Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Program TanımlarıEğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans II.Öğretim


Kuruluş


Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı Eğitim Bilimleri Anabilim Dalına bağlı Eğitim Yönetimi ve Denetimi Bilim Dalıdır.


Kazanılan Derece


Bilim Uzmanı


Kabul ve Kayıt Koşulları


Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek lisans programı için öğrenciler lisanüstü giriş sınav şartlarını yerine getirmeleri durumunda programa kayıt yaptırabilmektedir.


Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Formal


Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Eğitim Fakültesi mezunlarının yüksek lisans düzeyinde sahip olduğu yeterliklere dayalı olarak, Eğitim yönetimi ve denetimi ile ilgili alanlarda ve konularda bilimsel araştırma yapabilecek bilgileri ve etik değerleri uzmanlık düzeyinde geliştirebilmiş, eğitim yönetimi ve denetimini içeren konuları disiplinler arası yaklaşımla analiz, sentez ve yorumlama yaparak yeni bilgiler oluşturabilen, kişisel ve mesleki gelişime açık eğitim doktorları yetiştirmektir. Abant izzet Baysal Üniversitesi Gölköy Kampusundeki Eğitim Fakültesi binasında bulunan Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi ve Denetimi bilim dalı programı, 2profesör, 2 Doçent, 2 Yardımcı Doçent ve 1 Araştırma Görevlisi ile hizmet vermektedir.


Program Profili


Programda, zorunlu, alan bilgisi, genel kültür ve uygulama derslerine yer verilmektedir. Ayrıca, öğrenciler seçmeli dersler de almaktadırlar. Dersler kuramsal ve uygulamalı olarak yürütülmektedir.


Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Bilim Uzmanı. Mezuniyet sonrasında yurt içinde ve dışında eğitim yönetimi yanında denetim gibi alanlarda istihdam edilebilirler. Akademik çalışmalar yapabilirler. Özel ya da Kamu Üniversitelerinde akademisyen olarak görev yapabilirler.


Üst Derece Programlarına Geçiş


Eğitim yönetimi ve Denetimi Tezli Yüksek lisans programını bitiren öğrenciler, koşulları uyan doktora programlarına devam edebilmektedir


Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Dersin içeriklerine göre sınav, rapor hazırlama ve sunma, proje, ödev, sunum ile birlikte dönem sonunda bir sınav ya da ödevlendirme yapılmaktadır


Mezuniyet Koşulları


Yükseklisans programının normal eğitim süresi 2 yıldır. Mezun olabilmek için öğrencilerin programdaki tüm dersleri almaları ve özgün bir araştırma yaparak bu araştırmayı proje haline getirip danışmanı olan öğretim üyesine sunması ve başarılı olması gerekmektedir.


Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


T.C. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi ve Denetimi Bilim Dalı Gölköy / BOLU Doç. Dr. Şenay Sezgin Nartgün


Bölüm Olanakları


Programdaki kuramsal dersler teknoloji destekli ortamlarda verilmektedir. Sınıflarda teknolojik araç gereçler bulunmaktadır.

Program Çıktıları

Bilgi


Lisans yeterliliklerine dayalı olarak, bir eğitim bilimi alanında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı bilgi birikimine sahiptir, bu bilgileri geliştirir ve derinleştirir.

Alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi tartışır.

Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır, bu bilgileri geliştirir ve derinleştirir.

Alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle işlevsel olarak bütünleştirip yeni bilgiler oluşturur

Uzmanlık gerektiren sorunlara nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri getirir

Beceri


Alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgular, çözüm yolları geliştirir, çözer, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular.

Alanındaki uygulamalarda karşılaşacağını öngörmediği karmaşık durumlarda yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir

Alanı ile ilgili takım çalışmalarına etkin olarak katılır veya liderlik yapar.

Alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirir ve öğrenmeyi yönlendirir.

Mesleki ve profesyonel ortamlardaki sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçer, liderlik yapar.

Yetkinlikler
1. Lisans yeterliliklerine dayalı olarak, bir eğitim bilimi alanında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı bilgi birikimine sahiptir, bu bilgileri geliştirir ve derinleştirir.

2. Alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi tartışır.

3. Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır, bu bilgileri geliştirir ve derinleştirir.

4. Alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle işlevsel olarak bütünleştirip yeni bilgiler oluşturur

5. Uzmanlık gerektiren sorunlara nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri getirir

6. Alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgular, çözüm yolları geliştirir, çözer, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular.

7. Alanındaki uygulamalarda karşılaşacağını öngörmediği karmaşık durumlarda yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir

8. Alanı ile ilgili takım çalışmalarına etkin olarak katılır veya liderlik yapar.

9. Alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirir ve öğrenmeyi yönlendirir.

10. Mesleki ve profesyonel ortamlardaki sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçer, liderlik yapar.


BİLGİ BECERİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
Lisans yeterliliklerine dayalı olarak, bir eğitim bilimi alanında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı bilgi birikimine sahiptir, bu bilgileri geliştirir ve derinleştirir.
Alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi tartışır.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır, bu bilgileri geliştirir ve derinleştirir.
Alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle işlevsel olarak bütünleştirip yeni bilgiler oluşturur
Uzmanlık gerektiren sorunlara nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri getirir
Alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgular, çözüm yolları geliştirir, çözer, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular. 1
Alanındaki uygulamalarda karşılaşacağını öngörmediği karmaşık durumlarda yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir 1
Alanı ile ilgili takım çalışmalarına etkin olarak katılır veya liderlik yapar. 1 1
Alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirir ve öğrenmeyi yönlendirir. 1 1
Mesleki ve profesyonel ortamlardaki sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçer, liderlik yapar. 1 1 1 1

Müfredat

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
640203025262011Okul YönetimiZorunlu3008.00
640203025362011Eğitim İstatistiğiZorunlu3008.00
640203025422011Karşılaştırmalı Eğitim YönetimiZorunlu3008.00
640203025922011Seçmeli IISeçmeli3006.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
640203025312011Türkiye'nin Eğitim SorunlarıZorunlu3008.00
640203025842011Dönem ProjesiZorunlu00016.00
640203025932011Seçmeli IIISeçmeli3006.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
Toplam:0
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
Toplam:0
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
Toplam:0
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem Seçmeli Grubu T U L AKTS
640203025032011Eğitim Tarihi, Sosyal ve Felsefi TemelleriSeçmeli2Seçmeli II300.00
640203025072011Karşılaştırmalı Eğitim YönetimiSeçmeli2Seçmeli II300.00
640203025152011Grup DinamiğiSeçmeli2Seçmeli II300.00
640203025202011İnsan Kaynakları YönetimiSeçmeli2Seçmeli II300.00
640203025222011Eğitimsel LiderlikSeçmeli2Seçmeli II300.00
640203025242011Eğitimde Teknolojinin KullanımıSeçmeli2Seçmeli II300.00
640203025282011Eğitimde Toplam Kalite YönetimiSeçmeli2Seçmeli II300.00
640203025382011Eğitim EkonomisiSeçmeli2Seçmeli II300.00
640203025302011Eğitim ve KalkınmaSeçmeli2Seçmeli II300.00
640203025322011Örğütsel İletişimSeçmeli2Seçmeli II300.00
640203025332011Sınıf YönetimiSeçmeli2Seçmeli II300.00
640203025342011Eğitim Hukuku ve SoruşturmaSeçmeli2Seçmeli II300.00
640203025372011Değişim ve Değişim TeknikleriSeçmeli2Seçmeli II300.00
640203025392011Denetimde GelişmelerSeçmeli2Seçmeli II300.00
640203025412011Eğitim PlanlamasıSeçmeli2Seçmeli II300.00
640203025032011Eğitim Tarihi, Sosyal ve Felsefi TemelleriSeçmeli3Seçmeli III300.00
640203025072011Karşılaştırmalı Eğitim YönetimiSeçmeli3Seçmeli III300.00
640203025152011Grup DinamiğiSeçmeli3Seçmeli III300.00
640203025202011İnsan Kaynakları YönetimiSeçmeli3Seçmeli III300.00
640203025222011Eğitimsel LiderlikSeçmeli3Seçmeli III300.00
640203025242011Eğitimde Teknolojinin KullanımıSeçmeli3Seçmeli III300.00
640203025282011Eğitimde Toplam Kalite YönetimiSeçmeli3Seçmeli III300.00
640203025382011Eğitim EkonomisiSeçmeli3Seçmeli III300.00
640203025302011Eğitim ve KalkınmaSeçmeli3Seçmeli III300.00
640203025322011Örğütsel İletişimSeçmeli3Seçmeli III300.00
640203025332011Sınıf YönetimiSeçmeli3Seçmeli III300.00
640203025342011Eğitim Hukuku ve SoruşturmaSeçmeli3Seçmeli III300.00
640203025372011Değişim ve Değişim TeknikleriSeçmeli3Seçmeli III300.00
640203025392011Denetimde GelişmelerSeçmeli3Seçmeli III300.00
640203025412011Eğitim PlanlamasıSeçmeli3Seçmeli III300.00

Erasmus Courses

Course Code Course Name Type Semester T A L ECTS