Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Program TanımlarıEğtim Yönetimi ve Planlaması Tezli Yüksek Lisans


Kuruluş


Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı Eğitim Bilimleri Anabilim 1 - Kuruluş Dalına bağlı Eğitim Yönetimi Bilim Dalıdır


Kazanılan Derece


Bilim uzmanı


Kabul ve Kayıt Koşulları


Eğitim Yönetimi ve planlaması Tezli Yüksek lisans programı için öğrenciler lisansüstü giriş sınav şartlarını yerine getirmeleri durumunda programa kayıt yaptırabilmektedir.


Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


formal


Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Eğitim Fakültesi mezunlarının yüksek lisans düzeyinde sahip olduğu yeterliklere dayalı olarak, Eğitim yönetimi ve planlaması ile ilgili alanlarda ve konularda bilimsel araştırma yapabilecek bilgileri ve etik değerleri uzmanlık düzeyinde geliştirebilmiş, eğitim yönetimi ve planlamasını içeren konuları disiplinler arası yaklaşımla analiz, sentez ve yorumlama yaparak yeni bilgiler oluşturabilen, kişisel ve mesleki gelişime açık eğitim doktorları yetiştirmektir. Abant izzet Baysal Üniversitesi Gölköy Kampusundeki Eğitim Fakültesi binasında bulunan Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi ve planlaması bilim dalı programı, 2profesör, 2 Doçent, 2 Yardımcı Doçent ve 1 Araştırma Görevlisi ile hizmet vermektedir.


Program Profili


Programda, zorunlu, alan bilgisi, genel kültür ve uygulama derslerine yer verilmektedir. Ayrıca, öğrenciler seçmeli dersler de almaktadırlar. Dersler kuramsal ve uygulamalı olarak yürütülmektedir


Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Mezuniyet sonrasında yurt içinde ve dışında eğitim yönetimi yanında denetim gibi alanlarda istihdam edilebilirler. Akademik çalışmalar yapabilirler. Özel ya da Kamu Üniversitelerinde akademisyen olarak görev yapabilirler.


Üst Derece Programlarına Geçiş


Eğitim yönetimi ve Planlaması Tezli Yüksek lisans programını bitiren öğrenciler, koşulları uyan doktora programlarına devam edebilmektedir.


Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Dersin içeriklerine göre ara sınav, proje, rapor hazırlama sunma, ödev, performans ve sunum ile birlikte dönem sonunda bir sınav ya da rapor yapılmaktadır.


Mezuniyet Koşulları


Yükseklisans programının normal eğitim süresi 2 yıldır. Mezun olabilmek için öğrencilerin programdaki tüm dersleri almaları ve özgün bir araştırma yaparak bu araştırmayı tez haline getirip bir jüri önünde sunması ve başarılı olması gerekmektedir


Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


T.C. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi Bilim Dalı Gölköy / BOLU Doç. Dr. Şenay Sezgin Nartgün


Bölüm Olanakları


Programdaki kuramsal dersler teknoloji destekli ortamlarda verilmektedir. Sınıflarda teknolojik araç gereçler bulunmaktadır

Program Çıktıları

Bilgi


Lisans yeterliliklerine dayalı olarak, bir eğitim bilimi alanında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı bilgi birikimine sahiptir, bu bilgileri geliştirir ve derinleştirir.

Alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi tartışır.

Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır, bu bilgileri geliştirir ve derinleştirir.

Alanındaki gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır

Alanı ile ilgili bilgileri ulusal/uluslararası düzeyde sözlü ve yazılı olarak paylaşır

Beceri


Alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle işlevsel olarak bütünleştirip yeni bilgiler oluşturur.

Uzmanlık gerektiren sorunlara nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri getirir.

Alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgular, çözüm yolları geliştirir, çözer, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular.

Alanındaki uygulamalarda karşılaşacağını öngörmediği karmaşık durumlarda yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.

Alanı ile ilgili takım çalışmalarına etkin olarak katılır veya liderlik yapar.

Yetkinlikler
1. Lisans yeterliliklerine dayalı olarak, bir eğitim bilimi alanında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı bilgi birikimine sahiptir, bu bilgileri geliştirir ve derinleştirir.

2. Alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi tartışır.

3. Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır, bu bilgileri geliştirir ve derinleştirir.

4. Alanındaki gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır

5. Alanı ile ilgili bilgileri ulusal/uluslararası düzeyde sözlü ve yazılı olarak paylaşır

6. Alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle işlevsel olarak bütünleştirip yeni bilgiler oluşturur.

7. Uzmanlık gerektiren sorunlara nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri getirir.

8. Alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgular, çözüm yolları geliştirir, çözer, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular.

9. Alanındaki uygulamalarda karşılaşacağını öngörmediği karmaşık durumlarda yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.

10. Alanı ile ilgili takım çalışmalarına etkin olarak katılır veya liderlik yapar.


BİLGİ BECERİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
Lisans yeterliliklerine dayalı olarak, bir eğitim bilimi alanında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı bilgi birikimine sahiptir, bu bilgileri geliştirir ve derinleştirir.
Alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi tartışır.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır, bu bilgileri geliştirir ve derinleştirir.
Alanındaki gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır
Alanı ile ilgili bilgileri ulusal/uluslararası düzeyde sözlü ve yazılı olarak paylaşır
Alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle işlevsel olarak bütünleştirip yeni bilgiler oluşturur. 1
Uzmanlık gerektiren sorunlara nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri getirir. 1 1
Alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgular, çözüm yolları geliştirir, çözer, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular. 1 1
Alanındaki uygulamalarda karşılaşacağını öngörmediği karmaşık durumlarda yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir. 1
Alanı ile ilgili takım çalışmalarına etkin olarak katılır veya liderlik yapar. 1

Müfredat

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
640204015072011Eğitim EkonomisiZorunlu3006.00
640204015092011Eğitim Yönetiminde Kuram ve UygulamaZorunlu3006.00
640204015112014Eğitim Planlaması ve Yeni YaklaşımlarZorunlu3006.00
640204015132011Eğitim İstatistiğiZorunlu3006.00
640204015912014Seçmeli ISeçmeli3006.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
640204015142011Seminer Zorunlu0206.00
640204015162014İnsan Kaynakları YönetimiZorunlu3006.00
640204015302014Kalkınma ve EğitimZorunlu3006.00
640204015922011Seçmeli IISeçmeli3006.00
640204015042016Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın EtiğiZorunlu3006.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
640204015222011Uzmanlık Alan Dersi IZorunlu50015.00
640204015242011Tez Çalışması IZorunlu01015.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
640204015322011Uzmanlık Alan Dersi IIZorunlu50015.00
640204015332011Tez Çalışması IIZorunlu01015.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
Toplam:0
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
Toplam:0
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem Seçmeli Grubu T U L AKTS
640204015062011Örgütsel Davranış Seçmeli1Seçmeli I300.00
640202015052013Eğitimin Felsefi, Tarihi ve Sosyal TemelleriSeçmeli1Seçmeli I300.00
640204015082014Eğitim HukukuSeçmeli1Seçmeli I3006.00
640204015102014Nitel Araştırma TeknikleriSeçmeli1Seçmeli I3006.00
640204015182014Karşılaştırmalı Eğitim PlanlamasıSeçmeli1Seçmeli I3006.00
640204015222014Eğitimsel LiderlikSeçmeli1Seçmeli I3006.00
640204015282014Eğitimde Toplam Kalite YönetimiSeçmeli1Seçmeli I3006.00
640204015022014Türk Eğitim Sisteminde Planlama SorunlarıSeçmeli1Seçmeli I3006.00
640204015052014Eğitim Politikaları ve UygulamalarıSeçmeli1Seçmeli I3006.00
640204015062011Örgütsel Davranış Seçmeli2Seçmeli II300.00
640202015052013Eğitimin Felsefi, Tarihi ve Sosyal TemelleriSeçmeli2Seçmeli II300.00
640204015282014Eğitimde Toplam Kalite YönetimiSeçmeli2Seçmeli II3006.00
640204015182014Karşılaştırmalı Eğitim PlanlamasıSeçmeli2Seçmeli II3006.00
640204015022014Türk Eğitim Sisteminde Planlama SorunlarıSeçmeli2Seçmeli II3006.00
640204015052014Eğitim Politikaları ve UygulamalarıSeçmeli2Seçmeli II3006.00
640204015082014Eğitim HukukuSeçmeli2Seçmeli II3006.00
640204015222014Eğitimsel LiderlikSeçmeli2Seçmeli II3006.00
640204015102014Nitel Araştırma TeknikleriSeçmeli2Seçmeli II3006.00

Erasmus Courses

Course Code Course Name Type Semester T A L ECTS