ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ BİRİM KOORDİNATÖRLERİ LİSTESİ  
FAKÜLTELER / FACULTIES  
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ / FACULTY OF ARTS AND SCIENCE  
Bölüm / Department Adı Soyadı / Name Surname e-mail Ofis Tel
Fakülte Sorumlusu
Faculty Coordinator
Doç. Dr. Muhammet YILDIRIM muhammetyildirim@ibu.edu.tr 1260
Biyoloji Bölümü
Biology
Prof. Dr. Okan KÜLKÖYLÜOĞLU kulkoyluoglu_o@ibu.edu.tr 1226
Kimya Bölümü
Chemistry
Prof. Dr. Ayşe MORKAN aysemorkan@ibu.edu.tr 1259
Fizik Bölümü
Physics
Doç. Dr. Mustafa AKDOĞAN akdogan_m@ibu.edu.tr 1274
Matematik Bölümü
Mathematics
Doç. Dr. İsmail Uğur TİRYAKİ ismail@ibu.edu.tr 1302
Psikoloji Bölümü
Psychology
Prof.Dr. Hamit COŞKUN hamitcoskun2000@gmail.com 1310
Tarih Bölümü
History
Doç. Dr. Cemal SEZER sezer_c@ibu.edu.tr 1339
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Turkish Lang and Literature
Dr. Öğr. Üyesi Ömer YAĞMUR yagmur_o@ibu.edu.tr 1359
Sosyoloji Bölümü
Sociology
Prof. Dr. Nahide KONAK nahide.konak@ibu.edu.tr 1263
   
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES  
Bölüm / Department Adı Soyadı / Name Surname e-mail Ofis Tel
Fakülte Sorumlusu
Faculty Coordinator
Dr. Öğr. Üyesi Işıl Şirin SELÇUK ÇAKMAK isilselcuk@ibu.edu.tr 1464
Kamu Yönetimi Bölümü
Public Administration
Dr. Öğr. Üyesi Cengiz EKİZ ekiz_c@ibu.edu.tr 1432
İşletme Bölümü
Management
Doç. Dr. Süreyya KARSU karsu_s@ibu.edu.tr 1421
İktisat Bölümü
Economics
Dr. Öğr. Üyesi Işıl Şirin SELÇUK ÇAKMAK isilselcuk@ibu.edu.tr 1464
Maliye Bölümü
Finance
Öğr. Gör. Dr. Nisa YAZICI AYDEMİR nisayazici@ibu.edu.tr 2280
Uluslararası İlişkiler Bölümü
International Relations
Arş. Gör. Nuh UÇGAN nuh.ucgan@ibu.edu.tr 1482
   
EĞİTİM FAKÜLTESİ / FACULTY OF EDUCATION  
Bölüm / Department Adı Soyadı / Name Surname e-mail Ofis Tel
Fakülte Sorumlusu
Faculty Coordinator
Dr. Öğr. Üyesi Sedat AKAYOĞLU sakayoglu@gmail.com
eferasmus@ibu.edu.tr
1725
Bilgisayar Öğretimi ve Teknolojileri Eğitimi Böülümü
Computer Education
Doç.Dr Ercan TOP ercantop@gmail.com 1619
Eğitim Bilimleri Bölümü
Educational Sciences
Arş. Gör. Dr. Fatma Dilek TEL dilektel@ibu.edu.tr 1657
Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü/Fine Arts - Painting Education Dr. Öğr. Üyesi Serap YASA serap.is2003@gmail.com 1705
Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü/Fine Arts - Music Education Arş.Gör.Seda Eden ÜNLÜ sedaeden@gmail.com 1679
Fen ve Matematik Alanlar Eğt. Böl.
Maths Education
Arş. Gör. Dr. Ülkü AYVAZ ulku.yesilyurt@gmail.com 1667
Fen ve Matematik Alanlar Eğt. Böl.
Science Education
Doç. Dr. Pınar Seda ÇETİN pcetin@ibu.edu.tr 1629
Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dal
Social Sciences Education
Doç. Dr. Emine Özlem YİĞİT ozlem1406@hotmail.com 1637
Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı
Turkish Language Education
Dr. Öğr. Üyesi Salih Kürşat DOLUNAY dolunay_k@gmail.com 1636
Özel Eğitim Bölümü
Special Education
Dr. Öğr. Üyesi Müzeyyen Eldeniz ÇETİN eldeniz_m@ibu.edu.tr 1703
Yabancı Diller Eğitimi Bölümü
Foreign Language Teaching
Dr. Öğr. Üyesi Sedat AKAYOĞLU sakayoglu@gmail.com
eferasmus@ibu.edu.tr
1725
Temel Eğitim Bölümü (Sınıf Öğretmenliği)
Basic Education
Doç. Dr. Duygu Saniye Güler ÖZTÜRK ozturk_d@ibu.edu.tr 1759
Temel Eğitim Bölümü(Okul Öncesi Eğitimi)
Preschool Education
Dr. Öğr. Üyesi Pelin AKSÜT pelin.aksut@ibu.edu.tr 1644
TIP FAKÜLTESİ / FACULTY OF MEDICINE  
Bölüm / Department Adı Soyadı / Name Surname e-mail Ofis Tel
Fakülte Sorumlusu
Faculty Coordinator
Dr. Öğr. Üyesi Aysu KIYAN kıyan_a@ibu.edu.tr 3078
  Doç. Dr. Mustafa DİLEK mustafadilek@ibu.edu.tr 3638
  Dr. Öğr. Üyesi Murat DIRAMALI mdiramali@ibu.edu.tr 3042
   
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ /FACULTY OF ENGINEERING  
Bölüm / Department Adı Soyadı / Name Surname e-mail Ofis Tel
Fakülte Sorumlusu
Faculty Coordinator
Prof. Dr. Erkan YALÇIN yalcin_e@ibu.edu.tr 4832
Gıda Mühendisliği Bölümü
Food Engineering
Prof. Dr. Erkan YALÇIN yalcin_e@ibu.edu.tr 4832
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
Electrics and Electronics Engineering
Dr. Öğr. Üyesi Alper BAYRAK alperbayrak@ibu.edu.tr 4865
Makina Mühendisliği Bölümü
Mechanical Engineering
Doç. Dr. Gürcan YILDIRIM yildirim_g@ibu.edu.tr 4928
Çevre Mühendisliği
Environmental Engineering
Arş. Gör. Dr. Önder GÜLBEYAZ gulbeyaz_o@ibu.edu.tr 4861
Bilgisayar Mühendisliği Computer Engineering Dr. Öğr. Üyesi M. Alper AKKAŞ alperakkas@ibu.edu.tr 4893
İnşaat Mühendisliği
Civil Engineering
Arş. Gör. Ali MERCAN ali.mercan@ibu.edu.tr  
       
MİMARLIK FAKÜLTESİ / FACULTY OF ARCHITECTURE  
Fakülte Sorumlusu
Faculty Coordinator
Dr. Öğr. Üyesi Aysun TUNA aysun.tuna@ibu.edu.tr 2648
Mimarlık Bölümü
Architecture
Dr. Öğr. Üyesi Sedat ALTINDAŞ sedat.altındas@ibu.edu.tr 2602
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ / FACULTY OF FINE ARTS  
Bölüm / Department Adı Soyadı / Name Surname e-mail Ofis Tel
Fakülte Sorumlusu
Faculty Coordinator
Doç. Dr. Melahat ALTUNDAĞ altundag_m@ibu.edu.tr
gsferasmus@ibu.edu.tr
2402-2417
Resim Bölümü
Painting
Dr. Öğr. Üyesi Erdem OĞUZ erdemoguz@ibu.edu.tr 2433
Geleneksel Türk Sanatları Bölümü
Traditional Turkish Arts
Dr. Öğr. Üyesi Pakize KAYADİBİ pakizekayadibi@ibu.edu.tr 2456
Grafik Bölümü
Graphic
Öğr. Gör. Ayşegül GÜRDAL PAMUKLU aysegulgurdal@ibu.edu.tr 2455
Seramik Bölümü
Ceramics
Dr. Öğr. Üyesi Şafak Çetin ÖZKAN safak.ozkan@ibu.edu.tr 2422
Müzik Bilimleri Bölümü
Musical Sciences
Dr. Öğr. Üyesi Gökhan ÖZTÜRK gokhan.ozturk@ibu.edu.tr 2497
Temel Sanat Eğitimi Bölümü
Basic Art Education
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Çağlayan ÖZKURT mehmetcaglayanozkurt@ibu.edu.tr 2457
İLAHİYAT FAKÜLTESİ / FACULTY OF THEOLOGY  
Bölüm / Department Adı Soyadı / Name Surname e-mail Ofis Tel
Fakülte Sorumlusu
Faculty Coordinator
Dr. Öğr. Üyesi Elif Nur ERKAN BALCI elifnurerkanbalci@ibu.edu.tr 7964
İlahiyat Bölümü
Theology
Dr. Öğr. Üyesi Elif Nur ERKAN BALCI elifnurerkanbalci@ibu.edu.tr 7964
   
İLETİŞİM FAKÜLTESİ / FACULTY OF COMMUNICATION  
Bölüm / Department Adı Soyadı / Name Surname e-mail Ofis Tel
Fakülte Sorumlusu
Faculty Coordinator
Öğr. Gör. Dr. Fatma AKAR
fatmaakar@ibu.edu.tr
5415
Gazetecilik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Ekin Kadir SELÇUK ekinkadirselcuk@ibu.edu.tr 5409
Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Vacit Ertan YILMAZ vacitertanyilmaz@ibu.edu.tr 5410
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Arzu KARASAÇ GEZEN arzu.karasac@ibu.edu.tr 5434
   
ZİRAAT FAKÜLTESİ / FACULTY OF AGRICULTURE  
Bölüm / Department Adı Soyadı / Name Surname e-mail Ofis Tel
Fakülte Sorumlusu
Faculty Coordinator
Dr. Öğr. Üyesi B.Buhara YÜCESAN ibuhara@yahoo.com 2631
Tarla Bitkileri Bölümü
Field Crops
Dr. Öğr. Üyesi Arzu YILDIRIM arzuyildirim@ibu.edu.tr 5283
Bitki Koruma Bölümü
Plant Protection
Doç. Dr. Göksel ÖZER gokozer@gmail.com 2686
Bahçe Bitkileri Bölüm Koordinatörü
Horticulture
Dr. Öğr. Üyesi İhsan CANAN ihsancanan@gmail.com 2695
Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği
Poultry Farming
Dr. Öğr. Üyesi Aydın ERGE aydın.erge@ibu.edu.tr 5267
Yaban Hayatı ve Ekolojisi Bölümü
Wildlife and Ecology
Dr. Öğr. Üyesi Serdar GÖZÜTOK serdar_gozutok@hotmail.com 2676
Tohum Bilimi ve Teknolojisi
Seeds Science and Technology
Dr. Öğr. Üyesi B.Buhara YÜCESAN ibuhara@yahoo.com 2631
   
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ / FACULTY OF DENTISTRY  
Bölüm / Department Adı Soyadı / Name Surname e-mail Ofis Tel
Fakülte Sorumlusu
Faculty Coordinator
Doç. Dr. Seval BAYRAK sevalbayrak@ibu.edu.tr 8303, 8361
 
TURİZM FAKÜLTESİ / FACULTY OF TOURISM  
Bölüm / Department Adı Soyadı / Name Surname e-mail Ofis Tel
Fakülte Sorumlusu
Faculty Coordinator
Öğr. Gör. Melek BAŞDAL melekbasdal@ibu.edu.tr 2669
Turizm Rehberliği Doç. Dr. Hande AKYURT KURNAZ handekurnaz@ibu.edu.tr 2637
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Doç. Dr. Alper KURNAZ alperkurnaz@ibu.edu.tr 2670
Turizm İşletmeciliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Hakan TUNA hakantuna@ibu.edu.tr 2668
   
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ/ FACULTY OF HEALTH SCIENCES
Bölüm / Department Adı Soyadı / Name Surname e-mail Ofis Tel
Fakülte Sorumlusu
Faculty Coordinator
Dr. Öğr. Üyesi Şebnem AVCI avciseb@hotmail.com
ftrerasmus@ibu.edu.tr
4137
Hemşirelik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Eylem SUVEREN eylem@ibu.edu.tr
bsyoerasmus@ibu.edu.tr
2502
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Şebnem AVCI avciseb@hotmail.com
ftrerasmus@ibu.edu.tr
4137
Beslenme ve Diyetetik Dr. Öğr. Üyesi Aylin AKOĞLU aylinakoglu@ibu.edu.tr 4780
 
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ/ FACULTY OF SPORT SCIENCES
Bölüm / Department Adı Soyadı / Name Surname e-mail Ofis Tel
Fakülte Sorumlusu
Faculty Coordinator
Doç. Dr. Kerim SÖZBİR sozbir_k@ibu.edu.tr
besyoerasmus@ibu.edu.tr
2029
Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü
Physical Education
Doç. Dr. Ünal KARLI unal_karli@hotmail.com 2028
Antrenörlük Eğitimi Bölümü
Coaching Education
Doç. Dr. Kerim SÖZBİR sozbir_k@ibu.edu.tr
besyoerasmus@ibu.edu.tr
2029
Spor Yöneticiliği Bölümü
Sports Management
Prof. Dr. Hasan Birol YALÇIN yalcın_h@ibu.edu.tr 2011-8210
   
YÜKSEKOKULLAR/ SCHOOLS  
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU / FOREIGN LANGUAGES SCHOOL  
Bölüm / Department Adı Soyadı / Name Surname e-mail Ofis Tel
Yüksekokul Sorumlusu
School Coordinator
Dr. Öğr. Üyesi Nazan Müge UYSAL mugeuysal@ibu.edu.tr 2854
Mütercim Tercümanlık Bölümü
Translation and Intrepretation
Öğr. Gör. İsmihan KÜLCÜ ismihankulcu@ibu.edu.tr 2855
   
GEREDE UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU / GEREDE APPLIED SCIENCES SCHOOL  
Bölüm / Department Adı Soyadı / Name Surname e-mail Ofis Tel
Yüksekokul Sorumlusu
School Coordinator
Dr. Öğr. Üyesi Oya ERU oyaeru@yahoo.com
gubyoerasmus@ibu.edu.tr
4542
Pazarlama Dr. Öğr. Üyesi Oya ERU oyaeru@yahoo.com
gubyoerasmus@ibu.edu.tr
4542
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Dr. Öğr. Üyesi Yalçın ELMAS yalcinelmas@ibu.edu.tr 5637
Bankacılık ve Finans Bölümü
Banking and Finance
Doç. Dr. Ahmet Emre BİBER biber_a@ibu.edu.tr 5630
   
MESLEK YÜKSEKOKULLARI / VOCATIONAL SCHOOLS  
BOLU MESLEK YÜKSEKOKULU / BOLU VOCATIONAL SCHOOL  
Bölüm / Department Adı Soyadı / Name Surname e-mail Ofis Tel
Yüksekokul Sorumlusu
School Coordinator
Öğr. Gör. Dr. Özgür ÇARK ozgurcark@ibu.edu.tr 4426
       
BOLU TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU / BOLU TECHNICAL SCIENCES VOCATIONAL SCHOOL  
Yüksekokul Sorumlusu
School Coordinator
Öğr. Gör. M. Uğur DOĞAN muhsinugurdogan@ibu.edu.tr 4452
   
GEREDE MESLEK YÜKSEKOKULU / GEREDE VOCATIONAL SCHOOL  
Bölüm / Department Adı Soyadı / Name Surname e-mail Ofis Tel
Yüksekokul Sorumlusu
School Coordinator
Dr. Öğr. Üyesi Onur ÖZEVİN onurozevin@ibu.edu.tr 5526
Ayakkabı Tasarım ve Üretim Bölümü Öğr. Gör. Nergiz PAŞU ÖZTÜRK nergizozturk@ibu.edu.tr 5562
Deri Teknolojisi Bölümü Öğr. Gör. Recep SOLUK soluk_r@ibu.edu.tr 5523
Tekstil Teknolojisi Bölümü Öğr. Gör. Ayhan MİLLİ ayhanmilli@ibu.edu.tr 5541
Otomotiv Teknolojisi Bölümü Öğr. Gör. Mehmet BAYIK mehmetbayik@ibu.edu.tr 5583
Makine, Resim ve Konstrüksiyonu Bölümü Öğr. Gör. Mehmet Senan YILMAZ yilmaz_m1@ibu.edu.tr 5534
Bilgisayar Programcılığı Bölümü Öğr. Gör. Sadık Tanju BÜLBÜL bulbul_s@ibu.edu.tr 5519
Kimya Teknolojisi Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Muhammed ÖZ oz_m@ibu.edu.tr 5559
Moda Tasarımı Bölümü Öğr. Gör. Hatice HOROZ haticehoroz@ibu.edu.tr 5572
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü Öğr. Gör. Yüksel DİLEKÇİ yukseldilekci@ibu.edu.tr 5567
Posta Hizmetleri Bölümü Öğr. Gör. Musa KAYIŞ musakyis@ibu.edu.tr 5542
İşletme Yönetimi Bölümü Öğr. Gör. Ümit TURA umitura@ibu.edu.tr 5538
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü Öğr. Gör. Selçuk CÜRE selcuk.cure@ibu.edu.tr 5522
   
MUDURNU MESLEK YÜKSEKOKULU / MUDURNU VOCATIONAL SCHOOL  
Bölüm / Department Adı Soyadı / Name Surname e-mail Ofis Tel
Yüksekokul Sorumlusu
School Coordinator
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Akif ÖZCAN akifozcan@ibu.edu.tr 4618
   
MENGEN MESLEK YÜKSEKOKULU / MENGEN VOCATIONAL SCHOOL  
Bölüm / Department Adı Soyadı / Name Surname e-mail Ofis Tel
Yüksekokul Sorumlusu
School Coordinator
Öğr. Gör. Ali Kemal KEMER kemer_a@ibu.edu.tr 1856
   
SEBEN İZZET BAYSAL MESLEK YÜKSEKOKULU / SEBEN İZZET BAYSAL VOCATIONAL SCHOOL  
Bölüm / Department Adı Soyadı / Name Surname e-mail Ofis Tel
Yüksekokul Sorumlusu
School Coordinator
Öğr. Gör. Tuğçe ÜNER tugceuner@ibu.edu.tr 8613
   
YENİÇAĞA MESLEK YÜKSEKOKULU / YENİÇAĞA VOCATIONAL SCHOOL  
Bölüm / Department Adı Soyadı / Name Surname e-mail Ofis Tel
Yüksekokul Sorumlusu
School Coordinator
Öğr. Gör. Veli BAŞARANOL velibasaranol@ibu.edu.tr 4324
   
MEHMET TANRIKULU SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU / MEHMET TANRIKULU HEALTH SERVICES VOCATIONAL SCHOOL  
Bölüm / Department Adı Soyadı / Name Surname e-mail Ofis Tel
Yüksekokul Sorumlusu
School Coordinator
Doç. Dr. Fırat KARABOĞA karabogafirat@ibu.edu.tr 4739,4741
       
ENSTİTÜLER / INSTITUTES  
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ / INSTITUTE OF GRADUATE EDUCATION  
Bölüm / Department Adı Soyadı / Name Surname e-mail Ofis Tel
Koordinatör
Coordinator
Arş. Gör. Dr. Muhammet Mustafa AYDIN mmustafaaydin@ibu.edu.tr
1478