Abant İzzet Baysal Üniversitesi
14030 Gölköy- Bolu / TÜRKİYE
+90 374 254 10 00
+90 374 253 45 06
bilgi@ibu.edu.tr
Abant İzzet Baysal University
14030 Gölköy- Bolu / TURKEY
+90 374 254 10 00
+90 374 253 45 06
bilgi@ibu.edu.tr