Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Program TanımlarıEğitim Yönetimi ve Denetimi Tezli Yüksek Lisans II.Öğretim


Kuruluş


Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsüne bağlı Eğitim Bilimleri Anabilim Dalına bağlı Eğitim Yönetimi ve Denetimi Bilim Dalıdır.


Kazanılan Derece


Bilim Uzmanı


Kabul ve Kayıt Koşulları


Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezli Yüksek lisans programı için öğrenciler lisansüstü giriş sınav şartlarını yerine getirmeleri durumunda programa kayıt yaptırabilmektedir.


Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Formal


Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Eğitim Fakültesi mezunlarının yüksek lisans düzeyinde sahip olduğu yeterliklere dayalı olarak, Eğitim yönetimi ve denetimi ile ilgili alanlarda ve konularda bilimsel araştırma yapabilecek bilgileri ve etik değerleri uzmanlık düzeyinde geliştirebilmiş, eğitim yönetimi ve denetimini içeren konuları disiplinler arası yaklaşımla analiz, sentez ve yorumlama yaparak yeni bilgiler oluşturabilen, kişisel ve mesleki gelişime açık eğitim doktorları yetiştirmektir. Abant izzet Baysal Üniversitesi Gölköy Kampusundeki Eğitim Fakültesi binasında bulunan Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi ve Denetimi bilim dalı programı,2 Profesör, 2Doçent, 2 Yardımcı Doçent ve 1 Araştırma Görevlisi ile hizmet vermektedir.


Program Profili


Programda, zorunlu, alan bilgisi, genel kültür ve uygulama derslerine yer verilmektedir. Ayrıca, öğrenciler seçmeli dersler de almaktadırlar. Dersler kuramsal ve uygulamalı olarak yürütülmektedir.


Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Mezuniyet sonrasında yurt içinde ve dışında eğitim yönetimi yanında denetim gibi alanlarda istihdam edilebilirler. Akademik çalışmalar yapabilirler. Özel ya da Kamu Üniversitelerinde akademisyen olarak görev yapabilirler.


Üst Derece Programlarına Geçiş


Eğitim yönetimi ve Denetimi Tezli Yüksek lisans programını bitiren öğrenciler, koşulları uyan doktora programlarına devam edebilmektedir.


Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Dersin içeriklerine göre ara sınav, proje, rapor hazırlama sunma, ödev, performans ve sunum ile birlikte dönem sonunda bir sınav ya da rapor yapılmaktadır.


Mezuniyet Koşulları


Yükseklisans programının normal eğitim süresi 2 yıldır. Mezun olabilmek için öğrencilerin programdaki tüm dersleri almaları ve özgün bir araştırma yaparak bu araştırmayı tez haline getirip bir jüri önünde sunması ve başarılı olması gerekmektedir


Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Doç. Dr. Şenay Sezgin Nartgün Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı Gölköy/BOLU


Bölüm Olanakları


Programdaki kuramsal dersler teknoloji destekli ortamlarda verilmektedir. Sınıflarda teknolojik araç gereçler bulunmaktadır

Program Çıktıları

Bilgi


Eğitim bilimine ilişkin genel bilgi birikimini, EYTEPE alanına ilişkin temel teori ve uygulamalar çerçevesinde derinleştirebilme

Eğitim yönetimi ve denetimine ilişkin teori ve uygulamalar arasındaki ilişkileri değerlendirebilme

EYTEPE ile diğer ilişkili disiplinler arasında ilişkileri kavrayabilme

EYTEPE’ye ilişkin sorunları bilimsel problem çözme çerçevesinde kurgulayıp, nicel ve nitel araştırma yöntemlerini kullanarak eğitim sisteminin sorunlarına çözüm önerileri getirebilme.

Uzmanlık gerektiren sorunlara nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri getirirEğitim yönetimi ve denetimi alanında bağımsız çalışmaları yürütebilecek araştırma yöntem bilimi ve alan yazın bilgi birikimine sahip olabilme.

Eğitim yönetimi ve denetimi alanıyla ilgili varsayım, düşünce ve teorileri şüpheci, mantıksal, analitik ve bağımsız bir bakış açısıyla ele alarak eleştirel bir gözle değerlendirebilme

Alana ilişkin yabancı çalışmaları takip edebilme.

Eğitim sistemine ilişkin geliştirilen strateji, politika ve planları eğitim yönetimi ve denetimine ilişkin teori ve ilkeleri açısından ele alarak sonuçları ulusal ve uluslar arası kalite göstergeleri çerçevesinde değerlendirebilme.

Ülkenin sahip olduğu insan ve madde kaynaklarını ulusal politikalar ve meydana gelen sosyal, ekonomik, kültürel ve bilimsel gelişmeleri değerlendirebilme.

Bilgi teknolojilerinin genel özellikleri doğrultusunda EYTEPE alanına ilişkin sorunların çözümünde tartışabilme

Beceri


Alanında özümsendiği bilgi ve becerilerden yararlanarak disiplinler arası çalışmalarla yeni bakış açıları geliştirebilme.

EYTEPE’ye ilişkin edinilen bilgileri farklı düzeylerdeki eğitim örgütlerinin geliştirilmesi ve etkili yönetilmelerinde uygulayabilme.

EYTEPE alanında bilimsel bir araştırma yürütebilmek için gerekli olan istatistikî teknikleri kullanabilme

Bulundukları sosyal ve eğitimsel ortamların gerektirdiği liderlik becerilerini uygulayabilme.

Alana ilişkin yürütülen çalışmalarda toplumsal, bilimsel ve etik değerlerin farkında olarak; araştırma sürecini bu değerler çerçevesinde yürütebilme

Eğitim örgütlerinde insan kaynaklarının örgütsel amaçlar doğrultusunda yönetime ilişkin gerekli bilgi ve becerilere sahip olabilme.

Okullarda değişim yönetimine ilişkin tasarlanan strateji ve süreçleri uygulayabilme

Sınıf yönetimi ile ilgili yaklaşımları sınıf içinde karşılaşılan davranış problemlerinin çözümünde kullanabilme.

Yetkinlikler
1. Eğitim bilimine ilişkin genel bilgi birikimini, EYTEPE alanına ilişkin temel teori ve uygulamalar çerçevesinde derinleştirebilme

2. Eğitim yönetimi ve denetimine ilişkin teori ve uygulamalar arasındaki ilişkileri değerlendirebilme

3. EYTEPE ile diğer ilişkili disiplinler arasında ilişkileri kavrayabilme

4. EYTEPE’ye ilişkin sorunları bilimsel problem çözme çerçevesinde kurgulayıp, nicel ve nitel araştırma yöntemlerini kullanarak eğitim sisteminin sorunlarına çözüm önerileri getirebilme.

5. Uzmanlık gerektiren sorunlara nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri getirirEğitim yönetimi ve denetimi alanında bağımsız çalışmaları yürütebilecek araştırma yöntem bilimi ve alan yazın bilgi birikimine sahip olabilme.

6. Eğitim yönetimi ve denetimi alanıyla ilgili varsayım, düşünce ve teorileri şüpheci, mantıksal, analitik ve bağımsız bir bakış açısıyla ele alarak eleştirel bir gözle değerlendirebilme

7. Alana ilişkin yabancı çalışmaları takip edebilme.

8. Eğitim sistemine ilişkin geliştirilen strateji, politika ve planları eğitim yönetimi ve denetimine ilişkin teori ve ilkeleri açısından ele alarak sonuçları ulusal ve uluslar arası kalite göstergeleri çerçevesinde değerlendirebilme.

9. Ülkenin sahip olduğu insan ve madde kaynaklarını ulusal politikalar ve meydana gelen sosyal, ekonomik, kültürel ve bilimsel gelişmeleri değerlendirebilme.

10. Bilgi teknolojilerinin genel özellikleri doğrultusunda EYTEPE alanına ilişkin sorunların çözümünde tartışabilme

11. Alanında özümsendiği bilgi ve becerilerden yararlanarak disiplinler arası çalışmalarla yeni bakış açıları geliştirebilme.

12. EYTEPE’ye ilişkin edinilen bilgileri farklı düzeylerdeki eğitim örgütlerinin geliştirilmesi ve etkili yönetilmelerinde uygulayabilme.

13. EYTEPE alanında bilimsel bir araştırma yürütebilmek için gerekli olan istatistikî teknikleri kullanabilme

14. Bulundukları sosyal ve eğitimsel ortamların gerektirdiği liderlik becerilerini uygulayabilme.

15. Alana ilişkin yürütülen çalışmalarda toplumsal, bilimsel ve etik değerlerin farkında olarak; araştırma sürecini bu değerler çerçevesinde yürütebilme

16. Eğitim örgütlerinde insan kaynaklarının örgütsel amaçlar doğrultusunda yönetime ilişkin gerekli bilgi ve becerilere sahip olabilme.

17. Okullarda değişim yönetimine ilişkin tasarlanan strateji ve süreçleri uygulayabilme

18. Sınıf yönetimi ile ilgili yaklaşımları sınıf içinde karşılaşılan davranış problemlerinin çözümünde kullanabilme.


BİLGİ BECERİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
Eğitim bilimine ilişkin genel bilgi birikimini, EYTEPE alanına ilişkin temel teori ve uygulamalar çerçevesinde derinleştirebilme
Eğitim yönetimi ve denetimine ilişkin teori ve uygulamalar arasındaki ilişkileri değerlendirebilme
EYTEPE ile diğer ilişkili disiplinler arasında ilişkileri kavrayabilme
EYTEPE’ye ilişkin sorunları bilimsel problem çözme çerçevesinde kurgulayıp, nicel ve nitel araştırma yöntemlerini kullanarak eğitim sisteminin sorunlarına çözüm önerileri getirebilme.
Uzmanlık gerektiren sorunlara nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri getirirEğitim yönetimi ve denetimi alanında bağımsız çalışmaları yürütebilecek araştırma yöntem bilimi ve alan yazın bilgi birikimine sahip olabilme.
Eğitim yönetimi ve denetimi alanıyla ilgili varsayım, düşünce ve teorileri şüpheci, mantıksal, analitik ve bağımsız bir bakış açısıyla ele alarak eleştirel bir gözle değerlendirebilme
Alana ilişkin yabancı çalışmaları takip edebilme.
Eğitim sistemine ilişkin geliştirilen strateji, politika ve planları eğitim yönetimi ve denetimine ilişkin teori ve ilkeleri açısından ele alarak sonuçları ulusal ve uluslar arası kalite göstergeleri çerçevesinde değerlendirebilme.
Ülkenin sahip olduğu insan ve madde kaynaklarını ulusal politikalar ve meydana gelen sosyal, ekonomik, kültürel ve bilimsel gelişmeleri değerlendirebilme.
Bilgi teknolojilerinin genel özellikleri doğrultusunda EYTEPE alanına ilişkin sorunların çözümünde tartışabilme
Alanında özümsendiği bilgi ve becerilerden yararlanarak disiplinler arası çalışmalarla yeni bakış açıları geliştirebilme. 1
EYTEPE’ye ilişkin edinilen bilgileri farklı düzeylerdeki eğitim örgütlerinin geliştirilmesi ve etkili yönetilmelerinde uygulayabilme. 1
EYTEPE alanında bilimsel bir araştırma yürütebilmek için gerekli olan istatistikî teknikleri kullanabilme 1
Bulundukları sosyal ve eğitimsel ortamların gerektirdiği liderlik becerilerini uygulayabilme. 1
Alana ilişkin yürütülen çalışmalarda toplumsal, bilimsel ve etik değerlerin farkında olarak; araştırma sürecini bu değerler çerçevesinde yürütebilme 1 1 1
Eğitim örgütlerinde insan kaynaklarının örgütsel amaçlar doğrultusunda yönetime ilişkin gerekli bilgi ve becerilere sahip olabilme.1 1
Okullarda değişim yönetimine ilişkin tasarlanan strateji ve süreçleri uygulayabilme 1
Sınıf yönetimi ile ilgili yaklaşımları sınıf içinde karşılaşılan davranış problemlerinin çözümünde kullanabilme. 1 1

Müfredat

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
640203045052014Eğitim DenetimiZorunlu3006.00
640203045092014Eğitim Yönetiminde Kuram ve UygulamaZorunlu3006.00
640203045132014Eğitim İstatistiğiZorunlu3006.00
640203045412014Eğitim PlanlamasıZorunlu3006.00
640203045912014Seçmeli ISeçmeli3006.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
640203045042016Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın EtiğiZorunlu3006.00
640203045062014Örgütsel DavranışZorunlu3006.00
640203045102014SeminerZorunlu0206.00
640203045162014İnsan Kaynakları YönetimiZorunlu3006.00
640203045922014Seçmeli IISeçmeli3006.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
640203045432014Uzmanlık Alan Dersi IZorunlu50015.00
640203045452014Tez Çalışması IZorunlu01015.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
640203045442014Uzmanlık Alan Dersi IIZorunlu50015.00
640203045462014Tez Çalışması IIZorunlu01015.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
Toplam:0
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
Toplam:0
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem Seçmeli Grubu T U L AKTS
640203045032014Eğitimin Tarihi,Sosyal ve Felsefi TemelleriSeçmeli1Seçmeli I3006.00
640203045152014Grup DinamiğiSeçmeli1Seçmeli I3006.00
640203045282014Eğitimde Toplam Kalite YönetimiSeçmeli1Seçmeli I3006.00
640203045392014Denetimde GelişmelerSeçmeli1Seçmeli I3006.00
640203045332014Sınıf YönetimiSeçmeli1Seçmeli I3006.00
640203045292014Eğitim EkonomisiSeçmeli1Seçmeli I3006.00
640203045222014Eğitimsel LiderlikSeçmeli1Seçmeli I3006.00
640203045342014Eğitim Hukuku ve SoruşturmaSeçmeli1Seçmeli I3006.00
640203045122014Nitel Araştırma TeknikleriSeçmeli1Seçmeli I3006.00
640203045302014Eğitim ve KalkınmaSeçmeli1Seçmeli I3006.00
640203045322014Örgütsel EtkileşimSeçmeli1Seçmeli I3006.00
640203045022014Yönetimde Yeni YaklaşımlarSeçmeli1Seçmeli I3006.00
640203045012014Yönetim HukukuSeçmeli1Seçmeli I3006.00
640203045072014Karşılaştırmalı Eğitim YönetimiSeçmeli1Seçmeli I3006.00
640203045082014Türk Eğitim Sisteminde Yönetim ve Denetim SorunlarıSeçmeli1Seçmeli I3006.00
640203045032014Eğitimin Tarihi,Sosyal ve Felsefi TemelleriSeçmeli2Seçmeli II3006.00
640203045152014Grup DinamiğiSeçmeli2Seçmeli II3006.00
640203045282014Eğitimde Toplam Kalite YönetimiSeçmeli2Seçmeli II3006.00
640203045392014Denetimde GelişmelerSeçmeli2Seçmeli II3006.00
640203045332014Sınıf YönetimiSeçmeli2Seçmeli II3006.00
640203045292014Eğitim EkonomisiSeçmeli2Seçmeli II3006.00
640203045222014Eğitimsel LiderlikSeçmeli2Seçmeli II3006.00
640203045342014Eğitim Hukuku ve SoruşturmaSeçmeli2Seçmeli II3006.00
640203045122014Nitel Araştırma TeknikleriSeçmeli2Seçmeli II3006.00
640203045302014Eğitim ve KalkınmaSeçmeli2Seçmeli II3006.00
640203045322014Örgütsel EtkileşimSeçmeli2Seçmeli II3006.00
640203045022014Yönetimde Yeni YaklaşımlarSeçmeli2Seçmeli II3006.00
640203045012014Yönetim HukukuSeçmeli2Seçmeli II3006.00
640203045072014Karşılaştırmalı Eğitim YönetimiSeçmeli2Seçmeli II3006.00
640203045082014Türk Eğitim Sisteminde Yönetim ve Denetim SorunlarıSeçmeli2Seçmeli II3006.00

Erasmus Courses

Course Code Course Name Type Semester T A L ECTS