlayabilme.

Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini anlayabilme.

Eğitim programları ve öğretimi alanında bir araştırma önerisi hazırlayabilme.

Yetkinlikler


Program ve/veya öğretim kapsamında ilgi duyduğu bir konuyu/problemi araştırabilme.

Program geliştirme alanı ile ilgili kaynakları etkili kullanabilme.

Program geliştirme ile ilgili yenilikleri takip edebilme.

Yaşam boyu öğrenme becerilerine sahip olabilme.

Program geliştirme alanında teknolojiyi etkili ve verimli kullanabilme.

Program geliştirme alanında yabancı dil kullanabilme.

Çeşitli program geliştirme komisyonlarında görev alabilme.1. Program geliştirme sürecini açıklayabilme.

2. Programın öğeleri arasında ilişki kurabilme.

3. Program geliştirme ile ilgili yeni yaklaşımları kavrayabilme.

4. Öğrenme-öğretme kuram ve yaklaşımlarının program geliştirme süreci ile ilişkisini açıklayabilme.

5. Programın felsefi, tarihi ve sosyal temellerini belirleyebilme.

6. Eğitimin tarihi, felsefi ve sosyal temellerinin program sürecindeki önemini kestirebilme.

7. Geleneksel ve alternatif ölçme-değerlendirme teknikleri arasındaki ilişkileri açıklayabilme.

8. Alanı ile ilgili bir başarı testi hazırlayabilme.

9. Program geliştirme ilkelerine uygun olarak bir ders ve/veya öğretim programını analiz edebilme.

10. Alanı ile ilgili bir ders ve/veya öğretim programı tasarısı hazırlayabilme.

11. Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini anlayabilme.

12. Eğitim programları ve öğretimi alanında bir araştırma önerisi hazırlayabilme.

13. Program ve/veya öğretim kapsamında ilgi duyduğu bir konuyu/problemi araştırabilme.

14. Program geliştirme alanı ile ilgili kaynakları etkili kullanabilme.

15. Program geliştirme ile ilgili yenilikleri takip edebilme.

16. Yaşam boyu öğrenme becerilerine sahip olabilme.

17. Program geliştirme alanında teknolojiyi etkili ve verimli kullanabilme.

18. Program geliştirme alanında yabancı dil kullanabilme.

19. Çeşitli program geliştirme komisyonlarında görev alabilme.


BİLGİ BECERİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
Program geliştirme sürecini açıklayabilme.
Programın öğeleri arasında ilişki kurabilme.
Program geliştirme ile ilgili yeni yaklaşımları kavrayabilme.
Öğrenme-öğretme kuram ve yaklaşımlarının program geliştirme süreci ile ilişkisini açıklayabilme.
Programın felsefi, tarihi ve sosyal temellerini belirleyebilme.
Eğitimin tarihi, felsefi ve sosyal temellerinin program sürecindeki önemini kestirebilme.
Geleneksel ve alternatif ölçme-değerlendirme teknikleri arasındaki ilişkileri açıklayabilme.
Alanı ile ilgili bir başarı testi hazırlayabilme.
Program geliştirme ilkelerine uygun olarak bir ders ve/veya öğretim programını analiz edebilme.
Alanı ile ilgili bir ders ve/veya öğretim programı tasarısı hazırlayabilme.
Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini anlayabilme.
Eğitim programları ve öğretimi alanında bir araştırma önerisi hazırlayabilme.
Program ve/veya öğretim kapsamında ilgi duyduğu bir konuyu/problemi araştırabilme. 1
Program geliştirme alanı ile ilgili kaynakları etkili kullanabilme. 1
Program geliştirme ile ilgili yenilikleri takip edebilme. 1
Yaşam boyu öğrenme becerilerine sahip olabilme. 1
Program geliştirme alanında teknolojiyi etkili ve verimli kullanabilme. 1
Program geliştirme alanında yabancı dil kullanabilme. 1
Çeşitli program geliştirme komisyonlarında görev alabilme. 1

Müfredat

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
640202015762013Test GeliştirmeTeknikleriZorunlu3007.00
640202015022011Program Geliştirme ve Değerlendirme IIZorunlu3007.00
640202015062011Eğitimde Ölçme TeknikleriZorunlu3007.00
640202015082015SeminerZorunlu0209.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
640202015412011Uzmanlık Alan Dersi IZorunlu50015.00
640202015432011Tez Çalışması IZorunlu01015.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
640202015422014Uzmanlık Alan Dersi IIZorunlu50015.00
640202015442014Tez Çalışması IIZorunlu01015.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
Toplam:0
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
Toplam:0
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem Seçmeli Grubu T U L AKTS
640202015092011Eğitimde Yeni Teknolojilerin KullanımıSeçmeli1Seçmeli I300.00
640202015112011Hizmetiçi Eğitim Programlarının GeliştirilmesiSeçmeli1Seçmeli I300.00
640202015132011Program Geliştirmede İhtiyaç AnaliziSeçmeli1Seçmeli I300.00
640202015152011Karşılaştırmalı EğitimSeçmeli1Seçmeli I300.00
640202015172011Öğretimin Düzenlenmesinde Yeni YaklaşımlarSeçmeli1Seçmeli I300.00
640202015192011Eğitim İstatistiğiSeçmeli1Seçmeli I300.00
640202015212013Bilgisayar Destekli Veri Analiz TeknikleriSeçmeli1Seçmeli I300.00
640202015232013Türk Eğitim TarihiSeçmeli1Seçmeli I300.00
640202015252013Avrupa Eğitim TarihiSeçmeli1Seçmeli I300.00

Erasmus Courses

Course Code Course Name Type Semester T A L ECTS