ERASMUS KOORDİNATÖRLER LİSTESİ    
FAKÜLTELER / FACULTIES    
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ / ARTS AND SCIENCE    
Bölüm / Department Adı Soyadı / Name Surname e-mail    
Fakülte Sorumlusu
Faculty Coordinator
Doç.Dr.Cevher ALTUĞ caltug@gmail.com / feferasmus@ibu.edu.tr    
Biyoloji Bölümü
Biology
Doç.Dr.Mehmet ÖZTÜRK ozturk_m1@ibu.edu.tr    
Kimya Bölümü
Chemistry
Doç.Dr.Cevher ALTUĞ caltug@gmail.com    
Fizik Bölümü
Physics
Doç.Dr.Hakan YETİŞ yetis_h@ibu.edu.tr    
Matematik Bölümü
Mathematics
Prof.Dr.Harun KARSLI karsli_h@ibu.edu.tr    
Psikoloji Bölümü
Psychology
Prof.Dr. Hamit COŞKUN hamitcoskun2000@gmail.com      
Tarih Bölümü
History
Yrd.Doç.Dr. Yusuf YILDIZ yusufyildiz@ibu.edu.tr    
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Turkish Lang and Literature
Doç.Dr. Gülsel SEV sev_g@ibu.edu.tr    
Sosyoloji Bölümü
Sociology
Doç.Dr Pınar ENNELİ ennelip@gmail.com    
     
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES    
Bölüm / Department Adı Soyadı / Name Surname e-mail    
Fakülte Sorumlusu
Faculty Coordinator
Doç.Dr Senem KURT TOPUZ kurt_s@ibu.edu.tr    
Kamu Yönetimi Bölümü
Public Administration
Doç.Dr Senem KURT TOPUZ kurt_s@ibu.edu.tr    
İşletme Bölümü
Management
Prof.Dr Mehmet ERYİĞİT eryigit_m@ibu.edu.tr    
İktisat Bölümü
Economics
Arş.Gör.Dr. Işıl Şirin SELÇUK ÇAKMAK isilselcuk@ibu.edu.tr    
Maliye Bölümü
Finance
Arş.Gör.Kadir AYYILDIRIM ayyildirimkadir@ibu.edu.tr    
Uluslararası İlişkiler Bölümü
International Relations
Yrd.Doç.Dr. İlhan SAĞSEN ilhansagsen@ibu.edu.tr    
     
EĞİTİM FAKÜLTESİ / ARTS AND SCIENCE    
Bölüm / Department Adı Soyadı / Name Surname e-mail    
Fakülte Sorumlusu
Faculty Coordinator
Yrd.Doç.Dr. Sedat AKAYOĞLU  sakayoglu@gmail.com
eferasmus@ibu.edu.tr
   
Bilgisayar Öğretimi ve Teknolojileri Eğitimi Böülümü
Computer Education
Doç.Dr Ercan TOP ercantop@gmail.com    
Eğitim Bilimleri Bölümü
Educational Sciences
Doç.Dr.Tuğba SARI saritugba75@gmail.com    
Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü/Fine Arts  - Painting Education Yrd.Doç.Dr. Serap YASA serap.is2003@gmail.com    
Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü/Fine Arts  - Music Education Arş.Gör.Seda Eden ÜNLÜ sedaeden@gmail.com    
Fen ve Matematik Alanlar Eğt. Böl.
Maths Education
Doç.Dr. Hüseyin Hüsnü YILDIRIM yildirim_h1@ibu.edu.tr    
Fen ve Matematik Alanlar Eğt. Böl.
Science Education
Doç.Dr.Eralp BAHÇIVAN eralpbahcivan@hotmail.com    
Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dal
Social Sciences Education
Arş.Gör.Gökhan ÖNAL onal-gokhan@hotmail.com    
Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı
Turkish Language Education
Yrd.Doç.Dr. Başak Ümit BOZKURT umitbozkurt@gmail.com    
Özel Eğitim Bölümü
Special Education
Doç.Dr. Emine ERATAY eratay_e@ibu.edu.tr    
Yabancı Diller Eğitimi Bölümü
Foreign Language Teaching
Yrd.Doç.Dr. Sedat AKAYOĞLU sakayoglu@gmail.com    
Temel Eğitim Bölümü
Basic Education
Doç. Dr. Kaya YILDIZ yildiz_k1@ibu.edu.tr    
Temel Eğitim Bölümü
Preschool Education
Yrd.Doç.Dr. Sabiha BİLGİ sbilgi@gmail.com    
TIP FAKÜLTESİ / MEDICINE    
Bölüm / Department Adı Soyadı / Name Surname e-mail    
Fakülte Sorumlusu
Faculty Coordinator
Yrd.Doç.Dr.Aysu KIYAN kiyan_a@ibu.edu.tr
tiperasmus@ibu.edu.tr
   
Koordinatör Yardımcısı
Assistant Coordinator
Yrd.Doç.Dr. Murat DIRAMALI mdiramali@yahoo.com    
Koordinatör Yardımcısı
Assistant Coordinator
Yrd.Doç.Dr. Mustafa DİLEK mustafadilek@ibu.edu.tr    
     
MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ / ENGINEERING AND ARCHITECTURE    
Bölüm / Department Adı Soyadı / Name Surname e-mail    
Fakülte Sorumlusu
Faculty Coordinator
Yrd.Doç.Dr. Kemal AVCI avci_k@ibu.edu.tr
mmferasmus@ibu.edu.tr
   
Gıda Mühendisliği Bölümü
Food Engineering
Doç.Dr. Erkan YALÇIN yalcin_e@ibu.edu.tr    
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
Electrics and Electronics Engineering
Yrd.Doç.Dr. Kemal AVCI avci_k@ibu.edu.tr    
Makina Mühendisliği Bölümü
Mechanical Engineering
Yrd.Doç.Dr. Gürcan YILDIRIM yildirim_g@ibu.edu.tr    
Çevre Mühendisliği
Environmental Engineering
Yrd.Doç.Dr. Nazlı PAKDİL pakdil_n@ibu.edu.tr    
Mimarlık Bölümü
Architecture
Yrd. Doç.Dr. Hasan Tahsin SELÇUK selcuk_ht@ibu.edu.tr    
Bilgisayar Mühendisliği                                 Computer Engineering Yrd.Doç.Dr.Şafak KAYIKÇI safakkayikci@yahoo.com    
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ / FINE ARTS    
Bölüm / Department Adı Soyadı / Name Surname e-mail    
Fakülte Sorumlusu
Faculty Coordinator
Yrd.Doç.Dr. Melahat ALTUNDAĞ altundag_m@ibu.edu.tr
gsferasmus@ibu.edu.tr
   
Resim Bölümü
Painting
Yrd.Doç.Dr. Melek AKYÜREK melek.abut@ibu.edu.tr    
Geleneksel Türk Sanatları Bölümü
Traditional Turkish Arts
Yrd.Doç.Dr.Zeynep BALKANAL zbalkanal@gmail.com    
Görsel İletişim Tasarımı Bölümü
Visual Communication- Design
Öğr.Gör.Ayşegül GÜRDAL PAMUKLU aysgurdal@gmail.com    
Seramik Bölümü
Ceramics
Yrd.Doç.Dr. Perihan ŞAN ASLAN perihansanaslan2010@gmail.com    
     
İLAHİYAT FAKÜLTESİ / THEOLOGY    
Bölüm / Department Adı Soyadı / Name Surname e-mail    
Fakülte Sorumlusu
Faculty Coordinator
Yrd.Doç.Dr. Ayhan ÖZ ayhanoz@ibu.edu.tr
iferasmus@ibu.edu.tr
   
     
İLETİŞİM FAKÜLTESİ / COMMUNICATION    
Bölüm / Department Adı Soyadı / Name Surname e-mail    
Fakülte Sorumlusu
Faculty Coordinator
Yrd.Doç.Dr. Kemal AVCI kemalavci@ibu.edu.tr
ileferasmus@ibu.edu.tr
   
     
ZİRAAT VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ / AGRICULTURE AND NATURAL SCIENCES    
Bölüm / Department Adı Soyadı / Name Surname e-mail    
Fakülte Sorumlusu
Faculty Coordinator
Yrd.Doç.Dr.Faheem Shahzad BALOCH balochfaheem13@gmail.com
zdferasmus@ibu.edu.tr
   
Tarla Bitkileri Bölümü
Field Crops
Yrd.Doç.Dr.Faheem Shahzad BALOCH balochfaheem13@gmail.com    
Bitki Koruma Bölümü
Plant Protection
Yrd.Doç.Dr.Göksel ÖZER gokozer@gmail.com    
Bahçe Bitkileri Bölüm Koordinatörü
Horticulture
Yrd.Doç.Dr.İhsan CANAN ihsancanan@gmail.com    
Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği
Poultry Farming
Sabri Arda ERATALAR earatalar@mynet.com    
Yaban Hayatı ve Ekolojisi Bölümü
Wildlife and Ecology
Yrd.Doç.Dr.Serdar GÖZÜTOK serdar_gozutok@hotmail.com    
Tohum Bilimi ve Teknolojisi
Seeds Science and Technology
Yrd.Doç.Dr.B.Buhara YÜCESAN ibuhara@yahoo.com    
     
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ / DENTISTRY    
Bölüm / Department Adı Soyadı / Name Surname e-mail    
Fakülte Sorumlusu
Faculty Coordinator
Yrd.Doç.Dr. Mustafa Hayati ATALA mhayatiatala@ibu.edu.tr
diserasmus@ibu.edu.tr
   
     
YÜKSEKOKULLAR / SCHOOLS    
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU / PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS    
Bölüm / Department Adı Soyadı / Name Surname e-mail    
Yüksekokul Sorumlusu
School Coordinator
Yrd.Doç.Dr. Kerim SÖZBİR sozbir_k@ibu.edu.tr
besyoerasmus@ibu.edu.tr
   
Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü
Physical Education
Yrd.Doç.Dr. Ünal KARLI unal_karli@hotmail.com    
Antrenörlük Eğitimi Bölümü                
Coaching Education
Yrd.Doç.Dr. Hakan YARAR hakan.yarar@ibu.edu.tr    
Spor Yöneticiliği Bölümü
Sports Management
Arş.Gör.Nuh Osman YILDIZ nuhosmanyildiz@ibu.edu.tr    
     
BOLU SAĞLIK YÜKSEKOKULU / HEALTH    
Bölüm / Department Adı Soyadı / Name Surname e-mail    
Yüksekokul Sorumlusu
School Coordinator
Yrd.Doç.Dr.Eylem SUVEREN eylem@ibu.edu.tr
bsyoerasmus@ibu.edu.tr
   
     
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU / FOREIGN LANGUAGES    
Bölüm / Department Adı Soyadı / Name Surname e-mail    
Yüksekokul Sorumlusu
School Coordinator
Okt.Gülay KARABULUT karabulut_g@ibu.edu.tr
yderasmus@ibu.edu.tr
   
Mütercim-Tercümanlık Bölümü
Translation and Interpretation
Okt.İsmihan KÜLCÜ ismihankulcu@ibu.edu.tr    
Hazırlık Bölümü
Preparatory
Okt.Erdoğan DOĞRU dogru_e@ibu.edu.tr    
Modern Diller Bölümü                           
Modern Languages
Okt.Yeşim ÖZÇELİK cizmeci_y@ibu.edu.tr    
     
KEMAL DEMİR FİZ.TED.REHAB.YÜKSEKOKULU / PHYSICAL THERAPY AND REHABILITATION    
Bölüm / Department Adı Soyadı / Name Surname e-mail    
Yüksekokul Sorumlusu
School Coordinator
Yrd.Doç.Dr.Şebnem AVCI avciseb@hotmail.com
ftrerasmus@ibu.edu.tr
   
     
GEREDE UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU / APPLIED SCIENCES    
Bölüm / Department Adı Soyadı / Name Surname e-mail    
Bankacılık ve Finans Bölümü
Banking and Finance
Oya ERU oyaeru@yahoo.com
gubyoerasmus@ibu.edu.tr
   
     
BOLU TURİZM İŞLETMECİLĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU / TOURISM MANAGEMENT AND HOSPITALITY    
Bölüm / Department Adı Soyadı / Name Surname e-mail    
Yüksekokul Sorumlusu
School Coordinator
Öğr. Gör. Melek BAŞDAL melekbasdal@ibu.edu.tr      
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü / Gastronomy and Culinary Arts Yrd.Doç.Dr.Ahmet EMİRMUSTAFAOĞLU      
Turizm İşletmeciliği Bölümü Yrd.Doç.Dr.Doğan BAŞAR doganbasar@ibu.edu.tr    
     
MESLEK YÜKSEKOKULLARI / VOCATIONAL SCHOOLS    
BOLU MESLEK YÜKSEKOKULU / BOLU VOCATIONAL SCHOOL    
Bölüm / Department Adı Soyadı / Name Surname e-mail    
Yüksekokul Sorumlusu
School Coordinator
Yrd.Doç.Dr.İlker YILDIZ yildiz_i2@ibu.edu.tr
bmyoerasmus@ibu.edu.tr
   
Bilgisayar Teknolojileri
Computer Technologies
Öğr. Gör. İlker KESKİN keskin_il@ibu.edu.tr   
Elektrik ve Enerji
Electric and Energy
Öğr. Gör. Uğur ÖZERÇİN ozercin_u@ibu.edu.tr    
Elektronik ve Otomasyon
Electronic and Automation
Öğr. Gör. M. Uğur DOĞAN muhsinugurdogan@ibu.edu.tr   
Finans, Bankacılık ve Sigortacılık
Finance, Banking and Insurance
Dr. Öğr. Üyesi Murat ACET acet_m@ibu.edu.tr
Makine ve Metal Teknolojileri Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ŞEN sen_m@ibu.edu.tr
Motorlu Taşıtlar ve Ulaştırma Teknolojileri Dr. Öğr. Üyesi Ahmet KESKİN keskin_a@ibu.edu.tr
Muhasebe ve Vergi Öğr. Gör. Adem BAYINDIR bayindir_a@ibu.edu.tr
Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Öğr. Gör. Dilek EREN eren_d@ibu.edu.tr
Park ve Bahçe Bitkileri Dr. Öğr. Üyesi Eylem AKGÜL YALÇIN y_eylem@ibu.edu.tr
Tasarım (Grafik T.) Öğr. Gör. Nezahat DİLEKÇİ nezahatdilekci@ibu.edu.tr
Tasarım (İç Mekan T.) Öğr. Gör. Gencer YILDIZ yildiz_g@ibu.edu.tr
Yönetim ve Organizasyon (İşletme Y.) Öğr. Gör. Sıdıka KİLİTÇİ kilitci_s@ibu.edu.tr
Yönetim ve Organizasyon (Kooperatifçilik) Öğr. Gör. Turan IŞIK isik_t@ibu.edu.tr
     
GEREDE MESLEK YÜKSEKOKULU / GEREDE VOCATIONAL SCHOOL    
Bölüm / Department Adı Soyadı / Name Surname e-mail    
Yüksekokul Sorumlusu   
School Coordinator
Yrd.Doç.Dr.Nürettin AKÇAKALE akcakale_n@ibu.edu.tr
gmyoerasmus@ibu.edu.tr
   
     
MUDURNU MESLEK YÜKSEKOKULU / MUDURNU VOCATIONAL SCHOOL    
Bölüm / Department Adı Soyadı / Name Surname e-mail    
Yüksekokul Sorumlusu
School Coordinator
Yrd.Doç.Dr. Erhan ASTARCI erhanastarci@yahoo.com
mumyoerasmus@ibu.edu.tr
   
     
MENGEN MESLEK YÜKSEKOKULU / MENGEN VOCATIONAL SCHOOL    
Bölüm / Department Adı Soyadı / Name Surname e-mail    
Yüksekokul Sorumlusu
School Coordinator
Öğr.Gör.Berker ÇİFTÇİ berkerciftci@ibu.edu.tr
memyoerasmus@ibu.edu.tr
   
     
SEBEN MESLEK YÜKSEKOKULU / SEBEN VOCATIONAL SCHOOL    
Bölüm / Department Adı Soyadı / Name Surname e-mail    
Yüksekokul Sorumlusu
School Coordinator
Öğr.Gör.Tuğçe ÜNER tugceuner@ibu.edu.tr
smyoerasmus@ibu.edu.tr
   
     
YENİÇAĞA MESLEK YÜKSEKOKULU / YENİÇAĞA VOCATIONAL SCHOOL    
Bölüm / Department Adı Soyadı / Name Surname e-mail    
Yüksekokul Sorumlusu
School Coordinator
Öğr.Gör. Ayhan TERZİBAŞ ayhan.terzibas@ibu.edu.tr
ymyoerasmus@ibu.edu.tr
   
     
MEHMET TANRIKULU SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU/ MEHMET TANRIKULU HEALTH SERVICES VOCATIONAL SCHOOL    
Bölüm / Department              Adı Soyadı / Name Surname                                 e-mail    
Yüksekokul Sorumlusu
School Coordinator
Öğr.Gör. Saffet DURSUN saffetdursun@ibu.edu.tr    
     
ENSTİTÜLER / INSTITUTES    
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / SOCIAL SCIENCES    
Bölüm / Department Adı Soyadı / Name Surname e-mail    
Koordinatör
Coordinator
Arş. Gör.Dr. Muhammet Mustafa AYDIN mmustafaaydin@ibu.edu.tr
   
     
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / NATURAL SCIENCES    
Bölüm / Department Adı Soyadı / Name Surname e-mail    
Koordinatör
Coordinator
Doç.Dr.Cevher ALTUĞ caltug@gmail.com
fberasmus@ibu.edu.tr
   
     
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / HEALTH SCIENCES    
Bölüm / Department Adı Soyadı / Name Surname e-mail    
Koordinatör
Coordinator
Yrd.Doç.Dr. Murat DIRAMALI mdiramali@yahoo.com
saberasmus@ibu.edu.tr
   
     
EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / EDUCATIONAL SCIENCES    
Bölüm / Department Adı Soyadı / Name Surname e-mail    
Koordinatör
Coordinator
Doç. Dr.Fatih AYDIN fatihaydin@ibu.edu.tr
eberasmus@ibu.edu.tr
   
Beden Eğitimi Anabilim Dalı Doç. Dr. Ünal KARLI unalkarli@ibu.edu.tr    
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı
Fen Bilgisi Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı
Doç. Dr. Eralp BAHÇİVAN eralpbahcivan@ibu.edu.tr    
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı
Fen Bilgisi Eğitimi Doktora Programı
Doç. Dr. Eralp BAHÇİVAN eralpbahcivan@ibu.edu.tr    
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı
Matematik Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı
Doç. Dr. Hüseyin H. YILDIRIM yildirim_h1@ibu.edu.tr    
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı
Matematik Eğitimi Doktora Programı
Doç. Dr. Hüseyin H. YILDIRIM yildirim_h1@ibu.edu.tr    
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı
Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Prog.
Yrd. Doç. Dr. Aslıhan KÜÇÜKAVŞAR kucukavsar_a@ibu.edu.tr    
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı
Yabancılara Türkçe Öğretimi Tezli Yüksek Lisans Prog
Yrd. Doç. Dr. Aslıhan KÜÇÜKAVŞAR kucukavsar_a@ibu.edu.tr    
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı
Türkçe Eğitimi Doktora Programı
Yrd. Doç. Dr. Aslıhan KÜÇÜKAVŞAR kucukavsar_a@ibu.edu.tr    
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı
Sosyal Bilgiler Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı
Arş. Gör. Gökhan ÖNAL onal_g@ibu.edu.tr    
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı
Sosyal Bilgiler Eğitimi Doktora Programı
Arş. Gör. Gökhan ÖNAL onal_g@ibu.edu.tr    
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim D. Arş. Gör. Derya Yaşar BAŞER deryabaser@ibu.edu.tr    
Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı
Eğitim Yönetimi ve Denetimi Bilim Dalı
Doç. Dr. Şenay Sezgin NARTGÜN nartgun_s@ibu.edu.tr    
Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı
Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı
Arş. Gör. Dr. Güler ÇETİN gulerduman@ibu.edu.tr    
Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı
Arş. Gör. Alperen YANDI alperenyandi@ibu.edu.tr    
Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bilim Dalı
Doç. Dr. Tuğba SARI sari_t@ibu.edu.tr    
Temel Eğitim Anabilim Dalı
Sınıf Eğitimi Bilim Dalı
Doç. Dr. Kaya YILDIZ yildiz_k1@ibu.edu.tr    
Temel Eğitim Anabilim Dalı
Okul Öncesi Eğitimi Bilim Dalı
Yrd. Doç. Sabiha BİLGİ sbilgi@ibu.edu.tr    
Yabancı Diller Anabilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Sedat AKAYOĞLU akayoglu_s@ibu.edu.tr    
Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı
Müzik Eğitimi Bilim Dalı Yüksek Lisans Programı
Yrd. Doç. Dr. Ekin ÇORAKLI ekincorakli@ibu.edu.tr    
Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı
Müzik Eğitimi Bilim Dalı Doktora Programı
Yrd. Doç. Dr. Sadık YÖNDEM yondem_s@ibu.edu.tr    
Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı
Resim-İş Eğitimi Bilim Dalı
Yrd. Doç. Serap YASA yasa_s@ibu.edu.tr    
Özel Eğitim Anabilim Dalı
Yüksek Lisans Programı
Yrd. Doç. Dr. Nurhan CORA İNCE cora_n@ibu.edu.tr    
Özel Eğitim Anabilim Dalı
Doktora Programı
Doç. Dr. Emine ERATAY eratay_e@ibu.edu.tr    
     
TÜRK DİLİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI / TURKISH LANGUAGE AND LITERATURE    
Bölüm / Department Adı Soyadı / Name Surname e-mail    
Koordinatör
Coordinator
Yrd.Doç.Dr.Meral OZAN meral_ozan@yahoo.com.de