Birim                                                            Unit Bölüm                                             Department Adı Soyadı                     Name Surname e-mail Ofis Tel
FAKÜLTELER / FACULTIES FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ / ARTS AND SCIENCE Fakülte Sorumlusu
Faculty Coordinator
Doç.Dr.Cevher ALTUĞ caltug@gmail.com / feferasmus@ibu.edu.tr 1258
Biyoloji Bölümü
Biology
Doç.Dr.Mehmet ÖZTÜRK ozturk_m1@ibu.edu.tr 1225
Kimya Bölümü
Chemistry
Doç.Dr.Cevher ALTUĞ caltug@gmail.com 1258
Fizik Bölümü
Physics
Doç.Dr.Hakan YETİŞ yetis_h@ibu.edu.tr 1269
Matematik Bölümü
Mathematics
Prof.Dr.Harun KARSLI karsli_h@ibu.edu.tr 1300
Psikoloji Bölümü
Psychology
Prof.Dr. Hamit COŞKUN hamitcoskun2000@gmail.com   1310
Tarih Bölümü
History
Doç. Dr. Yusuf YILDIZ yusufyildiz@ibu.edu.tr 2310
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Turkish Lang and Literature
Doç.Dr. Gülsel SEV sev_g@ibu.edu.tr 1231
Sosyoloji Bölümü
Sociology
Doç.Dr Pınar ENNELİ ennelip@gmail.com 1242
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES Fakülte Sorumlusu
Faculty Coordinator
Doç.Dr Senem KURT TOPUZ kurt_s@ibu.edu.tr 1495
Kamu Yönetimi Bölümü
Public Administration
Doç.Dr.Senem KURT TOPUZ kurt_s@ibu.edu.tr 1495
İşletme Bölümü
Management
Prof.Dr Mehmet ERYİĞİT eryigit_m@ibu.edu.tr 1418
İktisat Bölümü
Economics
Arş.Gör.Dr. Işıl Şirin SELÇUK ÇAKMAK isilselcuk@ibu.edu.tr 1464
Maliye Bölümü
Finance
Arş.Gör.Kadir AYYILDIRIM ayyildirimkadir@ibu.edu.tr 2280
Uluslararası İlişkiler Bölümü
International Relations
Dr. Öğr. Üyesi İlhan SAĞSEN ilhansagsen@ibu.edu.tr 1499
EĞİTİM FAKÜLTESİ / ARTS AND SCIENCE Fakülte Sorumlusu
Faculty Coordinator
Dr. Öğr. Üyesi Sedat AKAYOĞLU  sakayoglu@gmail.com
eferasmus@ibu.edu.tr
1729
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Böülümü
Computer Education
Doç.Dr Ercan TOP ercantop@gmail.com 1729
Eğitim Bilimleri Bölümü
Educational Sciences
Doç.Dr.Tuğba SARI saritugba75@gmail.com 1644
Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü/Fine Arts  - Painting Education Dr. Öğr. Üyesi  Serap YASA serap.is2003@gmail.com 1705
Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü/Fine Arts  - Music Education Arş.Gör.Seda Eden ÜNLÜ sedaeden@gmail.com 1679
Fen ve Matematik Alanlar Eğt. Böl.
Maths Education
Doç.Dr. Hüseyin Hüsnü YILDIRIM yildirim_h1@ibu.edu.tr 1719
Fen ve Matematik Alanlar Eğt. Böl.
Science Education
Doç.Dr.Eralp BAHÇIVAN eralpbahcivan@hotmail.com 1653
Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dal
Social Sciences Education
Arş.Gör.Gökhan ÖNAL onal-gokhan@hotmail.com 1678
Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı
Turkish Language Education
Dr. Öğr. Üyesi Başak Ümit BOZKURT umitbozkurt@gmail.com 1632
Özel Eğitim Bölümü
Special Education
Doç.Dr. Emine ERATAY eratay_e@ibu.edu.tr 1630
Yabancı Diller Eğitimi Bölümü
Foreign Language Teaching
Dr. Öğr. Üyesi Sedat AKAYOĞLU sakayoglu@gmail.com 1729
Temel Eğitim Bölümü
Basic Education
Doç. Dr. Kaya YILDIZ yildiz_k1@ibu.edu.tr 1687
Temel Eğitim Bölümü
Preschool Education
Dr. Öğr. Üyesi Sabiha BİLGİ sbilgi@gmail.com 1674
TIP FAKÜLTESİ / MEDICINE Fakülte Sorumlusu
Faculty Coordinator
Dr. Öğr. Üyesi Aysu KIYAN kiyan_a@ibu.edu.tr
tiperasmus@ibu.edu.tr
3078
Koordinatör Yardımcısı
Assistant Coordinator
Dr. Öğr. Üyesi Murat DIRAMALI mdiramali@yahoo.com 3042
Koordinatör Yardımcısı
Assistant Coordinator
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa DİLEK mustafadilek@ibu.edu.tr 3638
MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ / ENGINEERING AND ARCHITECTURE Fakülte Sorumlusu
Faculty Coordinator
Dr. Öğr. Üyesi Şafak KAYIKÇI safakkayikci@yahoo.com 4890
Gıda Mühendisliği Bölümü
Food Engineering
Doç.Dr. Erkan YALÇIN yalcin_e@ibu.edu.tr 4832
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
Electrics and Electronics Engineering
Dr. Öğr. Üyesi Alper BAYRAK alperbayrak@ibu.edu.tr 4865
Makina Mühendisliği Bölümü
Mechanical Engineering
Dr. Öğr. Üyesi Gürcan YILDIRIM yildirim_g@ibu.edu.tr 2628
Çevre Mühendisliği
Environmental Engineering
Dr. Öğr. Üyesi Nazlı PAKDİL pakdil_n@ibu.edu.tr 4907
Mimarlık Bölümü
Architecture
Dr. Öğr. Üyesi Hasan Tahsin SELÇUK selcuk_ht@ibu.edu.tr 2632
Bilgisayar Mühendisliği                                 Computer Engineering Dr. Öğr. Üyesi Şafak KAYIKÇI safakkayikci@yahoo.com   4890
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ / FINE ARTS Fakülte Sorumlusu
Faculty Coordinator
Dr. Öğr. Üyesi Melahat ALTUNDAĞ altundag_m@ibu.edu.tr
gsferasmus@ibu.edu.tr
2402-2417
Resim Bölümü
Painting
Dr. Öğr. Üyesi Melek AKYÜREK melek.abut@ibu.edu.tr 2441-2429
Geleneksel Türk Sanatları Bölümü
Traditional Turkish Arts
Dr. Öğr. Üyesi Zeynep BALKANAL zbalkanal@gmail.com 2458
Görsel İletişim Tasarımı Bölümü
Visual Communication- Design
Öğr.Gör.Ayşegül GÜRDAL PAMUKLU aysgurdal@gmail.com 2455
Seramik Bölümü
Ceramics
Dr. Öğr. Üyesi Perihan ŞAN ASLAN perihansanaslan2010@gmail.com 2421
İLAHİYAT FAKÜLTESİ / THEOLOGY Fakülte Sorumlusu
Faculty Coordinator
Dr. Öğr. Üyesi Ayhan ÖZ ayhanoz@ibu.edu.tr
iferasmus@ibu.edu.tr
7911
İLETİŞİM FAKÜLTESİ / COMMUNICATION Fakülte Sorumlusu
Faculty Coordinator
Dr. Öğr. Üyesi Kemal AVCI kemalavci@ibu.edu.tr
ileferasmus@ibu.edu.tr
2669
ZİRAAT VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ / AGRICULTURE AND NATURAL SCIENCES Fakülte Sorumlusu
Faculty Coordinator
Dr. Öğr. Üyesi Faheem Shahzad BALOCH balochfaheem13@gmail.com
zdferasmus@ibu.edu.tr
2622
Tarla Bitkileri Bölümü
Field Crops
Dr. Öğr. Üyesi Faheem Shahzad BALOCH balochfaheem13@gmail.com 2622
Bitki Koruma Bölümü
Plant Protection
Dr. Öğr. Üyesi Göksel ÖZER gokozer@gmail.com 2686
Bahçe Bitkileri Bölüm Koordinatörü
Horticulture
Dr. Öğr. Üyesi İhsan CANAN ihsancanan@gmail.com 2695
Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği
Poultry Farming
Sabri Arda ERATALAR ardaeratalar@ibu.edu.tr   2638
Yaban Hayatı ve Ekolojisi Bölümü
Wildlife and Ecology
Dr. Öğr. Üyesi Serdar GÖZÜTOK serdar_gozutok@hotmail.com 2676
Tohum Bilimi ve Teknolojisi
Seeds Science and Technology
Dr. Öğr. Üyesi B.Buhara YÜCESAN ibuhara@yahoo.com 2631
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ / DENTISTRY Fakülte Sorumlusu
Faculty Coordinator
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Hayati ATALA mhayatiatala@ibu.edu.tr
diserasmus@ibu.edu.tr
8374
YÜKSEK OKULLAR / SCHOOLS BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU / PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS Yüksekokul Sorumlusu
School Coordinator
Dr. Öğr. Üyesi Kerim SÖZBİR sozbir_k@ibu.edu.tr
besyoerasmus@ibu.edu.tr
2029
Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü
Physical Education
Dr. Öğr. Üyesi Ünal KARLI unal_karli@hotmail.com 2028
Antrenörlük Eğitimi Bölümü                
Coaching Education
Dr. Öğr. Üyesi Hakan YARAR hakan.yarar@ibu.edu.tr 8203
Spor Yöneticiliği Bölümü
Sports Management
Arş.Gör.Nuh Osman YILDIZ nuhosmanyildiz@ibu.edu.tr 8206
BOLU SAĞLIK YÜKSEKOKULU / HEALTH Yüksekokul Sorumlusu
School Coordinator
Dr. Öğr. Üyesi Eylem SUVEREN eylem@ibu.edu.tr
bsyoerasmus@ibu.edu.tr
2502
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU / FOREIGN LANGUAGES Yüksekokul Sorumlusu
School Coordinator
Öğr. Gör. Dilda GÖÇMEN ÇELİK dgcelik@ibu.edu.tr
2848
Mütercim-Tercümanlık Bölümü
Translation and Interpretation
Okt.İsmihan KÜLCÜ  ismihankulcu@ibu.edu.tr 2855
Hazırlık Bölümü
Preparatory
Okt.Erdoğan DOĞRU dogru_e@ibu.edu.tr 2819
Modern Diller Bölümü                           
Modern Languages
Okt.Yeşim ÖZÇELİK cizmeci_y@ibu.edu.tr 2813
KEMAL DEMİR FİZ.TED.REHAB.YÜKSEKOKULU / PHYSICAL THERAPY AND REHABILITATION Yüksekokul Sorumlusu
School Coordinator
Dr. Öğr. Üyesi Şebnem AVCI avciseb@hotmail.com
ftrerasmus@ibu.edu.tr
4115
GEREDE UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU / APPLIED SCIENCES Bankacılık ve Finans Bölümü
Banking and Finance
Dr. Öğr. Üyesi Oya ERU oyaeru@yahoo.com
gubyoerasmus@ibu.edu.tr
4542
BOLU TURİZM İŞLETMECİLĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU / TOURISM MANAGEMENT AND HOSPITALITY Yüksekokul Sorumlusu
School Coordinator
Öğr. Gör. Melek BAŞDAL melekbasdal@ibu.edu.tr   1866
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğr. Gör. Osman ÇAVUŞ osmancavus@ibu.edu.tr 1862
Turizm İşletmeciliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Doğan BAŞAR doganbasar@ibu.edu.tr           2496
MESLEK YÜKSEKOKULLARI / VOCATIONAL SCHOOLS BOLU MESLEK YÜKSEKOKULU / BOLU VOCATIONAL SCHOOL Yüksekokul Sorumlusu
School Coordinator
Öğr. Gör. Dilek EREN eren_d@ibu.edu.tr 4433
Bilgisayar Teknolojileri
Computer Technologies
Öğr. Gör. İlker KESKİN keskin_il@ibu.edu.tr    4448
Elektrik ve Enerji
Electric and Energy
Öğr. Gör. Uğur ÖZERÇİN ozercin_u@ibu.edu.tr     4447
Elektronik ve Otomasyon
Electronic and Automation
Öğr. Gör. M. Uğur DOĞAN muhsinugurdogan@ibu.edu.tr    4452
Finans, Bankacılık ve Sigortacılık
Finance, Banking and Insurance
Dr. Öğr. Üyesi Murat ACET acet_m@ibu.edu.tr 4449
Makine ve Metal Teknolojileri Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ŞEN sen_m@ibu.edu.tr 4446
Motorlu Taşıtlar ve Ulaştırma Teknolojileri Dr. Öğr. Üyesi Ahmet KESKİN keskin_a@ibu.edu.tr 4453-4403
Muhasebe ve Vergi Öğr. Gör. Adem BAYINDIR bayindir_a@ibu.edu.tr 4432
Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Öğr. Gör. Dilek EREN eren_d@ibu.edu.tr 4433
Park ve Bahçe Bitkileri Dr. Öğr. Üyesi Eylem AKGÜL YALÇIN y_eylem@ibu.edu.tr 4407
Tasarım (Grafik T.) Öğr. Gör. Nezahat DİLEKÇİ nezahatdilekci@ibu.edu.tr 4478
Tasarım (İç Mekan T.) Öğr. Gör. Gencer YILDIZ yildiz_g@ibu.edu.tr 4441
Yönetim ve Organizasyon (İşletme Y.) Öğr. Gör. Sıdıka KİLİTÇİ kilitci_s@ibu.edu.tr 4478
Yönetim ve Organizasyon (Kooperatifçilik) Öğr. Gör. Turan IŞIK isik_t@ibu.edu.tr 4421
GEREDE MESLEK YÜKSEKOKULU / GEREDE VOCATIONAL SCHOOL Yüksekokul Sorumlusu
School Coordinator
Dr. Öğr. Üyesi Muhammed ÖZ muhammedoz@ibu.edu.tr
gmyoerasmus@ibu.edu.tr
5559
MUDURNU MESLEK YÜKSEKOKULU / MUDURNU VOCATIONAL SCHOOL Yüksekokul Sorumlusu
School Coordinator
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Akif ÖZCAN akifozcan@ibu.edu.tr   4618
MENGEN MESLEK YÜKSEKOKULU / MENGEN VOCATIONAL SCHOOL Yüksekokul Sorumlusu
School Coordinator
Öğr.Gör.Berker ÇİFTÇİ berkerciftci@ibu.edu.tr
memyoerasmus@ibu.edu.tr
1860
SEBEN MESLEK YÜKSEKOKULU / SEBEN VOCATIONAL SCHOOL Yüksekokul Sorumlusu
School Coordinator
Öğr.Gör.Tuğçe ÜNER tugceuner@ibu.edu.tr
smyoerasmus@ibu.edu.tr
8613
YENİÇAĞA MESLEK YÜKSEKOKULU / YENİÇAĞA VOCATIONAL SCHOOL Yüksekokul Sorumlusu
School Coordinator
Öğr.Gör. Veli BAŞARANOL velibasaranol@ibu.edu.tr
ymyoerasmus@ibu.edu.tr
4311
MEHMET TANRIKULU SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU/ MEHMET TANRIKULU HEALTH SERVICES VOCATIONAL SCHOOL Yüksekokul Sorumlusu
School Coordinator
Öğr.Gör. Saffet DURSUN saffetdursun@ibu.edu.tr 8526-4723
ENSTİTÜLER / INSTITUTES SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / SOCIAL SCIENCES Koordinatör
Coordinator
Arş. Gör.Dr. Muhammet Mustafa AYDIN mmustafaaydin@ibu.edu.tr
1478
Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı
International Relations Department
Dr. Öğr. Üyesi İlhan SAĞSEN ilhansagsen@ibu.edu.tr 1499
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / NATURAL SCIENCES Koordinatör
Coordinator
Doç.Dr.Cevher ALTUĞ caltug@gmail.com
fberasmus@ibu.edu.tr
1258
Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Ayhan ÖZ ayhanoz@ibu.edu.tr  7911
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / HEALTH SCIENCES Koordinatör
Coordinator
Dr. Öğr. Üyesi Murat DIRAMALI mdiramali@yahoo.com
saberasmus@ibu.edu.tr
3042
EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / EDUCATIONAL SCIENCES Koordinatör
Coordinator
Doç. Dr.Fatih AYDIN fatihaydin@ibu.edu.tr
eberasmus@ibu.edu.tr
2474
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme (Yüksek Lisans)
Assesment and Evaluation in Education (Post Graduate)
Doç. Dr. Sevilay KİLMEN sevilaykilmen@ibu.edu.tr 1706
Zihin Engelliler Eğitimi (Doktora)
Mental Disabilities Education (Doctorate)
Doç. Dr. Emine ERATAY
Arş. Gör. Serdar SÖNMEZ
eratay_e@ibu.edu.tr
serdarsonmez@ibu.edu.tr
1630
2472
  TÜRK DİLİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI / TURKISH LANGUAGE AND LITERATURE Koordinatör
Coordinator
Dr. Öğr. Üyesi Meral OZAN meral_ozan@yahoo.com.de 1228